Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 84
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 84 2-074 2-101 B-086 B-082
Naastliggers vanZoutsloot 84
ten oostenZoutsloot 86
ten westenZoutsloot 82
ten noordende Zoutsloot


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenschoenmakersperk


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenschoenmakersperk


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-074Zoutsloot 84
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-074Zoutsloot 84
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 84huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Joost Gonggrijp c.soc.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenheer Junius van Alema


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-074 Zoutsloot 84huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Cornelis mr. sleefmaker


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Willems
naastligger ten noordenLiemendijk


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Zoutsloot 84wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Hageman c.s.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 82, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0082v van 9 okt 1768 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0085r van 16 okt 1768 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0087r van 6 nov 1768 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0069r van 29 jan 1786 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0214v van 21 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0264r van 16 nov 1806 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 86, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZoutsloot


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0127r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover de panwerken bij de Franekerpoortgebouw als oliemolen gebruikt
 
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Smith procureur
naastligger ten westenPaulus G. de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd metBolsward
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e districtBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus G. de Boer, wethouder, koopt een gebouw dat eerder als oliemolen werd gebruikt, aan de Zoutsloot tegenover de panwerken, bij de Franekerpoort Wijk B..?, en dat door de koper tot een branderij is gemaakt. Ten W. de koper, ten Z. de procureur Th. Smith, die de bovenste verdieping van de loods bezit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district van Friesland, te Bolsward, voor 1/4, en de overige 1/2 en 1/4 bij boedel scheiding verkregen te hebben van Syds Schaaff en Barend Bontjema, voor 600 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Zoutsloot 84T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Paulus Gerrits de Boer... BS huw 1814, huw 1828, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-086Zoutsloot 84Paulus G de Boer ledig plak gronds


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 84Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-086ZoutslootBroer Kramer38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086ZoutslootElizabeth Zeylmaker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2608B-077 (Wortelstraat)Sijbren Takemawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-086 (Zoutsloot)Sijbren Takemawoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
adressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 84provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829*B-081 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 2829*B-082 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829Zoutsloot 84 (B-082)wed. R. Faberwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 84W. de Vrieshoutstekknecht


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 84Hein Buisman StichtingBouw laat zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 84beeldbepalend pand5 van 10
  terug