Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 84
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 842-0742-074(niet bekend)B-086B-082


Naastliggers vanZoutsloot 84
ten oostenZoutsloot 86
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0179r van 5 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieff


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0176av van 27 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot t.o. de stadsvesten bij de Franekerpoort187‑04‑00 ggwoning
koperJohannis Tiebes c.u.schoenmaker
naastligger ten westenhet schoenmakersperk van Atte Taekes
verkoperJacob Jochums c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[176v komt tweemaal voor.] Johannes Tiebbes, schoenmaker c.u. koopt een woning aan de stadsvesten tegenover de Zoutsloot.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ440‑00‑00 cgschoenmakersperk
koperDirck Jochums, gehuwd met
koperTrijntie Reins
naastligger ten oostenAucke Jacobs
naastligger ten zuidenPiter Wouters
naastligger ten westenhet perk van Carst Meinders, en van
naastligger ten westenFolckert Symens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJohannes Tiebbes
verkoperWickien Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jochums x Trijntie Reins kopen een schoenmakersperk met drie kuipen, kalkdobbe en eekhuis, zz. Zoutsloot. Ten O. het huis van Aucke Jacobs, ten Z. Pieter Wouters, ten W. het perk van Carst Meinders en Folckert Symens, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van Johannes Tiebbes x Wickein Wouters, voor 440 CG.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ670‑14‑00 cgschoenmakersperk
koperJan Jorris
koperDirck Christiaens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPytter Wouters
naastligger ten westenCarst Meinerts
naastligger ten westenhet perk van Folckert Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperDirck Jochums c.u.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120r van 8 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159r van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Christiaans
naastligger ten oostenJan Gosses


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0046va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0091r van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107r van 9 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet perk van Jan Gosses


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0347r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84tuinZoutsloot ZZ82‑10‑00 ggschoenmakersperk
koperThomas Gonggrijp, gehuwd met
koperAegien Sybrens
naastligger ten oostenarmenkamers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReiner Gijsberts Fontein koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
koperJan Gosses, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMaartie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Gonggrijp x Aegien Sybrens koopt een schoenmakersperk zz. Zoutsloot. Ten O. een Armencamer, ten W. Reiner Gijsberts Fontein, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Gosses, mr. schoenmaker x Maartie..?, voor 22 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0331v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, achter de172‑14‑00 ggschoenmakersperk, kalkdobben, hof planten
koperAnne Jans koopman
naastligger ten oostenThomas Harmens Gonggrijp
naastligger ten westende hof verkocht door Reinier Gijsberts Fontein te Rijperkerk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperReinier Gijsberts Fontein, gehuwd met te Rijperkerk
verkoperYbeltje Harmens Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 29Zoutsloot 84
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263v van 17 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort150‑00‑00 cghof
koperWillem Rutgers c.u.
naastligger ten oostenTomas Harmens Gonggrijp
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van hopman Jan Croese
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnne Jansenhuidenkoper en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rutgers koopt een hof op de Zoutsloot omtrent de Franekerpoort. Ten O. Tomas Harmens Gonggrijp, ten W. de hof van Jan Croese, hopman, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Anne Jansen Huidekoper, voor 150 cg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 17vZoutsloot 84
eigenaarRienk Cornelis
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Rutgers


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0170r van 30 mei 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 5tuin, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkochte tuin van Anne Jans


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio Zoutsloot 84huis
eigenaarRienk Cornelis wed.
gebruikerRienk Cornelis wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0006v van 23 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Rutgers


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0063v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 92, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0321r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Franekerpoort ZZ van Zoutsloot naar zuiden naar kopers huis10‑00‑00 ggloods en erf
koperoud burgerhopman Junius van Alema, gehuwd met
koperYduarda Nauta
naastligger ten oostenoud burgemeester Justus Gonggrijp
naastligger ten zuidenBerber Rienks
naastligger ten westenBerber Rienks
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBerber Rienks, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema, hopman x Eduarda Nauta koopt een huis en erf omtrent de Franekerpoort, strekkende v.d. Zoutsloot zuidwaarts tot de hof van verkoper. Ten O. de oud-burgemeester Justus Gonggrijp, ten Z. de hof van verkoper, ten W. de kopers en de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Berber Rienks wv Willem Rutgers, voor 100? gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0076r van 27 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 82oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Joost Gonggrijp c.soc.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rZoutsloot 84huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0181v van 12 mei 1737 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ bij de Lombartspijp105‑00‑00 ggstalling, wagenhuis en tuin
koperJan Schut koopman
huurderRobijn Arjens
naastligger ten oostende zoon van Cornelis Dirks zeefmaker
naastligger ten westenJunius Alema
naastligger ten zuidenWout Hessels
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burgemeester Joost Gongrijp


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-074Zoutsloot 84wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rZoutsloot 84huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0073v van 6 sep 1750 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84tuinZoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de oud rentmeester Lanting321‑14‑00 gggrote hof
koperJohannes Harmens, gehuwd mettichelaar
koperTrijntie Wybes
naastligger ten oostenHarmen Hageman c.s.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westende hof van de heer Junius van Alema
naastligger ten noordenhet zomerhuis van de heer Junius van Alema
verkoper q.q.Hendrik Jansen de Wit, curatormr. bontwever
verkoper q.q.huisman Wessel Teunis, curator over te Aelsteede
verkoperde nagelaten kinderen van Claas Harmensmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tichelaar x Trijntie Wybes kopen (b) een grote hovinge, aan de Soutsloot tegen over het panwerk van oud rentmeester Lanting. Geen grondpacht. Ten O. Harmen Hageman cum soc., ten Z. doopsgezinde woning, ten W. en N. Junius van Alema`s tuin en zomerhuis. Gekocht van Hendrik Jans de Wit, mr. bontwever en Wessel Teunis, huisman te Aelsteede in Munsterland, als curatoren over de nagelaten kinderen van Claas Harmens, in leven mr. bontwever, voor (a en (b) 321 gg. 14 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rZoutsloot 84huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerCornelis Geerts wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-074 , folio 18rZoutsloot 84huis
eigenaarMeye Harmens wed.
gebruikerCornelis Geerts wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0087r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover het panwerk van de burgemeester Lanting700‑00‑00 cghuis en hof
koper door niaarvroedsman Barend van der Meulen koopman
geniaarde koperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier
geniaarde koperJanke Claases Danser
naastligger ten oostende heer Junius van Alema
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westenBarend van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Trijntje Wybes, weduwe van te Grettingabuurt onder Almenum
verkoper van 1/2wijlen Johannis Harmenstichelaar
verkoper van 1/4Age Johannis, erfgenaamtichelaar te Almenum
verkoper van 1/4Wybe Johannis, erfgenamen van hun vadertichelaar te Almenum
erflaterwijlen Johannis Harmenstichelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases Danser, een huis en hof aan de zz. Zoutsloot, TEGENOVER het panwerk van burgemeester Lanting. Ten O. en Z. Junius van Alema, ten N. de Zoutsloot, ten W. de koper. Gekocht van Trijntje Wybes wv Johannes Harmens en Wybe- en Age Johannes, allen tigchelaars op Grettingabuurt (Almenum), voor 1/2, 1/4 en 1/4, als erven Johannes Harmens, voor 700 cg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0265v van 9 jun 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 86, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoort, vooraan de900‑00‑00 cgtuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken
koperSicco Rienstra oud procureur
huurderSicco Rienstra 36‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidende woningen in het Wortelstraatje
naastligger ten westende heer Albarda n.u.
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Wynia, weduwe van
verkoperwijlen S. Schaaff


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0264r van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot bij de Franekerpoort623‑00‑00 cgtuin, zomerhuis, gallerij, keuken en secreet
koperHendrik J. Smith, gehuwd metprocureur postulant
koperHiltje Eeuwes
voormalig eigenaarwijlen Sicco Rienstra
voormalig eigenaarde weduwe van wijlen S. Schaaff
naastligger ten oostenHendrik Jans
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westenAlbarda
naastligger ten westenBarend Bontjema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperValentinus Slothouwerrector van de Latijnse Scholen te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik J. Smith, Procureur Postulant, later notaris, x Hiltje Eeuwes, koopt een tuin met vrugtdragende bomen, waarbij een zomerhuis dat uitziet op de stadsvesten en in `t veld, met een galerij en keuken etc., voor aan de Zoutsloot, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Hendrik Jans, ten W. de heer Albarda nom. uxoris en Barend Bontjema, ten Z. de woningen in het Wortelstraatje, ten N. de straat en Zoutsloot. Voor de voorwaarden betreffende het zomerhuis, de afvoer van de mest uit de stal, het onderhoud van de straat en het huis ten O., zie de acten van 25 feb 1729 in Proclbk. 247, van 17 jun 1737 in nr. 249, van 4 jul 1769 in nr. 257 en van 12 nov 1799 in nr. 265. Gekocht van Trijntje Rienstra x Valentinus Slothouwer, rector v.d. Latijnse school te Leeuwarden, als erfgename ex testamento van haar broer, wl. de oud-procureur Sicco Rienstra, voor 623 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0127r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 84Zoutsloot ZZ tegenover de panwerken bij de Franekerpoort600‑00‑00 cggebouw als oliemolen gebruikt
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Smith procureur
naastligger ten westenPaulus G. de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd met te Bolsward
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e district te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus G. de Boer, wethouder, koopt een gebouw dat eerder als oliemolen werd gebruikt, aan de Zoutsloot tegenover de panwerken, bij de Franekerpoort Wijk B..?, en dat door de koper tot een branderij is gemaakt. Ten W. de koper, ten Z. de procureur Th. Smith, die de bovenste verdieping van de loods bezit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district van Friesland, te Bolsward, voor 1/4, en de overige 1/2 en 1/4 bij boedel scheiding verkregen te hebben van Syds Schaaff en Barend Bontjema, voor 600 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Paulus Gerrits de Boer... BS huw 1814, huw 1828, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-086Zoutsloot 84Paulus G de Boerledig plak gronds


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 84Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenpakhuis en erf (155 m²)


1838 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50015 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 5 van 3 feb 1838
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 84koopakte met subrogatiefl. 700pakhuis voormaals jeneverstokerij wijk B-086 (A185) en B-087 (A183)
 
verkoperZytse Paulus de Boer
koperHaye Bruins Monsma


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-086Zoutsloot38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086Zoutsloot40 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 84Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2608Wortelstraat B-077Simon Stinstra c.u.woonhuis
Sectie A nr. 2608Zoutsloot B-086Simon Stinstra c.u.woonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 84provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829Zoutsloot B-081 Julien Johs. Peschar woonhuis
Sectie A nr. 2829Zoutsloot B-082 Julien Johs. Peschar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2829Zoutsloot 84 (B-082)wed. R. Faberwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 84W. de Vrieshoutstekknecht


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 84beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.15553402900696


  terug