Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 86
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 86 2-073 2-102 B-086 B-081
Naastliggers vanZoutsloot 86
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 88
ten westenZoutsloot 84
ten noordende Zoutsloot


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet schoenmakersperk voorheen van Feyke Sybrants


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeycke Sybrants schoenmaker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128r van 14 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk van Atte Taekes* schoenmaker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128r van 14 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAucke Jacobs


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-073Zoutsloot 86huis
eigenaarJanke Tieerds
gebruikerJacob Annes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263v van 17 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoorthof
 
koperWillem Rutgers c.u.150-00-00 CG
naastligger ten oostenTomas Harmens Gonggrijp
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van hopman Jan Croese
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAnne Jansenhuidenkoper en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rutgers koopt een hof op de Zoutsloot omtrent de Franekerpoort. Ten O. Tomas Harmens Gonggrijp, ten W. de hof van Jan Croese, hopman, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Anne Jansen Huidekoper, voor 150 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-073Zoutsloot 86huis
eigenaarJanke Tiaerds
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkinginsolvent


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0099ar van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-073 Zoutsloot 86huis
eigenaarJanke Tjeerds
gebruikerJanke Tjeerds
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaert


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0321r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 86Franekerpoort ZZ van Zoutsloot naar zuiden naar kopers huisloods en erf
 
koperoud burgerhopman Junius van Alema, gehuwd met10-00-00 GG
koperYduarda Nauta
naastligger ten oostenoud burgemeester Justus Gonggrijp
naastligger ten zuidenBerber Rienks
naastligger ten westenBerber Rienks
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperBerber Rienks, weduwe van
verkoperwijlen Willem Rutgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJunius van Alema, hopman x Eduarda Nauta koopt een huis en erf omtrent de Franekerpoort, strekkende v.d. Zoutsloot zuidwaarts tot de hof van verkoper. Ten O. de oud-burgemeester Justus Gonggrijp, ten Z. de hof van verkoper, ten W. de kopers en de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Berber Rienks wv Willem Rutgers, voor 100? gg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBerber Rienks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem Rutgers


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0382v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBerber Rutgers


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-073 Zoutsloot 86huis
eigenaarTjeerd Jans
gebruikerwed. Willem Rutgers
huurwaarde17-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-073 Zoutsloot 86Taeke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-073 Zoutsloot 86huis
eigenaarTaeke Pytters
gebruikerTaeke Pytters
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0087r van 6 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Junius van Alema


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 215r van mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zoutsloot 86Jan- en Paulus Gerrits de Boer te Franeker (en hun vader Gerrit Sytses de Boer) kopen elk voor 1/2 een pan- en estrikwerk met knechtswoning, stalling voor 3 of 4 paarden, wagenhuis en zomerhuis en alle verdere inventaris, tussen Zoutsloot en DROOGSTRAAT. Ten O. S. Wybenga, ten W. de straat, ten Z. het Baantjerspad, ten N. de Stadsvesten. Met veel gegevens. Gekocht van Jelte Nauta.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0220v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Jans


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0264r van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0127r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-102 Zoutsloot 86P de Boer0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Paulus Gerrits de Boer... BS huw 1814, huw 1828, ovl 1830, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1872, BS Franeker ovl 1872,; eigenaar van wijk B-086, een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-086Zoutsloot 86Paulus G de Boer ledig plak gronds


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 86Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Broer Baukes Kramer... Bauke K, en Rinske Hayes; BS huw 1833, ovl 1844; oud 38 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Elisabeth Hendriks Zeilmaker... BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-086ZoutslootBroer Kramer38 jStavorenm, protestant, gehuwd
B-086ZoutslootElizabeth Zeylmaker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-086Zoutsloot 86Pieter Feyes Schaafsma... huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2608B-077 (Wortelstraat)Sijbren Takemawoonhuis
Sectie A nr. 2608B-086 (Zoutsloot)Sijbren Takemawoonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 10 en 20 van 4 feb 1863
adressoortbedraggebruik
B-086Zoutsloot 86provisionele en finale toewijzing en inhoudinghuis en bakkerij C-086
 
verkoper en inhouderJouke van Rees


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2829*B-081 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 2829*B-082 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3367Zoutsloot 86 (B-081)wed. R. Faberwoonhuis


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 86Hein Buisman StichtingBouw laat zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 86beeldbepalend pand6 van 10
  terug