Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 9 1-037 1-042 A-134 A-299
Naastliggers vanZoutsloot 9
ten oostenZoutsloot 11
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 7


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0275r van 7 mei 1615 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Rolandts scheepstimmerman
naastligger ten oostenJan Lieuwes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0156v van 4 sep 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Lieuues


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0003v van 5 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 9[niet vermeld]kamer met zolder
 
koperSybe Clasen c.u.bootsgezel77-00-00 GG
huurderStijntie Jans c.s.
naastligger ten oostenBrecht Hobbekees
naastligger ten westenhet hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid
naastligger ten noordende lijnbaan van de verkoper Evert Arjens Oosterbaan mr. lijnslager
naastligger ten noordenstadsvesten
verkopervroedsman Ewert Arjens Oosterbaan c.u.mr. lijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Clasen, bootsgezel, koopt een mooie camer met zolder. Ten O. Brecht Willems, ten W. het vorige perceel (244 blz. 0003), ten Z. de Zoutsloot, ten N. verkopers' lijnbaan en de Stadsvesten. Gekocht van vroedsman Evert Arjens Oosterbaan voor 77 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-037Zoutsloot 9panwerk
eigenaarSytse Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-037Zoutsloot 9panwerk
eigenaarSytse Claessens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-037 Zoutsloot 9panwerk
eigenaarSytse Clasens
gebruikerSytse Clasens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-037 Zoutsloot 9panwerk
eigenaarWybe Gerrits
gebruikerWybe Gerrits
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-037 Zoutsloot 9panwerk
eigenaarGijsbert Sybes
gebruikerGijsbert Sybes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-042 Zoutsloot 9Jelke Tjietzes1-10-00 CGleerlooyerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 9Jelke Tjietses de Jongzie ook: Jekke Tjitzes; geb 1758 HRL, ovl 7 mrt 1824 HRL, hm ... , vlgs ovlakte 1 zoon; BS huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-134, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-134Zoutsloot 9Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 103 van 21 apr 1818
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 9koopaktefl. 1000huis A-134
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperBauke Paulus Wiersma (te Almenum)
koperTetje Tjallings Terpstra (te Almenum)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 32 en 37 van 27 feb 1822
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 9provisionele en finale toewijzingfl. 340huis, stalling en hornleger A-134
 
verkoperBauke Paulus Wiersma
verkoperTetje Tjallings Terpstra
koperSimon Boon


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
A-134Zoutsloot 9provisionele en finale toewijzingfl. 83huis E-134
 
koperOlfert Simons Duiker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 97Zoutsloot 9Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurerf (500 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 97 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 9Broer Wopkes Kleinvogel... Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, huw 1843, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 9Jakob Baukes Wiersma... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-134AchterstraatJacob B Wiersma32 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
A-134AchterstraatBaukje T Dijkstra32 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-134AchterstraatTjietske Wiersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-134AchterstraatSietske Wiersma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-134Zoutsloot 9Baukje Thomas Dijkstra... Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4650Zoutsloot 9 (A-299)Maria Buwalda (vr. v. de Jong)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 9 Jacobus Wobmazonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 9 Yde Wobmabootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 9W.Bergsmabootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 9F. (Feite) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 9beeldbepalend pand5 van 10
  terug