Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 90
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 90 2-071 2-104 B-085 B-079
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 90 2-071 1/2 2-104 B-085 B-079
Naastliggers vanZoutsloot 90
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 92
ten noordenZoutsloot 88


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128r van 14 sep 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Zoutsloot 90
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Zoutsloot 90huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Zoutsloot 90huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0063v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Willems


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-071 Zoutsloot 90huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
2-071 Zoutsloot 90kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-071 /2Zoutsloot 90Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0141r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0009r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 92, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJantje Meiles


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-104 Zoutsloot 90Jan Groen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Berend Hendriks Wewergebruiker wijk B-085; eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Gerben Sybrens Dijkstra... 1809; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, gleibakkersknecht, wijk B-085; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 222 en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Jan Lodewijks Groen... een huis in 1802, zv Lodewijk Jansen G, en Antje Jans; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk B-085, gebruiker is Berend Hendriks Wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-100, gebruiker is Rimmert Gerrijts ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-085Zoutsloot 90Jan Groen Berend Hendriks wewer


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150 van 7 sep 1817
adressoortbedraggebruik
B-085Zoutsloot 90koopaktefl. 20huis B-085
 
verkoperJantje Meiles
koperLolke Jans Dijkstra
koperHiltje Jans Wijngaard


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 188Zoutsloot 90Karel BulkerHarlingenarbeiderhuis (15 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-085Zoutsloot 90Rein Germens Dijkstra, overleden op 15 april 1838milicien, overleden Bergen op Zoom (hospitaal), zoon van Germen Sybrens Dijkstra, gleibakker Zoutsloot B 85, broer van Sybren Germens Dijkstra, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Aaltje Gerrits Pierik... 1811 aldaar, moeder wonende te aldaar; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk B-085; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-085ZoutslootGerben Dijkstra62 jBolswardm, protestant, gehuwd, gleybakkersknegt
B-085ZoutslootAaltie Pierik39 jKuinrev, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-085Zoutsloot 90Tjeerd Johannes Kerkhoven, overleden op 21 augustus 18421 jr, overleden Zoutsloot B 85, zoon van Johannes Tjeerds Kerkhoven, timmerman en wijlen Berber Stolte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 188B-085 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3049B-079 (Zoutsloot)Pierre Stephanus Sprengerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3049Zoutsloot 90 (B-079)Abe Hainja


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 90J. van Hettematransportarbeider
  terug