Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 91
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 91,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 91 (niet bekend) (niet bekend) B-120 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 91 2-001 2-003 B-199 B-143
Naastliggers vanZoutsloot 91
ten oostenZoutsloot 93
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 89


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 91huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 91huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 91huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 91huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 91Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Klaas Hiddes Bleekereigenaar en gebruiker van wijk B-120, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-120Zoutsloot 91Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
adressoortbedraggebruik
B-120Zoutsloot 91provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1830 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Jeltje Rintjes Gaykema... Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1830, ovl 1849, ovl ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 171Zoutsloot 91Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis (96 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Aukje Riddersteen... dv Antonij R, en Pietje Harmens; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Pietje Wassenaar... W, en Adriaantje Anthonij Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768B-120 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-121 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-122 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3105B-143 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3105Zoutsloot 91 (B-143)Ernestus G. Langenhorst


1939 - kentekenadresnaam
B-25735
Zoutsloot 91Lourens Posthumus


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 91J. (Jan) Bruinsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 91beeldbepalend pand8 van 10
  terug