Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 91
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 91 (niet bekend) (niet bekend) B-120 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 91 2-001 2-003 B-199 B-143
Naastliggers vanZoutsloot 91
ten oostenZoutsloot 93
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 89
ten noordenAchterstraat 30


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0158v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91In het noordoosten van de stadhuisstede
 
koperEede Auckes 80-00-00 CG
niaarnemer ratione proximitatisFoecke Piers Heemstra
niaarnemer q.q.Claes Adams, geauthoriseerde curator over
niaarnemer ratione sanguinisTrijntje Reyers dochter van een van de verkopers
naastligger ten oostenFoecke Piers Heemstra
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenSipke Clasen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperLieuuwe Lolckes c.soc.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0255v van 27 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lambert Claesen


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039r van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne Sytses


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 91huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 91huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160v van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lammert Claeses


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis en kamer en loodsen en tuin
 
koperFeike Fransen, gehuwd met235-00-00 CG
koperDoutien Luities
naastligger ten oostenWijne Wybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEerk Jansen
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperBeert Dirkzen Brouwer c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 91huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntje Sybes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0262r van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperTrijntje Sybes, weduwe van207-00-00 CG
koperwijlen Claes Tjeerds
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Hessels
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenErik Jansen
naastligger ten noordenPier Andries
verkoperDoutjen Luitjens, weduwe van
verkoperwijlen Feyke Fransenwaterhaler


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntje Sybes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0106v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntie Sybis


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 91huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0206v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper515-00-00 CG
koperGrietie Tieerds jurisdictie van Harlingen
toehaakeen zilveren lepel
huurderDouwe Heeres
naastligger ten oostenYpe Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSipke Sakes
naastligger ten noordenRowel koopman
naastligger ten noordenFeitema koopman
verkoperAlbert PietersschuitschipperFraneker


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0044v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperDouwe Luitjens, gehuwd metboeierschipper540-00-00 CG
koperNieske Piers
naastligger ten oostenYppe Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSipke Sakes
naastligger ten noordenhet estrikwerk van Sibrand Feitema koopman
verkoperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper
verkoperGrietie Tjeerds


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntie Sybes


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 91huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0239v van 17 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Luitjens


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0252r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Luitjens


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperMelle Ynses oud schipper353-14-00 GG
naastligger ten oostenEelke Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Baltus
naastligger ten noordenClaas Tomas IJzenbeek c.s.
verkoperNieske Piers, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Luitjensschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Er zijn twee folio 96!) Melle Ynses, oud schipper, koopt een huis nz. Zoutsloot, bewoond en gebruikt door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. Eelke Jelles, ten Z. de straat, ten W. Johannes Baltus, ten N. Claas Tomas IJsenbeek cum soc. Gekocht van Nieske Piers wv schipper Douwe Luitjens, voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar minderjarige kinderen, voor 153 gg. 14 st.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0024r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMelle Ynses


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMelle Ynzes


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0232v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Melle Ynses


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0007r van 11 dec 1796 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende vrouw van Claas Vrijburg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 91Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Klaas Hiddes Bleekereigenaar en gebruiker van wijk B-120, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-120Zoutsloot 91Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
adressoortbedraggebruik
B-120Zoutsloot 91provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1830 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Jeltje Rintjes Gaykema... Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1830, ovl 1849, ovl ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 171Zoutsloot 91Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis (96 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Aukje Riddersteen... dv Antonij R, en Pietje Harmens; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-120Zoutsloot 91Pietje Wassenaar... W, en Adriaantje Anthonij Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768B-120 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-121 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-122 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3105B-143 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3105Zoutsloot 91 (B-143)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1939 - kentekenadresnaam
B-25735
Zoutsloot 91Lourens Posthumus


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 91J. (Jan) Bruinsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 91beeldbepalend pand8 van 10
  terug