Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 92
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 92 2-071 2-105 B-084 B-078
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 92 2-071 1/2 2-105 B-084 B-078
Naastliggers vanZoutsloot 92
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenZoutsloot 94
ten noordenZoutsloot 90


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0307v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAucke metselaar
1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAucke Jacobs* metselaar
1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128r van 14 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 88, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuke Jacobs metselaar
1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233r van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Jacobs
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0193v van 29 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck Jacobs
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013v van 26 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck Jacobs
1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFreerck Jacobs
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-071Zoutsloot 92
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-071Zoutsloot 92huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0166v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot over het baanpad bij de Franekerpoort1/2 kamer
 
koperJohannes Hylckes gleibakkersgezel
eigenaar van 1/2Simon Jacobs q.q.kuiper
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenhet perk van Jacob Douwes
naastligger ten noordende ? Gemeente: kamer
verkoper van 1/3Ybeltje Gerlofs
verkoperJan Gerlofsassistent
verkoper van 1/3de rato carverend voor zijn zuster Antie Gerlofs


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimen Jacobs
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-071 Zoutsloot 92huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0006v van 23 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSymon Jacobs c.soc.
1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0063v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot WZ tegenover het baanpad bij de Franekerpoortkamer
 
koperBauke Cornelis, gehuwd metturfdrager95-00-00 GG
koperRinske Douwes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Willems
verkoper van 1/2Johannes Hylkeswijdschipper
verkoper van 1/4Hendrik Dirksmr. chirurgijnWitmarsum
verkoper van 1/4Jacob Dirksmr. bakker


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBauke Cornelis* turfdrager
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0070v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Bauke Cornelis c.u.turfdrager
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-071 Zoutsloot 92huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 92kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-071 /2Zoutsloot 92Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-071 Zoutsloot 92huis
eigenaarKlaas Harmens
gebruikerKlaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
2-071 /2Zoutsloot 92kamer
eigenaarBeernt Beernts
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0141r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot WZ tegenover het Baanspad bij de Franekerpoortwoning
 
koperNeeltje Hendriks, gehuwd met131-00-00 GG
koperSake Folkerts mr. blokmaker
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenAbe Lenses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperRinske Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Cornelistrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltje Hendriks, huisvrouw van Sake Folkerts, mr. Blokmaker. Zoutsloot, over 't Baanspad bij de Franekerpoort


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0031v van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0239r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPaulus de Boer
1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0009r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 92Zoutsloot ZZ wijk B-084huis
 
koperHarmen Bouwes pannenbakkersknecht50-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Grietje Bulard
naastligger ten westende heer H. J. Smith
naastligger ten noordenJantje Meiles
verkopermede-wethouder Paulus G. de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-105 Zoutsloot 92Hendrik Jans0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Grietje Goverts Vogelzanggeb 1771 HRL, ovl 27 dec 1812 HRL, huwt met Johan Reinhart Gerardus Smit op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, ovl wijk B-084; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1812, ovl 1837, ovl 1849


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Bartle Watsesgebruiker wijk B-084, gealimenteerd; eigenaar is Harmen B. de Vries, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Harmen Bouwes de Vries... te HRL. 1811, kind: Bouwe dV, geb 1792 HRL; BS huw 1811, ovl 1822, ovl 1844, ovl 1848; eigenaar van wijk B-084; gebruiker Bartle Watses, gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-327, panbakkersknegt; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-084Zoutsloot 92Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 189Zoutsloot 92wed. Harmen Bouwes de VriesHarlingenhuis en erf (35 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-084ZoutslootNiels Walgrin24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
B-084ZoutslootTjamke Korf23 jBolswardv, protestant, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-084Zoutsloot 92Anna M. Lines, overleden op 7 februari 1843M.=Margaretha, 54 jr, geboren St. Jansga 6/11/1788, overleden Zoutsloot B 84, wed. Petrus Jacobus Vaes, moeder van Petrus-Jacobus, wafelbakker, Theodorus-Josephus, sergeant Den-Helder, Franciscus-Bernardus, idem Haarlem en Maria-Elisabeth-Catharina Petrus Vaes (vrouw van Petrus Wilhelmus-Lijnslager Eekma, horlogemaker Amsterdam). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-084Zoutsloot 92Hendrikus Laanstra, overleden op 1 september 1846(Certificaat van onvermogen), 8 mnd (geboren 10/1/1846), overleden Wortelstraat B 84. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Hinke Lammerts Doringa... Sexbierum, dv Lammert Gosses D, en Aatje Hendriks; BS huw 1860, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-084Zoutsloot 92Rintje Harings Wagenaar... Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 189B-084 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3050B-078 (Zoutsloot)Pierre Stephanus Sprengerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3050Zoutsloot 92 (B-078)Abe Hainjawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 92G.Huijserpakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 92D. (Douwe) Spoelstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 92beeldbepalend pand5 van 10
  terug