Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 95
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 95,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 95 (niet bekend) 2-006 B-122 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 95 2-001 2-003 B-201 B-145
Naastliggers vanZoutsloot 95
ten oostenZoutsloot 97
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 93


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 95huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 95huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 95huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 95huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-006 Zoutsloot 95Jan de Boer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-006 Zoutsloot 95Jan de Boer1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Jan Gerrits de Boer... eed af in handen van pres. burg. J. Schrik op 25 aug 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk B-122, panbakker, 1814. (GAH204); id. van 125, panwerk self, 1814. (GAH204); id. van 138, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-122Zoutsloot 95Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 173Zoutsloot 95Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-201Zoutsloot 95Jieksje Simons van den Berg... in huw.reg. ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Botje Annesgeb 1807 HRL, huwt met Tjitze de Haan, A 30 apr 1858 Amsterdam, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-122Zoutsloot 95Tjitze Jans de Haan... Tjietses dH, en IJbeltje Dijkstra, zeeman, A 30 apr 1858 Amsterdam; BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-108; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2768B-120 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-121 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk
Sectie A nr. 2768B-122 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgpanwerk


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3107B-145 (Zoutsloot)Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4337Zoutsloot 95 (B-145)Aaltje Hendriks (te Bolsward)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 95 Binne L. Eppingakantoorlooper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 95 Lubbert B. Eppingakantoorbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 95W.A.Albardasluisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 95A. (Aafke) v.d. Weide wv Albarda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 95beeldbepalend pand8 van 10
  terug