Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 96
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 96 2-088 2-092 B-082 B-076
Naastliggers vanZoutsloot 96
ten oostende Zoutsloot
ten zuidende Wortelstraat
ten westende Wortelstraat
ten noordenZoutsloot 94


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0515r van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort [tegen]over het diept of achter de hof van Jan Pyetters houtkoper]kamer
 
koperTiepcke Willems 76-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: de droge straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Lyckele Sibbeles
verkoperAebe Aessens


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0307v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: droogstraat]
1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0057r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ [staat: droogstraat op de noordooster hoek bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Dircks oud zoutmeter150-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Conincx 3-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet andere huis van verkoper Freerck Dircks
verkoperFreerck Dircks


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233r van 27 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOtte Douwes
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0193v van 29 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Otte Douwes
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013v van 26 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Otte Douues
1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025r van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Otte Douues
1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0167v van 5 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ bij de Lommertspijp hoekhuisje no-hoek van de Droogstraattwee huisjes of kamers
 
koperDoie Eelckes, gehuwd metturfdrager165-00-00 GG
koperClaeske Jacobs
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende kamer van Pytter Minnes
naastligger ten noordenImpk Bartels
verkoperde erfgenamen van wijlen Tieske Douwes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0166v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ [staat: Zoutsloot bij de Lommertspijp, zijnde het hoekhuisje op de noordoosterhoek van de Droogstraat]huisje of kamer
 
koperJan Dirxen Kuick, gehuwd met225-00-00 CG
koperGeeske Bartels
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende kamer van de erfgenamen van wijlen Pyter Minnes
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels
verkoperDoye Eelkes c.u.turfdrager


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0240v van 30 jul 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ bij de Lombartspijp, zijnde het hoekhuis op de noord-oosthoek van de Droogstraathuis of kamer
 
koperJan Martens, gehuwd met200-00-00 GG
koperJancke Freerx
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende kamer van de erfgenamen van wijlen Pyter Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymck Bartels
verkoperJan Dirxen Kuyck c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Martens x Jancke Freercx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0141r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ bij de Lombardspijp, zijnde het hoog huisje op de NO hoek Droogstraatkamer
 
koperHendrick Hendrix, gehuwd met155-00-00 GG
koperGrietie Hendrix
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymck Bartels
verkoperJan Martens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0205v van 26 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ bij de Lombardspijphuisje
 
koperJan Hendricks, gehuwd met100-07-00 GG
koperWupke Roeleffs
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter Minnes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymck Bartels
verkoperHendrick Hendrix


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Zoutsloot 96stal
eigenaarwed. Douwe Claessens
gebruikerJohannes Benedictus
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088Zoutsloot 96stal
eigenaarTietzke Ymes
gebruikerGuilliam Boneta
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-6-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088 Zoutsloot 96stal
eigenaarwed. Tjetsje Ymes
gebruikerwed. Guilliam Boneta
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanning Cornelis
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0070v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNanning Cornelis
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088 Zoutsloot 96stal
eigenaarerven Tjits Yemes
gebruikerwed. Jan Aukes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-088 /2Zoutsloot 96Jocchem Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-088 Zoutsloot 96stal
eigenaarTjitske Ymes erv.
gebruikerwed. Jan Aukes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-088 /2Zoutsloot 96huis
eigenaarJohannes Ypes erv.
gebruikerwed. Jochhum Jansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0097r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot bij de Lommertspijp op de noordoosthoek van de Droogstraathuis
 
koperNanning Hendriks schipper132-00-00 GG
huurderGijsbert Gerryts c.u.
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten noordenAbe Lensis c.soc.
verkoperJohannes Steffensvarensgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Hendriks, schipper, koopt huis c.a. aan de Soutsloot omtrent de Lommertspijp op de noordoosterhoek van de Droogstraat [bedoeld wordt Wortelstraat]. Als huurder bewoond door Gijsbert Gerryts cum ux. Geen grondpacht. Ten O. en Z. de straten, ten W. een doopsgezinde woning, ten N. Abe Lensis cum soc. Gekocht van Hendrik Pesma, notaris publicus als gelastigde van Johannes Steffens, vaerendspersoon, voor 132 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0254r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot, hoek Wortelsteegje, bij Lommertspijp1/2 huis
 
koperJan Hendriks Pot koopman97-00-00 GG
huurderJochem Jans
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenWortelstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenAbe Lenses
verkoperde erfgenamen van wijlen Gryttje Sikkes, gehuwd met
verkoperNanning Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Pot koopt een 1/2 huis, waarvan hij al 1/2 bezit, aan de Zoutsloot op de hoek van het Wortelstraatje, omtrent de Lommertspijp. Ten O. de Zoutsloot, ten W. een woning van de D.G. gemeente, ten Z. dat straatje, ten N. Abe Lenses. Gekocht van erven Nanning Hendriks x Grytje Sikkes, voor 97 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0031v van 22 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pot
1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot ZZ [staat: op de hoek van het Wortelstraatje]woning
 
koper door niaarSjoerd Tjepkes, gehuwd metkompasmaker150-00-00 GG
koper door niaarHiske Nannings
geniaarde koperJogchem Jans, gehuwd met
geniaarde koperMaike Geerts
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd met
verkoperJanneke Sierks Hoornstra


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0005r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Wortelstraatje NZ hoekhuis
 
koperGrietje Christoffels, weduwe van9-21-00 GG
koperwijlen Gerlof Jans Bulaart
huurderPieter Jans c.u.beurtschippersknecht
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenWortelstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westende weduwe van Gerlof Jansen* bakker
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Jansen* bakker
verkoperTjepke Blokmr. kompasmaker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0239r van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 94, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Norel
1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0240v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 96Zoutsloot hoek Wortelstraatjehuis
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter81-15-00 CG
huurderMarten Rimmerts 0-09-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten noordenB. Boomsma
naastligger ten westenB. Boomsma
verkoper q.q.Douwe W. Vettevogel, executeurkoopman
verkoper q.q.Bouwe J. Boomsma, executeurs overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Grietje Stoffels, gehuwd met
verkoperGerlof Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Norel, mr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-092 Zoutsloot 96Johannes Norel0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-082Zoutsloot 96Johannis Klaases Norel... igenaar en gebruiker van wijk B-038, pakhuis; medegebruiker W. Feddema 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-115; gebruiker Dirk J. Danser, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-082Zoutsloot 96Wybe Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk B-082, kleine genotie, eigenaar is Johannes Norek, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-082Zoutsloot 96Johannes Norel Wiebe Jans wedkleine negotie


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 191Zoutsloot 96Zijtze ZijlstraHarlingengleibakkersknegthuis (42 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-082Zoutsloot 96Anna C. Sytzes Zijlstra, overleden op 6 juli 1832C.=Catharina, dochter van Sytze Poppes Zijlstra, gleibakker Zoutsloot B 82 (thans man van Fokje Fransen Posthuma) en wijlen Janke Ras, zuster van minderjarige Poppe Sytzes Zijlstra (uit 1e huwelijk vader), halfzuster van minderjarige Froukje Sytzes Zijlstra (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 13,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-082Zoutsloot 96Poppe Sytzes Zijlstra, overleden op 9 oktober 1833zoon van Sytze Poppes Zijlstra, tegelbakkersknecht Zoutsloot B 82 (thans man van Fokje Fransen Posthuma) en wijlen Janke Davids Ras, broer van wijlen Anna-Catrina Sytzes Zijlstra (overleden 6/7/1832), halfbroer van minderjarige Froukje Sytzes Zijlstra (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 7,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-082Zoutsloot 96Fokje Franses Postuma... Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1841; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-082; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-082Zoutsloot 96Sytse Poppes Zijlstra... Z, en Vroukje Murks; BS huw 1821, huw 1831, ovl 1841; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-082; VT1839; S.P.Z. eigenaar van perceel nr. 191 te HRL, gleibakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 851, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-082ZoutslootSytze Zijlstra40 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-082ZoutslootFokje Postema30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-082ZoutslootMaartje Zijlstra5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-082Zoutsloot 96Sytse Poppes Zijlstra, overleden op 26 februari 184142 jr, werkman, overleden Zoutsloot B 82, weduwnaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-082Zoutsloot 96Poppe Zijlstra, overleden op 7 juni 18414 mnd (geboren 17/1/1841), overleden Wortelstraat B 82. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-082Zoutsloot 96Johannes Petrus Schmidt, overleden op 29 december 184773 jr, geboren Herborn 5/7/1774, overleden Zoutsloot B 82, gepensioneerd ambtenaar, weduwnaar, vader van Wilhelmina Johannes-Petrus Schmidt (vrouw van Johannes P. Gorter, korenmolenaar). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-082Zoutsloot 96Simon Jansz Douwes... te HRL, thans dienende als hoornblazer bij de mobiele Vriese schutterij, turfdrager in 1862, ovl wijk B-082, zv Jan Douwes en Grietje Simons Tammes; BS huw 1828, huw 1833, ovl 1862; oud 35 jaar, geb Amsterdam en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 191B-082 (Wortelstraat)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 191B-076 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 191Zoutsloot 96 (B-074)erv. Foppe Plantingawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 96T.Houtmanbarbier
Zoutsloot 96L.Houtmansigarenmaker
  terug