Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 97
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 97 2-001 2-003 B-202 B-146
Naastliggers vanZoutsloot 97
ten oostenZoutsloot 99
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 95


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0158v van 23 okt 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoecke Piers Heemstra


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061r van 21 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIde gardenier


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0079r van 7 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYde Auckes* tuintjer


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis Arjens


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis Arjens


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 97huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-001Zoutsloot 97huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 97huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertje Sipkes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertje Sipkes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 99, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.s.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.s.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-001 Zoutsloot 97huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertie Sipkes


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 99, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0150v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTeunis Arjens c.s.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0257v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0021v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 97Zoutsloot NZhuis
 
koperJohannes Jans, gehuwd metmetselaarsknecht375-00-00 CG
koperAntje Pieters
eigenaarGerryt Dirks c.u.
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenFrans Alberts
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperGerryt Dirkslantaarnopsteker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, metzelaarsknegt x Antje Pieters kopen huis Nz. Zoutsloot, thans als eigenaar bewoond door de verkoper c.u. Geen grondpacht. Ten O. en N. Bente IJsenbeek, ten W. Frans Alberts, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Gerryt Dirks, lantaarnopsteker, voor 375 cg.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0217r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 99, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Leyenaar


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0224r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 99, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Leyenaar


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 97Zoutsloot NZhuis
 
koperPieter Hessels, gehuwd metmetselaarsknecht400-00-00 CG
koperHiltje Jans
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSusanne Suyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen
naastligger ten noordenJan de Boer
verkoperJohannes Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperAntje Pieters


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 97Zoutsloot NZhuis
 
koperChristiaan Hansen, gehuwd metvarensgezel275-00-00 CG
koperTrijntje Douwes
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSusanna Suy, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen
naastligger ten noordenJan de Boer
verkoper van 1/2Hiltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pieter Hessels
verkoper van 1/2Fokke Hessels


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 97Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-202Zoutsloot 97provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 97Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Beitske Rintjes van der Post... Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Klaas Taekes Kuipers... Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3108B-146 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4487Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorstpakhuis
Sectie A nr. 4486Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 97 Feike Bandsmastoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 97K.Baardagardenier


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 97J. (Johannes) Jorna


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 97beeldbepalend pand8 van 10
  terug