Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 99
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 99 2-001 2-003 B-203 B-147
Naastliggers vanZoutsloot 99
ten oostenZoutsloot 105
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 97
ten noordenAchterstraat 42


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221r van 18 mrt 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Simens bakker
1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0229v van 6 mei 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende ledige plaats van Dirck Ariens c.u.brouwer
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Piersen
1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWyger Sybes
1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0152v van 23 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Piersen
1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0239v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJoannis Pieters
1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Andries Piers
1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van gemeensman Andries Piers Gladsma
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001Zoutsloot 99huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 Zoutsloot 99huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0262r van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Andries
1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Andries Gladsma
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.soc.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.soc.
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 101, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.s.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.s.
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0148v van 25 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRobbert Rowel koopman
naastligger ten westenSybrant Pytters Feitema koopman
1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0206v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRowel koopman
naastligger ten noordenFeitema koopman
1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0044v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet estrikwerk van Sibrand Feitema koopman
1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZestrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal
 
koperCleis Bartels Lanting, gehuwd metrentmeester8225-00-00 CG
koperNeeltie Pieters Hibma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/2Sybrand P. Feitemaplateelbakker
verkoper van 1/2Neinke Willems Mouter
verkoper van 1/2Stijntie Clases Winsma, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Robbert Rowelkoopman


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten noordenrentmeester Lanting
1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten noordenrentmeester Lanting
1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZestrikwerk, knechtswoning en hof
 
koper van 1/3gemeensman Seerp Swerms 1771-07-00 GG
koper van 1/3Antie Hylkes Hanekuik, gehuwd met
koper van 1/3Claes Tomas IJsenbeek
koper van 1/3Philippus Hylkes Hanekuik vrijgezel, kinderen van
koper van 1/3Hinke Philippus
naastligger ten oostenKleis Lanting rentmeester
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Teunis Fransen
naastligger ten noordenJacob Willems
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperKleis Lanting, gehuwd metrentmeester
verkoperNeeltie Hibma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Swerms, mede-gemeensman, voor 1/3, Antie Hylkes Hanekuik x Claas Thomas IJsenbeek, voor 1/3, en Philippus Hylkes Hanekuik, vrijgezel, voor 1/3, kopen een estrikwerk met knechtswoningen, hof, stal, wagenhuis en inventaris, en een nieuwgebouwde woning en pakhuis, nz. Zoutsloot. Ten O. het estrikwerk, de knechtswoning en de verkopers, ten W. wd. Teunis Jansen (Fransen?), ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. Jacob Willems en de Liemendijk. De stal en het wagenhuis hebben ten O. en N. de Baansteeg, ten W. Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. Kopers moeten tegen taxatie overnemen alle voorraden en grondstoffen etc. Ook al het ingehuurde personeel moet worden overgenomen en er zijn veel voorwaarden. Zeer interessante acte van 7 blz.. Gekocht van Kleis Lanting, rentmeester van Harlingen x Neeltie Hibma, voor 1771 gg. Zie bij Zoutsloot 86.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 Zoutsloot 99huis en panwerk
eigenaarKlaas Thomas cum soc.
gebruikerKlaas Thomas cum soc.
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde10-05-06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Tomas IJzenbeek c.s.
1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0150v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0257v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylke IJzenbeek c.s.
1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0021v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 95, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0283r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaas IJsenbeek koopman
1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0069r van 29 jan 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot en Achterstraat [staat: Droogstraat]pan- en estrikwerk
 
koperJelle Nauta minderjarig jongman, gesterkt met zijn moeder5000-00-00 CG
koper q.q.Sjoukjen Hoogstraten, weduwe van
koper q.q.wijlen Ruurd Nauta koopman
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenBaantjerspad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperP. Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Nauta en zijn moeder Sjoukje Hoogstraaten wv Ruurd Nauta kopen een welbeklant pan- en estrikwerk met de knechtswoning en bloks etc., tussen Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. Schelte Wybenga, ten W. de straat, ten Z. het Baantjerspad, ten N. de Stadsvesten. Verkoper (onleesbaar), voor 5000 cg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0214v van 21 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot en Achterstraat [staat: Droogstraat]wagen en zomerhuis en woningen
 
koperJan de Boer 1465-00-00 GG
koperPaulus G. de Boer, gesterkt met hun vaderFraneker
koperGerrit Sytses de Boer Franeker
naastligger ten oostenS. Wybenga
naastligger ten zuidenBaantjerspad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJelle Nautakoopman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0217r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZpan- en estrikwerk
 
aanhandelaarSybrigje Kool, weduwe van0-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Jan Altena koopman
naastligger ten oostenJan de Boer koopman
naastligger ten oostenPaulus de Boer koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verwandelaarClaas IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrigje Kool wv koopman Jan Altena verwandelt een pan- en estrikwerk zz, Rozengracht met een pan- en estrikwerk nz. Zoutsloot van Claas IJzenbeek.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0224r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZpan- en estrikwerk met bloks, oven, ovenhuis etc.
 
koperJan de Boer pannenbakker en koopman1764-00-00 CG
koperPaulus de Boer pannenbakker en koopman
naastligger ten oostende knechtenwoning van Jan de Boer
naastligger ten oostenPaulus de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSybregje Kool, weduwe van
verkoperwijlen Jan Altenakoopman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0007r van 11 dec 1796 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan de Boer koopman
1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten noordenJan de Boer
1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten noordenJan de Boer
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten noordenJan de Boer
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 97, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten noordenJan de Boer
1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 105, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Boer
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 99Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-203Zoutsloot 99provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 99Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3109B-147 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3109Zoutsloot 99 (B-147)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 99 Willem Albardasluisknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 99A.Eppingafabrieksarbeider
Zoutsloot 99B.Eppingakantoorknecht


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 99S. (Sijtske) Zijlstra wv Teerenstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 99beeldbepalend pand5 van 10
  terug