Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderbolwerk 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderbolwerk 1 (niet bekend) (niet bekend) H-044 H-040
Naastliggers vanZuiderbolwerk 1
ten oostenZuiderbolwerk 3
ten zuidenhet Zuiderbolwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-044Zuiderbolwerk 1Douwe Martens... is opgevischt; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1811; gebruiker van wijk H-044, tuin en zomerhuis; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); D.M. en Aaltje Wopkes, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-044Zuiderbolwerk 1Jelle Wildschut... eigenaar van wijk H-043; gebruiker Simon Tjerks van der Burg, hovenier 1814. (GAH204); id. van wijk H-044, tuin & zomerhuis; medegebruiker Douwe Martens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-070, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-044Zuiderbolwerk 1J Wildschut tuin en zomerhuis
H-044Zuiderbolwerk 1Douwe Martens wed


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 146 en 151 van 17 dec 1823
adressoortbedraggebruik
H-044Zuiderbolwerk 1provisionele en finale toewijzingfl. 370huis H-044 staande aan de zuidkant van de heiligeweg
 
verkoperAgniettje Kronenburg
koperKlaas Pieters Faber


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3076H-040 (Bolwerk)Sijbrand Hoekstrawoonhuis en societeit


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5059Zuiderbolwerk 1 (H-040)Vereeniging Verplegingsgesticht (Tot Oprichting en Instandhouding van een)


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuid Oost BolwerkVerplegingsgesticht55


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuid Oost BolwerkVerplegingsgesticht55


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderbolwerk 1 Hendrika D. Hinrichsendirectrice ziekenhuis
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuid Oost BolwerkVerplegingsgesticht55


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuid Oost BolwerkVerplegingsgesticht55


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z.O. BolwerkVerplegingsgesticht55


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z.O. BolwerkVerplegingsgesticht55


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z.O. BolwerkVerplegingsgesticht55


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z.O. BolwerkVerplegingsgesticht55


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost-Bolw.Ziekenhuis, Algem.55


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost-Bolw.Ziekenhuis, Algem.466


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost BolwZiekenhuis, Algem.466


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost BowW.E. de Ruiter466(b.g.g.) Alg. Ziekenhuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost BolwZiekenhuis, Algem.466


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost BowW.E. de Ruiter466(b.g.g.) Alg. Ziekenhuis


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost BowW.E. de Ruiter466(b.g.g.) Alg. Ziekenhuis


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuidoost BowW.E. de Ruiter466(b.g.g.) Alg. Ziekenhuis


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z O BolwerkAlg. Prot. ziekenhuis2141


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderbolwerk 1C.J. (Cornelis) Maloko
  terug