Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 13 8-070 8-073 E-066 E-057


Huisnaam in: 1659
Gebruik:
Naam: de pauwesteert
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1671
Gebruik:
Naam: de pauwenstaart (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1741
Gebruik:
Naam: de pauwestaart
Kwartier/wijk 8-070
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1743
Gebruik:
Naam: de pauwestaert
Kwartier/wijk 8-070
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1757
Gebruik:
Naam: het pauwestaertje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1780
Gebruik:
Naam: het pauwestaartje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 13
ten oostenHondenstraat 1
ten zuidende Hondenstraat
ten westende Zuiderhaven
ten noordenGrote Bredeplaats 2


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0280r van 11 jun 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuidwesterhaven OZ hoek nieuwe Vijverstraathuis
 
koperNanne Jacobs, gehuwd met260-05-00 GG
Tiets Hayes
huurderAndries Hessels c.u.
verpachter grondde weduwe Trijn Wybes burger1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe Trijn Wybes burger
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende weduwe Trijn Wybes burger
verkoperTrijn Wybes, weduwe van
wijlen Sybrandt Romkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Jacobs x Tiets Hayes kopen een huis, nu bewoond door Andries Hessels c.u., oz. Zuidwesterhaven, op de hoek van de Nieuwe Vijverstraat. Ten O. en N. de verkoperse, Z. die straat, ten W. de straat en haven. Grondpacht 1 cg aan de verkoperse. Gekocht van Trijn Wybes wv Sybrandt Romckes, voor 260 gg 5 st.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0043v van 15 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Nieuwe Vijverstraat, hoekhuis
 
koperWibran Swartwolt burgerkoopman285-00-00 GG
verpachter grondClaes Sibrants Syouma 1-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Sibrants Syouma
naastligger ten zuidenNieuwe Vijverstraat
naastligger ten westende haven en de straat
naastligger ten noordenClaes Sibrants Syouma
verkoperLieuwe Poppes, gehuwd met
Tet Luytjes


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0109v van 2 feb 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 19r van 27 jan 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 13Buue Tomas, burgemeester koopt een benedenkamer met een opkamer en een loodsje daarbij, met mede-gebruik van de bak etc, in de Vijverstraat [Hondenstraat]. Ten O. Buue Fongers, ten W. het houtstek v.d. koper en een openbare steeg, ten N. de plaets van wd. Trijntje Dircx. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Hylke Johannes (Hanekuik), grootschipper, voor 400 gg.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0121r van 28 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004v van 27 nov 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperburgemeester Gellius Vetzensius 547-00-00 GG
huurderluitenant Roches Tymens c.u.50-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erven van Symen Joucken
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArien Everts
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerCornelis Dousen de Boer
verkoperFeycke Claesenkamerbode bij de Admiraliteit
verkoperEpeus Kiestranotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGellius Wetsensius, burgemeester c.u. koopt een huis genaamd de pauwesteert in de Vijverstraat, nu bewoond door luitenant Roches Tymens c.u. Ten O. erven Symen Joucken en een steeg waardoor Cornelis Dousen de Boer vrije doorgang heeft, ten W. Arien Everts. Geen grondpacht. Gekocht van kamerbode bij de Admiraliteit Feycke Claesen en notaris publicus Epeus Kiestra voor 547 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095v van 17 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Vijverstraat NZdwarshuis
 
koperAlbertie Hiddes, weduwe van366-00-00 GG
wijlen Yge Stoffels
naastligger ten oostenBroer Ages
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenJacob Hansen
naastligger ten noordende erven van burgemeester Paulus Jansen Innema
verkoperPytter Ygesschipper (groot-)
verkoperJacob Hansen e.a., erfgenamen van
Yge Stoffels


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028ra van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ [staat: OZ]2/3 huis
 
koper provisioneelMarten Ockes c.u.316-20-00 GG
eigenaar van 1/3Marten Ockes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostende plaats van de Pau
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Pau
verkoperde erven van Hans Pouwels
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Marten Ockes koopt 2/3 deel van een huis aan de oz. van de Zuiderhaven. Ten W. de haven, ten N. het huis 'de Pauw', ten O. de plaats van dat huis, ten Z. de Vijverstraat. Het andere 1/3 deel is al van de koper zelf. Gekocht van erven Hans Pouwels.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0177r van 27 dec 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Vijverstraat (op de Vijver)huis met loods, steeg en plaats
 
koperSalomon Jansen, gehuwd met600-00-00 GG
Grytie Jacobs
naastliggersteeg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaeske Jans, weduwe van
wijlen Huybert Sents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen x Grijttie Jacobs koopt huis op de VIJVER in de Vijverstraat. Gekocht van Claeske Jans wv Huybert Sents. Er zijn geen naastliggers genoemd.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050v van 29 jun 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0080v van 25 jan 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Vijverhuis
 
koperZierck Dirx mr. chirurgijn76-10-00 GG
?Wybe Sjoerts Wildschutvaandrig
naastligger ten oostenObbe Hanses schipper (wijd-)
naastligger ten westenAntie Keympes
naastligger ten noordenGerryt Schiere
naastligger ten zuidenN. N.
huurderChristiaen Beerns
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
wijlen Poppe Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Bouwes Schiere koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Zierck Dircx, mr. chirurgijn en Wybe Sjoerds Wildschut, vaandrig, een huis op de Vijver. Ten O. Obbe Hansen, wijdschipper, ten W. Antie Keimpes, ten Z.?, ten N. Gerrit Schiere, achter wiens huis DIT gekochte huis staat. Gekocht van Trijntie Jans wv Poppe Alberts, voor 76 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0029r van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033v van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0035r van 2 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036r van 9 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0036v van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZ achter de Pauwhuis
 
koperFroukjen Rienx, en haar zuster80-00-00 GG
Aertie Rienx
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostende Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordende Pauw
verkoperTrijntie SymonsAmsterdam


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-070 Zuiderhaven 13huis
eigenaarburgemeester Schiere erven
gebruikerCornelis Jobs cum socio
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-070 Zuiderhaven 13huis
eigenaarBurchert Hendrix
gebruikerTjeerd Claeses
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197r van 19 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Haven achter het groot Veerschippers Gildehuis genaamd De Pauwhuis
 
koperCsaias Jansen, gehuwd met37-14-00 GG
Anskjen Pybes
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostenhet huis en plaats genaamd de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven ]
naastligger ten noordenhet huis en plaats genaamd de Pauw
verkoperBartoldus Lantinghrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaias Jansen x Anskjen Pybes koopt oz. Zuider nieuwe Haven het huis achter het Grootveerschippers Gildehuis ' de Pauw'. Ten N. en O. dat Gildehuis met zijn plaets, ten W. die haven, ten Z. de Vijverstraat (nu Hondenstraat). Het huis is belast met het onderhoud van de wal en de straat (Zuiderhaven). Gekocht van Barteldus Lantingh, rentmr., voor 37 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-070 Zuiderhaven 13huis
eigenaarBurgert Hendriks
gebruikerMeindert Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0222v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven ZZ [staat: achter herberg de Pauw]huis
 
koperMarike Willems kasteleinse Herberg De Pauw70-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenherberg de Pauw
verkoperJohannes Willems Vosmakoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-070 Zuiderhaven 13huis
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerBouwe Symons
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0149r van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven achter het huis de Pauwhuis
 
koperJan Feyes, gehuwd metschipper (trekveer-)300-00-00 GG
Pytje Foekes
huurderde vrouw van Johannes Goyer
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostenhet huis de Pauw
naastligger ten zuidenstraat (Kleine Vijverstraat ?)
naastligger ten westenstraat en haven (Zuiderhaven ?)
naastligger ten noordenhet huis de Pauw
verkoperde erven van Janske WillemsMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feyes, trekschipper x Pytje Foekes koopt 'het Pauwestaartje'. Ten O. en N. 'de Pauw', ten W. de straat en haven, ten Z. de Vijverstraat. Gekocht van erven Jancke Willems te Makkum.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0284v van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven achter herberg de Pauwhuis
 
koperSjoerd Talma koopman151-00-00 GG
huurderPyter Daniëls c.u.38-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostenhet huis de Pauw
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenstraat en haven
naastligger ten noordenhet huis de Pauw
verkoperJan Feyes, gehuwd met
Pyttie Foekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma koopt het huis 'het Pauwestaartje'. Ten O. en N. de herberg 'de Pauw', ten W. straat en haven, ten Z. de Vijverstraat. Gekocht van Jan Feyes x Pyttie Foekes.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-070 Zuiderhaven 13Otte Hettes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0099v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven achter de herberg de Pauw huis 't Pauwestaertje
 
koperArjen Arjens, gehuwd metmatroos285-00-00 CG
Lydske Annes
huurderwijlen Sara Baukes
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenherberg de Pauw
verkoperSjoerd Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Arjens, matroos op het Princejagt x Sydske Annes koopt 'het Pauwestaertje', nz. Vijverstraat. Ten O. en N. 'de Pauw', ten Z. de Vijverstraat, ten W. de straat en haven. Het is door wl. Sara Baukes metterdood ontruimd. Gekocht van Sjoerd Talma, koopman.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0250r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 13Zuiderhaven NZhuis
 
koperachter herberg de Pauw Klaas Ages, gehuwd metbootsman300-00-00 CG
Marijke Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen8-12-00 CG
naastligger ten oostenherberg de Pauw
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenherberg de Pauw
verkoper van 1/2Arjen Arjensmatroos op het Statenjacht
verkoper van 1/4Arjen Arjens, voor zich en als gelastigde van zijn broerhuistimmerman
verkoper van 1/4Ane Arjensmr. wieldraayerAmersfoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Ages, bootsman x Marijke Pieters koopt 'het Pauwestaartje'. Ten O. en N. 'de Pauw', ten W. de haven, ten Z. de Vijverstraat. Gekocht van wd. Arjen Arjens, matroos op het Statenjacht, voor 1/2 en Arjen Arjens, huistimmerman voor zich en als gelastigde van zijn broer Anne Arjens, mr. wieldraaier te Amersfoort, samen voor de andere 1/2.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-073 Zuiderhaven 13Claas Ages1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Klaas Ages Zeilmaker... Leentje Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, ovl 1820, ovl 1827; eigenaar en gebruiker van wijk E-066, schipper, 1814. (GAH204); K.A.Z. en Klaaske Postmus, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-066Zuiderhaven 13Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-066Zuiderhaven 13Auke Vogelzang, overleden op 4 oktober 1824schipper (Zuiderhaven E 66), man van Tjitske Pieters, winkelierse, vader van Swerus, schipper, Baukje (vrouw van Tjerk Saskes, matroos op reis naar China), Wiebkje (wed. Ulbe Sierds) en minderjarige Hikke, Janna en Pietje Aukes Vogelzang. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1186Zuiderhaven 13wed. Auke VogelzangHarlingentapperschehuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Jacob Jurjens Visser... huw 1834, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-066; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Janna Aukes Vogelzang... 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk E-066; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Johannes Holstein... H, en Heilkje Poort; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk E-066, supp wijk H-257; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver, wijk H-146; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-066ZuiderhavenJacob Jurjaans Visser33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
E-066ZuiderhavenJanna A Vogelzang29 jHarlingenv, protestant, gehuwd, tapperse
E-066ZuiderhavenJanke Jacobs Visser4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-066ZuiderhavenPietje A Vogelzang26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Hinke Gerrits de Vries... en Geertje Feddes; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-066Zuiderhaven 13Lolle Sytses Goverts... BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der panfabriek, wijk B-127; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1186E-066 (Zuiderhaven)Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visserwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1186E-057 (Zuiderhaven)Jacob Visser en medeëigen.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1186Zuiderhaven 13 (E-057)Abe Hainja (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 13wed Theodorus Keizer geb. H. Stootmanzonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 13P. (Pieter) Nielsen


1977 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 13 (zuidgevel (Hondenstraat)), HarlingenZuiderhaven 13 (zuidgevel (Hondenstraat))Rinsma, Adrianus JADRIANUS J. RINSMA'
afbeelding van een troffel en een baksteen
'12-4-1977'
datum van restauratie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 13rijksmonument 20767


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8377Zuiderhaven 13
  terug