Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 14 8-053 8-060 H-219 H-264


Huisnaam in: 1906
Gebruik: pakhuis
Naam: de walvisch
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 14
ten oostenZuiderhaven 16
ten westenZuiderhaven 12
ten noordende Zuiderhaven


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0037v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 14Zuiderhaven WZpakhuis met een lege plaats erachter
 
koperHiddo de Vries schout bij nacht en kapitein ter zee2439-21-00 GG
kopervroedsman Eevert Arjens Oosterbaen
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende straat of opreed naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van Pieter Martens koopmansbode
naastligger ten noordenhet pakhuis van de erven van Claes Freerkx
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiddo de Vries, capitein ter Zee en Evert Arjens Oosterbaan, vroedsman, kopen een mooi groot pakhuis met kelder en graanzolders en een ledige plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de hof van Pyter Martens, koopmansbode, ten Z. de straat of opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. het pakhuis van erven Claes Freerx Braam. Met veel voor waarden in de acte. Verkopers erven Fookeltie Buwes, laatst wd. Seerp Lammerts Swerms, hopman, voor 2439 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 14Zuiderhaven WZ1/2 pakhuis met een lege plaats erachter
 
koperde vroedsman Jacob Claessen Hatsma, gehuwd met1000-00-00 GG
Frouckje Sloterdijck
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat of opreed naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacob Velthuis
naastligger ten noordende erven van Claes Freerx Braem
mede eigenaar voor 1/2de vroedsman Evert Arjens
verkoperjuffrouw Grietie Symens, weduwe van
wijlen de heer Hidde de Vriesschout bij nacht bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vroedsman Jacob Claessen Hatsma x Frouckjen Willems Sloterdijck koopt 1/2 groot pakhuis met kelders en zolders, waarvan de andere 1/2 van Evert Arjens, vroedsman is, met een ledige plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de hof van Jacob Velthuys, burgemeester, ten Z. de straat of opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. erven Claes Freerx Braam. Gekocht van Grietie Symens wv Hidde de Vries, Schout bij nacht bij de Admiraliteit, voor 1000 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 14Zuiderhaven WZ1/2 pakhuis
 
kopervroedsman Evert Ariens Oosterbaen 900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en oprit naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westenhet hof van burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordende erven van Claes Freercks Braem
verkopermede regerend burgemeester Jacob Claesen Hatsma, gehuwd met
Froukien Slooterdiek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, mede-vroedschap, koopt 1/2 groot pakhuis waarvan de koper al 1/2 bezit, wz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Cornelis, ten W. de hof van burgemeester Jacobus Velthuis, ten Z. de straat en opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. erven Claes Freerks Braam. Gekocht van Jacob Claesen Hatsma, burgemeester x Froukje Sloterdijk, voor 900 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-053 Zuiderhaven 14twee kamers en een pakhuis
eigenaarReyer Arjens Mahiu
gebruikerCornelis Lourens
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-053 Zuiderhaven 14pakhuis
eigenaarReyer Arjens
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-053 Zuiderhaven 14pakhuis
eigenaarReyer Arjens
gebruiker
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-053 Zuiderhaven 14pakhuis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-060 Zuiderhaven 14 de Admiraliteit7-00-00 CGpakhuis (wallen)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-219Zuiderhaven 14 de Marine pakhuis


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 9 sep 1825
adressoortbedraggebruik
H-219Zuiderhaven 14koopaktefl. 2500pakhuis H-219, genaamd het Westerpakhuis
 
verkoperJan Sikkes IJsenbeek
koperPieter Rodenhuis
koperDirk Cornelis Zijlstra
koperJarig Mollema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2004Zuiderhaven 14Nederlandsche Sociteit van Groenland & Straat Davids VisscherijHarlingenpakhuis en plein (1590 m²)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4911Zuiderhaven 14 (H-264)D. Harmens (en Co., te Leeuwarden)


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 14F. (Fyke) den Hartog
  terug