Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 15 8-068 8-073 E-077 E-058
Naastliggers vanZuiderhaven 15
ten oostenHondenstraat 2
ten zuidenZuiderhaven 17
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Hondenstraat


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTierck Iskes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0095r van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis en houtstek van Tierck Yfkes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0124v van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Iskes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Yfkes


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245r van 22 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Vijverstraat (op de hoek van de)huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toe
 
koperEpe Meinerts, gehuwd metmr. timmerman1300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verpachter walde Stad Harlingen7-10-00 CG
naastligger ten oostenKnegtekamerstraat
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts smid
naastligger ten westenDe haven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperBeycke Jacobs, weduwe vanFraneker
wijlen burgemeester en ontvanger Tieerck Yskes, voor haarzelf en voor haar kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meinerts x Rinck Anskes koopt huis en houtstek op de hoek van de Vijverstraat. Ten O. de Knechtekamerstraat, ten Z. smid Taecke Sydses, ten W. de haven met de wal tot aan de haven, ten N. de Hondenstraat. Gekocht van wd. Tierck Yfkes, mede voor haar kinderen.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 261r van jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 15(decreet) Openbare verkoping van de onroerende bezittingen van wl. Ipe Meynerts, door zijn kinderen. Opsomming in de acte.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Zuderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: op de hoek van de Vijverstraat]huis met de wal tot aan de haven toe
 
koperAernt Nannings Koedijck 1280-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen7-10-00 CG
naastligger ten oostenhet houtstek van Gijsbert Juriens Fontein
naastligger ten zuidenTake Sioerds
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAnske Ypes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Nannings Koedijck (Codercq?) koopt huis op de hoek van de Vijverstraat. Ten N. de Vijverstraat, ten Z. Take Sioerds, ten O. het houtstek van Gijsbert Jurriens Fontein, ten W. de haven. Inclusief de wal tot aan de haven toe. Gekocht van Anske Ypes [Zeestra].


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat]huis met een potkast ten noorden
 
koperAage Hilles, gehuwd met675-00-00 GG
Teuntje Huiberts
verpachter walde Stad Harlingen8-10-00 CG
naastligger ten oostenhet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk c.u.
naastligger ten zuidenTaake Sytzes smid
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAarnt Nanninghs Koedijk, gehuwd met
Geertje Tekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAage Hilles x Teuntje Huiberts kopen een huis op de hoek van de Vijverstraat, met de wal ervoor tot aan de haven, strekkende achteraan tot het nieuwe gebouwde huis van de verkopers. Ten O. het nieuw gebouwde huis van de verkopers, ten Z. smid Taake Sytzes, ten W. de haven, ten N. de Vijverstraat. Grondpacht op de wal 8 1/2 cg aan de Stad. Gekocht van Aarnt Nanninghs Koedijk x Veertje Tekes voor 675 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet voorhuis van de weduwe van Age Hilles


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTeuntie Huiberts
naastligger ten noordenhet pakhuis van Gillis Vermeers


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182r van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTheuntie Huberts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-068 Zuiderhaven 15huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerHidde Feddes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-068 Zuiderhaven 15huis
eigenaarwed. captn. de Vries
gebruikerHidde Feddes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-068 Zuiderhaven 15huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerHidde Feddes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-068 Zuiderhaven 15huis
eigenaarcapitein Prigge
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285v van 16 nov 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] hoek Vijverstraathuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. huistimmerman727-00-00 GG
Swaantie Jans
naastligger ten oostende weduwe van Anderys Tierks
naastligger ten zuidenKornelis Katje
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenVijverstraat
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verkoperBerber Jans, weduwe van
wijlen Jan Pieters van Rippertskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsingaof 27. Hendrik Cornelis, mr. huistimmerman x Swaantie Jans kopen een huis op de oostkant van de nieuwe haven op de hoek van de Vijverstraat


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006ra van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeertie Ryntje


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0293r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeertie Rinia


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0064r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Rynjes


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0241r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Rynjes


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0243r van 16 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Rynjes


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0055r van 8 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Geert Rinies


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0120v van 25 jun 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]huis
 
koperburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn360-00-00 GG
huurder voorhuisFocke Eerks 33-00-00 CG
huurder achterhuismr. Dirk Coster 24-00-00 CG
naastligger ten zuidenLucas Pieters ijzersmid
naastligger ten oostenSybrand Taekes de Boer
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Pauwestaart
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperYede Hornstra, curator vankoopman
Focke Eerks, gehuwd met
Gadske Yeges


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0146r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerkolonel J. de Reus, en
naastligger ten noordende weduwe van Nauta


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0191v van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester
naastligger ten westende weduwe van Claas Nauta


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0058v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ [staat: OZ]huis
 
koper door niaarMathijs Pieters 500-00-00 CG
geniaarde koperPieter Christiaans, gehuwd met
Gerrytje Laases
naastligger ten oostenoud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenVijverstraat
naastligger ten zuidenMatthijs Pieters
verkoperoud burgerkolonel Jan de Reusmr. chirurgijn


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0089v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMatthijs Pieters c.s.koopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0229v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraathuis
 
koperJacob Bartels scheepstimmerman750-00-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Meintz
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperMatthijs Pieterscommissaris van de beurtschippers op Amsterdam


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-073 Zuiderhaven 15Claas Ages1-00-00 CGhuis


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 282 van 18 nov 1813
adressoortbedraggebruik
E-077Zuiderhaven 15koopaktefl. 500huis aan de Zuiderhaven, E-077
 
verkoperJacob Bartles Noorman
koperGerrit Johannes van Temmen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Gerrit van Themmen... wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-077Zuiderhaven 15Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1187Zuiderhaven 15Gerrit van TemmenHarlingenkleermakerhuis (96 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 12 van 21 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
E-077Zuiderhaven 15provisionele en finale toewijzingfl. 435huis E-077
 
verkoperGerrit Johannes van Temmen
koperLykle de Boer


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Liekle Jans de Boer... lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te HRL. 1839, lootscommandeur, wijk E-077; VT1839; L.J. d. B. eigenaar van perceel nr. 222 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-077ZuiderhavenLycle Jans de Boer72 jEernewoudem, protestant, gehuwd, loots commandeur
E-077ZuiderhavenRinske Sj. Hoekstra56 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-077ZuiderhavenHendrik Dirks Faber21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Douwe Tjepkes van der Meer... ovl wijk H-224, zv Tjepke Douwes vd M, en Riemke Klases; BS geb 1833, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Grietje Simons van Geit... vG, en Jannetje Hendriks Keit; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk E-068; VT1839; geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1187E-077 (Zuiderhaven)Harmens & Zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3587E-058 (Zuiderhaven)Jacob van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3887Zuiderhaven 15 (E-058)Benjamin Pieter Buijs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 15 gerrit Boswinkelier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 15J.Bosplateelschilder


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 15P. (Pier) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 15rijksmonument 20768
  terug