Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 158-068 8-073 E-077E-058


Naastliggers vanZuiderhaven 15
ten oostenHondenstraat 2
ten zuidenZuiderhaven 17
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Hondenstraat


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289v van 8 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Yske Taeckes c.u.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat op de hoek]0‑00‑00 GGhuis en houtstek met de wal
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verpachter wallende stad Harlingen7‑10‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtenkamerstraat]
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Bancha
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTaecke Yskes
verkoperTyercke Yskes
verkoperAntie Yskes
verkoper q.q.Taecke Yskes, geauthoriseerde tutor
verkoper q.q.Willem Jansen Rollema, geauthoriseerde tutoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes, gehuwd met
verkoperwijlen Yd Jans Rollema


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: op de hoek van de Vijverstraat]852‑14‑00 GGhuis en houtstek met de wal
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamerstraat]
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Sybe Banga
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015r van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTierck Iskes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0095r van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis en houtstek van Tierck Yskes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0124v van 28 apr 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Iskes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Tierck Yskes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245r van 22 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ [staat: op de hoek van de Vijverstraat]1300‑00‑00 GGhuis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toe
koperEpe Meinerts, gehuwd metmr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
verpachter wallende stad Harlingen7‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKnegtekamerstraat
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts smid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperBeycke Jacobs voor zich en haar kinderen, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Tieerck Yskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meinerts x Rinck Anskes koopt huis en houtstek op de hoek van de Vijverstraat. Ten O. de Knechtekamerstraat, ten Z. smid Taecke Sydses, ten W. de haven met de wal tot aan de haven, ten N. de Hondenstraat. Gekocht van wd. Tierck Yfkes, mede voor haar kinderen.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven OZ hoek Hondenstraat [staat: hoek Vijverstraat]756‑14‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter walde stad Harlingen7‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte: houtstek
naastligger ten zuidenTaecke Sioerdts mr. smid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper q.q.Harmen Synes, geauthoriseerde curatorequipagemeester Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Hylcke Johannes, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts, gehuwd met
verkoperwijlen Rinck Anschkes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Openbare verkoping van de onroerende bezittingen van wl. Ipe Meynerts, door zijn kinderen. Opsomming in de acte.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: op de hoek van de Vijverstraat]1280‑00‑00 GGhuis met de wal tot aan de haven toe
koperAernt Nannings Koedijck
verpachter grondde stad Harlingen7‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet houtstek van Gijsbert Juriens Fontein
naastligger ten zuidenTake Sioerds
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAnske Ypes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAernt Nannings Koedijck (Codercq?) koopt huis op de hoek van de Vijverstraat. Ten N. de Vijverstraat, ten Z. Take Sioerds, ten O. het houtstek van Gijsbert Jurriens Fontein, ten W. de haven. Inclusief de wal tot aan de haven toe. Gekocht van Anske Ypes [Zeestra].


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat]675‑00‑00 GGhuis met een potkast ten noorden
koperAage Hilles, gehuwd met
koperTeuntje Huiberts
verpachter wallende stad Harlingen8‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk c.u.
naastligger ten zuidenTaake Sytzes smid
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAarnt Nanninghs Koedijk, gehuwd met
verkoperGeertje Tekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAage Hilles x Teuntje Huiberts kopen een huis op de hoek van de Vijverstraat, met de wal ervoor tot aan de haven, strekkende achteraan tot het nieuwe gebouwde huis van de verkopers. Ten O. het nieuw gebouwde huis van de verkopers, ten Z. smid Taake Sytzes, ten W. de haven, ten N. de Vijverstraat. Grondpacht op de wal 8 1/2 cg aan de Stad. Gekocht van Aarnt Nanninghs Koedijk x Veertje Tekes voor 675 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet voorhuis van de weduwe van Age Hilles


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0357r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTeuntie Huiberts


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182r van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTheuntie Huberts


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247v van 8 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTeuntje Huiberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-068Zuiderhaven 15huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerHidde Feddes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-068Zuiderhaven 15huis
eigenaarwed. captn. de Vries
gebruikerHidde Feddes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-068Zuiderhaven 15huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerHidde Feddes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0326v van 9 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Hondenstraat [staat: Vijverstraat]132‑00‑00 GGhuis
koper door niaarLijsbeth Jans, gehuwd met
koper door niaarGeert Riniae varend persoon
geniaarde koper van 1/2Pieke Sakesvarend persoon
geniaarde koper van 1/2Jan Hendriks Doorn, gehuwd metmetselaar
geniaarde koper van 1/2Saekjen Saekes
naastligger ten oostenFeye Eeltjes
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Luytjens
naastligger ten westenZuiderhaven [straat: straat en haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoper van 1/4Jeltje Tijssen, gehuwd met
verkoper van 1/4Sjoerd van der Houtmr. blokmaker
verkoper van 1/4Abe Sybesmr. kompasmaker
verkoper van 1/4Theuntje Tijssen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Roelof
verkoper van 1/4Jetse Pietersvarend persoon
erflaterde weduwe van wijlen Sjouken Ages


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-068Zuiderhaven 15huis
eigenaarcapitein Prigge
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006ra van 29 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeertie Ryntje


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0293r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeertie Rinia


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0064r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Rynjes


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-068Zuiderhaven 15huis
eigenaarcapitein Prigge
gebruikercapitein Prigge
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0241r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Rynjes


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0243r van 16 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Rynjes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0055r van 8 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Geert Rinies


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0120v van 25 jun 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]360‑00‑00 GGhuis
koperburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn
huurder voorhuisFocke Eerks 33‑00‑00 CG
huurder achterhuismr. Dirk Coster 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSybrand Taekes de Boer
naastligger ten zuidenLucas Pieters ijzersmid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Pauwestaart de Pauwenstaart
verkoper q.q.Yede Hornstra, curator overkoopman
verkoperFocke Eerks, gehuwd met
verkoperGadske Yeges


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0146r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerkolonel J. de Reus
naastligger ten noordende weduwe van Nauta


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0191v van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0058v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ [staat: OZ]500‑00‑00 CGhuis
koper door niaarMathijs Pieters
geniaarde koperPieter Christiaans, gehuwd met
geniaarde koperGerrytje Laases
naastligger ten oostenoud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenMatthijs Pieters
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperoud burgerkolonel Jan de Reusmr. chirurgijn


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0089v van 4 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMatthijs Pieters c.s.koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMathis Pieters


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0229v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 15Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraat750‑00‑00 CGhuis
koperJacob Bartels scheepstimmerman
naastligger ten oostenRoelof Meintz
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperMatthijs Pieterscommissaris van de beurtschippers op Amsterdam


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMatthijs Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-073, pag. 166Zuiderhaven 15Claas Ages1‑00‑00 cghuis


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 282 van 18 nov 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-077Zuiderhaven 15koopaktefl. 500huis aan de Zuiderhaven, E-077
 
verkoperJacob Bartles Noorman
koperGerrit Johannes van Temmen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Gerrit van Themmen... wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 15 G. van Themmenfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-077Zuiderhaven 15Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1187Zuiderhaven 15Gerrit van TemmenkleermakerHarlingenhuis (96 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 12 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-077Zuiderhaven 15provisionele en finale toewijzingfl. 435huis E-077
 
verkoperGerrit Johannes van Temmen
koperLykle de Boer


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Liekle Jans de Boer... lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te HRL. 1839, lootscommandeur, wijk E-077; VT1839; L.J. d. B. eigenaar van perceel nr. 222 te HRL, loots, woonplaats HRL, legger nr. 94, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-077Zuiderhaven 15L J de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-077ZuiderhavenLycle Jans de Boer72 jloots commandeurEernewoudem, protestant, gehuwd
E-077ZuiderhavenRinske Sj. Hoekstra56 jFranekerv, protestant, gehuwd
E-077ZuiderhavenHendrik Dirks Faber21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Douwe Tjepkes van der Meer... ovl wijk H-224, zv Tjepke Douwes vd M, en Riemke Klases; BS geb 1833, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-077Zuiderhaven 15Grietje Simons van Geit... vG, en Jannetje Hendriks Keit; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk E-068; VT1839; geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1187Zuiderhaven E-077Harmens & Zonenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3587Zuiderhaven E-058Jacob van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3887Zuiderhaven 15 (E-058)Benjamin Pieter Buijswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 15 gerrit Boswinkelierf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 15J. Bosplateelschilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 15P. (Pier) Attema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 15rijksmonument 20768
  terug