Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 16 8-055 1/2 8-057 H-216 H-260
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 16 8-055 1/3 8-057 H-216 H-260
Naastliggers vanZuiderhaven 16
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 18
ten noordenZuiderhaven 14


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Ulbes
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houtstek en hof van Lyckle Andries
1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en erf van Lyckele Andrys
1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Synes Nauta equipagemeester
1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0190v van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: op het Blokhuis]ledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breed
 
koperGerloff Iemes, gehuwd met1200-00-00 GG
koperWopkien Clases
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van burgemeester Nauta
naastligger ten zuidenbolwerk of Molenaarspad
naastligger ten westende ledige plaats van wijlen burgemeester Buue Tomas
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperburgemeester Nauta


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0037v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven
1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacob Velthuis
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis
1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsweg of pad
1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324ar van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]timmerwerf
 
koperPytter Gerlofs koopman205-07-00 GG
koperClaes Gerlofs koopman
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
huurderPytter Gerlofs koopman28-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten zuidende bootjesmakerij
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes
verkoperYbeltje Harmens Nauta, gehuwd met
verkoperR. G. Fontein


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]twee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijf
 
koperAndries Tjerx, gehuwd methuistimmerman500-00-00 GG
koperIdske Jans
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Gerloffs
naastligger ten westenstadspad
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: stadspad]
verkoper q.q.Pieter Gerloffs, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrik Aises, gecommiteerden van
verkoperde crediteuren van de insolvente boedel van wijlen Grietie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Doecke Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055Zuiderhaven 16huis en werff
eigenaarAndries Tierks
gebruikerTierk Andries
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055Zuiderhaven 16huis
eigenaarAndries Tjerx
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van andris tyerks hier op ontfangen 2-14-0
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
opmerkingden 24 juny nog hier op betaelt 1-10-0


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0205r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]houtkeet/timmerwerf
 
koperGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar100-00-00 GG
koperTietske Simons
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
naastligger ten zuidenTietske Simons
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Gerlofs
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burger hopman Sytze Vos
verkoper van 1/6Sara Jillis, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses
verkoper van 1/6Jan Claeses
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterde erfgenamen van wijlen Claes Gerlofskoopman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarAndries Tjerks
gebruikerCeimpe Bouwes cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGeele Pieters
1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZwerf 45 x 48 voet
 
koperGijsbertus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland25-00-00 CG
rente voor de koperde ? diaconie4-00-00 CG
naastligger ten oostenGuiterts kapitein
naastligger ten zuidenGijsbertus Koen
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten noordenAndries Jochems, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Scheltes
verkoperAndries Jochems, gehuwd met
verkoperTrijntie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commies ter recherge bij de Admiraliteit, koopt werf of ledige plaets lang 45 voet en breed 48 voet, zz. Zuiderhaven. Ten O. de hof van kapt. Guitet, ten W. Gerrit Jansen van Hemert, ten Z. de koper, ten N. de verkoper, Andries Jochums, pottenbakker x Trijntie Scheltes.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16stad WZ, van stadsvesten naar haven lopendtimmer- en houtwerf
 
koper door niaar van 1/2Taetske Sytses Vos, met als voorstander haar vader80-00-00 CG
koperoud burgerhopman Sytse Jacobs Vos koopman
koper door niaar van 5/12Symon Fockes koopman
koper door niaar van 1/12Gerlof Pyters
verpachter grondkinderen Reyner Gijsbertus Fontein 12-00-00 CG
geniaarde koperFonger Broers, gehuwd met
geniaarde koperFamke Jurjens
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
verkoperGerlof Claeseshoutmolenaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerJan wever
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0171r van 10 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ] of nieuwe haventimmerwerf
 
koperHarmanus Portier koopman225-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Jacobs
naastligger ten westenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten westenHiltie Jacobs
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperBroer Fongers, gehuwd met
verkoperHiltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Portier koopt een timmerwerf, lopende langs het timmerhuis van de verkoper. (Uitgebreide omschrijving.). Ten O. de Zuiderhaven, ten Z. en W. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 225 cg.


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0176v van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-055 /2Zuiderhaven 16Jentje Gerrits, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-055 Zuiderhaven 16Harmen Jurjens, bestaande uit 4 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-055 Zuiderhaven 16woningen
eigenaarHarmen Jurjens
eigenaarBeernt Alberts
gebruikerHarmen Jurjens
gebruikerBeernt Alberts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-055 /2Zuiderhaven 16huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerJentje Gerrits cum soc.
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-10 CG
8-055 /3Zuiderhaven 16timmerwerf
eigenaarHarm. Portier
gebruikerTjerk Andrys
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
8-055 /4Zuiderhaven 16drooghuizen
eigenaarwed. Pytter Gerlofs
gebruikerwed. Pytter Gerlofs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0132r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]timmerwerf
 
koperMatthijs van Idsinga secretaris250-00-00 CG
koperSaco Harm. van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: voorzijde]
naastligger ten zuidenHarmanus Portier koopman
naastligger ten westenHarmanus Portier koopman
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Hermanus van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en middelen te Harlingen, kopen een timmerwerf die langs de timmerboet van de kopers loopt, wz. Zuiderhaven. Ten W. en Z. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Hermanus Portier, voor 250 cg. Het is een ingewikkelde omschrijving in de acte.


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat
1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0017v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ 12/14timmerwerf, timmerboet, twee kamers en weefwinkel
 
koper door niaarAnna van der Nieuwenhuis, weduwe vankoopman1300-00-00 CG
koper door niaarwijlen Folkert P. Schellingwou
geniaarde koperJaerich van der Leykoopman
huurderTjeerd Claases mr. scheepstimmerman68-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Folkert Pieters
naastligger ten westenweg en straat
naastligger ten noordenstraat
verkoperMathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jarig v.d. Ley, een timmerwerf met de daarop staan de timmerboet en twee daarachter staande camers en een weefwinkel en loodsje c.a., bij elkaar staande aan de wz. Zuiderhaven, strekkende van voor aan de haven westwaarts tot aan de straat en weg. Ten O. de haven, ten Z. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat en weg, verhuurd aan mr. scheepstimmerman Tjeerd Claeses. Gekocht van Mathijs Adolph van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en oud-secr. der stad Harlingen, voor 1300 cg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ vd haven en westwaarts tot aan de straat en wegtimmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stalling
 
koper van 1/2Allard Scheltinga 2000-00-00 CG
koper van 1/2Trijntie Schellingwou, gesterkt met
koper van 1/2dr. Nicolaas van Loon
huurder timmerwerfTjeerd Claeses mr. scheepstimmerman
huurder woningBaarnd Dooitzes
huurder stallingAnna Nieuwenhuis
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstraat en weg
naastligger ten noordenstraat
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga voor 1/2 en Trijntie Schellingwou x Nicolaas van Loon voor 1/2 kopen (a) een timmerwerf met het hout daarop staande en 2 daarachter staande camers en een weefwinkel met loods. (b) mijn daarnaast ten Z. liggende hof met stalling enz. aan de wz. van de Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. en N de straat en weg, ten Z. MIJN schoonzoon Pieter Huidekoper. Gekocht van Anna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZtimmerwerf, timmerschuur en knechtswoningen
 
koperSchelte Wybenga 4500-00-00 CG
gebruiker paardenstalAnna Nieuwenhuis, weduwe van
gebruiker paardenstalwijlen V. P. Schellingwou
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperdr. Nicolaas van Loon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt een timmerwerf met schuur of loods en knechtswoningen, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. verkoper is dr. Nicolaas van Loon, de schoonzoon van Anna Nieuwenhuis.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling
 
koperTjeerd Claases Bakker 3600-00-00 CG
koperJan Yemes de Groot
koperAlbert Doedes
koperYme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperSchelte Wybengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen 4/5 parten van een timmerwerf met timmerschuur, knechtswoning en stalling, laatst in gebruik bij Klaas Doedes, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. De verkoper houdt zelf 1/5 part. Kopers nemen op taxatie over de 4/5 parten van de sleephelling, gereedschappen, blokken en kettingen etc. Gekocht van Schelte Wybinga, koopman.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZtimmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling
 
koper van 1/4Tjeerd Claasen Bakker 550-00-00 CG
koper van 1/4Jan Yemes de Groot
koper van 1/4Albert Doedes
koper van 1/4Yeme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen elk voor 1/4 het resterende 1/5 deel van de scheeps timmerwerf. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
 
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman1200-00-00 CG
eigenaar van 1/4Tjeerd Claasen
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4Yeme de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperJan Yemes de Grootscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman op Terschelling, koopt 1/4 van een timmerwerf, loods, schuur, sleephelling, woonhuis en stal, wz. Zuiderhaven. De overige 3/4 is van Tjeerd Clasen Bakker, Jan v.d. Veen en Yeme Jans de Groot. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan Yemes de Groot, scheepstimmerman, voor 1200 cg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
 
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman1200-00-00 CG
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4T. C. Bakker
eigenaar van 1/4Abel Meinderts de Jong
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperYme Jans de Grootscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman koopt 1/4 van de werf etc. Gekocht van Yeme Jans de Groot, voor 1200 cg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZtimmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling
 
koper van 3/4Jan Thomas scheepstimmerman3400-00-00 CG
koper van 1/4Isaac Thomas scheepstimmerman
huurderJan Thomas scheepstimmerman100-00-00 CG
huurderIsaac Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoper van 1/4Jan van der Veenkoopman
verkoper van 2/4Abel M. de JongscheepstimmerbaasTerschelling
verkoper van 1/4Tjeerd Claases Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 3/4 part, en Isaac Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 1/4 part van een timmerwerf met schuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wz. Zuiderhaven, welke werf zij reeds samen in huur hadden. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan v.d. Veen, koopman, voor 1/4 en als gelastigde van Abel Meinderts de Jong, scheepstimmerbaas op Terschelling, voor 2/4 en namens Tjeerd Claases Bakker ook voor 1/4.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 290r van okt 1809 , betreft pand H-215 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 16Isaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 290r van okt 1809 , betreft pand H-216 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 16Isaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven WZ wijk H-211, H-215, H-216, H-217timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen
 
koper van 3/4Isaac Thomas, broer vanscheepstimmerman2250-00-00 CG
koper van 1/4Jan Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Hanekuiknotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-057 Zuiderhaven 16Jan Thomas0-00-00 CGwerf


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 16Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1998Zuiderhaven 16wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschescheepstimmerwerf (1550 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3946Zuiderhaven 16 (H-257)Algemeene Armenschuur
  terug