Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 16,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 16 8-055 1/2 8-057 H-216 H-260
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 16 8-055 1/3 8-057 H-216 H-260
Naastliggers vanZuiderhaven 16
ten oostenZuiderhaven 18
ten westenZuiderhaven 14
ten noordende Zuiderhaven


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0013r van 17 apr 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0013r van 17 apr 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende lege plaats van Jacob Popta


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek en hovinge van Lyckle Andries


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020r van 19 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer vanWytse Jeltes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100r van 14 jan 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende zomerkeuken en plaats


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204v van 25 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHuis en erf van Lycklele Andrys


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090r van 14 jul 1649 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hovinge van Hessel Fridses


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0112V van 16 feb 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAeffke Hessels


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0117r van 16 mrt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRogiers Haspelman


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0118r van 21 apr 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRogier Haspelman


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120r van 28 apr 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Eelke Rinnerts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0124r van 22 jun 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Jelmers


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0131v van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Reyner kistmaker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0138r van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Sickes


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0139r van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelke Rinnerts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0139v van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende andere kamer van de proclamanten


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140r van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende proclamanten


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0224v van 22 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Sickes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151v van 23 jan 1658 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende plaatsen van burgemeester Buwe Thomas


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209v van 10 apr 1659 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Symen Jouckes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0032r van 18 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Synes Nauta equipagemeester


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219v van 28 feb 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals huurder Jan Wittert


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240r van 4 dec 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Pieter Fransen


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0108r van 19 mei 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFocke Haspelman


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0117r van 17 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Knijff


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0164v van 17 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuinen van Claes de jongemr. smid


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0167r van 19 dec 1674 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis en hof van Wopke Jansen Tadema


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174v van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0175r van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Michiels


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0175v van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van de weduwe van Hendrick Michiels


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241r van 30 jul 1676 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Ruird Ulbes


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006r van 20 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentimmerwerf


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0007v van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelman


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042r van 2 mrt 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck IJsbrants


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0141v van 23 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Douwes smid


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0222v van 24 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019r van 20 jan 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Douwes mr. ankersmid


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0059v van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFocke Haspelman mr. scheepstimmerman


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0122v van 28 feb 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoris Symens Hiddema


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193r van 13 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Douwes schipper (wijd-)


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0288r van 2 jun 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFocke Jacobs Haspelman


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0288v van 16 jun 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDieuwke Pyters Hooghstra


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002r van 29 mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Gouke Zuyriger


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004v van 19 jun 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van burgemeester Immerseel


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0009r van 18 sep 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Hessel Jansen Wiersma


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0012r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerloff Iemes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0023r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsweg of pad


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0023v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsweg of pad


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0033v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFocke Haspelman


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende werf van Pieter Sioerts


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0037v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0056v van 21 mei 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenlege plaats met boet


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087v van 4 feb 1694 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Eiberts Pool


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0235r van 11 jul 1696 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Lammert de Gavere


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0253v van 22 nov 1696 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Focke Haspelman


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0256v van 6 dec 1696 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet hof van burgemeester Jacobus Velthuis


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382v van 13 nov 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Focke Haspelman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389r van 18 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenbewoner Willem voerman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0010v van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwerf van Pieter Sjoerds


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0019r van 11 jun 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenpakhuis van de erven van oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0032r van 3 dec 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Focke Haspelman


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0186r van 26 nov 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Douwes mr. smid
naastligger ten westende werf van Pytter Sjoerds Bierma koopman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0332v van 14 mrt 1706 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkochte timmerwerf


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0021r van 6 feb 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Douwes mr. schoenmaker


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0027v van 29 mei 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0046v van 22 jan 1708 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Sioerds voor en agter de camer van Willem Eiberts


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075v van 9 dec 1708 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen zekere werf en de weduwe van Pieter Douwes


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0092v van 21 apr 1709 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSuyderpoort


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0139r van 4 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Tjerx e.a.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0165v van 10 jan 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Siverda


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166r van 10 jan 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer gekogt door Dirk Sytses


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0252r van 27 okt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRintje Clasen schipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-055 Zuiderhaven 16huis en werff
eigenaarAndries Tierks
gebruikerTierk Andries
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0269r van 30 aug 1716 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdmiraliteits werf


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0283r van 17 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJuffer Hamerstein


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296v van 11 apr 1717 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYde Hermens


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarAndries Tjerx
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van andris tyerks hier op ontfangen 2-14-0
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
opmerkingden 24 juny nog hier op betaelt 1-10-0


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0084r van 10 nov 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende smidse van Ide Hemmes


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0138v van 19 apr 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van juffr Hamerstein


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAefke Ysaks


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarAndries Tjerks
gebruikerCeimpe Bouwes cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGeele Pieters


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0108v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet koolstek van Tjeerd Syvarda koopman


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0221r van 16 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAefke Ysacks


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317r van 16 apr 1730 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdmiraliteits werf


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0011v van 30 apr 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjeerd Foekes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0021v van 17 jun 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGaele Pyters


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027v van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen Jongma koopman


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0038r van 28 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeele Pyters c.s.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0108v van 7 sep 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0109v van 7 sep 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoekine Everts Oosterbaan
naastligger ten westende nagelaten kinderen van Wytse Talma, gehuwd met


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0110v van 7 sep 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0187v van 18 jan 1733 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Yde Hemmes


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0307r van 14 feb 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerJan wever
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-055 /2Zuiderhaven 16Jentje Gerrits, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-055 Zuiderhaven 16Harmen Jurjens, bestaande uit 4 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0157r van 11 dec 1746 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenlands werf


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0244v van 1 dec 1748 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pieter Gerlofs koopman


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0265v van 2 mrt 1749 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeernt Lomans


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0041r van 30 nov 1760 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema c.s.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0043ar van 30 nov 1760 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAdmiraliteits werf


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0053r van 8 feb 1761 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0082v van 30 aug 1761 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat en weg


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0144v van 27 sep 1778 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0154r van 8 nov 1778 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig van der Ley


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0061r van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine kerkhof


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0241r van 9 jun 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0064v van 13 jul 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten en straat


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westent kleine kerkhof


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstads Vesting


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0033r van 5 okt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Wijga


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesting


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Dirk Christiaans


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven WZ wijk H-211, H-215, H-216, H-217timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen
 
koper van 3/4Isaac Thomas, broer vanscheepstimmerman2250-00-00 CG
koper van 1/4Jan Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsmuur
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Hanekuiknotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-057 Zuiderhaven 16Jan Thomas0-00-00 CGwerf


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 16Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1998Zuiderhaven 16wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschescheepstimmerwerf (1550 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3946Zuiderhaven 16 (H-257)Algemeene Armen
  terug