Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 18 8-056 8-058 H-216 H-259
Naastliggers vanZuiderhaven 18
ten oostenZuiderhaven 20
ten westenZuiderhaven 16
ten noordende Zuiderhaven


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 165r van jan 1627 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Lijckle Andries x Berber Jelles koopt een huis met een houtstek ten O. ervan, ten Z. ervan een loods, plaets en hof, zz. Zuiderhaven. Gekocht van Steven Gabbes? x Auck Jeltis.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0013r van 17 apr 1642 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18zuider nieuwe stad (Zuiderhaven NZ)2 lege plaatsen of huissteden met hovinge ten zuiden strekkende tot aan de loods
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendrix ijzerkramer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats van Jacob Popta
naastligger ten noordenhet hiervoor per decreet aangeboden huis met houtstek
verkoperStoffel Baniers, gehuwd metkoopman
Juske Sibrants, en eerder weduwnaar van
Antie Cornelis


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0013r van 17 apr 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18woning
 
provisioneel koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperStoffel Baniers, als voogd over zijn kinderen en weduwnaar vankoopman
Antie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStoffel Baniers laat openbaar verkopen een huis, houtstek en hof erachter, strekkende tot de camers ten Z. aan het bolwerk, 2 ledige plaetsen of huissteden met een hof ten Z. daarvan etc., in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. Hendrick isercramer, ten W. de ledige plaats van Jacob Popta. Kopers zijn waarschijnlijk voor een gedeelte Tjeerd Bouwens en Reyer Arjens Mahui. Zie Proclbk. 244 blz. 0287.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18zuider nieuwe stad (Zuiderhaven NZ)lege plaatsen of huissteden naast elkaar gelegen met een Geer
 
koperburgemeester Willem Symens
koperburgemeester Jan Ruerts Sanstra 825-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende lege plaats van Jacob Popta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet houtstek en hovinge van Lyckle Andries
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJelle Tiaerts, als man en voogd van
Lijsbet Reyners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Symens en Jan Ruurds Sanstra, burgemrs., kopen voor zichzelf en hun mede-participanten in de timmerwerf zodanige ledige plaetsen of huissteden, met de.., in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. de ledige plaets van Jacob Popta, ten W. het houtstek en hof van Lijckle Andries, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de haven en straat. Gekocht van Jelle Tjaerdts x Lijsbeth Reiners Templar.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020r van 19 jun 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het bolwerk]dwarskamer of dwarshuis met een plaats van tien houtvoeten wijd ten noorden
 
koperburgemeester Wyllem Symens
koperburgemeester Jan Ruierdts Sanstra
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastliggertimmermanswoning van de vorige eigenaar Dirck Ulckes
naastliggernu toebehorend aan Lyckle Andris
naastligger ten oostende timmerwerf van Willem Symens e.a.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer vanWytse Jeltes
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperLijsbet Sybrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Symens en Jan Ruurds Sanstra, burgemrs., kopen, ook voor hun mede-participanten in de timmerwerf, een dwarscamer of dwarshuis en een ledige plaets van 10 voeten wyd ten N. daarvan, welke loopt tot de steeg ten W. van die camer. Met omschrijving. Het geheel ligt in de Zuider Nieuwestad bij het Bolwerk. Ten O. de timmerwerf van de kopers, ten W. de camer van het weeskind van Wytse Jeltes. Gekocht van Lijsbeth Sytses wv en Reiner Jansen.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0100r van 14 jan 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis met de zomerkeuken en plaats ten westen
 
koperJan Anskes burger c.s.600-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenYdtie Johannis, weduwe van
wijlen Johannis Sycks
naastligger ten westende zomerkeuken en plaats
naastligger ten noordenHans Hansen, en van
naastliggerde grote timmerwerf
naastligger ten noordenSicke Scheltes
verkoperPyter Claessen Botter ? c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anskes koopt een huis met zomerkeuken en plaets ten westen, strekkende westwaarts tot aan de grote timmerwerf. Ten Z. wd. Ydtie Johannes, ten N. Sicke Scheltes. Gekocht van Pyter Claeses voor 600 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204v van 25 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18zuider nieuwe stad aan stadsvestenkamers aan elkaar, drie
 
koper door niaar van 1/2Rogier Jacobs Haspelman, en600-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Gerrit Gerrits, en
Aeltie Innes
koper van 1/2Jetse Ottes, en
Hiltie Pyters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en hof van Rogier Haspelman
verkoperStoffel Baniers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRogier Jacobs Haspelman koopt, na niaar ratione vicinitatis, samen met Jetse Ottes x Hiltje Pyters en Gerrit Gerrits x Aeltie Imes, 3 camers aan elkaar, zz. zuider nieuwe stad aan de stadsvesten. Ten Z. de stadsvesten, ten N. huis en hof van Rogier Jacobs Haspelman. Geen grondpacht. Gekocht van Stoffel Baniers, voor 600 GG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18[niet vermeld]3/4 timmerwerk
 
koperburgemeester Jan Ruerts Sanstra c.u.630-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende lege plaats van Jacop Popta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenHuis en erf van Lycklele Andrys
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven
verkoper van 1/3burgemeester Willem Symens
verkoper van 1/3Hessel Fridses
verkoper van 1/6Hopman Bartel Cleysen Lantingh
verkoper van 1/6Claes SymensMunnickedam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruurds Sanstra, burgemeester, koopt 3/4 van een timmerwerf, bestaande uit 3 ledige plaetsen aanelkaar. Ten O. de ledige plaets van Jacob Tiebbes? Popta, ten W. en Z. het huis en erf van Lijckle Andries en de Stadsvesten, ten N. de Z. nieuwe haven. Met condities. Gekocht van burgemeester Willem Symons en Hessel Fridses elk voor 1/3 en de hopman Bartel Cleisen Lanting en Claes Symens Munnickedam, samen voor 1/3, voor 630 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090r van 14 jul 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis
 
kopervaandrig Hendricus Casarius c.u.2000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende hovinge van Hessel Fridses
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperCapt. Jurien Groenwolt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vaandrig Hendricus Caesarius koopt een huis c.o.a. zz. Zuiderhaven. Ten O., N. en Z. de straten, ten W. de hof van Hessel Fridses. Gekocht van de capitein Jurjen Groenwolt, voor 2000 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0112V van 16 feb 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Schritsenhuis en plaats
 
kopervaandrig Jan Knijff c.u.615-07-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAeffke Hessels
naastligger ten noordenJantien Takles????
verkoperde erven van Reynerkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff, vaandrig c.u. koopt een huis en plaets op de Schritsen. Ten O. de steeg, ten W. Aeffke Hessels, ten N. Jantien Tjalkes. Geen grondpacht. Gekocht van erven Reyner, kistemaker, voor 615 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0117r van 16 mrt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuider stadsvestenhuis, genaamd het Spijkerboor
 
koperEelcke Rinnerts burger c.u.400-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenIsbrant Wynties
naastligger ten zuidenZuider stadsvesten
naastligger ten westenRogiers Haspelman
naastligger ten noordenTialling Siouwes c.soc.
verkoperJacob Jansen, enijzerkramer
Sybren Feyckes q.q.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Rinnerts koopt het huis 'het Spijckerboor' aan de Zuidelijke stadsvesten. Ten O. en W. Isbrant Wijnties, ten W. Rogier Haspelman, ten Z. de straat, ten N. Tialling Siouckes. Grondpacht 30 st. Gekocht van Jacob Jansen, isercramer en Sybren Feyckes qq. voor 400 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0118r van 21 apr 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad naast de Groene Brug]erf met daarop gebouwd een woning
 
koperEelke Rinnerts c.soc.750-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGerrit Sickes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRogier Haspelman
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen, en
Sibrant Feykes q.q.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Rinnerts koopt een erf, breed 24 voet, met de daarop staande woningen bestaande uit meerdere camers, in de Z. Nieuwe Stadt, naast de Groene Brug. Ten O. Gerrit Sickes, ten W. Rogier Haspelman. Strekkende zuidwaarts tot aan de Noordergevel van het hoge huis aan `t bolwerk. Grondpacht 3 cg. Gekocht van Gekocht van Jacob Jansen en Sybrant Feykes q.q. voor 750 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0120r van 28 apr 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad naast de Groene Brug]erf met het gebouw daarop
 
koperGerrit Sickes c.u.hoosbreider455-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Eelke Rinnerts
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen, enijzerkramer
de kinderen en crediteuren van wln: Jan Hendrixijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Sickes [Orsinga], hoosbreider c.u. koopt een erf met het gebouw dat er op staat, in de Zuider Nieuwe Stad naast de Groene Brug, ter wydte van 24 voeten, en zuidwaarts strekkende tot aan de N. zijmuur van de camers erachter aan `t bolwerk staande. Grondpacht 3 cg. Ten O.?, ten W. erven Eelke Rinnerts c.s. Gekocht van (de lasthebbers van) de kinderen en crediteuren van wl. Jan Hendriks, isercramer, voor 455 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0124r van 22 jun 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18niet opgenomenkamer
 
koperPytter Fransen 100-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Anskes c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Jelmers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFolckert Gerlofs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Fransen koopt een camer. Ten O. Jan Anskes c.s., ten W. Pytter Jelmers. Gekocht van Gekocht van Folckert Gerlofs, voor 100 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0131v van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Achter de timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelmankamer
 
koperNeeltje Jans, weduwe van60-00-00 GG
wijlen Jan Jacobs Boerke
naastligger ten oostende andere woning van Jan Jansen de Waell linnenwever
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende erven van Reyner kistmaker
naastligger ten noordende timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelman
verkoperJan Jansen de Waelllinnenwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltje Jans wv Jan Jacobs Boerke koopt een camer achter de timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelman. Ten O. de andere woning van de verkoper, ten W. erven Reyner kistmaker, ten Z. de stadsvesten, ten N. deze timmerwerf. Gekocht van Jan Jansen de Waell, linnenwever.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0138r van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderstadsvestenerf en gebouw, bomen en planten daarop
 
koperIsack Groenwolt burger c.u., en600-00-00 GG
Aebe Hessels burger c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet hof van Hessel Fridses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Sickes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrixijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsack Groenwolt c.u. voor 1/2 en Aebe Hessels c.u. voor 1/2 kopen een erf met het gebouw en de bomen en plantagien daarop, aan de Zuider Stads vesten. Ten O. de hof van Hessel Fridses, ten W. Gerryt Sickes. Strekkende zuidwaarts tot aan de noorder zijmuur aan het Bolwerk. Het erf is 24 voeten wyd. Grondpacht 3 cg. Gekocht van (de lasthebbers van de kinderen en crediteuren van) ijzerkramer Jan Hendrix voor 600 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0139r van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderstadsvestenkamer
 
koper van 1/2IJsbrant Wyntjes, en155-14-00 GG
koper van 1/4Jan Doedes, en
koper van 1/4Jan Claesen burger
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende andere kamer van de proclamanten
naastligger ten zuidenstraat en bolwerk
naastligger ten westenJelke Rinnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrixijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties voor 1/2 en Jan Doedes en Jan Claeses samen voor 1/2, kopen een camer aan de Zuider Stadsvesten. Ten O. de andere camer van de proclamanten, te W. Eelke Rinnerts, ten Z. de straat en Bolwerk. Gekocht van Jacob Jansen, isercramer en Sibrant Feykes te Franeker, als lasthebbers van de kinderen en crediteuren van Jan Hendrix, isercramer, voor 155 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0139v van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderstadsvestenkamer
 
koper van 1/2IJsbrant Wyntjes Wynties, en
koper van 1/4Jan Doedes, en
koper van 1/4Jan Claesen burger140-09-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende andere kamer van de proclamanten
naastligger ten zuidenstraat en bolwerk
naastligger ten westende andere kamer van de proclamanten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrixijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties voor 1/2 en Jan Doedes en Jan Claesen samen voor 1/2, kopen een camer bij de Zuider Stadsvesten. Ten O. en W. de andere camers v.d. kopers, ten Z. de straat en Bolwerk. Gekocht van de kinderen en crediteuren van Jan Hendrix, isercramer, voor 140 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0140r van 23 nov 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18zuider nieuwe stadkamer
 
koper van 1/2IJsbrant Wyntjes Wynties, en
koper van 1/4Jan Doedes, en
koper van 1/4Jan Claesen burger180-16-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Hessel Fridses
naastligger ten zuidenstraat en bolwerk
naastligger ten westende proclamanten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en crediteuren van wln. Jan Hendrixijzerkramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties voor 1/2 en Jan Doedes en Jan Claesen samen voor 1/2, kopen een camer in de Zuider Nieuwestad. Ten O. de camer van Hessel Fridses, ten W. de kopers, ten Z. de straat en Bolwerk. Verkopers de kinderen en crediteuren van Jan Hendrix, isercramer, voor 180 gg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0224v van 22 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Groene Brug, bij dehuis en hovinge, wijd bij 24 voet
 
koperVaandrig Henricus Casarius 610-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostende erven van Hessel Fridses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerrit Sickes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsack Groenwolt c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vaandrig Hendricus Ceasarius koopt een huis en hof bij de Groene Brug, wyd 24 voeten, voor van de haven af zuidwaarts lopende tot aan de N. zijmuur van de camers die ten N. staan. Ten O. erven Hessel Fridses, ten W. Gerrit Sickes. Gekocht van Isaack Groenewolt, voor 610 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 39v van 27 sep 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Jan Knijff, hopman, koopt een huis, hof en een camer, omtrent de Groene Brug, zz. Zuider Nieuwe Stad. Ten O. erven Hessel Fridses, ten W. Gerrit Sickes Orsinga. Gekocht van Henricus Caesarius voor 805 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 48v van dec 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Allert Tieerds x Trijntie Peters kopen 2 ledige huissteden met een hof etc. en belvedere of prieel, zz. Nieuwe Stadt. Ten O. huis en hof van van de vaandrig Caesarius, ten Z. de stadsvesten, ten W. hopman Knijff, ten N. de straat en haven. Er is vrij in- en uitgang ten Z. naar de stadsvesten. Gekocht van Pyttie Hessels wv Hessel Fridses.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151v van 23 jan 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18 zuider nieuwe stad tussen de Zuiderpoortstraat en het Blockhuys3 ledige plaatsen, nrs. 1, 2 en 3
 
koperHarmen Sinnes, gehuwd metequipagemeester 705-00-00 GG
Hesseltie Doeckes
naastligger ten oostende plaatsen van Hessel Fridses c.soc.
naastligger ten westende plaatsen van burgemeester Buwe Thomas
verkoper van 1/2Schelto Jurians Fonteyn burgerrentmeester
verkoper van 1/2Jeltie Theunis Vrijthoff, weduwe van
wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Synes [Nauta], equipagemeester bij de Admiraliteit x Hesseltie Doeckes koopt 3 ledige plaetsen, nrs. 1, 2 en 3, in de Zuider nieuwe stad, tussen de Zuiderpoortstraat en het Blokhuis. Ten O. de plaetsen van Hessel Fridses c.s., ten W. de plaetsen van burgemeester Buwe Thomas. Nr. 1 is voor wyd 108 voeten en achter 30 voet. Nr. 2 is lang 108 voet en breed 25 voet aan de straat, en achter 30 voet. Nr. 3 is lang 108 voet en verder als nr. 2. De koper moet voor de wal en straat 45 voet van de rooiing der gevels rekenen etc. etc., op last van de Magistraat. De aarde aan en omtrent de Nieuwe Westerkerk zal gebruikt mogen worden indien nodig. Gekocht van rentmeester Schelte Jurriens Fontein, voor 1/2 en Jeltie Teunis (Vrijthoff?) wv oud-burgemeester Hans Harmens de Vries voor 1/2, voor 705 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0209v van 10 apr 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ bij de Groene Brug huis met een steeg terzijde
 
koperFocco Jacobs Haspelman c.u.mr. scheepstimmerman625-00-00 GG
verpachter grond de Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenGerrit Sickes
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts burger c.u.koopman
naastligger ten westende erven van Symen Jouckes
verkoperEelcke Rinnerts burger c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocco Jacobs Haspelman, mr. scheepstimmerman koopt een huis met een steeg er naast, bij de Groene Brug zz. Zuiderhaven, strekkende Zw. tot het hoge achterhuis van de verkoper. Ten O. Gerrit Sickes, ten W. erven Symon Jouckes, ten Z. de verkoper Eelke Rinnerts.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0032r van 18 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderpoort, bij dehuis
 
koperWopcke Jansen Tadema burgerkleermaker400-04-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenMinne Heins
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Fontein
verkoperAucke Jans Haselaer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Jansen Tadema, kleermaker, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten Z. Minne Heyns, ten N. Pyter Fontein. Gekocht van Aucke Jans Haselaar, voor 400 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderpoort, bij de ZZ van de haven aan detimmerwerf of drie-huis-stede
 
koperClaes Freercx Braem c.u.1000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Lous
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenHarmen Synes Nauta equipagemeester
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan IJsbrants c.u.mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Cornelis Pietersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Sijnes Nauta, equipagemeester en mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een timmerwerf of drie huissteden, omtrent de Zuiderpoort zz. Zuiderhaven. Ten O. Rein Lous? (Jans?), ten W. de koper, ten Z. de straat naar de stadsvesten, ten N. de haven. Iedere huisstede is voor 24 voeten en achter 25 voeten wyd, dus in totaal 72 x 75 voeten. Gekocht van Jan Isbrants, mr. scheepstimmerman voor 1/2 en Cornelis Pytters, mr. scheepstimmerman voor 1/2, voor 1000 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219v van 28 feb 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwestad bij de Groene Brug]2 lege plaatsen of timmerwerven aan elkaar samen 48 voet breed en zuidwaarts str
 
koperRogier Haspelman c.u.681-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenRogier Haspelman c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals huurder Jan Wittert
Rogier Haspelman c.u.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperFocke Haspelman c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRogier Haspelman koopt 2 ledige plaetsen of timmerwerven aan elkaar, zz. Zuiderhaven, omtrent de Groene Brug, zijnde samen 48 voet breed en strekkende zuidwaarts tot aan de gerechtigheid van de camer naast het bolwerk staande. De koper moet gedogen dat de dwarshelling die voor deze plaatsen ligt, daar blijft en gebruikt wordt (?). Ten O. de koper, ten W. hun plaets die zij van Jan Wittert hebben gekocht. Gekocht van Focke Haspelman.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240r van 4 dec 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven tussen het stadstimmerhuis en de Zuiderpoortlege plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voet
 
koperGerloff Yemes c.u.mr. scheepstimmerman500-00-00 GG
naastligger ten oostenGerloff Yemes
naastligger ten zuidenstraat aan het bolwerk
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperoud burgemeester Buwe Tomas, gehuwd met
Foekjen Stevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Ymes, mr. scheepstimmerman koopt ledige plaets tussen het stadstimmerhuis en de Zuiderpoort, lang 106/108 voeten, wyd voor aan de straat 24/25 voeten en achter 29/30 voeten. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten Z. de straat aan `t bolwerk, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van oud-burgemeester Buwe Tomas x Foekje Seerps Swerms.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079r van 27 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Kerk, achter dekamer
 
koperSyds Freerks 69-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Pieter Fransen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Pieter Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van Pieter Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Freerks koopt een camer achter de (Wester)kerk. Ten O. en W. de verkopers. Gekocht van erven Pytter Fransen, voor 69 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0108r van 19 mei 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwestad bij de Groene Brug]tuin met beplanting en prieel en een kamer
 
koperHendrick Michiels Kingma c.u.1170-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Knijff
naastligger ten zuidenEelco Rinnerts
naastligger ten zuidenLieuwe Egberts
naastligger ten westenFocke Haspelman
naastligger ten noordenstraat
verkopervroedsman Gerryt Sickes Orsinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels Kingma koopt een tuin met bomen etc., prieel, gereedschap en een camer daarin staande, in de Z. nieuwe stad omtrent de Groene Brug. Ten O. de burgemeester Jan Knijff, ten W. Focke Haspelman, ten Z. Eelke Rinnerts en Lieuwe Egberts, ten N. de straat. De tuin die de koper nu van de gemeensman Visscher in huur heeft, moet dit jaar overgaan naar de verkoper. Dat is de vroedsman Gerryt Sickes Orsinga, voor 1170 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0117r van 17 nov 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en ten zuiden hiervan een zoutstek, thans in gebruik als smederij, en nog e
 
koperClaes Douwes, gehuwd metmr. ankersmid2275-00-00 GG
Frouckjen Tiallinghs
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenhet hof van Gale Gales
naastligger ten westenburgemeester Jan Knijff
naastligger ten noordenZuiderhaven
eerdere eigenaarFoppe Sybrandts
verkoperPytter Middachten c.u.equipagemeester


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0164v van 17 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]hof of tuin en prieeltje
 
koperJansen Vyseler c.u.kapitein400-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Sybrens Pauw
naastligger ten zuidenGale Gales
naastligger ten westende tuinen van Claes de jongemr. smid
naastligger ten noordende weduwe van Allert Tieerdts
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
wijlen Allert Tieerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCapt. Jan Jansen Vijselaar koopt een hof met prieel, zz. Zuiderhaven. Ten O. Jan Sybrens Pauw, ten W. mr. Claes Smid de jonge, ten Z. Gale Gales, ten N. de koper. Gekocht van Trijntie Pytters wv Albert Tieerds, voor 400 gg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]timmerwerf
 
koperMarten Ockes, gehuwd metmr. scheepstimmerman1600-00-00 GG
Attie Doyes
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
verkoperhopman Menelaus Hillebrants, gehuwd met
Janke Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Ockes, mr. scheepstimmerman x Attie Doyes? koopt een timmerwerf c.a. zz. Zuiderhaven. Ten O. de werf van Rogier Jacobs Haspelmans, ten W.?, ten Z. de stadsvesten, ten N. ten naasten Rinse Jetses Roorda en de haven. Gekocht van Menelaus Hillebrants, hopman x Janke Sanstra.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0167r van 19 dec 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZnieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter
 
koperDirck IJsbrandts, gehuwd metmr. ankersmid875-00-00 GG
Doedtie Joannis Hanekuick
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis en hof van oud burgemeester Jan Knijff
naastligger ten zuidende erven van Simon Claesen
naastligger ten westenhet huis en hof van Wopke Jansen Tadema
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAuckien Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrants, mr. ankersmid x Doedtie Joannes Hanekuik koopt een nieuwe smederij, waar eerst een houtstek heeft gestaan, met de hof erachter, gelijk in de lengte tot aan de hof van erven Symon Claesen. Ten O. huis en hof van burgemeester Jan Knijff, ten W. huis en hof van Wopke Jansen Tadema, ten Z. erven Symon Claesen, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Auckien Reyners (Fontein?), voor 875 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0174v van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]huis en hof
 
koperburgermeester Harmen Synes Nauta mede raad ter Admiraliteit in Friesland700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderTjomme Jentjema kapitein
naastligger ten oostenClaes Douwes mr. ankersmid
naastligger ten zuidende erven van Claes Symons Edam
naastligger ten westenhet houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven
verkoperdr. W. Knijffsecrets.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Sijnes Nauta, mede-raad ter Admiraliteit en burgemeester, koopt een huis, keuken en hof met bomen erachter, strekkende zuidwaarts tot de hof van Claes Douwes erven en westwaarts ter breedte op de rooi ing v.d. waterlossing tussen dit huis en het houtstek van Dirk IJsbrandts ten W., op zz. Zuiderhaven. Ten O. Claes Douwes, mr. ankersmid, ten W. het houtstek en hof van Dirk IJsbrandts, mr. ankersmid, ten Z. erven Claes Sjoerds van Edam, ten N. de straat en haven. Gekocht van de secretaris dr. W. Knijff.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0175r van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]huis en kamer
 
koperWypke Claeses, weduwe van282-07-00 GG
wijlen Pytter Ariens
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurder huisWypke Claeses 32-00-00 GG
huurder kamerAntie Ewerts
naastligger ten oosteneen lege plaats en het houtstek van dr. W. Knijff
naastligger ten zuideneen lege plaats en het houtstek van dr. W. Knijff
naastligger ten westenHendrick Michiels
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven
verkoperdr. W. Knijffsecrets.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Caesarius, burgemeester koopt huis met een camer terzijden, zz. Zuiderhaven omtrent de Groene Brug. Ten O. en Z. de ledige plaets of houstek en hof van de verkoper, ten W. wd. Hendrik Mi chiels, ten N. de straat. Gekocht van de secretaris dr. W. Knijff.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0175v van 10 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]2 lege huis plaatsen of houtstek met een hof etc.
 
koperFocke Haspelman mr. scheepstimmerman500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis en hof van Wytzo Beymae kapitein
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende hof van de weduwe van Hendrick Michiels
naastligger ten noordenDe straat en zuider nieuwe haven
verkoperdr. Wilhelmus Knijffsecrets.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Beyma, kapt. van het College ter Admiraliteit., koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee ledige huisplaetsen of houtstek en hof met bomen, prieel en belvedere, zz. Zuiderhaven. Ten O. huis en hof v.d. koper, ten W. de hof van Hendrik Michiels?, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat en haven. Dit alles strekkende van de haven zuidwaarts, met recht van vrij in- en uitgang naar de Stadsvesten. Er staan camers aan de Westkant van de hof. N.B. Taco Haspelman wilde het kopen. Gekocht van de secretaris dr. W. Knijff.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241r van 30 jul 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18stadsvesten (aan de)hof met bomen, planten, prieel en bellividere
 
koperburgervaandrig Ruird Ulbes Gerlsma 25-00-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Hendrick Harmens
naastligger ten zuidenbolwerk, het
naastligger ten westende kamer van Ruird Ulbes
naastligger ten noordende hof van Dirck IJsbrandts, gehuwd met
Jancke Gaeles
verkoperDominicus Lantinghbiersteker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Ulbes Gerlsma, burger-vaandrig, koopt een hof met bomen, prieel, bellividere aan de Stadsvesten. Ten O. de camer van Hendrick Harmens, ten W. de camer van de koper, ten Z. het Bolwerk, ten N. de hoven van Dirck IJsbrandts en Jancke Gaeles. Geen grondpacht. Gekocht van biersteker Dominicus Lantingh voor 520 cg. (Zie ook 241 blz. 0143)


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006r van 20 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: Nieuwe haven ZZ in de zuider nieuwe stad]huis
 
koperWaling Jansen Grauda burgercherger bij de Admiraliteit430-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJoris Symons Hiddema
naastligger ten zuidenJoris Symons Hiddema
naastligger ten westentimmerwerf
naastligger ten noordende werf van Jacob Rogiers Haspelman
verkoperLijsbeth Jans, weduwe van
wijlen Rogier Jacobs Haspelman
verkoperHiltie Rogiers jongedochter, dochter van weduwe Haspelman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWalingh Jansen Grauda, cherger bij de Admiraliteit, koopt huis in Zuider Nieuwe Stad, zz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. huis en hof van Joris Symons Hiddema, ten W. de timmerwerf of de huisplaetsen, ten N. de straat of helling van Jacob Rogiers Haspelman. Het huis heeft een groot voorhuis of timmerhuis etc. De helling op de wal voor dit huis mag daar blijven en gebruikt worden zoals tot nu toe, mits het huis een vrije op- en afslag behoudt. Gekocht van Lijsbeth Jans wv Rogier Jacobs Haspelman en Hiltie Rogiers, haar dochter.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0007v van 27 jan 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]2 ledige huisplaatsen
 
koperVroedsman Ansche Ypes Zeestra c.u.350-00-00 GG
naastligger ten oostenhet pas gekochte huis van Walingh Jansen
naastligger ten oostende hof van Joris Symons Hiddema
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelman
naastligger ten noordende helling van Jacob Rogiers Haspelman
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
verkoperLijsbeth Jans, weduwe van
wijlen Rogier Jacobs Haspelman
verkoperHiltie Rogiers jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt 2 ledige huisplaetsen, v/h gebruikt als timmerwerf, zz. Zuider Nieuwe Haven. Ten O. het huis van Walingh Jansen Grauda en de hof van Joris Symons Hiddema, ten W. de ledige plaets met boet van Jacob Rogiers Haspelman, ten Z. de camers en plaetskes aan de Stadsvesten, ten N. diens helling en de straat. Het geheel is 48 voeten breed. Met conditie dat de helling op de wal tegenover deze 2 plaetsen gebruikt mag blijven etc. etc. Gekocht van Lijsbeth Jans wv wl. Rogier Jacobs Haspelman en Hiltie Rogiers, voor 2x 175 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042r van 2 mrt 1679 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrughuis, van voor tot achter op een kelder
 
koperburgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerlssma, gehuwd met463-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenDirck IJsbrants
naastligger ten zuidende erven van Claes Symens
naastligger ten westenDirck IJsbrants
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven en straat]
verkoperWopcke Jansen Tadema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Ulbes Gerlsma koopt een huis dat op een kelder staat, met een tuin met bomen etc. erachter, zz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. en W. Dirk IJsbrandts, ten Z. erven Claas Symens, ten N. de straat en haven. Gekocht van Wopke Jansen Tadema, voor 469 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0141v van 23 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis
 
koperReiner Jansen, gehuwd metvetermaker307-00-00 GG
kopersTrijntie Hedserts
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Jan Sybrens Pauw
naastligger ten zuidenSymen Ages makelaar
naastligger ten westenClaes Douwes smid
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan Jansen Vijselaerkapitein bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen, vetermaker x Trijntie Teedserts koopt een huis met mooie hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. erven Jan Sybrens Pauw, ten W. Claas Douwes, smid, ten Z. Symen Ages, makelaar, ten N. die haven. Gekocht van Jan Jansen Vijselaer, capitein bij de Admiraliteit van Friesland, voor 307 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0222v van 24 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderpoort aan de oostkant van de straat, bij dehuis
 
koperGerlof Yemes mr. scheepstimmerman400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Carstens chirurgijn
naastligger ten noordenVroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma
naastligger ten noordenDirck IJsbrandts
naastligger ten zuidende erven van wijlen Cathalina Dubois
naastligger ten westenstraat
naastligger ten oostenVroedsman Jacob Velthuys
verkoperPytter YsacksEdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Yemes


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019r van 20 jan 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperAndries Douwes burgerschipper (wijd-)387-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Tjeerdt Janses Pauw
naastligger ten zuidende hof van Simon Ages
naastligger ten westenClaes Douwes mr. ankersmid
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperReyner Jansenvetermakerde Knijpe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes, wijdschipper koopt huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. Tjeerdt Jansen Pauw, ten W. Claas Douwes, mr. ankersmid, ten Z. de hof van Simon Ages, ten N. de haven. Gekocht van Reyner Jansen, zeilmaker in de Knijppe.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0059v van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperEwert Arjens burgerlijnslager180-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten westenFocke Haspelman mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenstadsvestenequipagemeester
naastligger ten zuidenstadsvesten
verkoperAeltie Jelles, weduwe van
wijlen Joris Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, lijnslager, koopt een huis en hof met bomen etc. en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. de hof van de equipagemeester Jan Sanstra, ten W. Focke Haspelman, mr. scheepstimmerman, ten Z. een camer aan de Stadsvesten, ten N.? Gekocht van Aeltie Jelles wv Joris Clasen, voor 180 cg.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0122v van 28 feb 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuidernieuwe Stad aan de stadsvestenhuis
 
koperDirck Doeckes scheepstimmerman160-00-00 GG
naastligger ten oostenHylck Rinses
naastligger ten oostenEvert Arjens Oosterbaan
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenJoris Symens Hiddema
naastligger ten noordenFoock Jacobs Haspelman
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
verkoperSuffridus van Eelcomaadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Doekes, scheepstimmerman, koopt huis 'het Spijkerboor', in de Z. nieuwe stad, aan de Stadsvesten. Ten O. Hylck Rinses en de hof van Evert Arjens Oosterbaan, ten W. de ingang van de hof van Joris Symons Hiddema, ten Z. de straat en de Stads vesten, ten N. Focke Jacobs Haspelman. Gekocht van dr. Suffridus van Eelcoma, mede-advocaat aan het Hof van Friesland, voor 160 gg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193r van 13 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad aan de zuidkant van de nieuwe haven]huis
 
koperJan Eyberts Pool scheepstimmerman385-20-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende erven van Tjeerd Jansen
naastligger ten zuidenAndries Douwes schipper (wijd-)
naastligger ten westenAndries Douwes schipper (wijd-)
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperAndries Douwesschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Eijberts Pool, scheepstimmerman, koopt huis, loods en plaets in de Zuider nieuwe stad, aan de zz. van de Nieuwe Haven, strekkende zuidwaarts tot de hof van de verkoper, die een vrij in- en uitgang houdt ten W. van dit huis. Ten O. erven Tjeerd Jansen (Pauw?), ten Z. en W. de verkoper, ten N. ten naasten de haven. Gekocht van Andries Douwes, wijdschipper.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0288r van 2 jun 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18[niet vermeld]1/2 van een kanthellingh alsmede de helft van de daarbij horende werf
 
koperRomke Janses Kievit burgermr. scheepstimmerman550-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen23-12-00 CG
naastligger ten oostenAnske Ypes Seestra
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenFocke Jacobs Haspelman
naastligger ten noordenhaven
verkoperJan Eyberts Poolmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Jansen Kievit, mr. scheepstimmerman koopt een 1/2 houthelling en een 1/2 werf die erbij behoort, met alle inventaris zoals de verkoper het in zijn geheel heeft bezeten. Ten O. de vroedsman Anske Ypes Zeestra, ten W. Focke Jacobs Haspelman, ten Z. de stadsvesten, ten N. de haven. Gekocht van Jan Eyberts Pool, mr. scheepstimmerman, voor 550 cg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0288v van 16 jun 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zoutsloot ZZperck
 
koperJacob Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker336-00-00 CG
Maycke Jans
naastligger ten oostenhet panwerk van Symen Fransens
naastligger ten zuidenWiltetus Jelgersma
naastligger ten westenDieuwke Pyters Hooghstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCornelis Clases Wassenaar, gehuwd met
Antje PytersKimswerd


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 340r van jan 1691 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Tjeerd Jansen Pauw koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hilbrand Ruyrdts Riencks?, een tuin met bomen en prieel etc., achter capitein Jochum Jansen. Ten O. Tjeerd Sybrens Pauw en Andries Douwes, ten W. Jacobus Velthuys, vroedsman, ten Z. Jancke Gales, ten N. Gerloff Ymes. Gekocht van Saeckjen Symens x Rintie Kingma, oproeper der boelgoederen te Harlingen, voor 109 gg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 345r van jan 1691 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Ruurd Ulbes Gerlsma, burgemeester, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis of houtstek met een hof of plaets of tuin er omheen, zz. Zuiderhaven, voorheen als smidse gebruikt door Dirck IJsbrants. Het kan ook tot een mooi pakhuis of woning gemaakt worden. Ten O. het huis en hof van erven Harmen Sijnes Nauta, oud-raad ter Admiraliteit, en ter breedte op de rooilijn van de waterlossing tussen dit huis of houtstek en het huis ten O. Ten W. de koper, ten Z. Gerloff Yemes, scheepstimmerman, ten N. de straat en haven. Er moet Havenistengeld worden betaald [waarschijnlijk onjuist]. Gekocht van Pyter Jansen Oy, mr. ankersmid, voor 110 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 377r van jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Pieter Keimpes en Wybe Hendrix kopen een deftig huis met hof, bomen etc. er achter, zz. Zuiderhaven. Ten O. het huis van Evert Arjens Oosterbaan en capitein Jochum Jansen, ten W. Jan Eiberts, timmerman, ten Z. Cornelis Post, ten N. de haven. Het huis heeft een ruime ingang, waarnaast aan de rechterkant twee aparte camers, met een koolstek ten Z. Het is een uitgebreide acte. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Kerk als alimentatoren van de vorige eigenaar Tjeerd Pauw.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 378r van jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Reyner Jansen, mr. zeilmaker koopt een hof met bomen etc. naast het vorige perceel. Ten O. de hof van Tjeerd Pauw en Andries Douwes, ten Z. Jouke Gaeles of Takes?, ten N. de vroedsman Velthuis en Gerloff Yemes. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Kerk als alimentatoren van de vorige eigenaar Tjeerd Pauw.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 390v van jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Pytter Sioerdts van Bierma koopt 2 camers of woningen c.a. aan de wal achter de timmerwerf van de vroedsman Zeestra. Het oostelijk deel bestaat uit 2 kamers en het W. deel uit een kamer en een loodsje. Ten O. Claes Tyttes, timmerman, ten W. de boet op de timmerwerf, ten Z. de straat en Stadsvesten, ten N. die werf. De werf heeft een vrij in- en uitgang naar het Bolwerk etc. etc. Gekocht van Walingh Jansen Grauda, hopman, voor 90? cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 398v van mrt 1692 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Walingh Jansen Grauda, hopman, koopt een camer bij de stadsvesten achter de zz. van de Nieuwe Haven. Ten O. de vroedsman Zeestra, ten W. Gouke Suringar, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van Gerrit Middachten. Gekocht van erven capitein Jurjen Jansen Groenewolt.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002r van 29 mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18stadsvesten achter de ZZ van de Nieuwe havenkamer
 
koperHessel Jansen Wiersma burgerschipper (wijd-)40-03-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van vroedsman Zeestra
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende kamer van Gouke Zuyriger
naastligger ten noordende hof van Gerrit Middachten
verkoperhopman Walingh Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Jansen Wiersma, wijdschipper koopt een camer bij de stadsvesten achter de zz. van de Nieuwe Haven. Ten O. de vroedsman Zeestra, ten W. Gouke Zuiringer, ten Z. de stadsvesten, ten N. de hof van Gerrit Middachten. Gekocht van Walingh Jansen Grauda, hopman, voor 40 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004v van 19 jun 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: Nieuwe havenhuis en hof met een belvédère boven het huis ten zuiden
 
koperDirck Stansius, gehuwd metequipagemeester bij de Admiraliteit1700-00-00 CG
Anna Lantingh
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenElske Hanses
naastligger ten zuidenvroedsman Zeestra
naastligger ten westende hof van burgemeester Immerseel
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperGerrit Beniers Middachten, gehuwd met
Janke Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Stansius, equipagemeester bij de Admiraliteit x Anna Lantingh? koopt huis en hof met belvedere. Ten O. en N. Elske Hansen en de straat, ten W. de hof van burgemeester Immerseel, ten Z. de vroedsman Anske Ypes Zeestra. Gekocht van Gerrit Middachten x Janke Feddes.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0009r van 18 sep 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18stadsvesten achter de ZZ van de Zuiderhavenwoning
 
koperDirck Stansius, gehuwd metequipagemeester bij de Admiraliteit125-00-00 GG
Anna Lantingh
huurderTjeerd Jacobs c.u.12-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende kamer van Hessel Jansen Wiersma
naastligger ten noordende hof van Dirck Stansius
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Stansius koopt een woning omtrent de stadsvesten achter de Z. kant van de Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. de camer van Hessel Jansen Wiersma, ten N. de hof van de koper. Gekocht van Anske Ypes Zeestra.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0012r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis met een hof erachter
 
koperSaeke Stoffels scheepstimmerman815-00-00 GG
vrijgezel Oede Stoffels
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenAndries Douwes burger
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerloff Iemes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAndries Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Stoffels, scheepstimmerman en zijn zoon Iede Stoffels, kopen een huis met een hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. de verkoper, ten W. Gerloff Ymes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Andries Douwes.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0023r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18[niet vermeld]huisje en ledige plaats van 45 x 28 voet
 
koperGerloff Yemes scheepstimmerman511-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderkleermaker van het weeshuis
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenGerloff Yemes scheepstimmerman
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenhet volgende perceel: zie akte: 243-0024/23v van Gerloff Yemes
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Yemes, scheepstimmerman, koopt..? met de ledige plaets daarbij, zoals het is afgepaald, breed 45 voet voor aan de straat, en achter zo breed als de paal te rekenen omtrent 28 voet van het strooboet? van de koper. Ten O. de haven, ten W. het stadspad of -weg, ten Z. de koper, ten N. het perceel uit 243 blz. 0022v. Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 511 gg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0023v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18[niet vermeld]3 kamers aaneen stand
 
koperJan Janes burgerschipper600-00-00 GG
kopervroedsman Eevert Arjens burger
huurder 1 kamerPytter Graeff
huurder 1 kamerJan van Swytten
huurder 1 kamerDirck Taner
naastligger ten oostenlege plaats naar de haven toe
naastligger ten zuidenhet vorige perceel: zie akte 243-0023/23r van Gerloff Yemes scheepstimmerman
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenstadsweg of pad
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Janes (van Slooten), schipper en Evert Arjens (Oosterbaan), vroedsman, kopen 3 camers aanelkaar, met de ledige plaets oostwaarts naar de haven toe, zoals het afgepaald is, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. en N. de stadsweg of -pad, ten Z. het vorige perceel (gekocht door Gerloff Yemes), scheepstim merman. De woningen worden bewoond door Jan van Swieten, Pytter Graeff en Dirck..? Gekocht van erven Fokeltie Buwes wv Laes Laesen Hannema en later van Seerp Lammerts Swerms. Die erven zijn Laes Laesen Hanne ma, Jacobus Hannema, med. dr., Steven Seerps Swerms, stads makelaar, Foekjen Seerps Swerms x ds. Gerardus Semplonius te Tjerkgaast, en Gertke-, Gerta- en Thomas Seerps Swerms, voor 1450 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0033v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: stadsvesten zuidernieuwstad aan de Nieuwe haven]tuin met bomen, struiken, etc. met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzic
 
koperEevert Hinghst koopman439-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenStansius equipagemeester
naastligger ten zuidende erven van Keimpe Buwes c.s.
naastligger ten westenFocke Haspelman
naastligger ten noordenhet houtstek van vroedsman Zeestra c.s.
verkoperburgemeester Hubertus van Immerseel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Hingst koopt een tuin met vruchtbomen etc. en een belvedere met zitplaatsen, op de stadsvesten, zeewaarts en elders uitziende, in de Z. nieuwe Stad, zz. Zuiderhaven. Ten O. de equipagemeester Stansius, ten W. Focke Haspelman, ten Z. erven Keimpe Buwes, ten N. het houtstek van de vroedsman Anske Ypes Zeestra. Het geheel heeft vrij in- en uitgang ten Z. Gekocht van burgemeester Hubertus van Immerseel, voor 439 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis, zeer geschikt als smidse
 
koperRienck Pytters Roorda 351-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof van de weduwe van Joris Symens
naastligger ten zuidenhuis en hof van de weduwe van Joris Symens
naastligger ten westende werf van Pieter Sioerts
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperhopman Walingh Jansen Grauda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Pyters Roorda koopt een huis dat geschikt is voor een smederij c.a. zz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. het huis en hof van wd. Joris Simons Hiddema, ten W. de werf van Pieter Sjoerds (Bierma), ten N. de straat en haven met een helling. Met voorwaarde dat deze helling op de wal voor het huis zal moeten blijvenen gebruikt worden zoals nog dagelijks wordt, en dat het huis vrij op- en afslag zal hebben, en dat de koper de gereedschappen op taxatie zal overnemen. Het perceel bestaat uit een mooie voorkamer, groot voor- en middenhuis waar de smidse geplaatst is, een kelder om in te wonen, kelderopkamer, loods met kamer daarboven, mooie zolders en een tuintje met plaets etc. Gekocht van Walingh Jansen Grauda, voor 351 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0056v van 21 mei 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ2 lege huisplaatsen met de boet erop voorheen in gebruik als timmerwerf, breed 4
 
koperPyter Sioerdts Bierma burgerkoopman500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenLijsbeth c.s.
naastligger ten oostende hof van de erven van Joris Symons
naastligger ten zuidende kamers aan de stadsvesten van Pyter Sioerdts Bierma burger
naastligger ten westenlege plaats met boet
naastligger ten noordenhelling en straat
verkopervroedsman Anske Yppes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sjoerds Bierma koopt 2 ledige huisplaetsen met de boet c.a. zz. Zuiderhaven, voorheen als timmerwerf gebruikt. Ten O. de hof van erven Jan Symens, ten W. de ledige plaets waarop de boet staat, ten Z. de camers v.d. koper aan de Stadsvesten, ten N. de helling en de straat. Het geheel is 48 voeten breed etc. etc. Gekocht van Anske Ypes (Zeestra)c.u., voor 500 cg. en gouden ducaten voor de mede-verkopers.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0087v van 4 feb 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ1/2 huis, hof en paardenstal erachter
 
koperWybe Hendrix burgermr. botenmaker450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Eevert Arjens n.u.
naastligger ten oostenJochum Jansen Kroon
naastligger ten zuidende erven van Janke Gales
naastligger ten westenJan Eiberts Pool
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Keimpesmr. botenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hendrix, mr. botenmaker, koopt 1/2 huis en hof met paardenstal erachter etc. etc., waarvan hij al 1/2 bezit, zz. Zuiderhaven. (met beschrijving). Ten O. de vroedsman Evert Arjens en Jochum Jansen Kroon, ten W. Jan Eiberts Pool, ten Z. erven Janke Gales, ten N. de straat en haven. Gekocht van Pieter Keimpes, mr. botenmaker, voor 450 cg. (Het was in mei 1678 van Jan Sybrens.).


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0235r van 11 jul 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18[niet vermeld]hof met vruchtbomen
 
koperBarber Andries, gehuwd met152-00-00 GG
Gillis Martensgezworen makelaar
naastligger ten oostenWybe Hendrix c.s.scheepstimmerlieden
naastligger ten oostenAndries Douwes
naastligger ten zuidenCornelis Post
naastligger ten westenvroedsman Lammert de Gavere
naastligger ten noordenGerloff Emes scheepstimmerlieden
verkoperReiner Jansen, gehuwd metzeilmaker
Siouckjen Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerber Andries x Gilles Martens [Mesdagh], gezworen makelaar, kopen hof met vruchtbomen etc. Ten O. scheepstimmerlieden Wybe Hendrix c.s. en Andries Douwes, ten Z. Cornelis Post, ten W. vroedsman Lammert de Gavere, ten N. scheepstimmerman Gerloff Ymes. Gekocht van zeilmaker Reiner Jansen x Siouckjen Jans.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0253v van 22 nov 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]1/2 helling
 
koperJoost Beernts, gehuwd metmr. scheepstimmerman625-00-00 CG
Rinskjen Feckes
verpachter grondde Stad Harlingen18-00-00 CG
naastligger ten oostenRinck smid
naastligger ten zuidenPieter Sjoerds
naastligger ten westende erven van Focke Haspelman
naastligger ten noordenZuiderhaven
eigenaar van 1/2Romke Kievyt
verkoperLijsbeth IJsbrandts, weduwe van
wijlen Jan Eyberts Pool, en als voogd van haar dochtermr. scheepstimmerman
Aaltie Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Beerns, scheepstimmerman x Rinskjen Fockes koopt 1/2 helling, zoals die door mij verkoper met de quotele werf die erbij behoort, is gebruikt en waarvan de andere 1/2 van Romcke Kievijt is. Ten O. Rinck Smidt, ten W. erven Focke Haspelman, ten Z. Pieter Sjoerds, ten N. de haven. Gekocht van Lijsbeth Isbrandts wv Jan Eijberts Pool, mr. scheepstim merman.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0256v van 6 dec 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]1/2 kanthelling en 1/2 werf die daarbij hoort
 
koperGerrit Jansen Hemert, gehuwd met625-00-00 CG
Dedtie Hanses
verpachter grondde Stad Harlingen23-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
mede eigenaar voor 1/2Joost Beerns
verkoperRomke Jansen Kievijt, gehuwd met
Trijntie Jans Kalff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen van Hemert x Dettie Hansen koopt 1/2 helling en 1/2 werf die daarbij hoort, met de kettingen en gereedschappen, zoals de verkopers die tot nu toe in bezit hadden en van wl. Jan Eijberts Pool hadden gekocht en waarvan Joost Beerns de andere 1/2 bezit. Gekocht van Romke Jansen Kievijt x Trijntie Jans Kalff.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZpakhuis en plaats erachter
 
koperburgervaandrig Steven Seerps Swerms gezworen makelaar2000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en oprit naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westenhet hof van burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordende erven van Claes Freercks Braem
verkopervroedsman Evert Ariens Oosterbaen, gehuwd met
Sibbeltie Wigges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Seerps Swerms burger-vaandrager en gezworen makelaar, koopt heerlijk , groot pakhuis met een kelder eronder en plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten W. de hof van burgemeester Velthuis, ten Z. de opreed van `t Stadstimmer huis, ten N. erven Claes Freerx Braam. Gekocht van Evert Ariens Oosterbaan x Sibbeltie Wiggers, mede-vroedschap.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382v van 13 nov 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ1/2 helling en werf
 
koperTaeke Pieters, gehuwd met632-10-00 CG
Antie Jaspers
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Sioerds
naastligger ten zuidenPieter Sioerds
naastligger ten westende erven van Focke Haspelman
naastligger ten noordenZuiderhaven
mede eigenaar van 1/2Gerrit Jansen Hemert c.u.
verkoperJoost Beerns, gehuwd met
Rinske Feckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeale Pieters x Antie Jaspers koopt 1/2 helling met de quotele werf die daarbij is, en inclusief de inventaris, zoals de verkoper die van Lijsbeth Isbrandts wv Jan Pool, heeft gekocht in 1696 en waarvan Gerrit Jansen Hemert c.u. de andere 1/2 bezit ten. Ten O. en Z. Pieter Sjoerds (Bierma?) ten W. erven Focke Haspelman, ten N. de haven. Gekocht van Joost Beerns x Rinske Feikes?, voor 632 cg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389r van 18 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperAarnt Nieuwenhuis strandmeester700-00-00 CG
huurderLieuwe Sjoerds mr. scheepstimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenObbe Hansen
naastligger ten zuidenGerloff Yemes
naastligger ten westenbewoner Willem voerman
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperBroer Jansenbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArent Nieuwenhuis koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Obbe Hansen (de Bock?), ten W. Willem Brouwer (brouwer?), ten Z. Gerlof Ymes, ten N. de straat. Gekocht van Broer Jansen, brouwer.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0010v van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis
 
koperPieter Douwes c.u.mr. grofsmid532-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Joris Symens Hiddema
naastligger ten zuidende erven van Joris Symens Hiddema
naastligger ten westenwerf van Pieter Sjoerds
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperRienck Pieters Roordamr. grofsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Douwes, mr. grofsmid, koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. erven Joris Symons Hiddema, ten W. de werf van Pieter Sjoerds Bierma, ten N. de straat. De hel ling voor dit huis op de wal, moet daar blijven en ge bruikt worden zoals tot nu toe, maar dit huis zal daar ook vrij op- en afslag hebben. Gekocht van Rienck Pieters Roorda, mr. grofsmid, voor 532 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0019r van 11 jun 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrug1/2 huis en hof
 
koperPytter Gerbens schipper (schuit-)300-00-00 GG
koperOepke Rinses
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Gerlofs mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenhof
naastligger ten westenpakhuis van de erven van oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAbbe Rinsesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Gerbens, schuitschipper en Oepke Rinses kopen een 1/2 huis en hof, zz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. Pyter Gerlofs, mr. scheepstimmerman, ten W. het pakhuis van erven oud-burgemeester Ruurd Ulbes Gerlsma, ten Z. de hof van idem, ten N. de straat. Gekocht van Abbe Rinses, mr. scheepstimmerman, voor 300 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0032r van 3 dec 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven] bij de gewezen Groene Brug ledige plaats
 
koperTjeerd Sjoerds Siberda burgerkoopman400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenTheodorus Stansius equipagemeester
naastligger ten zuidende hof van Ewert Hingst
naastligger ten westende weduwe van Focke Haspelman
naastligger ten noordenstraat
verkoperAnske Yppes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Sjoerds Siverda koopt ledige plaets omtrent de gewezen Groene Brugge. Ten O. de oud-equipagemeester Theodorus Stansius, ten W. wd. Focke Haspelman, ten Z. de hof van Evert Hingst, ten N. de straat. Strekkende van het zuidelijkste stek noordwaarts tot aan de wal of haven. Gekocht van Anske Ypes Zeestra, mede vroedschap, voor 400 cg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0186r van 26 nov 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis met hof
 
koperJarich Ockes, gehuwd metscheepstimmerman 450-00-00 CG
Sijke Baukes0-04-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenRintje Clasen
naastligger ten zuidenkamers
naastligger ten westenPytter Douwes mr. smid
naastligger ten westende werf van Pytter Sjoerds Bierma koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSyntien Joris Hiddema, huisvrouw van tevens erfgename van
Sjoerd Obbes
Joris Symons Hiddema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Sjoerds Bierma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jarich Ockes, scheepstimmerman x Lijsbeth Baukes, een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. Rintje Clasen, ten W. Pyter Douwes, mr. smid en de werf van de koper, ten Z. enige camers, ten N. de straat en haven. Zie de voorwaarden. Gekocht van Stijntie Joris Hiddema x Sjoerd Obbes de Bock, als mede-erven van haar vader Joris Symons Hiddema, voor 450 cg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 287r van mrt 1705 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Yde Hemmes, mr. ijsersmid x Catharina Jans koopt huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Gerrit Jansen Hemert, ten W. het pakhuis van Pytter Gerloffs, ten Z. de hof van Albert Christiaens, ten N. de straat en haven. Het is een voorhuis met een woning terzijde etc. Gekocht van Tjeerd Bouwens, oud-burgemeester en Reyer Arjens Mahui als hypotheek-crediteuren van wl. Sake Stoffels, mr. scheepstimmerman x Antie Tjerx.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 324r van 7 feb 1706 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Pieter- en Claes Gerlofs, kooplieden, kopen een timmerwerf bij de Zuiderpoortsbrug. Ten O.?, ten W. de Stadsvesten, ten Z. de bootjemakerij, ten N. erven Gerloff Ymes. De kopers zullen zich betreffende de breedte van de werf zowel achter als voor, hebben te houden aan de geslagen paaltjes en het herstellen van de stalling volgens het contract dat bij de verkoping is getekend. Gekocht van Ybeltje Harmens Nauta x Reiner Gijsberts Fontein.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0332v van 14 mrt 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderpoortsbrugge, naest de smitterijbootjemakerij
 
koperPytter Keimpes 200-07-00 GG
huurderEelke Piers 12-12-00 CG
naastligger ten zuidende smitte van Yme Heumes
naastligger ten oostenZuiderpoortsbrugge
naastligger ten westende verkochte timmerwerf
naastligger ten noordende verkochte timmerwerf
verkoperYbeltje Harmens Nauta, gehuwd metRijperkerk
Reinier Gijsberts Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes koopt de grond van een bootjesmakerij? naast de smidse aan de Zuiderpoortsbrug, die nu gebruikt wordt door Eelke Piers. Ten O. de straat, ten W. en N. de verkochte timmerwerf, ten Z. de smidse van Yede Hemmes. Gekocht van Ybeltje Harmens Nauta x Reiner Gijsberts Fontein, op Toutenburg onder Rijperkerk.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0021r van 6 feb 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Spijkerboor aan de stadsvesten, op dewoning
 
koperJan Louwrens, gehuwd metzeevarende46-00-00 CG
Antie Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Matthijssen
naastligger ten zuidenDe stadsvesten
naastligger ten westenJacob Douwes mr. schoenmaker
naastligger ten noordenRintie Clases blokmaker
verkoper van 1/2Sytske Meinerts, gehuwd met
Yde Jansen, enzeevarende
verkoper van 1/2Lyffke Meinerts, weduwe van
wijlen Roeloff Sapes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lourens, zeevarend persoon x Antie Pytters koopt een woning op de Spijkerboor aan de Stadsvesten. Ten O. Cornelis Matthijssen, ten W. Jacob Douwes, mr. schoenmaker, ten Z. de Stadsvesten, ten N. Rintje Clasen, blokmaker. Gekocht van Sytske Meinerts x Yde Jansen, zeevarende, die uitlandig is, voor 1/2, en Lijffke Meinerts wv Roelof Sapes, voor 1/2, voor 46 cg. en 2 zilveren ducatons tot een verering.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0027v van 29 mei 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderpoort, bij degrondpacht 12-00-00 CG
 
koperReiner Clasen Fontein 250-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYbeltie Harmens Nauta, huisvrouw vanToutenburg
Reiner Gijsberts FonteinToutenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Clasen Fontein koopt 12 cg. eeuwige grondpacht uit een ledige plaets, waar v/h een timmerwerf is geweest, omtrent de Zuiderpoort, die in jul 1663 door verkopers` vader Harmen Synes Nauta van Gerloff Ymes, mr. scheepstimmerman, was gekocht. etc. Gekocht van Yebeltie Nauta x Reiner Gijsberts Fontein.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0046v van 22 jan 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot de stadsvestenhuis, hof, belvedere, stallinge en aparte woning
 
koperAugustinus Tellinkhuis kapitein bij de Admiraliteit823-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenDe stadsvesten
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Sioerds voor en agter de camer van Willem Eiberts
naastligger ten noordenDe haven
verkoperArnoldus Landreben, gehuwd metpredikantFraneker
Johanna Stansius, als vader en voogd van zijn dogter
Anna, en
Mauritius Stansius, gehuwd metpredikant
Hester van IJlst, als vader en voogd van zijn zoon
Jacobus Stansius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Tellinkhuis, kapt. bij de Admiraliteit, koopt heerlijk huis met daarachter een hof, belvedere, stalling en een aparte woning, strekkende van de haven tot aan de stadsvesten. Ten O. de straat, ten W. het houtstek van Tieerd Sjoerdts (Siverda) en de camer van Willem Eiberts, ten Z. de stadsvesten, ten N. de haven. Gekocht van Arnoldus Landreben? ds. te Franeker, als vader en voogd over zijn dochter Anna bij Johanna Stansius, en Mauritius Stansius, ds. te Harlingen, als va der en voogd over zijn zoon Jacobus bij Hester van IJlst.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0075v van 9 dec 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en hof
 
koperFoppe Pieters c.u.301-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenRintie Claessen
naastligger ten zuidenzekere kamers
naastligger ten westeneen zekere werf en de weduwe van Pieter Douwes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erven van Pieter Sioerds Biermakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Pyters koopt een huis en hof, zz. Zuiderhaven. Ten O. Rintie Claessen, ten W. de ledige werf en wd. Pieter Douwes, ten Z. enige camers, ten N. de straat. Gekocht van erven Pieter Sjoerds Bierma, voor 301 gg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0092v van 21 apr 1709 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Suyderpoorthuis
 
koper van 1/3Melle Hansen c.u., en125-00-00 CG
Pieter Cornelis
naastligger ten oostende erven van Gerloff Ymes
naastligger ten zuidenEen steeg
naastligger ten westenSuyderpoort
naastligger ten noordende huisinge van Formholt
verkoperCornelis RienkxBremen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Hansen en Pieter Cornelis kopen 1/3 huis, waarvan zij al 2/3 bezitten, bij de Zuiderpoort. Ten O. erven Gerloff Ymes, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N. Fernholt? Gekocht van Cornelis Riencks te Bremen.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0139r van 4 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrughuis en hof
 
koperHibbe Gabes c.u.360-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenYde Hemmes, en
Abbe Rinses
naastligger ten zuidenClaes Gerloffs
naastligger ten westenAndries Tjerx e.a.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAukjen Ruirdts Gerlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHibbe Gabes koopt huis en hof, zz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. Yede Hemmes en Abbe Rinses, ten W. Andries Tjerx en anderen, ten Z. Claes Gerloffs, ten N. de straat en haven. Gekocht van Aukjen Ruurds Gerlsma.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0165v van 10 jan 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]huis, hof met belvedere of zomerhuis
 
koperCoert van Beima secretaris van de Ed: mog. Heeren Raden ter Admiraliteit in 't Collegi810-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenDe straat na 't bolwerk lopende
naastligger ten zuidende kamers van Dirk Sytses, en
Trijntie Ruitenschilt
naastligger ten westenhet houtstek van Tieerd Siverda
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperCapitain Augustinus Tellinkhuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Beima, secretaris bij de Admiraliteit, koopt huis met hof erachter met zomerhuis en paardenstal, zz. Zuider Nieuwe Haven. Ten O. de straat naar `t bolwerk, ten W. het houtstek van Tieerd Siverda, ten Z. de camers van Dirk Sytses en van Trijntie Ruitenschilt, ten N. de haven. Gekocht van de kapt. Augustinus Tellinkhuisen.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0166r van 10 jan 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18De straat van de Zuiderhaven na het bolwerk lopendewooning
 
koperJonge dogter Trijntie Jacobs Ruitenschilt 75-00-00 GG
naastligger ten oostenDe straat van de Zuiderhaven na het bolwerk lopende
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende kamer gekogt door Dirk Sytses
naastligger ten noordenhet erff gekogt door Heer Beima
verkoperAugustinus Tellinkhuisenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert van Beima koopt, na niaar ratione vicinitatis, een camer in de straat die van de Zuiderhaven naar `t bolwerk loopt. Ten O. die straat, ten W. Dirk Sytses, ten Z. de stadsvesten, ten N. het erf van de koper. Gekocht van capitein Augustinus Tellink huisen.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0252r van 27 okt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis
 
koperPieter de Reek 160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van Tjeerdt Siverda
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRintje Clasen schipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemr. Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter de Reek koopt huis zz. Zuiderhaven. Ten O. de ledige plaets van Tjeerdt Siverda, ten W. Rintie Clasen, schipper. Gekocht van oud-burgemeester Claes Rintjes Winsma.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-056 Zuiderhaven 18
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
opmerkingpauper


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0269r van 30 aug 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZledige plaats of huis geapproprieert tot een schipstimmerwerf
 
koperPieter Keimpes mr. schiptstim:50-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenGerrit Jansen c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenAdmiraliteits werf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erffgenamen van Rintie Claessen Blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGale Pieters en Gerrit Jansen Hemert, mr. scheepstimmerlieden, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een ledige plaets breed 24 houtvoeten [7,10 m.] en ca. 136 voet lang [40,25m.], geschikt voor een scheepswerf. Ten O. Gerrit Jansen (v. Hemert), ten W. de Admiraliteitswerf, ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Rintie Claessen, blokmaker. (Pieter Keimpes wilde het kopen.)


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0283r van 17 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZseker heerlijk erff bestaande in een pakhuis met een voorhuis oostwaarts, daarag
 
koperPieter Keimpes 437-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenEvert Hingst, benevenskoopman
Pieter Rijke
naastligger ten zuidenCornelis Femmes, benevens
de ?????van Jacob Douwes
naastligger ten westenJuffer Hamerstein
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erven van Rintie Claessenblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes koopt een erf bestaande uit een pakhuis met een voorhuis ten O. daaraan, en een hof met een woning ten Z. erachter. Ten O. Evert Hingst en Pyter Rijke?, ten W. juffr. Hamerstein, ten Z. Cornelis Femmes en erven Jacob Douwes, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Rintie Claessen, blokmaker.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296v van 11 apr 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhof met schone vrugtdragende bomen en planten
 
koperSamuel Escalé c.u.73-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenWybe Hendricks Bantema
naastligger ten zuidenJilles Martens makelaar
naastligger ten westenYde Hermens
naastligger ten noordenGerrit Jansen Hemert
verkoperde kinderen en erven van Douwe Andries c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Scalee koopt een hof c.a., zz. Zuiderhaven. Ten O. Wybe Hendricks Bantema, ten W. Yde Hemmes, ten Z. Gilles Martens, makelaar, ten N. Gerrit Jansen van Hemert. Met vrij op- en afslag en in- en uitgang naar de Zuiderhaven. Gekocht van erven Douwe Andries.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-056 Zuiderhaven 18
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0084r van 10 nov 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperJacob Hessels mr. scheepstimmerman350-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderN. N.
toehaakeen dukaat
naastligger ten oostenPyter Gerloffs koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende smidse van Ide Hemmes
naastligger ten noordenzuiderhaven en straat
verkoperUpke RinsesLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hessels, mr. scheepstimmerman, koopt een huis met hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. Pieter Gerlofs, ten W. de smidse van Yde Hemmes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Iepke Renkes te Leeuwarden, voor 350 cg. en 1 ducaat.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0138v van 19 apr 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en timmerwerf en plaats
 
koperHylke Douwes Hanekuyk c.u.koopman500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huur 3 jaarbetalen aan Hylke Douwes Hanekuyk c.u.koopman
naastligger ten oostenHylke Douwes Hanekuyk c.u.koopman
naastligger ten zuidenCornelis Femmes
naastligger ten westende erven van juffr Hamerstein
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en Zuiderhaven]
verkoperPyter Keimpersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuyk koopt een huis, met een timmerwerf of ledige plaets voor het huis, zz. Zuiderhaven. Ten O. de koper, ten W. erven juffr. Hamerstein, ten Z. Cornelis Femmes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Pyter Keimpes, mr. scheepstimmerman.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0218v van 14 jan 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18stadsvestenhuis genaamd De Spijkerboor
 
koperWytze Piebes Talma koopman80-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenLolke timmerman
naastligger ten zuidende straat
naastligger ten zuidenstads vesten
naastligger ten westenAefke Ysaks
naastligger ten noordenPieter Keimpes
verkoper 1/6Trijntie Pieters, gehuwd met
Aucke Gerbens
verkoper 1/6Pieter Douwes
verkoper 1/6Antie Claeses
verkoper 1/18Antie Allerds
verkoper 1/18Bauckjen Allerds
verkoper 1/6Hylkjes Pieters, gehuwd met
Rincke StellingwerffontvangerMarrum
verkoper 1/6Wadtze Pieters Metie
verkoper 1/18Reinuke Allerds, gehuwd met
Louw Jansen
wijlen Pyter Claesen Metie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Piebes Talma koopt het huis 'de Spijkerboor' omtrent de stadsvesten. Ten O. Lolke (Obbes?) timmerman, ten W. Aefke Ysacks, ten Z. de straat en stadsvesten, ten N. Pieter Ceimpes. Gekocht van Trijntie Pieters x Aucke Gerbens voor 1/6, Pieter Douwes en Antie Claeses samen voor 1/6, Antie en Bauckjen Allerts samen voor 2/18, Hylckien Pieters x Rincke Stellingwerf voor 1/6 e.a., als erven van Pyter Claesen...?


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-056 Zuiderhaven 18woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 311r van feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 18Andries Jochums, mr. pottenbakker x Trijntie Scheltes Haselaer koopt 2 huis steden of ledige plaetsen, nu gebruikt als houtwerf, zz. Zuiderhaven. Ten O. wd. Pieter Douwes en de hof van capitein Guitet, ten W. Gerrit Jansen van Hemert en Geale Pieters, ten Z. de verkopers, ten N. de helling van Gerrit Jansen van Hemert en Geale Pieters en de straat. Conditie is dat de helling gelegen op de wal tegenover deze ledige plaetsen daar zal mogen blijven en gebruikt worden, mits de 2 ledige plaetsen daarover een vrij op- en afslag zullen hebben. Gekocht van wd. en zonen van Pieter Gerlofs.


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ2 lege plaatsen, nu houtwerf
 
koperAndries Jochums, gehuwd metmr. bakker45-00-00 CG
Trijntie Scheltes Haselaar
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes
naastligger ten oostende tuin van Guiteth kapitein
naastligger ten zuidenweduwe en zonen v wijlen Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGeele Pieters
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordeneen helling
verkoperweduwe en zonen v wijlen Pieter Gerlofskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Robijns x Trijntie Douwes koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Fijke Douwes, ten Z. Reiner Outgers, ten W. Marten Gilles [Mesdagh], ten N. de straat. Gekocht van de voogden van de Huiszittende Armen, als alimentatoren van Trijntie Reinders, nagelaten weeskind van wl. Reinder Cornelis, kok op `t Prinsenjacht.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0108v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis
 
koperDirk van Scheltinga eerste klerk bij de Admiraliteit1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat naar het bolwerk lopende
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet koolstek van Tjeerd Syvarda koopman
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperCoert van Beimasecretaris bij de Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk van Scheltinga, 1e klerk bij de Admiraliteit., koopt een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. de straat naaar het Bolwerk (Steenhouwersstraat.?), ten W. het koolstek van Tjeerd Siverda, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van Coert van Beyma, secretaris bij de Admiraliteit., voor 1000 cg. en 75 cg voor de losse goederen.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZwerf 45 x 48 voet
 
koperGijsbertus Koen commies ter recherche bij de Admiraliteit25-00-00 CG
rente voor de koper4-00-00 CG
naastligger ten oostenGuiterts kapitein
naastligger ten zuidenGijsbertus Koen
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten noordenAndries Jochems, gehuwd met
Trijntie Scheltes
verkoperAndries Jochems, gehuwd met
Trijntie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commies ter recherge bij de Admiraliteit, koopt werf of ledige plaets lang 45 voet en breed 48 voet, zz. Zuiderhaven. Ten O. de hof van kapt. Guitet, ten W. Gerrit Jansen van Hemert, ten Z. de koper, ten N. de verkoper, Andries Jochums, pottenbakker x Trijntie Scheltes.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0221r van 16 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]huis De Spijkerboor
 
koperArjen Teunis Blocq, gehuwd met150-00-00 CG
Eelkjen Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHolke timmerman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenAefke Ysacks
naastligger ten noordenPieter Ceimpes
verkoperWytze Piebes Talmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Blocq x Eelkjen Cornelis koopt het huis 'de Spijkerboor'. Ten O. beklemd door Holke, timmerman, ten W. erven Aefke Ysacks, ten Z. de Stadsvesten, ten N. Pieter Ceimpes. Gekocht van Wytse Pieters Talma, voor 150 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317r van 16 apr 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZgrond van timmerbedrijf
 
koperde Admiraliteit 180-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenGerrit Jansen van Hemert burgerscheepstimmerman
naastligger ten oostenGeek Pytters burgerscheepstimmerman
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenAdmiraliteits werf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Gerrit Jansen van Hemertscheepstimmerman
verkoper van 1/2Geek Pyttersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt, na niaar van de familie Suringar, een stuk grond of erf, geschikt voor een timmerwerf, zz. Zuiderhaven, breed 24 en lang 126 voeten. Ten O. de verkopers, ten W. de Admiraliteit werf, ten Z. de stadsvesten, ten N. de straat en haven. Gekocht van Gerrit Jansen van Hemert en Geale Pytters, beide scheepstimmerlieden, voor 180 cg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0011v van 30 apr 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis, huissteed en werf
 
koperJan Jansen Jongma, gehuwd met900-00-00 CG
Mayke Pieters Donker
huurderHarmen Arents bontwever
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenhof van Stijntje Hendrix
naastligger ten zuidenHolcke Obbes Baren
naastligger ten westenTjeerd Foekes
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 3/4Stijntje Hendrix, weduwe van
wijlen Evert Hingst, en moeder vankoopman
Hylke Douwes Hanekuik, vader vankoopman
Evert Hanecuik, en van
Douwe Hanecuik, en van
Stijntie Hanecuik
verkoper van 1/4Ybeltie Reiners Fontein, eveneens weduwe van
vader vanHylke Douwes Hanekuikkoopman
Reinier Hylckes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Jongma koopt huis, huisstede en werf, zoals het door de koopman Hanekuyk in 1722 is gekocht van Pieter Keimpes, aan de zz. Zuiderhaven. Kopers mogen de werf en de wal naar believen gebruiken, maar moeten het aanwezige hout op taxatie overnemen. Ten O. de hof van Stijntje Hendrix, ten W. Tjeerd Fockes van Esta, ten Z. Lolcke Obbes erven?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Stijntje Hendrix wv Evert Hingst, als grootmoeder van Evert Douwes- en Stijntje Hylkes Hanekuyk, kinderen van Hylke Douwes Hanekuyk, voor 3/4 en Ybeltje Reiners Fontein wv Hylke Hanekuyk, als moeder van Reinier Hylkes Hanekuyk, voor 1/4.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0021v van 17 jun 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZschuur
 
koperJan Jansen Jongma, gehuwd metkoopman420-00-00 CG
Mayke Pyters Donker
naastligger ten oostenhof van Tjeerd Fockes van Esta
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Douwes
naastligger ten zuidende erven van Pieter Gerloffs
naastligger ten zuidenG. Coen commissaris
naastligger ten westenGerrit Jansen van Hemert
naastligger ten westenGaele Pyters
naastligger ten noordenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperTrijntie Scheltes, weduwe van
wijlen Andries Jochums, en moeder van
Aagjen Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Jongma x Mayke Pieters Donker koopt een schuur c.a., zz. Zuiderha ven. Ten O. de hof van Tjeerd Fockes van Esta en wd. Pieter Douwes, ten W. Gerrit Jansen van Hemert en Gaele Pyters, ten Z. erven Pieter Gerlofs en de commissaris Koen (Gijsbertus?), ten N. hun helling en straat. Bij de koop is inbegrepen 15 voet ledige plaats achter de schuur en 11 voet bezijden, onder conditie dat de wal en helling tegenover de schuur zal worden en blijven gebruikt zoals ook nu dagelijks gebeurt en dat de schuur en ledige plaets daarlangs vrij op- en afslag hebben enz. Gekocht van Trijntie Scheltes wv Andries Jochums en haar dochter Aagje Andries.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027v van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis en daarnaast staand vervallen huis/smitte
 
koperJan Jansen Jongma koopman999-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
nadere locatie
naastligger ten oostenJan Jansen Jongma koopman
naastligger ten zuidenkamer
naastligger ten westenJan Jansen Jongma koopman
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperTjeerd Foekes van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Jongma koopt een huis en een oud vervallen huis of smederij er naast, met een hof erachter, zz. Zuiderhaven. Ten O. en W. de koper, ten Z. een camer, ten N. de straat en haven. Gekocht van Tjeerd Fockes van Esta.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0038r van 28 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhoutwerf
 
koperJan Jansen Jongma, gehuwd metkoopman25-00-00 CG
Mayke Pyters Donker
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Jongma koopman
Mayke Pyters Donker
naastligger ten zuidenkamer en staltje
naastligger ten westenGeele Pyters c.s.
naastligger ten noordenJan Jansen Jongma koopman
Mayke Pyters Donker
verkoperGijsbertus Koencommissaris ter recherche
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Jongma koopt 48 voet breedte en 45 voet lengte van een ledige plaats of houtwerf c.a. zz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de koper, ten W. Gaele Pieters, ten Z. een camer en stal (tje). Zie de koopbrief van 22 apr 1728. Gekocht van Gijsbertus Koen, commies ter recherge bij de Admiraliteit.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0108v van 7 sep 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18stadsvesten op de hoek van de ...straathuis
 
koperEvert Heeres Oosterbaan koopman270-00-00 GG
huurderYpe Heeres molenmaker
naastligger ten oostenAdmiraliteits werf
naastligger ten noordenFoekie Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten westenstraat
naastligger ten zuidenstadswal
verkoper van 1/2Foekie Everts Oosterbaan meerderjarige vrijster
verkoper van 1/2Claas Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Heeres Oosterbaan koopt een huis c.a. aan de stadsvesten, op de hoek v.d.? straat. Het huis is afgescheiden van een ander huis door een steeg ten O. en er is nog een camer bij inbegrepen. Dat andere verkochte huis heeft ten N. een mandelige muur. Ten O. de Admiraliteitswerf, ten W. de straat (Westerstraat?), ten Z. de Stadswal, ten N. de verkopers. Dat zijn Foekje Everts Oosterbaan, vrijster, en Claas Everts Oosterbaan, elk voor 1/2, voor 270 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0109v van 7 sep 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZpakhuis
 
koperEvert Heeres Oosterbaan koopman730-00-00 GG
huurder
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenAdmiraliteits werf
naastligger ten noordenstraat of haven
naastligger ten zuidenFoekien Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidende nagelaten kinderen van Wytse Talma, gehuwd met
wijlen Grytie Everts Oosterbaan
naastligger ten westenFoekine Everts Oosterbaan
naastligger ten westende nagelaten kinderen van Wytse Talma, gehuwd met
wijlen Grytie Everts Oosterbaan
verkoper van 1/2Foekien Everts Oosterbaan meerderjarige vrijster
tutor overClaas Everts Oosterbaan
verkoper van 1/2de nagelaten kinderen van Wytse Talma, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Grytie Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Heeres Oosterbaan koopt een mooi pakhuis c.a. zz. Zuiderhaven, dat verhuurd is aan de Straat Davids Rederij. Het heeft een mandelige W. muur en mooie zolders. De koper moet de deur die uitkomt op de plaets van het huis ten W. dichtmetselen. Ten O. de Admiraliteitswerf, ten W. en Z. de verkopers, ten N. de straat en haven. Gekocht van Foekje Everts Oosterbaan, vrijster, voor 1/2, en Claas Everts Oosterbaan namens de nagelaten kinderen van Wytse Talma x Grietje Everts Oosterbaan, voor 1/2, voor 730 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0110v van 7 sep 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis
 
koperEvert Heeres Oosterbaan koopman670-00-00 GG
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastligger ten oostenEvert Heeres Oosterbaan koopman
naastligger ten zuidenstadsvesten
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verkoper van 1/2Foekien Everts Oosterbaan
curator van de nagelaten kinderen van Claas Everts Oosterbaan
verkoper van 1/2wijlen Wytse Talma, gehuwd met
wijlen Grytie Everts Oosterbaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Heeres Oosterbaan koopt een huis en hof c.a. zz. Zuiderhaven (met beschrijving). Ten O. het pakhuis dat de koper pas heeft gekocht, ten W. en N. de straten, ten Z. het huis aan de Stadsvesten. Gekocht van Foekje Everts-, voor 1/2, en Claas Everts Oosterbaan namens de kinderen etc., voor 670 gg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0187v van 18 jan 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrughuis en tuin
 
koperFredrik Scheltinga burgerkoopman354-07-00 GG
kopersArjen Tuenis Block burgerkoopman
naastligger ten oostende weduwe en de erven van Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten westende erven van Yde Hemmes
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastligger ten zuidenN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verkoper van 1/4Willemke Bruins, gehuwd met
Jan Jacobsschipper op Makkum (veer-)
verkoper van 1/4Martens Bruins
verkoper van 1/4Wytske Bruins, meerderjarige ongehuwde dochter
verkoper van 1/4Schelte Bruinshovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof- en Folkert Pieters, gebroeders en kooplieden, kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Frederik Scheltinga en Arjen Teunis Block, een 1/2 huis en hof, met een trap erachter, zz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. wd. en erven Pieter Gerlofs, ten W. erven Yde Hemmes, ten Z.?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Willemke Bruins x Jan Jacobs, veerschipper van Harlingen op Makkum en haar broer Marten-, haar dochter Wytske-, en Schelte Bruins, hovenier, allen voor 1/4, voor 354 gg.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0307r van 14 feb 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ [niet vermeld]11/12 timmer- en houtwerf
 
koper van 1/2Meyke Folkerts, weduwe van73-06-10 CG
wijlen Pieter Gerlofskoopman
koper van 1/4Gerloff Pieters koopman
koper van 1/4Volkert Pieters koopman
verpachter grondde kinderen van Reyner Gijsberts Fontein 12-00-00 CG
naastligger ten oostenHaven
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenMeyke Folkerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Pieter Gerlofs
naastligger ten noordenGerloff Pieters koopman
naastligger ten noordenVolkert Pieters koopman
naastligger ten zuidenMeyke Folkerts, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Gerlofs
naastligger ten zuidenGerloff Pieters koopman
naastligger ten zuidenVolkert Pieters koopman
verkoper van 5/12Symon Fockespan- en estrikbakker
verkoper van 6/12oud burgerhopman Sytse Jacobs Vos, vander en voorstander overmr. wolkammer
Teetske Sytses Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyke Folkerts wv Pieter Gerlofs, voor 1/2, en Gerlof- en Folkert Pieters, samen voor 1/2, kopen 11/12 van de timmer- en houtwerf wz. Nieuwe Zuiderhaven, strekkende vanaf de Stadsvesten tot aan de haven. Breed 62, 5 voet voor aan de straat, en achter aan de Stadsvesten breed 74 voet. Ten O. de haven, ten W. de Stadsvesten, ten Z. en N. de kopers. Gekocht van Symon Fockes, pan- en estrikbakker, voor 5/12, en Tietske Jacobs wv de wolkammer en oud-burgerhopman Jan...?, als vader van zijn dochter Tietske voornoemd?, voor 6/12, voor 73 cg.?


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-056 Zuiderhaven 18woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde16-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0157r van 11 dec 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhavenhelling en timmerwerf
 
koperJan Jongma koopman85-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grondde heer G. Suiringar 19-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Jongma koopman
naastligger ten zuidenJan Jongma koopman
naastligger ten westenlands werf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Dettie Hanses, weduwe van
wijlen Gerrit Jansen van Heemert
verkoper van 1/2Pytter Gaalesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jongma koopt een helling en timmerwerf aan de Zuiderhaven. Ten O. en Z. de koper, ten W. de Landswerf, ten N. de haven. Gekocht van Bottie Hanses? wv Gerrit Jansen van Hemert voor 1/2 en Pytter Geales, scheepstimmerman voor 1/2.


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0244v van 1 dec 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Spijkerboor, achter dewoning
 
koperJohannes Freerks, gehuwd metscheepstimmerman41-00-00 GG
Lijsbet Lammerts
huurderJacob Knoop c.u.
naastligger ten oostenCornelis Hendriks mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westende weduwe van Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten noordenCornelis Hendriks mr. ijzersmid
curatorvroedsman Seerp SwermsBolsward
verkoper en curator vanJacob Tuiningaprocureur postulant
wijlen de heer Gijsbertus Coenoud commissaris op de Abt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Freerks, scheepstimmerman x Lijsbeth Lammerts koopt een camer achter de Spijkerboor. Ten O. en N. Cornelis Hendriks, mr. ijzersmid, ten W. wd. Pieter Gerlofs, ten Z. de straat en Stadsvesten. Gekocht van de administratoren over de nagelaten boedel van wl. Gijsbertus Koen, oud-commissaris op de Abt, voor 41 gg.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0265v van 2 mrt 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Spijkerboor, achter dewoning
 
koperJielderen Ruurds mr. timmerman103-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenFrans Matthijssen
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenBeernt Lomans
naastligger ten noordende erven van Jan Jongma
verkoperGereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJielderen Ruurds, mr. timmerman, koopt een woning achter de Spijkerboor, waarin Lolcke Obbes is overleden. Ten O. Frans Mattijssen, ten W. Beernd Lomans, ten Z. de Stadsvesten, ten N. erven Jan Jongma. Gekocht van de diaconen der Ger. Gemeente, voor 103 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0041r van 30 nov 1760 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZwoning, paardestal, huisteed of houtstek
 
koperde heer Allert Scheltinga koopman400-00-00 GG
huurderDurk Hendriks c.u.
naastligger ten oostenDouwe Hanekuik koopman
naastligger ten oostenJan Weghuis
naastligger ten zuidenFrans Mathijsz.
naastligger ten zuidenAnthony Vink
naastligger ten westenTjepke Gratema c.s.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperEvert Nieuwenhuis, curatoroud kapitein der recherche
verkoperSalomon Jongma, curatoren overkoopmanFraneker
Focke Jongma, zoon
Mayke Jongma, dochter
Foekje Jongma, dochter
minderjarige kinderen van Hendrik Jansen Jongmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga koopt een woning en paardenstal, met een huissteed of gedeelte van een houtstek. Ten O. Douwe Hanekuyk en Jan Weghuis?, ten W. Tjepke Gratama, ten Z. Frans Mathijsz en Anthony Vink, ten N. de straat en haven. Gekocht van de curatoren over de kinderen van wl. Hendrik Jansen Jongma.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0043ar van 30 nov 1760 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhelling, houtschuur en timmerwerf
 
koperAdmiraliteit 1220-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grondde erven van dr. G. S. Suringar 19-12-00 CG
naastligger ten oostenTjepke Gratema c.s.
naastligger ten zuidenFolkert Pytters
naastligger ten zuidende erven van Cornelia Hendriks
naastligger ten westenAdmiraliteits werf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperEvert Nieuwenhuis, curatoroud kapitein der recherche
verkoperAlbert Scheltinga, curatorkoopman
verkoperSalomon Jongma, curatoren overkoopmanFraneker
Focke Jongma, zoon
Mayke Jongma, dochter
Foekje Jongma, dochter
minderjarige kinderen van Hendrik Jansen Jongmakoopman


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0053r van 8 feb 1761 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZhuis, houtschuur, hof en plaats
 
koperde heer Tjepke Gratema koopman1230-00-00 GG
koperAntoni Vink hovenier
koperEvert Beva reidmaker
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Nieuwenhuis, curatoroud kapitein der recherche
verkoperAlbert Scheltinga, curatorkoopman
verkoperSalomon Jongma, curatoren overkoopmanFraneker
Focke Jongma, zoon
Mayke Jongma, dochter
Foeckje Jongma, dochter
minderjarige kinderen van Hendrik Jansen Jongmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama, Antoni Vink, hovenier, en Evert Beva, reidmaker, kopen deftig koopmanshuis, houtschuur, grote hof en plaets c.a., zz. Zuiderhaven, met vrije steeg en in- en uitgang achter naar de Spijkerboor en het Bolwerk. Het staket ten W. zal massaal zijn en blijven met de Lands- of Admiraliteit werf. Met om schrijving van de perceelsgrenzen. Gekocht van de curatoren over de minderjarige kinderen Focke, Mayke en Foeckje, van wl. Hendrik Jansen Jongma, voor 1230 gg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0082v van 30 aug 1761 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven. aan de OZ van het Westerkerkhof, en vandaar oostwaarts lopend naar delege plaats of werf
 
koperde heer Mathijs Adolph van Idsinga secretaris van Harlingen800-00-00 CG
naastligger ten oostenMathijs Adolph van Idsinga secretaris van Harlingen
naastligger ten zuidenFolkert Pytersz koopman
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker
naastligger ten noordenMathijs Adolph van Idsinga secretaris van Harlingen
verkoperFolkert Pyterszkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Magistraat van Harlingen koopt, na niaar ratione vicinitatis, een ledige plaets of werf, oz. van het Westerkerkhof en vandaar oostwaarts strekkende naar de haven. Het voorste deel is 42 voet breed, zoals het afgepaald is, met de hoek aan de W. kant van de stal van Mathijs Adolf van Idsinga tot aan `t kerkhof en noordwaarts tot aan de Vuilnishoek? strekkende. De werf heeft ten W. het kerkhof, ten Z. de verkoper, ten N. en deels ook ten O. de koper. Cornelis Bouwes Schiere, mr. zeilmaker, heeft op het westeinde van dit perceel een taanderij met de bijbehorende masten, waarvoor hij aan de eigenaar 8 cg per jaar betaalt en de eigenaar van de stal heeft het recht van oirsdrup. Gekocht van Folkert Pieters (Schellingwou), voor 800 cg. N.B. Mathijs van Idsinga wilde het kopen.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ vd haven en westwaarts tot aan de straat en wegtimmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stalling
 
koper van 1/2Allard Scheltinga 2000-00-00 CG
koper van 1/2Trijntie Schellingwou, gesterkt met
dr. Nicolaas van Loon
huurder timmerwerfTjeerd Claeses mr. scheepstimmerman
huurder woningBaarnd Dooitzes
huurder stallingAnna Nieuwenhuis
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstraat en weg
naastligger ten noordenstraat en weg
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
wijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga voor 1/2 en Trijntie Schellingwou x Nicolaas van Loon voor 1/2 kopen (a) een timmerwerf met het hout daarop staande en 2 daarachter staande camers en een weefwinkel met loods. (b) mijn daarnaast ten Z. liggende hof met stalling enz. aan de wz. van de Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. en N de straat en weg, ten Z. MIJN schoonzoon Pieter Huidekoper. Gekocht van Anna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0144v van 27 sep 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ bij de Zuiderbrugpakhuis met tuin
 
koperBente van der Ley koopman 610-00-00 GG
koperJarig van der Ley koopman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
verkoperSaakje Piers, weduwe van
wijlen Hendrik Overzeemakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente- en Jarig v.d. Ley kopen een pakhuis waarin een nieuwgetimmerde kamer met een mooi zomerhuis erboven, met uitzicht op het stads bolwerk en de zee, en daarachter een mooie tuin, wz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. de straat en haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. wd. Folkert P. Schellingwou en Evert Beva, ten N. wd. Folkert P. Schellingwou. Gekocht van Saakje Piers wv Hendrik Overzee, gezworen makelaar, voor 610 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0154r van 8 nov 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZkoolstek
 
koperJarig van der Ley koopman 1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenPieter Thijssen
naastligger ten westenJarig van der Ley
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3 Sijke Jacobs, weduwe van
wijlen Yeme Jans
verkoper van 2/9 Japke Hendriks, gesterkt met
Sake Jochems
verkoper van 1/9Jetse Jelles
verkoper van 1/3 Wybe Claesens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een koolstek zz. Zuiderhaven. De verkopers behouden het recht om de 1/2 van dit koolstek te gebruiken voor de opslag van hout of anderszins, indien zij ruimte nodig hebben. Ten O. en N. de straat, ten W. de verkopers, ten Z. Pieter Thijssen. Gekocht van Sijke Jacobs wv Yeme Jans, voor 1/3, Japke Hendriks x Sake Jochums, voor 2/9, Jetse Jelles voor 1/9 en Wybe Claesen voor 1/3, voor 1000 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0061r van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ2 pakhuizen, knechtswoning, woonkamer etc.
 
koperPieter Huidekoper koopman3500-00-00 CG
huurder timmerschuurAlbert Doedes c.s.35-00-00 CG
huurder bleekveldHendrik Abels mr. zeilmaker10-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westenKleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Huidekoper koopt (a) 2 royale pakhuizen waarvan het ene gedeeltelijk op een kelder is gebouwd, en een knegtswoning, (b) wooncamer met ruime loods, ook gebruikt als weefwinkel, aan de wz. van a), en (c) een grote loods of timmerschuur, ten Z. van de pakhuizen aangebouwd en (d) een grote plek grond of bleek veld, om en aan bovenstaande vastigheden aan de Z., W. en N. kant en geheel omheind. Het geheel heeft ten O. de Zuiderhaven, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. de straat en het Stadstimmerhuis, ten N. het Kerkpad. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 3500 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0241r van 9 jun 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Westerkerk aan de stadsvesten, bij dehuis
 
koperJelle Jans scheepstimmerman325-00-00 CG
kopersBaukje Ruurds
naastliggerhet meest gedeelte de Stad
naastliggerMeindert Bernardus
naastliggerCatharina Sondag
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeindert Bernardus
verkopersCatharina Sondag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jans, scheepstimmerman x Baukje Ruurds kopen huis bij de Westerkerk aan de stadsvesten. Geen grondpacht. Naastliggers zijn voor `t grootste gedeelte de Stad en verder voor `t mindere de verkopers. Gekocht van Meindert Bernardus x Catharina Sondag, voor 325 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0064v van 13 jul 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Klein kerkhofhuis
 
koperde heer Pieter Huidekoper koopman122-20-00 GG
naastligger ten oostenstads timmerhuis
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenstadsvesten en straat
naastligger ten noordenJelle Jans
verkoperCatharina Zondag, gehuwd met
Meinte Bernardusscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Huidekoper koopt een huis op het Klein Kerkhof. Ten O. het Stadstimmerhuis, ten Z. en W. de straat en de Stadsvesten, ten N. Jelle Jans. Gekocht van Catharina Zondag x Meinte Bernardus, scheepstimmerman.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ2 pakhuizen en een knechtswoning,
 
koperAdmiraliteit 8000-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westent kleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperPieter Huidekoperkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt 5 percelen naast en aan elkaar, wz. Zuiderhaven bij het Weeshuis, samen uitmakende een erf, strekkende aan de nz. van de Haven langs het Kerkpad tot aan het Kerkhof, en aan de Zuidkant langs de straat en stadstimmerhuis tot aan het Kerkhof. Het geheel bestaat uit (a) twee royale pakhuizen, waarvan het ene gedeeltelijk op een kelder is gebouwd en beide voor een groot gedeelte in huur gebruikt door de Admiraliteit, en een knegtswoning aan - en in elkaar verbonden. (b) een wooncamer en loods ten W. achter het pakhuis. (c) een grote loods of timmerschuur aan de Z. kant van het pakhuis, welke is verhuurd. (d) een grote plek grond waar op een loods is gebouwd in de Z.W.hoek tegen het Stadstimmerhuis aan. (e) de grond van een grote houtschuur, aan de Z. kant van het pakhuis, achter de loods of timmerschuur, welke laatste schuur de verkoper zelf houdt, totdat deze door de huurders Simon van Slooterdijck & Comp. is afgebroken en opgeruimd. De koper heeft op dit terrein het oorlogsschip `Stad en Lande` gebouwd (als huurder?). Het verkochte heeft ten O. de Zuiderhaven, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. de straat en Stadstimmerhuis, ten N. het Kerkpad. Gekocht van Pieter Huidekoper. Prijs 8000 cg van 20 stuivers.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZtimmerwerf, timmerschuur en knechtswoningen
 
koperSchelte Wybenga 4500-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten westenstads Vesting
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten noordenstraat
schoonmoederAnna Nieuwenhuis, weduwe van
wijlen V. C. Schellingwou
verkoperdr. Nicolaas van Loon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt een timmerwerf met schuur of loods en knechtswoningen, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. verkoper is dr. Nicolaas van Loon, de schoonzoon van Anna Nieuwenhuis.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0033r van 5 okt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ nabij de Zuiderbrughuis en timmer/pakhuis
 
koperAlbert Doedes koopman 200-00-00 GG
koperJan Yemes koopman
koperTjeerd Klases koopman
huurderRutman sergeant
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenJarig Jacobus van der Ley
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende weduwe van Schellingwouw
verkoper van 1/2Jarig Jacobus van der Leykoopman
verkoper van 1/2dr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoper van 1/2dr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper van 1/2Pieter Sjoerds Hannema, curatoren over
Jarig Annes van der Ley
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Doedes, Jan Yemes (de Groot) en Tjeerd Clases (Bakker) kopen, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis), een timmerhuis of pakhuis en een woonhuis wz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. de straat en haven, ten W. de Stadsvesten, ten Z. Jan v.d. Ley, ten N. erven wd. Schellingwou. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley voor 1/2 en de curatoren over de verlaten boedel van Jarig Annes v.d. Ley voor 1/2.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZtimmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling
 
koper van 1/5Tjeerd Claases Bakker
koper van 1/5Jan Yemes de Groot 3600-00-00 CG
koper van 1/5Albert Doedes
koper van 1/5Yme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperSchelte Wybengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen 4/5 parten van een timmerwerf met timmerschuur, knechtswoning en stalling, laatst in gebruik bij Klaas Doedes, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. De verkoper houdt zelf 1/5 part. Kopers nemen op taxatie over de 4/5 parten van de sleephelling, gereedschappen, blokken en kettingen etc. Gekocht van Schelte Wybinga, koopman.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0369r van 27 nov 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Molenpad ZZhuis
 
kopervroedsman Teunis Norbruis 25-00-00 GG
huurderMurk Alberts c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Sydse Pieters
naastligger ten zuidenJohannes van Ziegen
naastligger ten westenCornelis Wijga
naastligger ten noordenMolenpad
verkoper van 1/3Anna Toussaint
Heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Reimersma, gehuwd metkoopman
Sibbeltje Ballings, en gelastigde van schoonmoeder
Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
wijlen Albert Ballings
Gerardus Reimersma, curator van de kinderen van en voor allen te samenkoopman
Johannes Sipkes Terpstra
verkoper van 1/9Hylke Hanekuikkoopman
Volkert van der Plaats, curatoren over
Mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper van 1/9Haaye Beekkerk, vader van dochtertjekoopmanLeeuwarden
Geertje Toussaint Beekkerk
allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, vroedsman, koopt een huis op het Molenpad, verhuurd aan Murk Alberts. Ten O. erven Sydse Pieters, ten W. Cornelis Ennes Wyga, ten Z. Johannes van Lingen?, ten N. de straat. Gekocht van Anna Toussaint x boekhandelaar Folkert v.d. Plaats, voor 1/3, destillateur Johan Daniel Toussaint, voor 1/3, en Gerardus Riemersma te Dokkum x Sibbeltje Ballings? ook als gelastigde van anderen, voor 1/3, als erven van mede-raad in de vroedschap en burgemeester Johan Daniel Toussaint (sr.) voor 25? gg.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling
 
koper van 1/4Tjeerd Claasen Bakker 550-00-00 CG
koper van 1/4Jan Yemes de Groot
koper van 1/4Albert Doedes
koper van 1/4Yeme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesting
naastligger ten noordenstraat
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
Schelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen elk voor 1/4 het resterende 1/5 deel van de scheeps timmerwerf. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
 
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman1200-00-00 CG
eigenaar van 1/4Tjeerd Claasen
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4Yeme de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten noordenstraat
verkoperJan Yemes de Grootscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman op Terschelling, koopt 1/4 van een timmerwerf, loods, schuur, sleephelling, woonhuis en stal, wz. Zuiderhaven. De overige 3/4 is van Tjeerd Clasen Bakker, Jan v.d. Veen en Yeme Jans de Groot. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan Yemes de Groot, scheepstimmerman, voor 1200 cg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ1/4 timmerwerf loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis stal
 
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman1200-00-00 CG
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4T. C. Bakker
eigenaar van 1/4Abel Meinderts de Jong
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
verkoperYme Jans de Grootscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman koopt 1/4 van de werf etc. Gekocht van Yeme Jans de Groot, voor 1200 cg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metoud makelaar507-00-00 CG
Judith Catharina Heins
huurderJarig Cornelis 62-00-00 CG
naastligger ten oostende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten zuidende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten westende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
wijlen Volkert Pieters Schellingwouw
wijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-makelaar Sjoerd Wiarda x Judith Catharina Heins koopt huis zz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door Jarig Cornelis (Mollema?). Ten O. de verkoper, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. de verkoper, ten N. de haven. Gekocht van G. Stinstra, med. dr. en Jacob Oosterbaan, als mede-erven van hun grootouders Folkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks, voor 507 cg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZtimmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling
 
koper van 3/4Jan Thomas scheepstimmerman3400-00-00 CG
koper van 1/4Isaac Thomas scheepstimmerman
huurderJan Thomas scheepstimmerman100-00-00 CG
huurderIsaac Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/4Jan van der Veenkoopman
verkoper van 2/4Abel M. de JongscheepstimmerbaasTerschelling
verkoper van 1/4Tjeerd Claases Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 3/4 part, en Isaac Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 1/4 part van een timmerwerf met schuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wz. Zuiderhaven, welke werf zij reeds samen in huur hadden. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan v.d. Veen, koopman, voor 1/4 en als gelastigde van Abel Meinderts de Jong, scheepstimmerbaas op Terschelling, voor 2/4 en namens Tjeerd Claases Bakker ook voor 1/4.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-058 Zuiderhaven 18Jan Thomas0-00-00 CGbeklemd onder no 57


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 18Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 18Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 18Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 18erven Pieter HuidekoperHarlingenweiland als erf (2360 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 18Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 18Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)
  terug