Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderhaven 20 8-056 8-058 H-216 H-259
Naastliggers vanZuiderhaven 20
ten oostende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 18
ten noordende Zuiderhaven


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTziebbe Tziebbes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende lege plaats van Jacob Popta


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende lege plaats van Jacop Popta


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Rein Lous


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324ar van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-056Zuiderhaven 20
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-056Zuiderhaven 20
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0205r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-056 Zuiderhaven 20woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGuiterts kapitein


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-056 Zuiderhaven 20woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde16-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-056 Zuiderhaven 20woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerwed. Tjalke Lieuwes
huurwaarde16-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-19-10 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-058 Zuiderhaven 20Jan Thomas0-00-00 CGbeklemd onder no 57


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 20Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 20Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 20Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 20erven Pieter HuidekoperHarlingenweiland als erf (2360 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 20Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 20Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 20S. van Loonbrugwachter (gep.)


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 20, HarlingenZuiderhaven 20 Gemeente Vischafslag


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 20, HarlingenZuiderhaven 20 Gemeente Vischafslag


1952 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 20ministerie van defensiebetonningsterrein40
  terug