Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 278-1118-1118-146F-105F-248


Naastliggers vanZuiderhaven 27
ten oostenVijverstraat 4
ten zuidenZuiderhaven 29
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Vijverstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerJan Jansen wed. c.soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerEmmerik Willems cum soc.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] hoek Vijverstraat727‑00‑00 gghuis
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. huistimmerman
koperSwaantie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Anderys Tierks
naastligger ten zuidenKornelis Katje
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperBerber Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters van Rippertskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsingaof 27. Hendrik Cornelis, mr. huistimmerman x Swaantie Jans kopen een huis op de oostkant van de nieuwe haven op de hoek van de Vijverstraat


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerWillem Emriks
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-111, fol. 145rZuiderhaven 27Antje Emmeriks met haer broeder matroos, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenspoelster11:9:00 cg2:0:00 cgvan geringh bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerWillem Emriks
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerWillem Emmeriks
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Zuiderhaven 27huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerHidde Koops
huurwaarde14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0017v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ 27 en Vijverstraat ZZ 2 [staat: Vijverstraat hoek aan de oostkant van de nieuwe haven]980‑00‑00 cghuis
koperHoyte Pieters, gehuwd met
koperAnna Bruins
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderCasparus van den Berg
huurderverkoper Anskje Hendriks 10‑00‑00 cg
huurder achterkamerverkoper Trijntje Hendriks 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claas Hansen
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/4Cornelis Hendriksmr. sleefmaker
verkoper van 1/4Anskje Hendriks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Andries Johannes
verkoper van 1/4Nieske Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/4Hidde Coopsmatroos op het jacht van de stad Harlingen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Trijntje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Pieters x Anna Bruins kopen huis c.a. op de hoek van de Vijverstraat aan de oostkant van de nieuwe haven. Ten O. wd. Claas Hansen, ten Z. Jan Hansen, ten W. de Zuiderhaven, ten N. de straat. Bewoond door Casparus van den Berg en de verkopers Anskje en Trijntje Hendriks. Grondpacht vier cg. aan de stad. Gekocht van Cornelis Hendriks, mr. sleefmaker voor een vierde, Anskje Hendriks wd. Andries Johannes voor een vierde, Nieske Hendriks huisvrouw van Hidde Coops, matroos op `t jacht voor een vierde en Trijntje Hendriks, meerderjarige vrijster voor een vierde, voor 980 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Zuiderhaven 27huis
eigenaarHoite Pyters
gebruikerHoite Pyters
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerFokeltje Johannes
huurwaarde15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraat880‑00‑00 cghuis en grofsmederij
koperHeere Enninga, gehuwd metmr. ijzersmid te Leeuwarden
koperElizabeth Keimpema te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenwijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper q.q.Jan Schiere, curatorkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Hoite Pietersmr. ijzersmid


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-146 , pag. 173Zuiderhaven 27H. Enninga 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Heere Enninga... Presteert eed in handen van burger L. Albada op 30 sep 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-105, ijsersmid. 1814. (GAH204); kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-105Zuiderhaven 27Hero EnningaHero Enningaijsersmid


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 154 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Rinnert Robijns Zijlstra, overleden op 28 juli 1822zoon van Robijn Zijlstra, blokmaker (Zuiderhaven F 105) en Wemeltje Hogenburg, broer van minderjarige Antje Robijns Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1443Zuiderhaven 27 Rinnert Zijlstra blokmakerHarlingenhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 186 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Rinnert Johannes Zijlstra, overleden op 4 mei 1834mr. blokmaker Vijverstraat /Ossenmarkt F 105/108, vader van Robijn, blokmaker, Johannes, idem, Sybrigje (vrouw van Jacob Roelofs de Boer, kastelein) en wijlen Grietje Rinnerts Zijlstra (vrouw van wijlen Job Jelles Adema, moeder van minderjarige Rinnert, Rinske, Antje en Johannes Jobs Adema: voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Johannes Rinnerts Zijlstra... 1816, huw 1819, huw 1822, ovl 1838, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-105; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-105ZuiderhavenJohannes Zijlstra46 jblokmakerHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-105ZuiderhavenAnna Zijlstra16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-105ZuiderhavenGrietje Zijlstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 125 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Johannes Zijlstra, overleden op 25 april 184451 jr (geboren juni 1793), blokmaker, overleden Zuiderhaven F 105, weduwnaar, vader van minderjarige Antje en Grietje Johannes Zijlstra (voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 06 mrt 1849
vermeld alsgeschat adresbericht
F-105Zuiderhaven 27Eene uitmuntende HUIZINGE en sedert jaren in werking zijnde Mast- en Blokmakerij aan de Zuiderhaven, ten deele bewoond door mede-eigenaar P.T., Metzelaar. Provisioneel verkocht op 7 mrt 1849 in het Heeren Logement door notaris Wijma.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Grietje Dirks Pelsma... ovl wijk E-098, dv Dirk Pieters P, en Geeske Jacobs; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2448 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Himkje Torenbeek, overleden op 8 juni 1852vrouw van Simon Abels van der Hout, mr. schoenmaker (Haven F 105), moeder van minderjarige Geertruida, Jacob en Albert Simons van der Hout. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443Zuiderhaven F-105Ulbe Holsderver woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443Zuiderhaven F-248 Simon A. van der Hout woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1443Zuiderhaven 27 (F-248)Folkert Zijlstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 27 Forlkert Zijlstrawinkel. & venter in gr.f. 800f. 1800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenhandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenhandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 27mej. E. Steunebrinkhuishoudster
Zuiderhaven 27F. Zijlstragroentenhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 27W. (Walter) Jochems  terug