Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 298-1338-1338-145F-106F-249


Naastliggers vanZuiderhaven 29
ten oostenZuiderhaven 27
ten zuidenZuiderhaven 31
ten westende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 27
ten noordenZuiderhaven 27
ten noordenZuiderhaven 31
ten noordende Zuiderhaven
ten noordenZuiderhaven 27


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0138r van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuidoostzijde van de zuider haven]510‑00‑00 gghuis
koperSybe Ulbes, gehuwd met
koperBauck Hoytes
verpachter grondLyckle Andries 2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Aarn Isbrants
naastligger ten zuidoostenLyckle Andries
naastligger ten zuidwestenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordwestenN. N.
verkoperLyckle Andries, gehuwd met
verkoperBarber Jellis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Ulbes x Bauk Hoytes kopen een huis op de zuidooster zijde van de Zuiderhaven. Ten ZO de verkopers, ten ZW de straten, ten N. Aarn Isbrants. Grondpacht 2 cg aan de verkopers. Gekocht van Lyckle Andries en Barber Jellis voor 510 gg.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080r van 11 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuidwester nieuwe haven]532‑00‑00 cghuis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegen
koperEuwe Eedis
verpachter grondLyckle Andries 2‑00‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekSwob Syoerdts Hoytinga
protesteert vanwege een hypotheekLubberti
protesteert vanwege een hypotheekJan Cornelismuller
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLyckle Andries
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: zuidwester nieuwe haven]
naastligger ten noordenAernt Isbrants
verkoperSybe Ulbismolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEuwe Edis koopt een huis met de wal daar voor gelegen op de zuidwester nieuwe haven. Ten Z. Lyckle Andries, ten W. de straat, N. Aernt Isbrands. Grondpacht 2 cg aan Lyckle Andries. Gekocht van muller Sybe Uublis, voor 532 cg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven tegenover het blokhuis]00‑00‑00 cgdwarshuis
koperN. N.
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten zuidenJan Luyties smid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenArent Isbrants
verkoper q.q.Aucke Cornelis, curator bonorum over
verkoperde goederen van wijlen Sybe Uulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de curator bonorum over Sybe Uulbes, een dwarshuis op de zuider nieuwe haven tegenover het Blockhuys. Ten O. en N. Arent Isbrants, ten Z. smid Jan Luyties, ten W. de straat en haven.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven tegenover het blokhuis]232‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten zuidenJan Luyties smid
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenArent Isbrants
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(e) (17-25) Wordt geveild een huis zz. Zuider Nieuwe Haven tegenover het blokhuis. Ten O. en N. Aernt Isbrants, ten W. de straat en haven, ten Z. smid Jan Luitjes. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 232 GG.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153r van 22 nov 1634 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Blokhuis]293‑00‑00 gghuis
koperJurgien Gerryts, gehuwd met
koperClaescke Everdts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arent Iisbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Jans


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0148v van 23 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Blokhuis]280‑00‑00 gghuis
koperCornelis Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants
verkoperSioerd Laeses c.u.mr. metselaar


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Weeshuis]450‑00‑00 gghuis
koperJan Anskes, gehuwd metkoopman
koperTrintie Jelles
verpachter grondoud burgerhopman Lyckle Andries 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhaven of straat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants
verkoperCornelis Jansen, gehuwd met
verkoperTrintie Andries


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091r van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: de nieuwe haven]475‑00‑00 gghuis
koperJacop Rinses c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLou smid
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordende zwager van IJsbrant Aarnts
verkoperJan Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacop Rinses c.u. koopt een huis op de nieuwe haven. Ten Z. Lou Smid, ten N. slager IJsbrant Aarnts. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Jan Anskes c.u. voor 475 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: tegenover het Blokhuis]275‑00‑00 gghuis
koperCornelis Doedes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Lycle Andrys 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidoostenhet huis van Lycle Andrys
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenSybren Sybrens
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Rinses


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0227r van 5 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [niet vermeld]225‑00‑00 cghuis
koperAntie IJsenbeeck
toehaakdrie rijksdaalders tot een verering van de kinderen van de verkoper
verpachter grondde weduwe van wijlen Lyckele Romckes 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lyckele Romckes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Lyckele Romckes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat of haven]
naastligger ten noordenSybren gootmaker
verkoperCornelis Doedesschipper op Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie IJsenbeeck koopt een huis. Ten O. en Z. wd. Lyckele Romckes, ten W. de straat en haven, ten N. gootmaker Sybren. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Sneker schipper Cornelis Doedes, voor 225 CG.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0202r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Uilke Pieters
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderhaven


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio 160Zuiderhaven 29huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerPieter Hendriks
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301r van 11 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]200‑00‑00 cghuis
koperTiaerd Fockes
huurderPoppe Jansen 20‑16‑00 cg
naastligger ten oostenBouwe Schiere
naastligger ten zuidenGerrit Freerx
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJacob van Ripperts n.u.
verkoperTomas Jansen IJsenbeek c.m.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio 105rZuiderhaven 29huis
eigenaarTjaerd Fockes
gebruikerPoppe Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio Zuiderhaven 29huis
eigenaarTjaerd Fockes
gebruikerMarten de Boer
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]2200‑00‑00 cghuis en wal
aanhandelaardrossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn, gehuwd met te Den Haag
aanhandelaarGeertruyd Windhuisen te Den Haag
huurderYtie Luitiens 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAllert Harmens
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJan van Rippers
verwandelaarFokke Tjeerds van Esta
verwandelaarGrytie Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio 105vZuiderhaven 29huis
eigenaarFokke Tjeerds
gebruikerSchelte Arjens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0111v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ]231‑00‑00 gghuis en walling
koperCornelis Jansen Kat, gehuwd metvarenspersoon
koperJanke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderYtie Luitiens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAllert Harmens
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenJan van Rippers koopman
verkoper q.q.burgerhopman Thomas Jansen Meyer, gelastigde vanwinkelier
verkoperFredrik Vliethoorn, gehuwd metdrossaard van de Heerlijkheid Waalwijk te Waalwijk
verkoperGeertruid Windhuisen te Waalwijk


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKornelis Katje


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0196r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ bij de Zuiderbrug]116‑00‑00 gghuis en wal
koperJohannes Hylkema mr. brouwer
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Harmens Krol n.u.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperJanke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Jansen Katje


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-133Zuiderhaven 29Aeltje Wytses, bestaande uit 2 personen02‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio 105vZuiderhaven 29huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerAeltje Wytses
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-133, fol. 148rZuiderhaven 29Aeltje Wytses behoort onder vorige post, bestaande uit 0 volwassenen en geen kinderen0:0:00 cg0:9:00 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0033v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ bij de Zuiderbrug]225‑00‑00 cghuis
koper van 1/2burgerhopman Sipke Nauta
koper van 1/2Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk
huurderPiecke Dirks c.u.
naastligger ten oostenPytter Jansen Dames
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Allert Harmens Krol
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperDoetje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hylkema
verkoperHylke Johannes Hylkemamr. brouwer


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio 106vZuiderhaven 29huis
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerAaltje Wytses
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Dirks


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133 , folio 106vZuiderhaven 29huis
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerAaltje Wytses
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven bij de Zuiderbrug]271‑00‑00 gghuis
koperJan Hansen, gehuwd metvarende op het Prinsenjacht
koperYda Vrese
huurderJohannes Jans Wieltje c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joost Zeeman
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis timmerman
verkoperburgerhopman Sipke Nauta
verkoperHilbrand Dirks Koster


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 178rZuiderhaven 29huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0017v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hansen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 178rZuiderhaven 29huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 178rZuiderhaven 29huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 27, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hansen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0268v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 29Zuiderhaven NZ [staat: bij de kraan] wijk F-107 en F-10898‑00‑00 cghuis
koperJan Baukes, gehuwd met
koperHinke Abrahams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenJ. Enninga
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Ulbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Baukes x Hinke Abrahams koopt huis bij de kraan wijk F-107 en 108. Ten O...., ten W. en Z. de straten, ten N. H. Enninga. Gekocht van Antje Fransen wv Hendrik Ulbes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-145 , pag. 173Zuiderhaven 29Jan Hansen 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Watze Eeltjes Nauta... 1820, ovl 1855, ovl 1879, ovl 1886, ovl 1889, bev.reg. Ha18 51 wijk G-168; eigenaar en gebruiker van wijk F-106, kroeghouder, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-106; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-106Zuiderhaven 29Watze NautaWatze Nautakroeghouder


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 7 feb 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-106Zuiderhaven 29koopaktefl. 400huis aan de oostkant van de nieuwe haven, F-106
 
verkoperTeen Hansen Bouman
koperWatse Eeltjes Nauta
koperLutske Sikkes van der Laan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1444Zuiderhaven 29Watze Nauta schoenmakerHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Frouwkje Pieters Broersma... (Broersma), en Antje Meines Pekema BS huw 1824, huw 1837, ovl 1842, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-114; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Luutske Sikkes van der Laan... Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1811, BS ovl 1842, ovl 1855; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; VT1839; kind: Sikke Watses Nauta, geb 2 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Sipkje Watses Nauta... 1804, BS huw 1841, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-310; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-106; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-106Zuiderhaven 29W Nauta stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-106ZuiderhavenWatze E Nauta68 jschoenmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-106ZuiderhavenLuitske S van der Laan66 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-106ZuiderhavenSipkje Nauta35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-106ZuiderhavenPoppe W Nauta25 jverwerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-106ZuiderhavenDaniel Crist. Kallen22 jkleermakerHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-106Zuiderhaven 29Lutske Sikkes van der Laan, overleden op 29 augustus 184269 jr, overleden Zuiderhaven F 106, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-106Zuiderhaven 29Ale Poppes Nauta, overleden op 16 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 23 mnd (geboren 4/7/1844), overleden Ossenmarkt F 106. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-106Zuiderhaven 29Eelke Jans Wagenaar... Eelkes Zeilstra; BS huw 1823, ovl 1839, huw 1840, huw 1842, ovl 1844, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1444Zuiderhaven F-106Hendrik F. de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1444Zuiderhaven F-249 Hendrik Jans de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4703Zuiderhaven 29 (F-249)Henderika Leenstrawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven H. Leenstrajongens: , meisjes:
vrouwen:
modiste


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25151
Zuiderhaven 29Hette Visser


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 29H. Visser986Fortuna's autobussenbedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 29S. (Sierk) v.d. Heide


2023
0.078104019165039


  terug