Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 304-231 4-238 H-175H-221


Naastliggers vanZuiderhaven 30
ten oostenZuiderhaven 32
ten westenZuiderhaven 28
ten noordende Zuiderhaven


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0108v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Douwes wijdschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarYde Hemmes
gebruikerYde Hemmes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarwed. Pyter Gerlofs
gebruikerJohan Tousaint
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-231 Zuiderhaven 30Sipke Nauta, bestaande uit 5 personen10‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231Zuiderhaven 30huis
eigenaarPytter Gerlofs erv.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑03‑10 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Pyters


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ5000‑00‑00 CGpakhuis
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
koperwijlen Folkert Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenMolenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastligger ten westenN. N.
verkoperPieter Schellingwouw te Dokkum


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ5000‑00‑00 CGwoning
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
koperwijlen Folkert Pieters
huurderSybren Sybrands c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperPieter Schellingwouw te Dokkum


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ5000‑00‑00 CGwoning
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
koperwijlen Folkert Pieters
huurderArend Coerts
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperPieter Schellingwouw te Dokkum


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ5000‑00‑00 CGhuis
koperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
koperwijlen Folkert Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderdr. van Loon c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westen [staat: zuiden]Molenstraat
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperPieter Schellingwouw te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt een fraai huis en een groot pakhuis, een woning achter dat huis en een woning naast en achter die laatstgenoemde woning. Alles heeft ten O. de Admiraliteitswerf, ten W. de Molenstraat, ten Z. het Bolwerk, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Pieter Schellingwou te Dokkum, voor 5000 cg.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0257v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 30Zuiderhaven ZZ bij de Zuiderbrug507‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metoud makelaar
koperJudith Catharina Heins
huurderJarig Cornelis 62‑00‑00 CG
naastligger ten oostende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten zuidende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-makelaar Sjoerd Wiarda x Judith Catharina Heins koopt huis zz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door Jarig Cornelis (Mollema?). Ten O. de verkoper, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. de verkoper, ten N. de haven. Gekocht van G. Stinstra, med. dr. en Jacob Oosterbaan, als mede-erven van hun grootouders Folkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks, voor 507 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 25 van 23 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-175Zuiderhaven 30huurcontracthuis H-175
 
verhuurderNiesjen Tammes (wv Bauke Jans Komst)
huurderSweeris Coersen (gehuwd met Maria van Beek, vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-238, pag. 97Zuiderhaven 30Sjoerd Wiarda3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-175Zuiderhaven 30Sjoerd Everts Wiarda... ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-175Zuiderhaven 30S E Wiarda pakhuis


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 77 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-175Zuiderhaven 30Neeltje Lind, overleden op 5 januari 183059 jr, moeder van Agatha Schijf (vrouw van Ids Wiarda, zoutzieder/cargadoor Zuiderhaven H 175). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1959Zuiderhaven 30Ids Wiarda en mede E.makelaarHarlingenpakhuis (104 m²)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 703 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-175Zuiderhaven 30Margaretha Hendriks Feenstra, overleden op 28 augustus 18471 jr (geboren 25/5/1846), overleden Zuiderhaven H 175, dochter van Hendrik Jan Feenstra en Aukje Douwes Faber, zuster van minderjarige Achza en Cornelis Hendriks Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1959Zuiderhaven H-175Ids Wiardapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1959Zuiderhaven H-221Simon Wiarda en medeëigen.stal en wagenhuis


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 30Terschellinger Stoomboot Mij.124Ag. G. Fokkema


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 30G. Fokkemaagent postboot


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 30Terschellinger Stoomboot Mij.124


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 30Terschellinger Stoomboot Mij.636


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 30J. v. Joolen662Leraar R.H.B.S.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.J. v. Joolen662Leraar R.H.B.S.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTj. Jorna438Kweker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 30H. (Harmannus) Wilbrink
  terug