Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 31 8-134 8-147 F-107 F-250
Naastliggers vanZuiderhaven 31
ten oostenGrote Ossenmarkt 1
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenZuiderhaven 29
ten noordenZuiderhaven 27


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008r van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Lyckele Andries


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0151r van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyttje Jans


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBouwe Schiere


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 31timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301r van 11 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Freerx


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 31huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Freerx


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven hoek Ossemarkthuis
 
koper door niaarSjoerd Johannes mr. schoenmaker290-00-00 CG
geniaarde koperJacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ripperts
naastligger ten zuidende kopers Jacob Jansen Ros c.u.mr. chirurgijn
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordende erven van Antie Jans
verkoperSimon Cornelis HuydekoperkoopmanAmsterdam
verkoperHylckjen Sioerds, weduwe van
wijlen Jan Foppes
verkoperJeroentje Sioerds, weduwe van
wijlen Wybren Jansen, erfgenamen van
wijlen Jaepje Feddrix, gehuwd met
wijlen Gerrit Freerx, de rato caverende voor
Hendrick Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Johannes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, een huis op de hoek v.d. Ossenmarkt, aan de Zuiderhaven. Ten O. Jan van Ripperts, ten W. de haven, ten Z. de kopers, ten N. erven Antie Jans. Gekocht van Symon Cornelis Huidekoper te A`dam, Hylkien Sioerdts wv Jan Foppes, en Vroontie Sioerdts wv Wybren Jansen, als erven van Saepjen Feddrix wv Gerrit Freerx, voor 290 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 31huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087v van 24 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllert Harmens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 31huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties (voor 17-00-00 CG)
gebruikerPieter Aris (voor 15-00-00 CG)
gebruikerGerryt Hayes (voor 15-00-00 CG)
gebruikerstijfster Trijntie 15:12:--
gebruikerwagens Cornelis 15:12:--
gebruikerJohannes Haenties 15:12:--
huurwaarde93-16-00 CG
aanslag huurwaarde15-12-08 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0111v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAllert Harmens


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0196r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Harmens Krol n.u.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-134 Zuiderhaven 31Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0152r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0033v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Allert Harmens Krol


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Ossenmarktdubbel huis
 
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal120-07-00 GG
koperJoost Zeeman gerechtsbode
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJan Haytses c.s.56-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHilbrand Dirks
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperFrancijntje Allerts, gehuwd met
Abraham Tjallingmr. schoenmaker


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 31Zuiderhaven NZ [staat: OZ] aan de Ossenmarkt1/2 huis
 
koperJoost Zeeman gerechtsbode73-00-00 GG
eigenaar van 1/2Joost Zeemangerechtsbode
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderCornelis Fransen c.s.
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenHilbrand Dirks
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperSicco Rienstra, curator van de verlaten boedel vangezworen klerk
Bernardus Dreyer, gehuwd met
Alida van der Geest


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Joost Zeeman


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Ulbes


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0312v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 1, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderhaven


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 268v van jun 1809 , betreft pand F-108 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 31Jan Baukes x Hinke Abrahams koopt huis bij de kraan wijk F-107 en 108. Ten O...., ten W. en Z. de straten, ten N. H. Enninga. Gekocht van Antje Fransen wv Hendrik Ulbes.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0268v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147 Zuiderhaven 31Jacob Sas c s3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Geert Broersmageb 1776/81 HRL, ovl 1 apr 1814 HRL, huw.get. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra 1811, ovl wijk F-107, timmerknecht, zv Jan Broers B, en (Rinske Geerts); BS huw 1811, ovl 1812, ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Jan Baukes Komst... dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS huw 1812, huw 1820, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk F-107, speelhuis ''de Pijl'', 1814. (GAH204); . B.K. ende Henke Abrahams Roosen, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-107Zuiderhaven 31Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Jan Baukes Komst, overleden op 27 februari 1821kastelein (De Pijl, Zuiderhaven F 107), vader van minderjarige Nijsje, Janke en Doekje Jans Komst (voogd is oom Hendrik Baukes Komst, kastelein Noorderhaven C 177) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1445Zuiderhaven 31erven Jan KomstHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Angenietje Lolkes Dijkstra... 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk I-033; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-107; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Dorothea Meyeroud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, medewerkster, wijk F-107; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Jacobus Dirks Alta, overleden op 30 mei 183957 jr, schipper, geboren Makkum, overleden Zuiderhaven F 107, gehuwd. (CzOG nr. 11) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-107ZuiderhavenAngnietje Dijkstra33 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, weduwe
F-107ZuiderhavenDirk Alta20 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schipper
F-107ZuiderhavenLolke Alta11 jMarkengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenJohannes Alta6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenPier Alta4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenSusanna Alta8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenWilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-107ZuiderhavenDorothea Meyer40 jUtrechtgezin 2, v, protestant, weduwe, modewerkster


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-107Zuiderhaven 31Leentje Jacobs Schoonehoed, overleden op 6 augustus 184032 jr, geboren Amsterdam, overleden Zuiderhaven F 107, vrouw van Josiasa Raphel Pais, koopman, moeder van minderjarige Elias (9 jr) en Saartje Josiasas Pais (7 jr). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1445F-107 (Zuiderhaven)Pieter H. de Boer c.u.woonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
F-107Zuiderhaven 31Sjouwkje de Vries... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-104, 107; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-098; ... (alles)


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 250G.A. & R.G. van Slooten3


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3390Zuiderhaven 31 (F-250)Hermanus van Slooten


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenH. Slooten3Handelaars


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. van Slooten3Handelaar


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. van Slooten3Handelaar


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. v. Slooten, Handelaar


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. van Slooten, Handelaar


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. v. Slooten3fa. H. van Slooten, handelaar


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij3


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Binnenstr.G.A. v. Slooten3Handelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Binnenstr.Naaml. Venn. G.A. v. Slooten's Vetsmelterij en Handel Mij3


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
G.A. v. Slooten's vetsmelterij en Handel Mij3


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 3G.A. v. Slooten3Handelaar


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten N.V.3handelaar


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten N.V.3Handelaar


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31G.A. v. Slooten3Handelaar


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 31D. Matak Fontein228


1935 - kentekenadresnaam
B-21285
Zuiderhaven 31N.V. v/h D. Matak Fontein


1935 - kentekenadresnaam
B-21387
N.V. v/h D. Matak Fontein


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31D. Matak Fontein228Oxanolie


1937 - kentekenadresnaam
B-23347
N.V. v/h D. Matak Fontein


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 31Fontein, N.V. v.h. D. Matak835Oxanolie


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenD. Matak Fontein667


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 31W. (Walle) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 31beeldbepalend pand6 van 10
Zuiderhaven 31rijksmonument 20770
  terug