Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 33 8-134 8-147 F-103 F-001


Huisnaam in: 1785
Gebruik:
Naam: (het huis met) de zeven gevels
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1840
Gebruik:
Naam: het oog in 't zeil
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 33
ten oostenGrote Ossenmarkt 2
ten zuidenZuiderhaven 35
ten westenZuiderhaven 31
ten noordende Grote Ossenmarkt


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0200r van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIntie Tiepkes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202r van 18 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Zuiderbrug tot aan de Grote Plaats]huis, loods en plaats
 
koperJacob Jansen Isercramer burgerschipper (veer-)1390-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis van de weduwe van Douwe Keimpes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis van Taecke Lauta
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Grote Plaats]
verkoperInte Tiepckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen isercramer, veerschipper, koopt een huis tussen zuiderbrug en de grote plaats. Geen grondpacht.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0170r van 24 mei 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Ten westen van de gleibakkerij van de koperslege plaats
 
koperFrans Jacobs de Adam c.f.670-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperVaandrig Jan Knijff c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een ledige plaets, liggende ten W. van zijn gleibakkerij. Hij koopt het van vaandrig Jan Knijjf en Ipe Meinerts onder beding dat hij aan de vorige verkoper Jarigh Claesen van Ameland nog 120 GG betaalt, voor 670 GG.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0234r van 12 mrt 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderpoortsbrug, bij dehet huis van de zeven gevels
 
koper door niaarPyter Jacobs de Adam burgergleibakker578-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperAnnius Theodoriconrector
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBelijke Popta, weduwe van
wijlen burgemeester en ontvanger Tako Lauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs d`Adam, gleybacker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, het huis 'de Seven Gevels', omtrent de Suiderpoortsbrug. Gekocht van de conrector Annius Theodori, die het kocht van Belyke Popta wv burgemeester en ontvanger Taco Lauta.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165r van 6 dec 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ, het huis genaamd de Sewen Gewelsgrondpacht 2-00-00 CG
 
koperRomcke Jacobs c.u.houtkoper44-00-00 CG
grondpacht uit het huis nu bewoond door Uilke Pieters c.u.
en eerder bewoond door Lolke Zytsesschipper (groot-)
verkoperds. Petrus Meylsma, gehuwd metpredikantOudega
Trijntie Pieters Persijn [staat: Porsijn]


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0164r van 6 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperSimon Jacobs, gehuwd met205-00-00 GG
Ariaentie Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jurrien Claesen Fonteyn
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJurrien Claesen Fonteyn, als man en voogd van zijn echte huisvrouw
Attie Pieters


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 180v van mei 1712 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 33Eelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten Z. de straat en haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]gleibakkerij
 
koperEelcke Piers c.u.380-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvrouw Nauta
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept
naastligger ten westenhet huis genaamd de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperkinderen en erven van Teunis Foppes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Piers koopt een gleibakkerij aan de Ossenmarkt. Ten O. de vroedsman Nauta, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de straat en haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van de kinderen en erven van Teunis Foppes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 33timmerhuis
eigenaarEelcke Piers
gebruikerFeycke Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 33huis
eigenaarSimen Bootez soon
gebruikerFeycke Jans cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 33huis
eigenaarSymon Bootsma soons
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-134 Zuiderhaven 33huis
eigenaarGerben Ates
gebruikerJohannes Haenties (voor 17-00-00 CG)
gebruikerPieter Aris (voor 15-00-00 CG)
gebruikerGerryt Hayes (voor 15-00-00 CG)
gebruikerstijfster Trijntie 15:12:--
gebruikerwagens Cornelis 15:12:--
gebruikerJohannes Haenties 15:12:--
huurwaarde93-16-00 CG
aanslag huurwaarde15-12-08 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-134 Zuiderhaven 33Jouke Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0176v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt], op de hoek van dehuis
 
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal315-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oosten[foutief] Jan Roorda ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperGerben Ates, gehuwd metmelktapper
Fongerke Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer koopt een huis hoek Ossenmarkt, genaamd 'de 7 gevels'. Ten O. Jan Roorda, ten Z. de straat, ten W. de haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerben Ates x Fongerke Arjens.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0263r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBernardus Dreyer fiscaal


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0170v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBernardus Dreyer procureur fiscaal


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0200r van 4 mrt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ bij de Zuiderbrug, aan het eind van dehuis
 
koperAnthonie Vink hovenier104-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurder benedenWillem Doekeles c.u.schipper25-00-00 CG
naastligger ten oostenJoodse synagoge
naastligger ten oostende verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur
naastligger ten zuidenYpe Willems c.u.sleper
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde verkoper Bernardus Dreyerfiscaal procureur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vink, hovenier, koopt een huis op het eind van de Ossenmarkt. Ten O. de verkoper [Grote Ossenmarkt 2] en de Joodse Synagoge [Grote Ossenmarkt 4], ten W. de straat en haven, ten Z. Ype Willems [Zuiderhaven 35], ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van proc. fiscaal Bernardus Dreyer.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden*Joodse synagoge


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0114r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnthoni Vink


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 35, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden*N. N.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0112v van 26 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Anthony Vink


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0201v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Anthoni Vink


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0036r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Zuiderhaven ZZ [staat: aan het eind van de Ossenmarkt bij de Zuiderbrughuis
 
koperPieter Feykes, gehuwd metschippersknecht (beurt-)550-00-00 CG
kopersAaltje Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJan Carels
naastligger ten oostenJoodse Gemeente synagoge
naastligger ten zuidenJan Minnes
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkopervroedsman Minne Vink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Feykes x Aaltje Pieters koopt huis eind Ossenmarkt, bij de Zuiderbrug. Ten O. de Joodse Synagoge, ten W. de straat en haven, ten Z. Jan Minnes, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Minne Vink.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0174v van 12 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Feikes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0253r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 33Grote Ossenmarkt ZZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperHendrik Baukesz Komst, gehuwd met650-00-00 CG
Klaaske Annesbleker
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenJoodse synagoge
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperPieter Feikesschippersknecht
verkoperwijlen Aaltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Baukes Komst x Klaaske Annes Bleeker koopt een huis aan het eind van de Ossenmarkt, bij de Zuiderbrug. Wijk F-103, genaamd 'de 7 gevels'. Ten O. de Joodse Synagoge, ten W. de Zuiderhaven, ten N. de Ossenmarkt, ten Z.? Gekocht van Pieter Feikes Schutz?, wednr. van Aaltje Pieters.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-147 Zuiderhaven 33Jacob Sas c s3-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-103Zuiderhaven 33Hendrik B Komst Foekje Faber


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 13 jan 1829
adressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33koopaktefl. 400huis F-103 genaamd het Oog in het Zeil
 
verkoperHendrik Baukes Komst
koperJohannes Hendriks Hassenberg (gehuwd met Zytske Klases Blok, in de b.s. is de voornaam echtgenoot: Sietske)


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 330huis F-193
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperAndries Hoogmolen


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Johan Johans Eilers, overleden op 1 juli 1831zoon van afwezige Johan Eilers, stuurman op reis naar Bordeaux en Taalya Johannes Hassenberg, winkeliersche, ten huize van Johannes Hassenberg (Zuiderhaven F 103). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1446Zuiderhaven 33Johannes Hendrik HassenbergHarlingenrijkswegerhuis (21 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Sietske Johans Eilers, overleden op 25 september 1834dochter van afwezige Johan Eilers, kapitein smakschip (op reis naar Nantes) en Taalya Johannes Hassenberg, winkeliersche, ten huize van Johannes Hassenberg (Zuiderhaven F 103). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Foekje Cornelis Faber... dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Hendrik Baukes Komst... HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is Foekje Faber, 1814. (GAH104); H.B.K. en Klaaske Annes Bleeker, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Joeke van der Werfoud 42 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-103; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-103OssemarktSjoerd Mulder41 jDokkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
F-103OssemarktSjoeke van der Werf42 jJouwergezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-103OssemarktHendrik Mulder13 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktCristhina Mulder19 jTernaardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktSophia Mulder9 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-103OssemarktJodukus van Berlo23 jMedenblikgezin 2, m, protestant, gehuwd, grofsmid
F-103OssemarktNeeltie Vader21 jWinkelgezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 50 van 14 nov 1840
adressoortbedraggebruik
F-103Zuiderhaven 33provisionele en finale toewijzingfl. 207huis genaamd het Oog in het Zeil of huis met Zeven Gevels F-103
 
verkoperMarius Nauta Peters
verkoperLambertus Rimkema
koperLaas Wijnalda


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Jetske Rientses de Wit, overleden op 27 mei 18414 jr, overleden Ossenmarkt F 103, dochter van Rients Durks de Wit, stadswijnwerker en Jetske Jans Steinfort, waarschijnlijk halfzuster van minderjarige Dirk, Bouwe, Jan, Geertje en Baukje Rientses de Wit (uit eerste huwelijk vader), zuster van minderjarige Jantje en Jan Rientses de Wit (uit tweede! huwelijk van der met Jetske). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Klaas Rients de Wit, overleden op 24 juli 18421 mnd, overleden Zuiderhaven F 103, zoon van Rients de Wit, wijnwerker (wednr. NN) en Jetske Jans Steinfort, broer van minderjarige Jantje en Jan Rients de Wit (uit 2e huwelijk van der met Jetske), halfbroer van minderjarige Dirk, Bouwe, Geertje en Baukje Rientses de Wit (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Annegina Jacobs Groothuis, overleden op 28 september 184310 mnd (geboren dec 1842), overleden Zuiderhaven F 103, dochter van Jacob Groothuis, zeeman en Dedde Jurjens Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Ale Sybrens Dijkstra, overleden op 12 juni 18461/2 jr (geboren 6/11/1845), overleden Schritzen F 103, zoon van Sybren Gerbens Dijkstra, gleibakker & Trientje Iemes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Christina, Gerben, Martinus, Rein en Akke Sybrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-103Zuiderhaven 33Pieter Siebrens Dijkstra, overleden op 12 oktober 18481 mnd (geboren 16/9/1848), overleden Zuiderhaven F 103, zoon van Siebren Germens Dijkstra, gleibakkersknecht en Trientje Imes de Vries, broer van minderjarige Dirkje, Cristina, Germen, Martinus, Rein en Akke Siebrens Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Aaltje de Graaf... Egtelieden te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Sjoerd Mulder... 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-103; VT1839; S. Muller, eigenaar van perceel nr. 1016 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 472, huis ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-103Zuiderhaven 33Sybe van Dorpen... of ovl, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1446F-103 (Zuiderhaven)Laas L. Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1446F-001 (Zuiderhaven)Simon Wiardawoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 33Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Cornelis Bloemhof een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 1 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4250Zuiderhaven 33 (F-001)Cornelis D. Molenaar


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 33Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Corn. Molenaar)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 33 Willem Oldenburgzonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 33R.Schaafsmawinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 33P. (Paulus) Boomstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 33rijksmonument 20771
  terug