Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 39 8-171 8-194 F-002 F-005
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 39 8-171 8-194 F-003 F-005
Naastliggers vanZuiderhaven 39
ten oostenZuiderhaven 41
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 37


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperN. N. 425-00-00 CG
naastligger ten oostenYeme Royers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Andries Jacobs
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
crediteur (triumphant)Pieter Syourdts voor zich, en voor
crediteur (triumphant)de erfgenamen van Pieter Robijns
verkoper (gesuccumbeerde)Meyle Rinnerts


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Meyle Rinnerts


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0200r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Synes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0180r van 17 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDucko Nauta ontvanger


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvrouw Nauta
naastligger ten oostenvrouw Nauta


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-171Zuiderhaven 39twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-171Zuiderhaven 39drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Zuiderhaven 39drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260v van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0303v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0295v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Idsinga raad en fiscaal advocaat


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-171 Zuiderhaven 39hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-171 Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fonteyn
gebruikerde hr. van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde30-18-02 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven 39/41 NZdubbel huis
 
koperde heer Pierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland2250-00-00 CG
kopervrouw Sjoerdtje Hixenius
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
huurderde weduwe van van der Haar raad fiscaal
naastligger ten oostenAnne Zytzes
naastligger ten oostenJan Wypkes
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/4Ybeltje Algra van Fontein, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4professor J. H. VerschuirFraneker
verkoper van 1/4Namkjen Algra van Fontein, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/4burgemeester Nicolaus Elgersma, erfgenamen van hun vaderBolsward
erflaterwijlen Gijsberth Fontein van Reidsma, en
verkoper van 1/4oud raadsman Reinder Fontein van ReidsmaBolsward
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reidsma, gehuwd metOldeclooster
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes Faber, erfgenamen van wijlen hun moederOldeclooster
erflaterwijlen Hesseltje Fontein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Pierius van Scheltinga, convooymeester x Sjoerdtje Hixenius koopt dubbel huis en stalling voor 15 paarden, met vrij in- en uitgang op de Ossenmarkt. Ten O. Anne Zytses en Jan Wopkes, ten Z. de haven, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Hij koopt ook een perceel ten N. van dit dubbele huis. Gekocht van Ybeltje Algra van Fontein x prof. Johannes Henricus Verschuur te Franeker en Namkjen Algra van Fontein x not. /burgemeester Nicolaus Elgersma te Bolsward, als erven van hun vader Gijsbert Fontein van Reidsma, voor 1/2 en Reiner Fontein van Reidsma, oud-raadsman te Bolsward en Aaltje Fontein van Reidsma x Fokke Minnes Faber, huisman te Oldeclooster, als erven van hun moeder Hesseltje Fontein, elk voor 1/4.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006r van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester convooien en Licenten
naastligger ten zuidenSjoerdtje Hixenius


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Johannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (a) een huis met stalling voor 5 paarden en daarboven een hooizolder, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door P. van Scheltinga zelf. Grondpacht 12 cg. Vrij uit- en ingang op de Grote Ossenmarkt. Ten O. admiraliteitsbode Willem C. Bakker, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel b. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperGerard Gijze koopman3900-00-00 CG
eerdere bewonerde huisvrouw van Johannes Spree
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Coenraad Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostamptBolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (a) voortreffelijk huis met tuin, stalling, wagenhuis en bleekveld, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, laatst bewoond door wd. Johannes Spree. Ten O. wd. Coenraad Bakker, ten Z. de straat, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel (b). Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 6/6a.).


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0114v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Geise


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. U. de Vrij
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer S. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede en derde perceel in deze akte
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (a) aanzienlijk en uitmuntend huis bij de Zuiderbrug. Ten O. S.W. de Vrij, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. S. Wiarda, ten N. panden (b) en (c). Gekocht van Gerard Gijze.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41huis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma koopt (a) Heerenhuis nz. Zuiderhaven, wijk F-002. Ten O. wd. Willem Coenraads Bakker, ten W. Wiarda, ten N. (b) een huis op de Ossenmarkt dat geschikt is tot paardenstal, met ten O. de Stadsarmevoogden, ten W. (c) een extra groot huis op de Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis, met ten O. (b), ten W. Wiarda, ten Z. (a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Couilleboef de Blocqueville.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 Zuiderhaven 39C L van Beyma thoe Kingma13-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Coert Lambertus van Beyma... Grote Kerk HRL, zv Julius Matthijs van Beyma en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-002Zuiderhaven 39C L van Beyma C L van Beyma
F-003Zuiderhaven 39 pakhuis ledig


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Mink Klazes Stolte, overleden op 12 januari 1828stadsarchitect Zuiderhaven F 2, vader van Dirkje, naaister, Klaaske, dienstmeid, Tetje (vrouw van Teunis van Spijk, moutersknecht) en minderjarige Klaas, Maartje, Berber, Teunis en Dirk Minks Stolte (voogd is Teunis Klazes Stolte, koopman St. Annaparochie). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 39erven Murk Klazes StolteHarlingenhuis en erf (300 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Harmen H Kokoud 30 jaar, geb Oude Pekel en wonende te HRL. 1839, schipper ter zee, wijk F-002; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Hiltje Lollema... ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-002Zuiderhaven 39Romkje Hendriks de Wind... 1842 HRL, N.H., dv Hendrik Tabes dW, en Jeltje van Gelderen BS huw 1842, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-002, VT1839; oud 41 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-152; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Francina Nicolaas Webber... Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Jan Igles Schaap... en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
adressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 39Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Lolle Ruurds Lollema, overleden op 22 augustus 183950 jr, koopman, geboren Wijnaldum, overleden Zuiderhaven F 2, weduwnaar, vader van Hiltje, winkelierse, Antje (vrouw van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-002ZuiderhavenHarmen H Kok30 jOude Pekel Am, protestant, gehuwd, schipper ter zee
F-002ZuiderhavenAntie Lollema25 jDongjumv, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-002ZuiderhavenGrietje Kok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-002ZuiderhavenHiltie Lollema28 jWijnaamv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Harm Leendert Harms Kok, overleden op 26 september 18402 mnd, overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Harm Harms Kok, koopvaardijkapitein en Antje Lolles Lollema, broer van minderjarige Grietje Harms Kok. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-002Zuiderhaven 39Bernardus Johannes Uiling, overleden op 8 mei 18467 dg (geboren 28/4/1846), overleden Zuiderhaven F 2, zoon van Johannes Uiling, thans wonend te Hollum/Ameland en Antje Rintzes Idsinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
adressoortbedraggebruik
F-002Zuiderhaven 39koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 228 van 29 sep 1876
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 39koopaktefl. 1100huis F-003
 
verkoperPieter Alberts Kuipers
koperHeere Dikkerboom


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3372F-005 (Zuiderhaven)Sijbrand Hoekstrapakhuis en kantoor


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 5T. Vellinga & Co.4


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3372Zuiderhaven 39 (F-005)Noord Ned. Scheepvaartmij. (Gevestigd te Harlingen)kantoor


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expediteur


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4cargadoor, expediteur


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39A. Horn-NoriHarlinger Muziekschoolonderricht in zang, piano, harmonium enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 39A.Hornmuziekleeraar


1935 - kentekenadresnaam
B-21059
Zuiderhaven 39aSybren Rientstra


1937 - kentekenadresnaam
B-23527
Zuiderhaven 39aWillem Post


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 39aW. Post965Olie- en vetfabr.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39W. PostFriscoolie- en vetfabriek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39
  terug