Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderhaven 4(niet bekend)8-046/28-049H-229H-293
 huisnummer lager  Zuiderhaven 48-0478-0478-049H-229H-293


Naastliggers vanZuiderhaven 4
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenHavenplein 26
ten noordenZuiderhaven 2


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021v van 3 jul 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050r van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenharingpakkerij


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131v van 2 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: pakhuis


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pakhuis van Claas Fontein


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurjen Claessen Fontein


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0360v van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkerkhof


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0405v van 1 mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordentuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten noordenKlein kerkhof
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Braems


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0024r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0166r van 5 mrt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Gerlofs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio 150Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio 99rZuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan30‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018r van 15 jun 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Reyers Mahu


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0195v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHanekuik koopman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat]787‑14‑00 gg3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder
koperYebeltje Reyners Fontein, gehuwd met
koperHylke Hanekuik
eigenaar van 1/4Yebeltje Reyners Fontein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Claes Heerma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven]
verkoperde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011ra van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylke Hanekuyk koopman


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over de1400‑00‑00 cghuis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders
koper door niaarLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koper door niaarClaaske Thomas Wijngaarden
geniaarde koperburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeester
huurderburgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderenhavenmeester
gebruiker graanzoldersAefke Reyners Fontein, weduwe van60‑00‑00 cg
gebruiker graanzolderswijlen Fedde Pieters Dreyer
gebruiker graanzoldersBraamsecretaris
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Heerema
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYbeltie Reynders Fontein, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046/2 , folio 99vZuiderhaven 4pakhuis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikersecretaris Braam
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerking[vermeld zonder nummer]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio 99vZuiderhaven 4huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerGerloff Annes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046/2 , folio 99vZuiderhaven 4pakhuis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruiker
opmerkingledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio 99vZuiderhaven 4huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruiker
opmerkingledig


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat]1160‑14‑00 gghuis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders
koperJohannes Dronrijp, zoon vanhavenmeester
huurder deelburgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester100‑00‑00 cg
huurder deelTheunis Block c.u.koopman45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Reiner Jansen Croon
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0047v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046/2 , folio 100vZuiderhaven 4pakhuis
eigenaarDronrijp havenmeester
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio 100vZuiderhaven 4huis
eigenaarDronrijp havenmeester
gebruikerSipke Wiegers
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0144v van 9 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Dronrijp havenmeester


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZ426‑07‑00 gghuis
koperAnna Swaal, gehuwd metwinkelierse
koperSipke Wygers thans uitstedigzeeman
huurderNoordbruis havencherger40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenAnna Swaal winkelierse
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenburgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester
verkoperburgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal x Sipke Wygers, zeevarende, koopt een huis wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. de koper, ten W. Coene Willems, ten N. de verkoper. De koper moet de wal naast het huis, ter lengte van 14 houtvoeten, onderhouden. En er is een clausule over de trappen naar de graanzolders. Gekocht van Johannes Dronrijp, havenmeester


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Johannes Dronrijp


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-046/2 , folio 100vZuiderhaven 4huis
eigenaarde Admiraliteit
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-047 , folio 100vZuiderhaven 4huis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerJeppe Jans
huurwaarde totaal46‑09‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0066v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnna Zwaal winkelierse


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZ1800‑00‑00 cghuis
koperJan Mannory, samen metkoopman te Amsterdam
koperJohannes Waterham te Amsterdam
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenHerre Deddes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Coene Willems
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
verkoperAnna Swael, gehuwd met
verkoperJohannes Janzenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe heren Jan Mannory en Johannes Waterham, kooplieden te A`dam, kopen een huis met inventaris, wz. Zuiderhaven. Ten O. straat en haven, ten Z. Heere Deddes, ten W. wd. Coene Willems, ten N. de havenmeester Johannes Dronrijp. Gekocht van Anna Zwaal x Johannes Janzen.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZ736‑00‑00 gghuis
koperJan Simons Backer distillateur en koopman
huurderPieter Asmus c.u.
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenHerre Deddes
naastligger ten westen[geniaarde koper] Jan Yemes
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoperJan Mannorykoopman te Amsterdam
verkoperJohannes Waterhamkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Simons Backer, destillateur, koopt een huis met alles wat er in en aan is, wz. Zuiderhaven en waarin lange jaren een winkelnering is gedreven. Ten O. de straat en haven, ten W. Jan Yemes, ten Z. Heere Deddes, ten N. de havenmeester Jacobus Dronrijp. De koper moet de wal naast dit huis onderhouden ter lengte van 14, 5 houtvoeten. De graanzolder voorboven in dit huis, is van havenmeester Dronrijp en wordt niet meeverkocht. De tuin terzijde van het voorhuis moet de koper steeds afgeschut houden van de TRAPPEN van de graanzolders. Gekocht van Jan Mannory en Johannes Waterham, kooplieden te Amsterdam.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049 , folio 168rZuiderhaven 4huis
eigenaarJan Simons
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal57‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑09‑00 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0207v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Simons


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]700‑21‑00 gghuis
koperHendrik Abels mr. zeilmaker
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Here Deddes
naastligger ten westenCornelis Coenes
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein
verkoper q.q.Rintje Lieuwes erfgezeten, geauthoriseerde executeurs en redders van te Pingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Symons Bakker te Pingjum
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Abels, mr. zoutmaker, koopt deftig en zeer voortreffelijk huis Wz. Zuiderhaven, thans bewoond door de koper c.u. voor 64 cg. Geen grondpacht. Met onderhoud van de wal nevens dit huis ter lengte van 14 1/2 houtvoeten alsmede de muur waarop de schoorsteen rust. De graansolder voorboven dit huis behoort aan de naastligger ten noorden de heer capitein Van der Beets. Ten O. de straat en haven, ten Z. erven Here Deddes, ten W. Cornelis Coenes, ten N. de heer Van der Beets. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 700 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZ600‑00‑00 gghuis
koperCornelis Arjens Visser schuitschipper
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herre Deddes
naastligger ten westenCornelis Oenes
naastligger ten noordende heer Willem van der Beets kapitein
verkoper q.q.Augustus Robbertus van Dalsen, curator overnotaris
verkoperde boedel van Hendrik Abels, gehuwd metmr. zeilmaker
verkoperRinske Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Visser, schuitschipper, koopt huis wz. Zuiderhaven. Koper zal de wal naast dit huis, ter lengte van 14 voeten, moeten onderhouden. De graanzolder voorboven in dit huis behoort aan de naastligger ten N., capitein Willem van der Beets, en wordt dus niet meeverkocht. Zie clausule over de TRAPPEN naar die graanzolder. Ten O. de straat en haven, ten W. Cornelis Coenes (Bontekoe?), ten Z. erven Heere Deddes, ten N. Willem van der Beets. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Hendrik Abels, mr. zeilmaker x Rinske Jelles.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049 , folio 168rZuiderhaven 4huis
eigenaarCornelis Arjens Visscher
gebruikerCornelis Arjens Visscher
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0081r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Visser


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0109v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Arjens Visser


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Arjens visser


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Sas


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZ199‑21‑00 gghuis
koper door niaarJacob Sas, gehuwd met
koper door niaarAntje Wybes Lorreau
geniaarde koperAugustus Robbertus van Dalsennotaris
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenTjaard Eedes
naastligger ten westenJohannes
naastligger ten noordenA. L. Tabes
crediteurburgerbevelhebber Thomas van Slootenkoopman
verkoperCornelis Arjens Visserschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sas x Antje Wybes Loorman? koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Augustus Robertus van Dalsen, notaris, een huis wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. Tjaard Eedes? Gaeles?, ten W. Johannes?, ten N. Anneus Lourens Tabes. De wal van 14, 5 voeten lengte, en de muur waarop de schoorsteen staat, moeten door de koper worden onderhouden etc. Gekocht van Cornelis Arjens Visser, schuitschipper, voor 199 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-049 , folio 168rZuiderhaven 4huis
eigenaarJacob Sas
gebruikermilitairen
huurwaarde36‑08‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑04 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Havenbrugh]350‑00‑00 cghuis thans ledig
koper door niaarA. J. Conradi
geniaarde koperJan Baukes, gehuwd met
geniaarde koperHinke Abrahams Roosen
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjeerd Eedes
naastligger ten westende heer A. J. Conradi
naastligger ten noordende heer A. J. Conradi
verkoperJacob Saskoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-049 , pag. 163Zuiderhaven 4A.J. Conradi 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-229Zuiderhaven 4Johannes Harkes Pottinga... Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes Wijngaarden, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-229Zuiderhaven 4A J Conradipakhuis


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-229Zuiderhaven 4provisionele en finale toewijzingfl. 620pakhuis met graanzolders aan de Zuiderhaven H-229
 
verkoper6 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperWyger Harmens


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2022Zuiderhaven 4Harmens en ZoonenzeehandelaarsHarlingenpakhuis en erf (90 m²)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 735 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-229Zuiderhaven 4Katrina Minnema, overleden op 13 maart 184763 jr, geboren Bolsward 14/11/1783, overleden Kerkstraat H 229, wed. P. Scholtes, vrouw van Arend Jansen Tiemsma, moeder van Eelkje Arends Janssen-Tiemsma (vrouw van Petrus Jacobus Vaes, wafelbakker), Anna Arends Janssen-Tiemsma, Catharina Arends Janssen (vrouw van Franciscus Wolffers, wafelbakker Den-Bosch: doen aangifte in bijgevoegde memorie 7018/811) en Anton P. Scholtens, wafelbakker Monnikendam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2022Zuiderhaven H-229Abraham Harmens woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2022Zuiderhaven H-293de firma Harmens en zonen pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4 (H-293)D. Harmens (te Leeuwarden)pakhuis


1958 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 4Tj. Lichtendahl66visbewerkingsinrichting


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4gemeentelijk monument11 van 20ca. 1900


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4


2023
0.10735821723938


  terug