Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 4 8-047 8-049 H-229 H-293
Naastliggers vanZuiderhaven 4
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidenZuiderhaven 6
ten westenHavenplein 26
ten noordenZuiderhaven 2


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011r van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0029r van 17 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende andere plaats van de verkopers Heerke Jelles c.s.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0027r van 10 feb 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021v van 3 jul 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050r van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenharingpakkerij


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157r van 6 feb 1658 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet hoge huis van Claes Braem


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131v van 2 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stad Harlingen: pakhuis


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131v van 2 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet pakhuis van Claas Fontein


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJurjen Claessen Fontein


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0360v van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstraat


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenkerkhof


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0405v van 1 mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordentuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten noordenKlein kerkhof
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Braems


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0024r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0166r van 5 mrt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter Gerlofs


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-047Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-047Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0166r van 5 mrt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018r van 15 jun 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Reyers Mahu


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0195v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHanekuik koopman


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0201v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: op de hoek als men naar het weeshuis gaat]3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder
 
koperYebeltje Reyners Fontein, gehuwd met787-14-00 GG
koperHylke Hanekuik
eigenaar van 1/4Yebeltje Reyners Fontein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: de haven, of de straat aan de haven]
naastligger ten zuidenhet pas gekochte huis van Aefke Yeps
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Claes Heerma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: de haven, of de straat aan de haven]
verkoperde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011ra van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHylke Hanekuyk koopman


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Havensbrug op de hoek naar het weeshui, over dehuis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders
 
koper door niaarLivius Prigge, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland1400-00-00 CG
koper door niaarClaaske Thomas Wijngaarden
geniaarde koperburgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeester
huurderburgervaandrig Jacobus Dronrijp en vier anderenhavenmeester
gebruiker graanzoldersAefke Reyners Fontein, weduwe van60-00-00 CG
gebruiker graanzolderswijlen Fedde Pieters Dreyer
gebruiker graanzoldersBraamsecretaris
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westende weduwe van Claas Heerema
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperYbeltie Reynders Fontein, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Prigge, capitein bij de Admiraliteit, koopt, na niaar tegen de havenmeester Jacobus Dronrijp, een huis over de havenbrug, op de hoek als men naar `t Weeshuis gaat. Ten O. en N. de straat en haven, ten Z. Reiner Jansen, ten W. wd. Claas Heerema?. Gekocht van Ybeltie Reyners Fontein wv Hylke Douwes Hanekuik, voor 1400 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerGerloff Annes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-047 Zuiderhaven 4huis
eigenaarcaptn. Prigge
gebruiker
opmerkingledig


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: over de havenbrug, als men naar het Weeshuis gaat]huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders
 
koperJohannes Dronrijp, zoon vanhavenmeester1160-14-00 GG
huurder deelburgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester100-00-00 CG
huurder deelTheunis Block c.u.koopman45-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkopervrouw Titzia Prigge, gehuwd met
verkoperde heer Gerard Luppusoud luitenant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dronrijp, havenmeester, met zijn vader Jacobus Dronrijp, burger-hopman en oud-havenmeester, koopt groot, deftig en royaal huis, met twee kleine tuintjes en een pakhuis met graanzolders, over de havenbrug, op de hoek als men naar het Weeshuis gaat. Het huis wordt deels bewoond door zijn vader voor 100 cg. per jaar en deels door koopman Teunis Block c.u. voor 45 cg. per jaar. Ten O. en N. de haven of straet, ten W. Coene Willems, ten Z. Reiner Jansen Croon wd. Gekocht van Titzia Prigge x Gerard Luppus, oud-luitenant, voor 1161 gg. en 14 st.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0047v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0144v van 9 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. Dronrijp havenmeester


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperAnna Swaal, gehuwd metwinkelierse426-07-00 GG
koperSipke Wygers thans uitstedigzeeman
huurderNoordbruis havencherger40-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenAnna Swaal winkelierse
naastligger ten westenCoene Willems
naastligger ten noordenburgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester
verkoperburgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal x Sipke Wygers, zeevarende, koopt een huis wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. de koper, ten W. Coene Willems, ten N. de verkoper. De koper moet de wal naast het huis, ter lengte van 14 houtvoeten, onderhouden. En er is een clausule over de trappen naar de graanzolders. Gekocht van Johannes Dronrijp, havenmeester


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Johannes Dronrijp


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0124v van 28 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0066v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnna Zwaal winkelierse


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperJan Mannory, samen metkoopman1800-00-00 CG
koperJohannes Waterham Amsterdam
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenHerre Deddes
naastligger ten westende weduwe van Coene Willems
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
verkoperAnna Swael, gehuwd met
verkoperJohannes Janzenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe heren Jan Mannory en Johannes Waterham, kooplieden te A`dam, kopen een huis met inventaris, wz. Zuiderhaven. Ten O. straat en haven, ten Z. Heere Deddes, ten W. wd. Coene Willems, ten N. de havenmeester Johannes Dronrijp. Gekocht van Anna Zwaal x Johannes Janzen.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperJan Simons Backer distillateur en koopman736-00-00 GG
huurderPieter Asmus c.u.
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenHerre Deddes
naastligger ten westen[geniaarde koper] Jan Yemes
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoperJan MannorykoopmanAmsterdam
verkoperJohannes WaterhamkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Simons Backer, destillateur, koopt een huis met alles wat er in en aan is, wz. Zuiderhaven en waarin lange jaren een winkelnering is gedreven. Ten O. de straat en haven, ten W. Jan Yemes, ten Z. Heere Deddes, ten N. de havenmeester Jacobus Dronrijp. De koper moet de wal naast dit huis onderhouden ter lengte van 14, 5 houtvoeten. De graanzolder voorboven in dit huis, is van havenmeester Dronrijp en wordt niet meeverkocht. De tuin terzijde van het voorhuis moet de koper steeds afgeschut houden van de TRAPPEN van de graanzolders. Gekocht van Jan Mannory en Johannes Waterham, kooplieden te Amsterdam.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0207v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Simons


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]huis
 
koperHendrik Abels mr. zeilmaker700-21-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Here Deddes
naastligger ten westenCornelis Coenes
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
verkoper q.q.Rintje Lieuwes erfgezeten, geauthoriseerde executeurs en redders vanPingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Symons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Abels, mr. zoutmaker, koopt deftig en zeer voortreffelijk huis Wz. Zuiderhaven, thans bewoond door de koper c.u. voor 64 cg. Geen grondpacht. Met onderhoud van de wal nevens dit huis ter lengte van 14 1/2 houtvoeten alsmede de muur waarop de schoorsteen rust. De graansolder voorboven dit huis behoort aan de naastligger ten noorden de heer capitein Van der Beets. Ten O. de straat en haven, ten Z. erven Here Deddes, ten W. Cornelis Coenes, ten N. de heer Van der Beets. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 700 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koperCornelis Arjens Visser schuitschipper600-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herre Deddes
naastligger ten westenCornelis Oenes
naastligger ten noordende heer Willem van der Beets kapitein
verkoper q.q.Augustus Robbertus van Dalsen, curator overnotaris
verkoperde boedel van Hendrik Abels, gehuwd metmr. zeilmaker
verkoperRinske Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Visser, schuitschipper, koopt huis wz. Zuiderhaven. Koper zal de wal naast dit huis, ter lengte van 14 voeten, moeten onderhouden. De graanzolder voorboven in dit huis behoort aan de naastligger ten N., capitein Willem van der Beets, en wordt dus niet meeverkocht. Zie clausule over de TRAPPEN naar die graanzolder. Ten O. de straat en haven, ten W. Cornelis Coenes (Bontekoe?), ten Z. erven Heere Deddes, ten N. Willem van der Beets. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Hendrik Abels, mr. zeilmaker x Rinske Jelles.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0081r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Visser


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0109v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Arjens Visser


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Arjens visser


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0299v van 13 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]huis
 
koperHendrik Abels mr. zeilmaker700-21-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven en straat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Here Deddes
naastligger ten westenCornelis Coenes
naastligger ten noordenvan der Beets kapitein
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, geauthoriseerde executeur en reddermr. bakker
verkoper q.q.Rintje Lieuwes erfgezeten, geauthoriseerde executeurs en redders vanPingjum
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Symons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Abels, mr. zoutmaker, koopt deftig en zeer voortreffelijk huis Wz. Zuiderhaven, thans bewoond door de koper c.u. voor 64 cg. Geen grondpacht. Met onderhoud van de wal nevens dit huis ter lengte van 14 1/2 houtvoeten alsmede de muur waarop de schoorsteen rust. De graansolder voorboven dit huis behoort aan de naastligger ten noorden de heer capitein Van der Beets. Ten O. de straat en haven, ten Z. erven Here Deddes, ten W. Cornelis Coenes, ten N. de heer Van der Beets. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 700 gg. 21 st.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven WZhuis
 
koper door niaarJacob Sas, gehuwd met199-21-00 GG
koper door niaarAntje Wybes Lorreau
geniaarde koperAugustus Robbertus van Dalsennotaris
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenTjaard Eedes
naastligger ten westenJohannes
naastligger ten noordenA. L. Tabes
crediteurburgerbevelhebber Thomas van Slootenkoopman
verkoperCornelis Arjens Visserschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sas x Antje Wybes Loorman? koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Augustus Robertus van Dalsen, notaris, een huis wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. Tjaard Eedes? Gaeles?, ten W. Johannes?, ten N. Anneus Lourens Tabes. De wal van 14, 5 voeten lengte, en de muur waarop de schoorsteen staat, moeten door de koper worden onderhouden etc. Gekocht van Cornelis Arjens Visser, schuitschipper, voor 199 gg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Sas


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0187r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 4Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Havenbrugh]huis thans ledig
 
koper door niaarA. J. Conradi 350-00-00 CG
geniaarde koperJan Baukes, gehuwd met
geniaarde koperHinke Abrahams Roosen
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjeerd Eedes
naastligger ten westende heer A. J. Conradi
naastligger ten noordende heer A. J. Conradi
verkoperJacob Saskoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-049 Zuiderhaven 4A J Conradi2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-229Zuiderhaven 4Johannes Harkes Pottinga... Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes Wijngaarden, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-229Zuiderhaven 4A J Conradi pakhuis


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-229Zuiderhaven 4provisionele en finale toewijzingfl. 620pakhuis met graanzolders aan de Zuiderhaven H-229
 
verkoper6 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
koperWyger Harmens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2022Zuiderhaven 4 Harmens en ZoonenHarlingenzeehandelaarspakhuis en erf (90 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-229Zuiderhaven 4Katrina Minnema, overleden op 13 maart 184763 jr, geboren Bolsward 14/11/1783, overleden Kerkstraat H 229, wed. P. Scholtes, vrouw van Arend Jansen Tiemsma, moeder van Eelkje Arends Janssen-Tiemsma (vrouw van Petrus Jacobus Vaes, wafelbakker), Anna Arends Janssen-Tiemsma, Catharina Arends Janssen (vrouw van Franciscus Wolffers, wafelbakker Den-Bosch: doen aangifte in bijgevoegde memorie 7018/811) en Anton P. Scholtens, wafelbakker Monnikendam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2022H-229 (Zuiderhaven)Harmens & Zonenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2022H-293 (Zuiderhaven) Harmens & Zonenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4 (H-293)D. Harmens (te Leeuwarden)pakhuis
Sectie A nr. 4732Zuiderhaven 4 (H-293)fa. Harmens (en Zn.)pakhuis


1958 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 4tj. lichtendahlvisbewerkingsinrichting66


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4gemeentelijk monument11 van 20ca. 1900


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4731Zuiderhaven 4
  terug