Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 41 8-171 8-194 F-003 F-006
Naastliggers vanZuiderhaven 41
ten oostenZuiderhaven 43
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 39


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYeme Royers


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Zuiderhaven 41twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022r van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van N. N. ontvanger-generaal


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Zuiderhaven 41drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Zuiderhaven 41drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-171 Zuiderhaven 41huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0026r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. Fontein


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-171 Zuiderhaven 41hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Zytzes
naastligger ten oostenJan Wypkes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0237r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPierius van Scheltinga
naastligger ten westenstraat


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Coenraad Bakker


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. U. de Vrij


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 Zuiderhaven 41C L van Beyma thoe Kingma13-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0089r van 25 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten Admiraliteit in Friesland


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 41Coert Lambertus van Beyma... en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-003Zuiderhaven 41C L van Beyma pakhuis ledig


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 41provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 41erven Murk Klazes StolteHarlingenhuis en erf (300 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 41Francina Nicolaas Webber... Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 41Jan Igles Schaap... en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 41provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 41Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 41koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 41Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 228 van 29 sep 1876
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 41koopaktefl. 1100huis F-003
 
verkoperPieter Alberts Kuipers
koperHeere Dikkerboom


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3373F-006 (Zuiderhaven)Heere Dikkerboomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3373Zuiderhaven 41 (F-006)Heere Dikkerboom


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 41 Heere Dikkerboomwinkelbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 41E.A.Kleinmachinist


1960 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 41 deutz holland service bvmachineapparatenfabriek63
  terug