Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 43,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 43 8-170 8-193 F-003 F-007
Naastliggers vanZuiderhaven 43
ten oostenZuiderhaven 45
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 41


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032v van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiema, gehuwd metkistmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerWybe Hendriks


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018v van 15 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentimmerhuis van Wybe Hendricks


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022r van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 43Zuiderhaven nabij Zuiderbrugtimmerhuis dwarshelling gereedschap
 
koperReiner Outgerd c.u.258-19-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Outgerd
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende weduwe van N. N. ontvanger-generaal
naastligger ten noordenJanke Ruids
verkoperWybe Hendriks Bantema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Outgers koopt een timmerhuis, met een dwarshelling op de wal en alle gereedschappen, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. de koper, ten W. wd. de ontvanger-generaal, ten Z. de straat en haven, ten N. Janke Ruurds. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Wybe Hendrix Bantema.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43huis & timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
gebruikerReinder Outgers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0026r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ [staat: wal waar de helling loopt tot het huis ten oosten]timmerhuis met een dwarshelling
 
koperPieter Keimpes jr., burgermr. scheepstimmerman102-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Reidhorst
naastligger ten oostenHilbrand Dirks
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenHendrik Baltus
verkoperAefke Steevens Swerms, weduwe van
wijlen Pieter Reinersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sytses, scheepstimmerbaas koopt, na niaar ratione sanguinis, een timmerhuis met dwarshelling, strekkende oostwaarts tot het erf van de naastligger ten O., welk huis is gekocht door Hendrik Reidhorst en Hilbrand Dirks, ten W. ds. Fontein, ten Z. de straat en haven, ten N. Hendrik Baltus. Gekocht van Aefke Steevens Swerms wv mr. scheepstimmerman Pieter Reiners.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0028r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet timmerhuis van Pieter Keimpes jr., burgermr. scheepstimmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-170 Zuiderhaven 43wed. Pieter Reiners, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0237r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 45, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPierius van Scheltinga
naastligger ten westenstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-193 Zuiderhaven 43W C Bakker wed4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Coert Lambertus van Beyma... en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-003Zuiderhaven 43C L van Beyma pakhuis ledig


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1452Zuiderhaven 43erven Murk Klazes StolteHarlingenerf (159 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Francina Nicolaas Webber... Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Jan Igles Schaap... en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 43Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1872 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 43, HarlingenZuiderhaven 43Jong, A R de;Jong, A C deOp den 4 Juli 1872
hebben
A.R. en A.C. de JONG
den eersten steen
an dit gebouw
gelegd.'
gerestaureerd 1991


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 228 van 29 sep 1876
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43koopaktefl. 1100huis F-003
 
verkoperPieter Alberts Kuipers
koperHeere Dikkerboom


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3374F-007 (Zuiderhaven)Rafaël Paiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4566Zuiderhaven 43 (F-007)Raphaël Pais


1924 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 43Oud Harlingen Magazine 1995[gerechtsdeurwaarder Egbert Kuipers] Na eerst op Zuiderhaven 43 te hebben gewoond verhuisde het gezin in 1924 naar Zuiderhaven 57


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 43G.Hoekhoutbewerker


1933 - kentekenadresnaam
B-18759
Zuiderhaven Folkert Alta


1933 - kentekenadresnaam
B-19618
Zuiderhaven 43Folkert Alta


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Sj. Hoekstra817Huisschilder


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Sj. Hoekstra817Huisschilder
  terug