Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 44
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 444-190 4-203 H-161H-195


Naastliggers vanZuiderhaven 44
ten oostenZuiderhaven 46
ten westenZuiderhaven 42
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 44naamloze steeg ten westen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0048v van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurien Scheltes


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159v van 21 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claas Jurjens Fontein


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claas Fontein


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033va van 26 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claas Jurjens Fontein


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0020va van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner Fonteyn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190Zuiderhaven 44
eigenaarwed. Hylke Sydses
gebruikerwed. Hylke Sydses
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190Zuiderhaven 44huis
eigenaarwed. Hylke Sydses
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190Zuiderhaven 44huis
eigenaarwed. Hylke Sydses
gebruikerwed. Hylke Sydses
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0200r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrederik Vliethoorn


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0197v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 44Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider- of Nieuwehaven]1100‑00‑00 GGhuis en tuin
koperFrederik Vliethoorn, gehuwd met
koperGeertruid Windhuysen
naastligger ten oostenSymon Lamsma
naastligger ten oostenals bewoner ds. Boterweg predikant
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende hof van Yke Goverts
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tjeerd Gerbens
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Vliethoorn x Geertruid Windhuysen koopt huis en hovinge. Ten O. Symon Lambsma, ten W. wd. Tjeerd Gerbens en de tuin van Yke Goverts [Potkast], ten Z. de Baenstraat, ten N. de straat en haven. Gekocht van erven Reyner Clasen Fontein.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 44Zuiderhaven ZZ2200‑00‑00 CGhuis en grote hof
aanhandelaarFokke Tjeerds van Esta
aanhandelaarGrytie Douwes
naastligger ten oostenSymon Lambsma koopman
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenGerloff Pyters koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verwandelaardrossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn, gehuwd met te Den Haag
verwandelaarGeertruyd Windhuisen te Den Haag


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190Zuiderhaven 44huis
eigenaarSymon Lambsma
gebruikerSymon Lambsma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-190 Zuiderhaven 44Jan Cramer, bestaande uit 5 personen50‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0066v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190Zuiderhaven 44huis
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0104v van 3 sep 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 44Zuiderhaven ZZ1604‑00‑00 GGhuis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis
koperA. J. Conradi secretaris
huurderP. Tetrode c.u.
naastligger ten oostenA. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. N. van Loon
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan A. Bakker
verkoper van 1/2Sjoukje Hoogstraten, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen R. Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris koopt huis, hof, stalling, wagenhuis en washuis of knechtswoning zz. Zuiderhaven, vroeger bewoond door Robijn Arjens x Antje Jans Bakker. Ten O. de koper, ten W. erven dr. Nicolaas van Loon, ten Z. de Baanstraat, ten N. de straat. Gekocht van Jan A. Bakker en Sjoukje Hoogstraten wv R. Nauta, elk voor de helft.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-203, pag. 94Zuiderhaven 44A J Conradi6‑00‑00 cghuis


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-161Zuiderhaven 44A J Conradi ledig


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 110 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-161Zuiderhaven 44Martinus Mijll Jacobus Posthuma, overleden op 5 december 1824zoon van Jacobus Posthuma, houtkoopman (Zuiderhaven H 161) en Anna M. Meill, broer van minderjarige Hendrika en Bregtje Jacobus Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 84 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-161Zuiderhaven 44Dirk Cornelis Simonsz, overleden op 8 januari 1825zoon van Cornelis Pieter Simonsz, commissionair (Zuiderhaven H 161) en Eke Gratama, broer van minderjarige Elisabeth, Dorothea, Catharina, Hendrik en Rinske Cornelis Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-161Zuiderhaven 44provisionele en finale toewijzingfl. 780huis en tuin aan de Zuiderhaven H-161
 
verkoper3 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostenhet eerste perceel in deze akte, H-160
ten zuidende Baanstraat
ten westenSicco Posthuma
ten noordende Zuiderhaven
koperHervormde Gemeente


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 52 van 5 jun 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-161Zuiderhaven 44koopaktefl. 550huis H-161
 
verkoper en cedentAbraham Ledeboer
koperJohannes Damen
cessionarisWillem Mourits Reinbach
cessionarisHendrik Jans Smith


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1925Zuiderhaven 44Sikke PosthumahoutkoopmanHarlingenhuis en erf (290 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 91 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-161Zuiderhaven 44Johanna Johannes Damen, overleden op 3 september 1836dochter van Johannes Damen (Zuiderhaven H 161) en Neeltje Jacobs Ferwerda, zuster van minderjarige Margaretha, Hiltje, Rijn, Anna, Grietje en Jacoba Johannes Damen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-161Zuiderhaven 44Neeltje Ferwerda... N.H., dv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nijhof; BS huw 1819, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-161; VT1839; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-161Johannes Damen45 jdeurwaarderHarlingenm, protestant, gehuwd
H-161Neeltie Ferwerda48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-161Rein Damen17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-161Margaretha Damen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Heiltie Damen18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Antie Damen15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Grietje Damen12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-161Jacoba Damen8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-161Zuiderhaven 44Johannes Daams... D, en Margaretha Hoeve; BS huw 1818, huw 1819 1820 huwelijken, huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 45 jaar, (geslnm: Damen), geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder, wijk H-161; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1925Zuiderhaven H-162Johannes F. Posthuma en mede eig.woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 44 Jacob de Ruiterzonderf. 3600f. 4200
  terug