Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Zuiderhaven 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 478-1698-1698-192F-005F-009


Naastliggers vanZuiderhaven 47
ten oostenZuiderhaven 49
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 45
ten noordenGrote Ossenmarkt 14


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0075v van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Robijn Wybes


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0348v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Mary Tiaardts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0033v van 19 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Wybes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Wybes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0139r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMary Robijns


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe Zuiderhaven] bij het huis waarin Marij Robijn is gestorven00‑00‑00 cghuis en tuin
koper provisioneelN. N.
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond tuinde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Jelle Jaspers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeere Reyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Egbert Harings, gehuwd met
verkoperSiucke Robijns
verkoperRuyrt Hiddes, gehuwd met
verkoperHylckien Robijns
verkoperSytse Hackes, gehuwd met
verkoperHeertie Robijns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Egbert Harings als vader van zijn kinderen bij Siucke Robijns, en Hylckien Robijns x Ruyrt Hiddes, en Heertie Robijns x Sytse Harkes, een huis met tuin daar achter op de Nieuwe Zuiderhaven, waar Marij Robijns uit verstorven is. Ten O. burgemeester Jelle Jaspers, ten W. Heere Reyns. Grondpacht voor het huis 4 gulden, voor de tuin 14 st., aan de Stad.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]1200‑00‑00 cghuis met tuin daarachter
koperHero Reins, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperMary Sioerdts
verpachter grond huisde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond tuinde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspars Bennama
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende koper Hero Reins c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytse Hackes, gehuwd met
verkoperHero Robijns


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0077v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHere Reyns


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152r van 22 aug 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSent Huyberts


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002ra van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHencke Heeres


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032v van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuke Dirx kistmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio 164Zuiderhaven 47huis
eigenaarAucke Dirks
gebruikerAucke Dirks
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018v van 15 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAucke Dircks


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio 107rZuiderhaven 47huis
eigenaarAuke Dirx
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingonvermoogende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio Zuiderhaven 47huis
eigenaarAuke Dirks
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende
opmerkingonvermogende


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ375‑00‑00 gghuis
koperburgemeester Joost Agema, gehuwd met
koperFokeltje Reneman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Feitama koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenReyner Outgers
naastligger ten noordenFijke Douwes
verkoperAuke Dirksmr. kistmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio 108rZuiderhaven 47huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerHoratius van Zeist
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0028r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Joost Agema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-169Zuiderhaven 47Horatius van Zeist, bestaande uit 5 personen04‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0058v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Joost Agema


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio 108rZuiderhaven 47huis
eigenaarburgemr. Agema
gebruikerHoratius van Zeyst
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-169, fol. 153vZuiderhaven 47Horatius van Seyst cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderenweever19:5:00 cg3:4:00 cgbestaet geringh


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug350‑00‑00 gghuis
koperPoulus Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
koperTrijntie Jans
huurderGerrit Jans de Groot e.a.
naastligger ten oostenSybrant Feitema
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenAnne Sytses scheepstimmerman
naastligger ten noordenHendrik Croese* hofmeester
verkoper van 1/12oud burgerhopman Harmen Agema
verkoper van 1/12Roelofke Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Wessel Keimpesassistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/12Rinske Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Tjebbe Spannenburgmr. tingieter
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema
verkoper van 1/12Age Dirks Agemadoodgraver
verkoper van 1/12Lijsbert Symens de Haas, gehuwd met
verkoper van 1/12Evert Wiardamr. zilversmid
verkoper van 1/12majoor Age de Haasexecuteur
verkoper q.q.oud burgerhopman Harmen Agema, curator over
verkoper van 1/12Berber Symons de Haes
verkoper van 1/12Catharina Symons de Haes
verkoper van 1/12Albertus Symons de Haes
verkoper van 1/12Govert Symons de Haes
verkoper van 1/12Anna Symons de Haes
erflaterwijlen majoor Symon de Haes, gehuwd metexecuteur
erflaterwijlen Beatrix Agema
erflaterwijlen burgemeester Joost Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. huistimmerman x Trijntie Jans kopen huis aan de Suiderhaven nz. omtrent de Zuiderbrugge. Geen grondpacht. Als huurders bewoond door Gerrit Jans de Groot en meer andere. Ten O. koopman Sybrant Feitema, ten Z. de straat en haven, ten W. scheepstimmerman Anne Sytses, ten N. hofmeester Hendrik Croese. Beschrijving van het huis en daer onder een woonkelder [...] en een kaske in de muur [...] en een put mandelig met de O. naastligger. Gekocht van burgerhopman Harmen Agema, Roelofke Dirks Agema x adsistent en schipslaaper van `t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit Wessel Keimpes, Rinske Dirks Agema x mr. tinnegieter Tjebbe Spannenburg, meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema en doodgraver Esge (Age?) Dirks Agema, en Lijsbert Symens de Haas x mr. silversmid Evert Wiaerda, majoor en executeur Age de Haas. Harmen Agema is ook geauthoriseerde curator over Berber, Catharina, Albertus, Govert en Anna Symens de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen de majoor en executeur Symon de Haas en Beatrix Agema. Allen voor 1/12 en samen voor `t geheel, als erfgenamen van hun wijlen broeder en oom Joost Agema, in leeven regeerend burgemeester, voor 350 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio 109rZuiderhaven 47huis
eigenaarPaulus Dirks
gebruikerHoratius van Seist c.soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPaulus Dirks timmerman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-169 , folio 109rZuiderhaven 47huis
eigenaarPaulus Dirks
gebruikerHoratius van Seist c.s.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0192v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Paulus


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-192 , folio 183rZuiderhaven 47huis
eigenaarJan Poulus
gebruikerAlbert Hendriks
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerLouwrens Lentz
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerIJsbrand Ypes wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerHarm. Stevens vrouw
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrug00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
huurderDirk Martens c.u. en c.s.71‑00‑00 cg
naastligger ten oostenS. Wybinga
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenW. C. Bakker
naastligger ten noordenJacob Pieters
verkoper q.q.vroedsman Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgervaandrig Mechiel Nauta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperPaulus Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperTrijntje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperBaukje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperSierk Jansen Lansenberg minderjarig
erflaterwijlen Jan Paulus Lansenberg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0103v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Wybenga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-192 , folio 183rZuiderhaven 47huis
eigenaarSchelte Wybenga
gebruikerDirk Martens
huurwaarde54‑00‑00 cg
gebruikerSybe Andries
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal72‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal69‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑10‑14 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0218v van 16 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenledige grond


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ147‑00‑00 ggplek grond
koper door niaarP. Tetrode, gehuwd metkoopman
koper door niaarAurelia Gratama
geniaarde koperAlbert Bolman
geniaarde koperHarke van der Stok
geniaarde koperJohannes Jac. Kerkhoven
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Rasschen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen W. C. Bakker
naastligger ten noordenJan Yemes
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-192 , folio 183rZuiderhaven 47pakhuis
eigenaarP. Tetrode
gebruiker
opmerkingafgebroken en de grond bekemd onder no. 8-151


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-192 , pag. 178Zuiderhaven 47P. Tetrode 4‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Coert Lambertus van Beyma... id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-005Zuiderhaven 47C L van Beymaledig plek grond


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-005Zuiderhaven 47provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 119 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-005Zuiderhaven 47Tettje Tjallings Terpstra, overleden op 21 maart 183048 jr, vrouw van Bauke Paulus Wiersma, melktapper Bildtpoort F 5, moeder van Paulus, schutter, Corneliske, Jacob, kleermaker, Eelke, fuselier en minderjarige Tietje, Sytske, Inne, Wybe en Tjerkje Baukes Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1461Zuiderhaven 47Murk Hoek timmermanHarlingenpakhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Anna Martha Catrijna Snijder... HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1844, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Grietje Peetsmaoud 36 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Hartman Selstraoud 38 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Johann Ahrend Bolte... Pralle, (gk); BS geb 1843, ovl 1874; oud 35 jaar, geb Bremen (!) en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-005; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-005ZuiderhavenJan Bolta35 jkuiperBreemenm, protestant, gehuwd
F-005ZuiderhavenGrietje Pelsma [Peltsma]36 jBalkv, rooms katholiek, gehuwd
F-005ZuiderhavenHartman Pelsma [Pelstra]38 jBalkm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Alegonda Merkelbach... M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1816, ovl 1845, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-015, wijk F-005; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-015; VT1839; geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Rinkje van der Veergeb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2453Zuiderhaven F-005Egbert Land mastmakerij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3056Zuiderhaven F-009 Pieter Jans Holstein bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3056Zuiderhaven 47 (F-009)Pieter Holstein (Jzn.)bergplaats


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 47D. (Dirk) Zegel


2023
0.24677014350891






  terug