Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 504-193 4-200 H-158H-192


Naastliggers vanZuiderhaven 50
ten oostenZuiderhaven 52
ten westenZuiderhaven 48
ten noordende Zuiderhaven


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0298r van 27 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendricks


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0081r van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50zuider nieuwe stad ZZ1150‑00‑00 GGpakhuis met hof en plantage
koperJacob Pyeters c.u.
naastligger ten oostenhuis en hof van de weduwe van wijlen Gerryt Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd het Engels huis van Syebe Aenes c.u.het Engels Huis
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperThomas Alles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyeters, koopman c.u. koopt een pakhuis met een hof etc., zz. Zuider nieuwe Stad. Ten O. het huis en hof van wd. Gerryt Auckes, ten W. 'het Engels Huis' dat nu toebehoort aan Sybe Aenes. Gekocht van Thomas Alles c.u. voor 1150 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079r van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208v van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendwarshuis met haringhang en spaanderhuis van wijlen verkoper Gerrit Auckes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0053v van 9 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Haenties c.soc.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0119v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]2225‑00‑00 GGhuis en hof daarachter
koperAbram Groenwolt c.u.ontvanger
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer Itsma secretaris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende haringhang en spaanderloods van Wytse Beyma
naastligger ten westende hof van Jacop Pyters
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDouwe Meyntes
verkoperHessel Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Groenwolt, ontvanger, koopt huis met hof erachter. Ten O. de heer secretaris Aitsma, ten W. Wytse Beyma met de haringhang en de spaanderloods en Jacop Pyters` hof. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Douwe Meyntes en Hessel Haenties voor 2225 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252v van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0207r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50zuider nieuwe stad bij de kleine nieuwe sluis630‑00‑00 GGdwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang
koperNeeltie Dircx te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAbram Groenewolt commies
naastligger ten zuidenAbram Groenewolt commies
naastligger ten westenhet pakhuis van de weduwe van Jacob Pyters
naastligger ten noordenstraat en haven
verkoperWytse Johannes Beima


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0232v van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233r van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239r van 27 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvoormalig huis en haringhang van Wytze Beyma
naastligger ten westende hof van de weduwe van Jacob Pieters


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123v van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ2300‑14‑00 GGpakhuis met plaats en hof
koperburgemeester Harmen Synes Nauta c.u.
naastligger ten oostende heer Idsinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet Engelse huis
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSeerp Tiepkes c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Synes Nauta, burgemeester koopt een pakhuis, plaats en hof, zz. Zuiderhaven. Ten O. de heer Idsinga, ten W. 'het Engels Huis'. Gekocht van Seerp Tjepkes (Gratama?), voor 2300 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0356v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensr. Reyner Gijsberts Fontein


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0321r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ [staat: Nieuwe haven]2110‑00‑00 GGhuis en hof
koperMaturin Guitet, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperJohanna Hester Hamerstein
huurderAleff van Idsinga raad160‑00‑00 CG
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga
naastligger ten oostenJan Meynerts
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westende heer Kempenaar
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
verkoperYbeltie Harmens Nauta, gehuwd met
verkoperReiner Gijsberts Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaturijn Guitet x Johanna Hester Hamerstein koopt groot huis a. d. Zuiderhaven. Ten O. Mathijs van Idsinga en Jan Meinerts, ten W. Danckert de Kempenaer, ten Z. en N. de straat. Gekocht van Ybeltje Harmens Nauta, de vrouw van Reiner Gijsberts Fontein, voor 2110 gg. (zie ook onder Zuiderhaven 52 voor Guitet.)


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis, hoff etc.
eigenaarde heer Kempenaer
gebruikercommys Scheltinga
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑08‑00 CG
opmerkingde heer Kempenaer segt dat sijn huis leeg staet en geen huir doet


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis
eigenaarde heer Kempenaar
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde24‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis
eigenaarde heer Kempenaer erven
gebruikerde heer Kempenaer erven
huurwaarde122‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑06‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0378r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ200‑00‑00 GGhuis en hof
koper door niaarHylke Douwes Hanekuyk koopman
geniaarde koperTjeerd Fockeskoopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJan Aens c.u.bontwever
huurderde weduwe van Hamerstein
naastligger ten oostenhuis en ledig erf van Hylke Douwes Hanekuyk koopman
naastligger ten zuidenkamers
naastligger ten westenPieter Douwes ijzersmid
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperMaturijn Guitet, weduwnaar vankapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperwijlen Johanna Hester Hamerstein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Douwes Hanekuyk koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Tjeerd Fockes van Esta, een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. het huis en ledig erf van de koper, ten W. wd. Pieter Douwes, mr. ijzersmid, ten Z. een camer, ten N. de straat en haven. Gekocht van Maturijn Guitet, kapt. ter zee bij de Admiraliteit., als erfgenaam van zijn wl. vrouw Johanna Hester Hamerstein, voor 200 gg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0007v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ367‑12‑00 CGhuis en hof daarachter
koper door niaarTjeerd Fockes Esta
naastligger ten oostende koper Tjeerd Fockes Esta
naastligger ten zuidenzekere kamers
naastligger ten westende weduwe van Pyter Douwes
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperHylke Douwes Hanekuikkoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis
eigenaarAafke Jans
eigenaarerven Maartie Jans
gebruikerHessel Sytses
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0120v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Danker de Kempenaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-193 Zuiderhaven 50Claas Scheltes, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 50huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerKlaas Schultes cum soc.
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0146v van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenjuffrouw Guitet


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0171v van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ2600‑00‑00 CGhuis met hof
koperde heer Hendrik Tenckinck equipagemeester Admiraliteit
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer C. van Beima, met
naastligger ten oostenOtte Johannes
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westende heer Bonnefaes van der Haar
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperjuffrouw Hinrietta Albertina Maria Gutet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Tenckinck equipagemeester bij de Admiraliteit van Friesland, koopt deftig huis en mooie tuin, met de vast goederen daarin, waarvan uitgebreide beschrijving. Ten O. C. van Beyma, ten W. Bonefaas v.d. Haar, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Henrietta Albertina Maria Guitet. (zie ook onder nr. 56.)


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0142r van 25 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ4150‑00‑00 CGheerlijk huis met tuin
koperds. Joannes Stinstra doopsgezind predikant
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. M. van Beyma c.s.
naastligger ten zuidenlijnbaan en huis van Jacob Johannes
naastligger ten westenB. van der Haar
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperGesina Catharina Tenckink, erfgenaam
verkoper van 2/3Johanna Rebecca Tenckink, erfgenamen van
erflaterwijlen H. Tenckinkequipagemeester
verkoperGesina Catharina Tenckink, rechthebbende bij scheiding
verkoper van 1/3Johanna Rebecca Tenckink, rechthebbenden bij scheiding van
erflaterwijlen ds. Jan Willem Coenraad Tenckink, broerpredikant te Warrega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaD.G. ds. Johannes Stinstra koopt huis en tuin. Ten O. E.M. van Beyma, ten W. Bonefaas v.d. Haar, ten Z. de lijnbaan van Jacob Johannes, ten N. de straat en haven. Gekocht van Gesina Catharina- en Johanna Rebecca Tenckink voor 2/3 als erven van hun broer, de equipagemeester H. Tenckinck, en voor 1/3 van hun broer ds. Jan Willem Coenraad Tenckink te Warga, voor 4150 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0279r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Stinstra


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Stinstra predikant


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0223v van 25 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven NZ1657‑21‑00 GGhuis en tuin
kopervroedsman Johannes Ewout Frank, gehuwd met
koperGeertje Offringa
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenE. M. van Beima
naastligger ten oostenGerryt Alberts
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenA. J. Conradi
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperds. Heere Oosterbaan, erfgenaamdoopsgezind predikant
verkoperBoudina Stinstra, erfgenaam, gehuwd met
verkoperJelle Wildschut
verkoperCatharina Stinstra, erfgenaam, gehuwd met
verkoperDirk Fontein
verkoperds. Pieter Stinstra, erfgenaam en als gelastigde vandoopsgezind predikant te Franeker
verkoperWillem Stinstra, erfgenamen van te Amsterdam
erflaterwijlen ds. Johannes Stinstradoopsgezind predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ewout Frank mede-raad in de vroedschap x Geertje Offringa koopt groot huis en tuin Zuiderhaven zz. voorheen bewoond door wl. ds. Johannes Stinstra. Ten O. Eduard Marius van Beima en Gerryt Alberts, ten W. de secretaris A.J. Conradi, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van erven wln ds. Johannes Stinstra, vroeger D.G. ds. te Harlingen, nl. D.G. ds. Heere Oosterbaan, Baudina Stinstra x Jelle Wildschut, Catharina Stinstra x Dirk Fontein, D.G. ds. Pieter Stinstra te Franeker en Willem Stinstra te Amsterdam.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0292r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt Alberts


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0001r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 50Zuiderhaven ZZ1225‑00‑00 CGhuis
koper door niaarA. J. Conradi secretaris
geniaarde koperRein Rosemastrandmeester
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenE. M. van Beima
naastligger ten oostenGerrit Alberts
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenA. J. Conradi secretaris
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperburgemeester Johannes Frank, gehuwd met
verkoperGeertje Offringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe secretaris A.J. Conradi koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen strandmeester Rein Rosema, een huis en hof zz. Zuiderhaven. Ten O. de huizen die verkocht zijn door E.M. van Beima en Gerrit Alberts, ten W. de koper, met wie de zijmuur van voor tot achter mandelig is, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Grondpacht 8 cg aan de Stad. Gekocht van Johannes Frank, burgemeester x Geertje Offringa, voor 1225 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133v van 27 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. J. Conradi


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-193 , pag. 65Zuiderhaven 50dr Ringh


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-200, pag. 94Zuiderhaven 50A van Ringh1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-158Zuiderhaven 50Anthonius Henricus van Ringh... en de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad betaald. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk H-158, med. doctor, 1814. (GAH204); A. vR., Medicinae Doctor en Agatha Bolta, beide van HRL, hebben hunne ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 50 A. van Ringhfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-158Zuiderhaven 50A van Ringh A van Ringh med: doctor


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 133 en 135 van 20 mrt 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-158Zuiderhaven 50provisionele en finale toewijzingfl. 695huis H-158 en losse goederen
 
Agatha Gerbrandus Bolta (wv Anthony van Ringh, q.q.)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 69 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-158Zuiderhaven 50Akke Bohmers, overleden op 21 augustus 1824dochter van Willem Bohmers, fabriquer (Zuiderhaven H 158) en Sytske Theunis Houtsma, zuster van minderjarige Christiaan Willems Bohmers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1920Zuiderhaven 50Thomas Jans ZwanenburgscheepstimmmermanHarlingenhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-158Zuiderhaven 50Albertje Reussienoud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk H-158; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-158Zuiderhaven 50Barend R. van Wijkoud 52 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, scheepskapitein, wijk H-158; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-158Barend R van Wijk52 jscheepskapiteinPekel Am, protestant, gehuwd
H-158Albertje Reussien36 jVeendamv, protestant, gehuwd
H-158Annegiena van Wijk7 jVeendamv, protestant, ongehuwd
H-158Alberdina van Wijk5 jVeendamv, protestant, ongehuwd
H-158Jantina van Wijk2 jVeendamv, protestant, ongehuwd
H-158Janna Bekkering27 jWildervankv, protestant, ongehuwd


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2914 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-158Zuiderhaven 50Titus Bernardus Zantman, overleden op 13 mei 1853geboren 17/1/1853, zoon van Bernardus Zantman, molenaarsknecht (Zuiderhaven/Kleine Sluis H 158) en Catharina Dijkhoff, broer van minderjarige Regina, Johannes en Antonius Bernardus Zantman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
  terug