Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 524-1954-1954-198H-157H-191
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 524-1954-1974-198H-157H-191
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 524-1964-1984-198H-157H-191


Naastliggers vanZuiderhaven 52
ten oostenZuiderhaven 54
ten westenZuiderhaven 50
ten noordende Zuiderhaven


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0298r van 27 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52ZuiderhavenZZ [staat: in de zuider nieuwe stad aan de zuider nieuwe haven ZZ]649‑10‑00 cghof met prieel, bomen en kruiden, en ledige plaats
koperIsbrant Toenis, gehuwd met
koperMagdalena Sibrants
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende verkoper Feycke Joostes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendricks
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Feycke Joostes, gehuwd met
verkoperTrijntie Cornelis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385v van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIsbrant Toenis


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0393r van 28 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIsbrant Toenis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0145r van 18 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengezworen gemeensman Gerryt Auckes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0096r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengezworen gemeensman Gerryt Auckes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Gerryt Auckes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0081r van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van de weduwe van wijlen Gerryt Auckes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208v van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het Zwart Vallaat]1900‑00‑00 gghuis, hof erachter
koper van 1/2Douwe Meynerts, en
koper van 1/2Hessel Haenties
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
naastligger ten oostenJan Gerckes Hoptilla oud kapitein
naastligger ten westendwarshuis met haringhang en spaanderhuis van wijlen verkoper Gerrit Auckes
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Gerrit Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meynerts en Hessel Haenties kopen elk voor 1/2 een huis en hof bij het Swart Verlaet. Ten O. de oud-kapt. Jan Gerckes Hoptilla, ten W. het dwarshuis met de haringhang en spaanderhuis van de verkoper. Gekocht van wd. en erven van Gerrit Auckes, voor 1900 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0261r van 18 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van Douwe Meyntes c.s.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0053v van 9 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Haenties c.soc.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0119v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Itsma secretaris


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252v van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZ [staat: achter het huis van Wytse Beima]250‑00‑00 cgspaanderhuis
koperburgervaandrig Abraham Groenwolt c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden
verkoperWytse Beima c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Groenwolt koopt het spaanderhuis achter het huis van Wytse Beyma. Gekocht van Wytse Beima.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174r van 6 jun 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Abraham Groenewoldt c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0207r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbram Groenewolt commies


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52zuider nieuwe stad2810‑00‑00 gghuis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belvedère
koperSaco Idsinga, gehuwd metontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
koperCunira Frankena
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: baanstraat]
naastligger ten westenvoormalig huis en haringhang van Wytze Beyma
naastligger ten westende hof van de weduwe van wijlen Jacob Pieters
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastliggerde kamer van Auke Jacobs
naastliggerde kamer van de erfgenamen van wijlen Roeloff Clases
verkoperburgerhopman Abraham Groenewolt, gehuwd metsecretaris Admiraliteit in Friesland
verkoperNieske Jans Wiertsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaco Idsinga, ontvanger-generaal bij de Admiraliteit x Cunera Frankena koopt huis en hof met spaanderhuis, 2 camers en een belvedere, in de Z. nieuwe Stad. Ten O. dr. Adigerus Adius, secretaris bij de Admiraliteit., ten W. Wytse Beyma`s huis met de haringhang, en de hof van wd. Jacob Pieters. Het gekochte huis c.a. strekt deels tot de Baanstraat en deels tot de waterlossingen van de camers van Aucke Jacobs en erven Roelof Clasen. Er is vrij uit- en ingang bij de laatste camer, naar de Lijn baanstraat. (Het is een lange acte met veel voorwaarden.) Gekocht van Abraham Groenewolt, secretaris bij de Admiraliteit en burger-hopman x Nieske Jans Wiertsma, voor 2802 gg., en 4 gouden ducatons tot een verering.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Idsinga


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0169r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52achterSpinstraat NZ [staat: achter de lange lijnbaan]100‑00‑00 ggkamer
koperde heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende lange lijnbaan
naastligger ten westende heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordende heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Finck c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 25vZuiderhaven 52Saco Idsinga, ontvanger, absentf. 30000-00-00


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0352v van 27 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud gedeputeerde staat Saco van Idsinga


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0321r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga
naastligger ten oostenJan Meynerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio 83Zuiderhaven 52
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpro deo versogt
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 83Zuiderhaven 52huis, hof etc.
eigenaarde raad-fiscaal Idsinga
gebruikerde raad-fiscaal Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio 54rZuiderhaven 52huis
eigenaarNeeltie Dirks
gebruikerNeeltie Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54rZuiderhaven 52huis
eigenaarde raad-fiscael Idsinga
gebruikerde raad-fiscael Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio Zuiderhaven 52huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio Zuiderhaven 52huis
eigenaarde raad fiscaal Idsinga
gebruikerde raad fiscaal Idsinga
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio 54vZuiderhaven 52huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑13‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197 , folio 54vZuiderhaven 52kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 54vZuiderhaven 52hoff
eigenaarde heer Kempenaar
gebruikerde heer Kempenaar
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-195Zuiderhaven 52de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen150‑00‑00 cg0
4-198Zuiderhaven 52Jacob Johannes, bestaande uit 6 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio 54vZuiderhaven 52huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerde hr. Wijdenbrug
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 197
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197 , folio 54vZuiderhaven 52kamer
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 195
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 54vZuiderhaven 52hof
eigenaarJacob Johannes
gebruikerJacob Johannes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0171v van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer C. van Beima
naastligger ten oostenOtte Johannes


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-195, fol. 74rZuiderhaven 52Pytter Baernt van Wijdenburgh , bestaande uit 8 volwassenen en geen kinderenontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt374:15:00 cg62:9:00 cgwel begoedight


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-198, fol. 74vZuiderhaven 52Jacob Johannes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenytigmeester29:4:00 cg4:17:00 cgvan gering bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio 55rZuiderhaven 52huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-197
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197 , folio 55rZuiderhaven 52kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 4-195
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 55rZuiderhaven 52hof
eigenaarJacob Johannes
gebruikerJacob Johannes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0142r van 25 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. M. van Beyma c.s.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-195 , folio 55rZuiderhaven 52huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde totaal130‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑12‑10 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 4-197
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-197 , folio 55rZuiderhaven 52kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 4-195
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 55rZuiderhaven 52hof
eigenaarJacob Johannis
gebruikerJacob Johannis
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 96vZuiderhaven 52huis, achterhuis en stalling
eigenaarde heer E.W. van Wijdenbrug
gebruikerde heer E.W. van Wijdenbrug
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZ2000‑00‑00 cghuis
koperEduart Marius van Beyma rekenmeester van de provincie
naastligger ten oostenvan Wijdenbrugh fiscaal
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenJohannes Stinstra predikant
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJulius Matthijs van Beyma toe Kingmasecretaris Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEduart Marius van Beima koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten Z. de stadswal, ten N. de Zuiderhaven, ten O. van Wijdenbrugh, ten W. ds. Johannes Stinstra. Gekocht van Julius Mathijs van Beyma toe Kingma.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0033r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Eduard van Beyma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 97rZuiderhaven 52huis en stalling
eigenaarA. Bolman
gebruiker
opmerkingword afgebroken


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0066r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenE. M. van Beyma


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0063v van 14 dec 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeima


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0223v van 25 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenE. M. van Beima


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0292r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZ bij het Vallaat1600‑00‑00 ggherenhuis met tuin, koetshuis, stalling
koperJacob Iedes timmerman te Stiens
koperJan Hendriks te Weidum
huurderCommissaris P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten oostenJan Cornelis Schiere
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat of Achterstraat]
naastligger ten westenGerryt Alberts
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperoud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Iedes en Jan Hendriks, timmerlieden, kopen kapitaal heerenhuis met tuin, koetshuis en stalling bij het Vallaat. Ten O. Jan Cornelis Schiere, ten W. Gerryt Alberts, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Eduard Marius van Beyma.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0001r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenE. M. van Beima


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-198 , folio 97rZuiderhaven 52huis en stalling
eigenaarH.P. Stambke
gebruikerSjoerd J. de Vries
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133v van 27 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZ1320‑04‑00 cghuis en houtschuur
koperdr. A. van Ringh, gehuwd met
koperAkke G. Bolta
bewonerwijlen de weduwe van wijlen Djurre Hendrikskoopman
naastligger ten oostenJ. Schiere
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenA. J. Conradi
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan Hendriks te Weidum
verkoperJacob Ydesmr. timmerman te Stiens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. A. van Ringh x Akke G. Bolta koopt huis en houtschuur, voor weinige jaren nieuw gebouwd, zz. Zuiderhaven. Ten O. Jan Schiere, ten W. A.J. Conradi, ten Z. de straat, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Jan Hendriks te Weidum en Jacob Ydes te Stiens.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198 , pag. 93Zuiderhaven 52Jan Schiere 5‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-157Zuiderhaven 52Geeske Arendsgeb 1741 ... , ovl 28 nov 1814 HRL; wijk H-157, huwt met Jan Sjoerds; BS huw 1814, overlijdens; kind: Elske Jans, geb 9 sep 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-157Zuiderhaven 52Jan Cornelis Schiere... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-157, tuin & pakhuis, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-157Zuiderhaven 52Jan Schieretuin en pakhuis


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 en 12 van 17 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-157Zuiderhaven 52provisionele en finale toewijzingfl. 3452huis en groot pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperAafke Aukes Zein (wv Marten Jans Schaafsma)
koperJan Jans Glinstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1919Zuiderhaven 52Wilhelm Bohmers fabrikeurHarlingenhuis (80 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 1 feb 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-157Zuiderhaven 52koopaktefl. 3100huis en pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1919Zuiderhaven 52 Jan SchiereHarlingenvan bestemming veranderd en verscheidene nieuwe woningen gesticht


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1237 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-157Zuiderhaven 52Douwe Hendriks Feenstra, overleden op 19 augustus 18482 wk (geboren 12/8/1848), overleden Zuiderhaven H 157, zoon van Hendrik Jans Feenstra en Aukje Douwes Faber, broer van minderjarige Achza en Cornelis Hendriks Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-157Zuiderhaven 52Anna Knoop... wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1919Zuiderhaven H-158Sint Gerrits Pollema woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHubert Jans & Co.15


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Zuiderhaven 52 (H-193)


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHubert Jans & Co.15Houthandelaars


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHubert Jans & Co.15Houthandelaars


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co.15


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co.15


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. 'Hout-Import'15v/h Hubert Jans & Co.


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. 'Hout-Import'15v/h Hubert Jans & Co.


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHout Import N.V.15v/h fa. Hubert Jans & Co


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHout Import N.V.15v/h fa. Hubert Jans & Co


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. W. Jans & Co


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. v.h. Jans & Co.641Kant.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenS. Bruinsma-S. Braaksma695Sorteerinr., pootaardapp.


2023
0.12226009368896


  terug