Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 52 4-195 4-198 H-157 H-191
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 52 4-197 4-198 H-157 H-191
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 52 4-198 4-198 H-157 H-191
Naastliggers vanZuiderhaven 52
ten oostenZuiderhaven 54
ten westenZuiderhaven 50
ten noordende Zuiderhaven


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0145r van 18 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0157r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengezworen gemeensman Gerryt Auckes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0096r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengezworen gemeensman Gerryt Auckes


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengemeensman Gerryt Auckes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0130r van 31 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0208v van 15 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 52zuider nieuwe stad bij het Zwart Vallaathuis, hof erachter
 
koper van 1/2Douwe Meynerts, en1900-00-00 GG
koper van 1/2Hessel Haenties
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenoud kapitein Jan Gerckes Hoptilla
naastligger ten westendwarshuis met haringhang en spaanderhuis van wijlen verkoper Gerrit Auckes
verkoperwezen en de erfgenamen van wijlen Gerrit Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meynerts en Hessel Haenties kopen elk voor 1/2 een huis en hof bij het Swart Verlaet. Ten O. de oud-kapt. Jan Gerckes Hoptilla, ten W. het dwarshuis met de haringhang en spaanderhuis van de verkoper. Gekocht van wd. en erven van Gerrit Auckes, voor 1900 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0261r van 18 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en hof van Douwe Meyntes c.s.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0119v van 28 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Itsma secretaris


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0252v van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 52Achter het huis van Wytse Beimaspaanderhuis
 
koperburgervaandrig Abraham Groenwolt c.u.250-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWytse Beima c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Groenwolt koopt het spaanderhuis achter het huis van Wytse Beyma. Gekocht van Wytse Beima.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174r van 6 jul 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Abraham Groenewoldt c.u.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0207r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbram Groenewolt commies


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 52zuider nieuwe stadhuis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belved?re
 
koperSaco Idsinga, gehuwd metontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland2810-00-00 GG
koperCunira Frankena
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende heer dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: baanstraat]
naastligger ten westenvoormalig huis en haringhang van Wytze Beyma
naastligger ten westende hof van de weduwe van Jacob Pieters
naastligger ten noordenZuiderhaven
naastliggerde kamer van Auke Jacobs
naastliggerde kamer van de erfgenamen van Roeloff Clases
verkoperburgerhopman Abraham Groenewolt, gehuwd metsecretaris Admiraliteit in Friesland
verkoperNieske Jans Wiertsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaco Idsinga, ontvanger-generaal bij de Admiraliteit x Cunera Frankena koopt huis en hof met spaanderhuis, 2 camers en een belvedere, in de Z. nieuwe Stad. Ten O. dr. Adigerus Adius, secretaris bij de Admiraliteit., ten W. Wytse Beyma`s huis met de haringhang, en de hof van wd. Jacob Pieters. Het gekochte huis c.a. strekt deels tot de Baanstraat en deels tot de waterlossingen van de camers van Aucke Jacobs en erven Roelof Clasen. Er is vrij uit- en ingang bij de laatste camer, naar de Lijn baanstraat. (Het is een lange acte met veel voorwaarden.) Gekocht van Abraham Groenewolt, secretaris bij de Admiraliteit en burger-hopman x Nieske Jans Wiertsma, voor 2802 gg., en 4 gouden ducatons tot een verering.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140v van 2 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Idsinga


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0352v van 27 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud gedeputeerde staat Saco van Idsinga


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0321r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga
naastligger ten oostenJan Meynerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-195Zuiderhaven 52
eigenaarJan Meinerts
gebruikerJan Meinerts
opmerkingpro deo versogt
4-197Zuiderhaven 52huis, hoff etc.
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerde heer Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG
4-198Zuiderhaven 52huisje
eigenaarJohannes Claesen erven
gebruikerClaes Johannes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
grondpacht aande heer Widenbrug
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-195Zuiderhaven 52huis
eigenaarNeeltie Dirks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
4-197Zuiderhaven 52huis
eigenaarwed. de hr. Widenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde26-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
4-198Zuiderhaven 52huis
eigenaarClaeske Johannis
opmerkinginsolvent
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aanwed. de hr. Widenbrug
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan--
opmerkingbetaeld aen de Bode Rowel


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Zuiderhaven 52huis
eigenaarNeeltje Dirks erven
gebruikerNeeltje Dirks erven
opmerkingpauper
4-197 Zuiderhaven 52huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52woning
eigenaarClaeske Johannes
gebruikerClaeske Johannes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaert


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0378r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en ledig erf van Hylke Douwes Hanekuyk koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Zuiderhaven 52huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-13-06 CG
4-197 Zuiderhaven 52kamer
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerde heer Wijdenbrug
opmerkingdoet geen huir
4-198 Zuiderhaven 52hoff
eigenaarde heer Kempenaar
gebruikerde heer Kempenaar
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-195 Zuiderhaven 52de hr. Wijdenbrug, bestaande uit 11 personen
aangebooden capitaal150-00-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52Jacob Johannes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-195 Zuiderhaven 52huis
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerde hr. Wijdenbrug
huurwaarde130-00-00 CG
aanslag huurwaarde23-12-10 CG
opmerkinghier onder beklemd no. 197
4-197 Zuiderhaven 52kamer
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 195
4-198 Zuiderhaven 52hof
eigenaarJacob Johannes
gebruikerJacob Johannes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG
4-198 /2Zuiderhaven 52woning
eigenaarGerben Johannes
gebruikerwed. Gosse Rinses
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0171v van 19 mrt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer C. van Beima, met
naastligger ten oostenOtte Johannes


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0142r van 25 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. M. van Beyma c.s.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZhuis
 
koperEduart Marius van Beyma rekenmeester der provincie2000-00-00 CG
naastligger ten oostenvan Wijdenbrugh fiscaal
naastligger ten westenJohannes Stinstra predikant
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJulius Matthijs van Beyma toe Kingmasecretaris Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEduart Marius van Beima koopt een huis zz. Zuiderhaven. Ten Z. de stadswal, ten N. de Zuiderhaven, ten O. van Wijdenbrugh, ten W. ds. Johannes Stinstra. Gekocht van Julius Mathijs van Beyma toe Kingma.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0033r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Eduard van Beyma


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0066r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenE. M. van Beyma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0063v van 14 dec 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 54, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeima


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0223v van 25 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenE. M. van Beima
naastligger ten oostenGerryt Alberts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0292r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZ bij het Vallaatherenhuis met tuin, koetshuis, stalling
 
koperJacob Iedes timmerman 1600-00-00 GG
koperJan Hendriks Weidum
huurderCommissaris P. de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten oostenJan Cornelis Schiere
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat of Achterstraat]
naastligger ten westenGerryt Alberts
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperoud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beyma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Iedes en Jan Hendriks, timmerlieden, kopen kapitaal heerenhuis met tuin, koetshuis en stalling bij het Vallaat. Ten O. Jan Cornelis Schiere, ten W. Gerryt Alberts, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Eduard Marius van Beyma.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0001r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenE. M. van Beima
naastligger ten oostenGerrit Alberts


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133v van 27 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 52Zuiderhaven ZZhuis en houtschuur
 
koperdr. A. van Ringh, gehuwd met1320-04-00 CG
koperAkke G. Bolta
bewonerwijlen de weduwe van Djurre Hendrikskoopman
naastligger ten oostenJ. Schiere
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenA. J. Conradi
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan HendriksWeidum
verkoperJacob Ydesmr. timmermanStiens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. A. van Ringh x Akke G. Bolta koopt huis en houtschuur, voor weinige jaren nieuw gebouwd, zz. Zuiderhaven. Ten O. Jan Schiere, ten W. A.J. Conradi, ten Z. de straat, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Jan Hendriks te Weidum en Jacob Ydes te Stiens.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-198 Zuiderhaven 52Jan Schiere5-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-157Zuiderhaven 52Geeske Arendsgeb 1741 ... , ovl 28 nov 1814 HRL; wijk H-157, huwt met Jan Sjoerds; BS huw 1814, overlijdens; kind: Elske Jans, geb 9 sep 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-157Zuiderhaven 52Jan Cornelis Schiere... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-157, tuin & pakhuis, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-157Zuiderhaven 52Jan Schiere tuin en pakhuis


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 en 12 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
H-157Zuiderhaven 52provisionele en finale toewijzingfl. 3452huis en groot pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperAafke Aukes Zein (wv Marten Jans Schaafsma)
koperJan Jans Glinstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1919Zuiderhaven 52Wilhelm BohmersHarlingenfabrikeurhuis (80 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 1 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
H-157Zuiderhaven 52koopaktefl. 3100huis en pakhuis H-156 en H-157
 
verkoperJan Jans van Glinstra
koperMartinus Harmens Lieuwma (gehuwd met Aafke Aukes Zein)


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1919H-158 Jan SchiereHarlingenvan bestemming veranderd en verscheidene nieuwe woningen gesticht


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-157Zuiderhaven 52Douwe Hendriks Feenstra, overleden op 19 augustus 18482 wk (geboren 12/8/1848), overleden Zuiderhaven H 157, zoon van Hendrik Jans Feenstra en Aukje Douwes Faber, broer van minderjarige Achza en Cornelis Hendriks Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-157Zuiderhaven 52Anna Knoop... wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1919H-158 (Zuiderhaven)Petrus Posthumawoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHubert Jans & Co.15


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHubert Jans & Co.15Houthandelaars


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHubert Jans & Co.15Houthandelaars


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co.15


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co.15


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. 'Hout-Import'15v/h Hubert Jans & Co.


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenNaaml. Venn. 'Hout-Import'15v/h Hubert Jans & Co.


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHout Import N.V.15v/h fa. Hubert Jans & Co


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHout Import N.V.15v/h fa. Hubert Jans & Co


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. W. Jans & Co


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. N.V.15v.h. fa. Hubert, Jans & Co


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Hout Imp. v.h. Jans & Co.641Kant.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenS. Bruinsma-S. Braaksma695Sorteerinr., pootaardapp.
  terug