Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 55 8-165 8-188 F-007 F-013
Naastliggers vanZuiderhaven 55
ten oostenZuiderhaven 57
ten zuidende Zuiderhaven
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenJan Ruurdstraat 5


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0300v van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Auckes
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uigtgang naar de Schritsen


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0300v van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Auckes
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uigtgang naar de Schritsen


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0024r van 28 aug 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZtwee ledige plaatsen aan elkaar
 
koperJacob Aeltyes, gehuwd metsmid450-00-00 CG
koperLijsbeth Conelis
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenTiaard Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Auckes, gehuwd metmr. stadstimmerman
verkoperLampck Wybes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067v van 4 jul 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Tyomme Oedses houtkoper
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067v van 4 jul 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Tyomme Oedses houtkoper
naastligger ten noordenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Ruyrdts houtkoper


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Reurds Sanstra


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Sanstra
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Sanstra
naastligger ten noordenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Sanstra
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Sanstra
naastligger ten noordenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0105r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jan Ruirdts Sanstra


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Sanstra equipagemeester


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ 59/59dubbelhuis met een vrije in- en uitgang in de steeg ten westen
 
koperDouwe Andries wijdschipper1100-08-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordenAndries Douwes wijdschipper
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegonda Sanstra, kinderen en erven van
erflaterwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0108v van 2 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZhuis met erf, plaats en tuintje
 
koperJohannes Smedingh contrarolleur convooien en licenten1147-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sioerd Tierdts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenAndrys Douwes wijdschipper
verkoperburgemeester van Leeuwarden en oud Statenlid der provincie Tiberius TacamaLeeuwarden


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0140r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSmedingh contrarolleur
naastligger ten noordenGerrit Gerrits schoolmeester


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0140r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSmedingh contrarolleur
naastligger ten noordenGerrit Gerrits schoolmeester


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Smedingh contrarolleur


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSmedingh contrarolleur


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaarcontrarolleur Smedingh
gebruikercontrarolleur Smedingh
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ruirdsstraat


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaarde contrarolleur Smedingh
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSmeedingh contrarolleur


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0081r van 15 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZhuis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat
 
koperTheodorus Crytenburgh koopman720-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenerfgenamen van Andries Douwes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSteven Cuyck kamerbewaarder
verkoper q.q.ds. Dominicus Sloterdijk, executeur
verkoper q.q.Eelco Scheltinga, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Johannes Smedingcontrarolleur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Crijtenburgh koopt huis nz. Zuiderhaven. Ten O. erven Andries Douwes, ten Z. de haven, ten W. de Jan Ruurdstraat, ten N. de kamerbewaarder Steven Cuyk, met vrije uitgang in de Jan Ruurd straat. Gekocht van (de uitvoerder van het testament van de) controleur Johannes Smeding.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181v van 10 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor
naastligger ten noordenJanke Broers


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181v van 10 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor
naastligger ten noordenJanke Broers


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-165 Zuiderhaven 55huis
eigenaardr. Crytenburg
gebruikerdr. Crytenburg
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-165 Zuiderhaven 55huis
eigenaardr. Crytenburg
gebruikerReiner Blok
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0091r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ hoek Jan Ruurdstraathuis
 
koperds. Thomas Wopkens doopsgezind predikant1510-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenjuffrouw Judith Margareta van Crytenburgh
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik kamerbode
verkoperjuffrouw Judith Margareta van Crytenburgh, gehuwd met
verkoperReinier Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Thomas Wopkens, leraar der Doopsgezinden, koopt huis nz. Zuiderhaven hoek Jan Ruurdstraat. Met indeling van het huis. Ten O. het andere verkochte huis van de verkoper, ten Z. de straat en haven, ten W. die straat, ten N. erven Steven Cuik. Gekocht van Judith Marnstra van Crijtenburgh x Reinier Blok, voor 1510 gg.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0092r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. Wopkens
naastligger ten noordenLolkjen Renkes


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0092r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. Wopkens
naastligger ten noordenLolkjen Renkes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-165 Zuiderhaven 55Thomas Wopkens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-165 Zuiderhaven 55huis
eigenaards. Wopkens
gebruikerds. Wopkens
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0183r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ op de hoek van de Jan Ruirdstraatdubbel huis
 
koperde heer Fredericus van Alema J.U.D., gehuwd met1593-00-00 GG
koperjuffrouw Maria Magteld Pierson
huurder van 1/2de weduwe van Sander Annes
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik
verkoper van 1/4Claes Wopkens, erfgenaamLeeuwarden
verkoper van 1/4Sara Wopkens, erfgenaam, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Uilke Wytses de VrieskoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/4Tetje Wopkens, erfgenaam, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Oene OedseskoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/4Magdalena Wopkens, erfgenaam, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/4Dirk Jansen, erfgenamen vansleper en koopmanLeeuwarden
erflaterwijlen ds. Thomas Wopkens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredericus van Alema, jur. dr. x Maria Magteld Pierson koopt dubbel huis nz. Zuiderhaven hoek van de Jan Ruurdstraat, in tweeen bewoond. Het uitbouwsel van het grote huis in die straat is precario. Ten O. Eke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. de Jan Ruurdstraat, ten N. erven Steven Kuik. Verkopers zijn de (met name genoemde) erven ds. Thomas Wopkes, voor 1593 gg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0154v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ hoek Jan Ruurdsstraatdubbel huis met tuin
 
koperHanso Godofredus Gonggrijp, gesterkt met zijn vader2350-00-00 CG
koperluitenant-kolonel Hendrik Gongrijp
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steeven Kuik
verkoperFredericus van Alema, gehuwd metklerkLeeuwarden
verkoperMaria Machtelt Pierson
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godefridus Gonggrijp en zijn vader Hendrik Gonggrijp, ltn. kolonel, kopen een dubbel huis nz. Zuiderhaven, hoek Jan Ruurdstraat. Met indeling en bedingen. Ten O. Eeke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. de Jan Ruurdstraat, ten N. erven Steeven Kuik. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Fredericus van Alema x Maria Machteld Pierson te Leeuwarden, voor 2350 CG.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0060r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerkolonel H. Gongrijp
naastligger ten noordenPieter Alberts


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0060r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerkolonel H. Gongrijp
naastligger ten noordenPieter Alberts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0336r van 5 jun 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0336r van 5 jun 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ruurdsstraat


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-195 Zuiderhaven 55G Gongrijp
8-195 Zuiderhaven 55T Paludanus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-188 Zuiderhaven 55H Gonggrijp4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Ernst van Assen... is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk F-007; VT1839; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55H Gonggrijpovl voor 1815; H.G. erven eigenaar van wijk F-007, gebruiker is Thomas Paludanus, 1814. (GAH204); id. van wijk F-008, gebruiker is Sijntje Swanenburg, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Thomas Paludanus... Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., commies ter secretarije bij het Ed. Mog. College ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-007Zuiderhaven 55H Gonggrijp ervenThomas Paludanus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1472Zuiderhaven 55Ernst van AssenHarlingenapothecarhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Anna Clasina van Assen... HRL 1805, BS ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Elisabeth Clazina van Assen... en Wiebkje Agatha Rodengius; dopen Grote Kerk HRL 1810; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; VT1839; geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Ernst van Assen en Wybkjen Agatha ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-007ZuiderhavenErnst van Assen62 jSt Annam, protestant, weduwnaar, apothecar
F-007ZuiderhavenJohs. Cornelis van Assen8 jWorkumm, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenElisabeth van Assen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenCornelia van Assen25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenFronica van Assen24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenDina van Assen21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenAnna Clasina van Assen34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenRigtje Jans Nijdam21 jExmorrav, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenHendrik Bakker15 jSexbierumm, protestant, ongehuwd, apothecars leerling


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Maria Elisabeth Padberggeb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Rinze Johannes Huurmans... 1856, zv Johannes H, en Johanna Elisabeth Grafhek; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2652F-007 (Zuiderhaven)Ids Wiardawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3914F-013 (Zuiderhaven)Sjoerd E. Wiardawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3914Zuiderhaven 55 (F-013)Sjoerd E. Wiardawoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 55A.J. v.d. Wal & Zonen136woning


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 55 Daam van der Walkapt. stoomschelpenz.
vorige grondslagf. 3500
huidige grondslagf. 5000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 55D. v.d. Wal137Directie N.V. "Paul Kruger"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 55D. v.d. Wal137Directie N.V. "Paul Kruger"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55D. v.d. Wal137Schoenenmag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55D. v.d. Wal137Schoenenmag.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55H. Pieksma137Schoenenmag.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 55, HarlingenZuiderhaven 55 schoenenmagazijnschoenenmagazijn


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55H. Pieksma137Schoenenmag.


1927 - kentekenadresnaam
B-11868
Zuiderhaven 55Hylke Pieksma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 55H.Pieksmaschoenwinkelier
Zuiderhaven 55bisF.Willekeskleermaker


1930 - kentekenadresnaam
B-15352
Zuiderhaven 55Adriaan Drost


1933 - kentekenadresnaam
B-19331
Zuiderhaven 55bAnne Heeres


1936 - kentekenadresnaam
B-22892
Zuiderhaven 55Johannes Drost


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ. Drost254Groentenhandel.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 55R. (Rinze) Hoekstra


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 55, HarlingenZuiderhaven 55v/h Penhengelsportartikelen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 55rijksmonument 20775
  terug