Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 59
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 598-1638-1638-186F-009F-015


Naastliggers vanZuiderhaven 59
ten oostenZuiderhaven 61
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 57
ten noordenSchritsen 16


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0300v van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Tyalliffs


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven] letter A no. 22116‑14‑00 ggledige plaats, voor en achter 22 houtvoeten
koperTiomme Oedses houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperObbe Geerties, gehuwd met
verkoperRixt Tiercx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZ470‑00‑00 ggledige plaats of huisstede met kamer en plaats erachter, met nr. 22
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie
verpachter grondde stad Harlingen5‑10‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen een ledige plaets of huisstede met een camer en plaets erachter, nz. Nieuwe Zuiderhaven, aangeduid met nr. 22. Ten O. en W. de 2 ledige plaetsen en camers van de verkopers. Gekocht van erven Tiomme Oedses, voor 470 gld.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob gleibakker


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0105r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Jacobs gleibakker


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212r van 7 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende plaats van Sybrandt Feytema


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 14vZuiderhaven 59Jacob Sanstra, absentf. 12000-00-00 (8000+4000)


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZ600‑00‑00 cghoutstek en huis daarachter
koperburgerhopman Jacob Sanstra houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Warner Zents
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Yges
verkoperTjerck Jansen Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sanstra, houtkoper


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0209r van 13 nov 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Sanstra equipagemeester


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019ra van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 59Zuiderhaven NZ135‑00‑00 cghoutstek
koperHendrick Harmens rogmeter
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lammerts Warners
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds
naastligger ten noordenGrietje Sjoerdts Tempelhoff
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegonda Sanstra, kinderen en erven van
erflaterwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0140r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 163Zuiderhaven 59huis
eigenaarInne Gerrits
eigenaarnu Willem Jansen
gebruikerWillem Jansen
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298v van 6 jun 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 107rZuiderhaven 59huis
eigenaarWillem Jansen
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0102v van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181v van 10 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio Zuiderhaven 59huis
eigenaarWijntjen Wierds
gebruikerRinse Abrams erven
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 107vZuiderhaven 59huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerWatse Pyters cum soc.
huurwaarde totaal73‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑03‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0092r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-163Zuiderhaven 59Watse Pieters, bestaande uit 8 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg
8-163Zuiderhaven 59Jan Harmens, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg01‑00‑00 cg
8-163Zuiderhaven 59Foekjen, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 107vZuiderhaven 59huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerWatse Piers
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerFoekjen
huurwaarde12‑10‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal68‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-163, fol. 153rZuiderhaven 59Watse Pieters Meetje cum uxore, belast met een swaer huisgesin, bestaande uit 6 volwassenen en 3 kinderensmackschipper27:13:00 cg4:12:00 cgbestaet maetig


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 108vZuiderhaven 59huis
eigenaarCornelis Fokkes wed.
gebruikerWatse Pyters wed.
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerFoekjen [niet vermeld]
huurwaarde10‑00‑00 cg
gebruikerLolke Hennings
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0091r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-163 , folio 108vZuiderhaven 59huis
eigenaarPhilip Hanekuik
gebruikerWatse Pyters wed.
huurwaarde35‑00‑00 cg
gebruikerFoekjen [niet vermeld]
huurwaarde10‑00‑00 cg
gebruikerLolke Hennings
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0254v van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-186 , folio 182vZuiderhaven 59huis
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerJan Gerryts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerBouwe Hylkes
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHaye Obbes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerHoyte Aates
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerhet kantoor van de Equipage
huurwaarde40‑00‑00 cg
huurwaarde totaal121‑12‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal119‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑13‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0060r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-186 , folio 182vZuiderhaven 59huis
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJan Nuremburg
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: magazijn en verdere grond


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0336r van 5 jun 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 57, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-186 , folio 182vZuiderhaven 59huis
eigenaarJohannes J. Kerkhoven
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0279r van 20 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 61, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-186 , pag. 177Zuiderhaven 59het Committé der Marine 2‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-009Zuiderhaven 59de Marinepakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1474Zuiderhaven 59Murk Hoek timmermanHarlingenpakhuis (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Marijke Aants Vissergeb 1793 Stavoren, ovl 9 mrt 1844 HRL, huwt met Sijbe Martens Bijlsma, dv Aant Pieters V, en Jantje Jans Postuma; BS ovl 1844; won. HRL. 1839, wijk F-009; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Sybe Klases Bijlsma... wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-009; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-009ZuiderhavenSiebe Bijlsma50 jmetzelaarBritswerdm, protestant, gehuwd
F-009ZuiderhavenMarijke Aans44 jStavorenv, protestant, gehuwd
F-009ZuiderhavenAant Bijlsma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenMarten Bijlsma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenJentie Bijlsma15 jJelsumv, protestant, ongehuwd
F-009ZuiderhavenKlaaske Bijlsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Elisabeth Bleeker... dv Klaas B., en Grietje de Vries, (ook als Grietje Ottes Vallinga); BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk F-009, wijk D-165, wijk G-359; oud 36 jaar, (vnm als: Lijske), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-146; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-009Zuiderhaven 59Grietje Vallinga... V, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1474Zuiderhaven F-009Germen van der Linde woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4088Zuiderhaven F-015 Justus Hendrik van Loon kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4088Zuiderhaven 59 (F-015)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 59A.I. Bakkercandidaat notaris


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevrachting overslag expeditie


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
A. Tuinman & Zn.854Houtfactors bevr. overslag exped.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 59rijksmonument 20778


2023
0.072551965713501


  terug