Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 69
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 69 8-158 8-180 F-014 F-020
Naastliggers vanZuiderhaven 69
ten oostenZuiderhaven 71
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 67


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMayke van der Laen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69[niet vermeld]houthuis
 
koper provisioneelArjen Hansen Hemert, gehuwd met912-07-00 GG
Heiltie Fransen de Adam
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
gebruikerJacob Fransen de Adam
naastligger ten oostengleibakkerij
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries
naastligger ten noordenAlbert pottenbakker
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houthuis


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0176r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Naast de dwarshuizen uit akte 0016pakhuis
 
koperJacob Popta c.u.koopman 569-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostendwarshuizen uit akte 0016
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordenhof van burgemeester J. Croese
verkopergeregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wildschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Popta koopt een voortreffelijk pakhuis c.a., naast het vorige huis. Er is een steeg ten O., uitlopende naar de Raamstraat, waarlangs Jan van Zeist een waterlossing heeft. Veel bedingen. Ten O. Jan Harmens, ten Z. de straat, ten W. Arjen van Hemert, ten N. de hof van burgemeester Jan Croese. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-158 Zuiderhaven 69huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerAnnius Sioerdts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-158 Zuiderhaven 69huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerAnjus Sjoerds
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-8-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066r van 29 jan 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZpakhuis (voorste deel of helft)
 
koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige550-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van Arjen van Hemert
naastligger ten noordenAttie Popta, gehuwd met
Pieter Tjallings c.s.
verkoperAttie Popta, gehuwd met
Pieter Tjallings c.s.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorste gedeelte) Jacob de Bruin, capitein gewaldige, koopt de voorste helft van een pakhuis, nz. Zuiderhaven met aldaar vrij in- en uitgang etc. De achterste helft heeft zijn in- en uitgang door een steeg naar de Raamstraat. Ten O. Jan Harmens, ten Z. de straat en haven, ten W. wd. Arjen van Hemert, ten N. de verkopers. De kopers moeten de brandewijn die in dit pakhuis ligt zolang dulden totdat die verkocht is door de kooplieden Hylke- en Wybe Douwes Hanekuik. Gekocht van Attie Popta x Pieter Tjallings, voor 550 cg.


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072r van 10 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ bij de Raamstraatpakhuis (achterste gedeelte)
 
koperJacob de Bruin c.u.kapitein gewaldige400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens c.s.
naastligger ten zuidenAttie Popta, huisvr van
naastligger ten zuidenPieter Tjallings
naastligger ten westende weduwe en erven van Arjen van Hemerts
naastligger ten noordende hof van Salomon Stapert
verkoperAttie Popta c.s., gehuwd met
Pieter Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterste gedeelte) Jacob de Bruin, capitein gewaldige bij de Admiraliteit, koopt het achterste deel van een pakhuis, aan de nz. Zuiderhaven, bij de Raamstraat, waarin het zijn in- en uitgang heeft door een steeg. Ten O. Jan Harmens` dwarshuis, ten Z. de koper, ten W. wd. Arjen van Hemert, ten N. de hof van Salomon Stapert. Het pakhuis is gekocht in jan 1703. Gekocht van Attie Popta x Pieter Tjallings, voor 400 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZpakhuis
 
aanhandelaarMaria Fonteyn 925-00-00 CG
grondpachtde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJaerig Jacobs
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erven van Arjan Heemert
naastligger ten noordende tuin van de erven van Salomon Stapert
verwandelaarJacobus de Bruyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Fontein doet een wandelkoop met Jacobus de Bruin, waarbij zij verkoopt (ruilt) een pakhuis zz. Vijverstraat (Hondenstraat), achter 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. Feye Felties, ten Z. Pieter Roorda, ten N. die straat, tegen een pakhuis op de nz. Zuiderhaven, met recht van in- en uitgang langs de steeg, in de Raamstraat. Ten O. Jaerig Jacobs [van der Ley], ten Z. de haven, ten W. erven Arjen van Hemert, ten N. de hof van Salomon Stapert. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Zij betaalt 925 cg. toe.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-158 Zuiderhaven 69huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerHans Tammes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-158 Zuiderhaven 69pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0058r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhavenpakhuis
 
koper door niaarGijsbertus Koen commissaris op de Abt551-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperSeerp Wildschutkoopman en bontreder
geniaarde koperGijsbert Wildschutkoopman en bontreder
huurder begane grondde eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen commissaris
naastligger ten noordenKoen commissaris
verkoper van 1/5Gijsbertus Vermeersch J.U.D.koopmanAlmenum
verkoper van 1/5Anna Vermeersch, gehuwd met
Jan Roordaontvanger-generaal van Barradeel
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Janneke Vermeersch
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commissaris op de Abt, koopt, na niaar op Seerp en Gijsbert Wildschut, een pakhuis aan de Zuiderhaven, beneden gebruikt door de eigenaren van de Suikerraffinaderij, met twee graanzolders en een vliering. Vrij op- en afslag op de Zuiderhaven en langs de steeg naast het huis van Jacob Jarigs v.d. Ley. Ten O. Jacob Jarigs v.d. Ley, ten Z. de haven, ten W. en N de koper. Gekocht van Gijsbertus-, Anna- x Jan Roorda, Janneke-, Elisabeth- en Maria Vermeersch, elk voor 1/5.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jurjen Okkes


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZpakhuis
 
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar480-00-00 GG
kopersGeertje Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenTheunis van der Ley koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenG. Wildeman predikant
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant
verkoperBartha Coen, gehuwd metHeerda
verkopersClamer Henric Isaac baron v SmedingHeerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, mr. metselaar x Geertje Douwes koopt hecht en sterk pakhuis, door drie huurders gebruikt. Ten O. Teunis v.d. Ley, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. ds. G. Wildeman. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding wonende te Heerde.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZhuis en tuintje
 
koperPetronella Munter, weduwe van2470-00-00 CG
wijlen burgerhopman Sipke Nauta
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jarig van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.
verkoperJurjen Ockes van der Stockkoopman


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van de weduwe Greidanus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-180 Zuiderhaven 69C Mollema nom ux1-00-00 CGkoolstek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-014Zuiderhaven 69Cornelis Heins Mollema... wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-014Zuiderhaven 69C Mollema koolplek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1505Zuiderhaven 69wed. Jan Willem Douwes HoutsmaHarlingenhuis en erf (180 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
adressoortbedraggebruik
F-014Zuiderhaven 69provisionele en finale toewijzingfl. 476a. de ankersmederij met zomerhuis, knechtswoning enz H-198 en H-170 en b. pakhuis F-014
 
verkoper en koperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505F-014 (Zuiderhaven)Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505F-020 (Zuiderhaven)Herst. Evang. Luth. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505Zuiderhaven 69 (F-020)Herst. Ev. Lutherse Kerk


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 69 Willem M. Duijkerpredikant
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 69C.Riemerspredikant


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 69J.C. (Jan) Boon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 69rijksmonument 20782
  terug