Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 69
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 698-1598-1598-181F-013F-020


Naastliggers vanZuiderhaven 69
ten oostenZuiderhaven 71
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 67


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMayke van der Laen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ 69/71/71a [staat: zuider nieuwe haven]3500‑00‑00 gghuis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan
koperFrans Jacops de Adam c.f.
verpachter grondde stad Harlingen12‑00‑00 cg
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen te Ameland
verkoperJarich Clasen te Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0178r van 22 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacop Pytters


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0083v van 19 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Pyters


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengleibakkerij


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ [niet vermeld]565‑00‑00 gghuis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ 69-71 bij de Raamstraat1300‑00‑00 ggtwee erven
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van
koper van 1/2wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
koper van 1/2Fokeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Arjaentie Fransen
verkoperArjen Symons
verkoperFrans Symons


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364v van 18 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 cg1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes
koperBuwe Joostes Kock c.u.mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperCornelis Jansen van der Burgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes Kock, mr. schoenmaker, koopt nu de andere 1/2 van de gleibakkerij. Gekocht van Cornelis Jansen v.d. Burgh c.u.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0176r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ [staat: naast de dwarshuizen gekocht door Jan Harmens]569‑00‑00 ggpakhuis
koperJacob Popta c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostentwee dwarshuizen uit de vorige akte
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van burgemeester J. Croese
verkoperde geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wildschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Popta koopt een voortreffelijk pakhuis c.a., naast het vorige huis. Er is een steeg ten O., uitlopende naar de Raamstraat, waarlangs Jan van Zeist een waterlossing heeft. Veel bedingen. Ten O. Jan Harmens, ten Z. de straat, ten W. Arjen van Hemert, ten N. de hof van burgemeester Jan Croese. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio 163Zuiderhaven 69pakhuis
eigenaarJacob Popta wed.
gebruikerJacob Popta wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio 107rZuiderhaven 69pakhuis
eigenaarJacob Popta wed.
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ550‑00‑00 cgpakhuis (voorste deel of helft)
koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arjen van Hemert
naastligger ten noordenAttie Popta, gehuwd met
naastligger ten noordenPieter Tjallings c.s.
verkoperAttie Popta, gehuwd met
verkoperPieter Tjallings c.s.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorste gedeelte) Jacob de Bruin, capitein gewaldige, koopt de voorste helft van een pakhuis, nz. Zuiderhaven met aldaar vrij in- en uitgang etc. De achterste helft heeft zijn in- en uitgang door een steeg naar de Raamstraat. Ten O. Jan Harmens, ten Z. de straat en haven, ten W. wd. Arjen van Hemert, ten N. de verkopers. De kopers moeten de brandewijn die in dit pakhuis ligt zolang dulden totdat die verkocht is door de kooplieden Hylke- en Wybe Douwes Hanekuik. Gekocht van Attie Popta x Pieter Tjallings, voor 550 cg.


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072r van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69achterZuiderhaven NZ bij de Raamstraat400‑00‑00 cgpakhuis (achterste gedeelte)
koperJacob de Bruin c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJan Harmens c.s.
naastligger ten zuidenAttie Popta, gehuwd met
naastligger ten zuidenPieter Tjallings
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van Salomon Stapert
verkoperAttie Popta c.s., gehuwd met
verkoperPieter Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterste gedeelte) Jacob de Bruin, capitein gewaldige bij de Admiraliteit, koopt het achterste deel van een pakhuis, aan de nz. Zuiderhaven, bij de Raamstraat, waarin het zijn in- en uitgang heeft door een steeg. Ten O. Jan Harmens` dwarshuis, ten Z. de koper, ten W. wd. Arjen van Hemert, ten N. de hof van Salomon Stapert. Het pakhuis is gekocht in jan 1703. Gekocht van Attie Popta x Pieter Tjallings, voor 400 cg.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ925‑00‑00 cgpakhuis met mede in- en uitgang langs de steeg naar de Raamstraat, geschat op 925-00-00 cg
aanhandelaarMaria Fonteyn
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaak625-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenJaerig Jacobs
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Arjen van Heemert
naastligger ten noordende hof van Salomon Stapert
verwandelaarJacobus de Bruyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Fontein doet een wandelkoop met Jacobus de Bruin, waarbij zij verkoopt (ruilt) een pakhuis zz. Vijverstraat (Hondenstraat), achter 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. Feye Felties, ten Z. Pieter Roorda, ten N. die straat, tegen een pakhuis op de nz. Zuiderhaven, met recht van in- en uitgang langs de steeg, in de Raamstraat. Ten O. Jaerig Jacobs [van der Ley], ten Z. de haven, ten W. erven Arjen van Hemert, ten N. de hof van Salomon Stapert. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Zij betaalt 925 cg. toe.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0263v van 31 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenweduwe en zonen v wijlen Gilles Vermeersch


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio Zuiderhaven 69pakhuis
eigenaarkapitein de Bruin
gebruikerkapitein de Bruin
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gillis Vermeersch


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio 107vZuiderhaven 69pakhuis
eigenaarwed. G. Vermeersch
gebruikerJarig Jacobs in comp.
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commissaris op de Abt


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0058r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 69Zuiderhaven551‑07‑00 ggpakhuis
koper door niaarGijsbertus Koen commissaris op de Abt
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koperSeerp Wildschutkoopman en bontreder
geniaarde koperGijsbert Wildschutkoopman en bontreder
huurder begane grondde eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen commissaris
naastligger ten noordenKoen commissaris
verkoper van 1/5Gijsbertus Vermeersch J.U.D.koopman te Almenum
verkoper van 1/5Anna Vermeersch, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Roordaontvanger-generaal Barradeel
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Janneke Vermeersch
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commissaris op de Abt, koopt, na niaar op Seerp en Gijsbert Wildschut, een pakhuis aan de Zuiderhaven, beneden gebruikt door de eigenaren van de Suikerraffinaderij, met twee graanzolders en een vliering. Vrij op- en afslag op de Zuiderhaven en langs de steeg naast het huis van Jacob Jarigs v.d. Ley. Ten O. Jacob Jarigs v.d. Ley, ten Z. de haven, ten W. en N de koper. Gekocht van Gijsbertus-, Anna- x Jan Roorda, Janneke-, Elisabeth- en Maria Vermeersch, elk voor 1/5.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio 107vZuiderhaven 69pakhuis
eigenaarGijsbert Coen
gebruikerJan Reins in comp.
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio 108vZuiderhaven 69pakhuis
eigenaarcommissaris Coen
gebruikerJan Rienks in comp.
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159 , folio 108vZuiderhaven 69pakhuis
eigenaarcommissaris Coen wed.
gebruikerJan Rienks in comp.
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenG. Wildeman predikant


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-181 , folio 182rZuiderhaven 69huis
eigenaarJurjen Okkes
gebruikerJurjen Okkes
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-181 , folio 182rZuiderhaven 69huis
eigenaarSipke Nauta wed.
gebruikerSipke Nauta wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-181 , folio 182rZuiderhaven 69huis
eigenaarT. Greidanus wed.
gebruikerPieter Nap
huurwaarde70‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal64‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑12‑12 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Greidanus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-181 , pag. 177Zuiderhaven 69T. Greidanus wed.3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 69Jan Willem Douwes Houtsma... 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-013Zuiderhaven 69J W D Houtsmaledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1505Zuiderhaven 69wed. Jan Willem Douwes Houtsma Harlingenhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 69Petronella Greydanus... zelfden dage; (mogelijk een zuster van Ausonius G. ; ); oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-013; VT1839; kind: Tjaardus Jans, geb 13 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Jans Houtsma, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-013ZuiderhavenPetronella Greydanus72 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-013ZuiderhavenRinskje Jelles Tadema24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505Zuiderhaven F-014Chistelijke Afgescheiden Gemeente woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505Zuiderhaven F-020 Herst. Evang. Luth. Gemeente woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1505Zuiderhaven 69 (F-020)Herst. Ev. Lutherse Kerkpastorie


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 69C. Riemerspredikant


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 69J.C. (Jan) Boon


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 69rijksmonument 20782


2023
0.49456286430359


  terug