Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 7 8-029 8-030 C-005 C-001
Naastliggers vanZuiderhaven 7
ten oostenZuiderhaven 9
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 5


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Wynerts zeilmaker
1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiter Wymerts
1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Pytter Wimerts
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0167v van 9 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat] hoekhuis op het oud blokhuis strekkende noordwaarts tot de zuidgevel van verkopers huis waar de Vlieboot uithangthuis waar de Ham veel uitgehangen heeft, en plaats
 
koper door niaarJan Jansen de Boys 2124-14-00 GG
geniaarde koperPytter Freerx, gehuwd met
geniaarde koperTiesk Obbes
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderLou Feddes glasmaker113-14-00 GG
naastligger ten oostenhuis, houtstek en plaats van de verkopers
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhuis waar de Vlieboot uithangt, houtstek en plaats van de verkopers
verkoperWalingh Tiaerds, samen met
verkoperJelle Tiaerds
verkoperJacob Jansen du Bois, gehuwd met
verkoperBarber Tiaerds
verkoperWopke Wytses, gehuwd met
verkoperCatalina Jans du Boys


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCatalina de Bois
1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0128v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Catalina de Bois
1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Catalina du Bois
1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115r van 25 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBroer Jansen mr. brouwer
1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0041v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029 Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0057v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Broer Janzen brouwer
1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0123r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: havenbruggen]huis
 
koperSjoerd Wybrens mr. zeilmaker1200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderSybren Wybrens Wijngaert 50-00-00 GG
naastligger ten oostenLieuwe Piers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenvroedsman Saco Sybisma
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: doorlopende straat]
verkoper van 1/2Ybeltje Broers meerderjarig vrijster
verkoper van 1/2Jan Broersmr. brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029 Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-029 Zuiderhaven 7wed. Lieuwe Piers, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029 Zuiderhaven 7huis
eigenaarwed. Lieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-07-04 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0096r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wybrens Wijngaarden
1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0192v van 21 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis
 
koperAndrys Johannes, gehuwd metmr. zeilmaker825-00-00 GG
koperAnschkjen Hendriks
huurderAndrys Johannes c.u.85-00-00 CG
naastligger ten oostenLieuwe Piers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
verkoperTrijntje Sjoerds Wijngaard, gehuwd metFraneker
verkoperJohannes WijngaerdFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Johannis, mr. zeilmaker x Anskjen Hendriks koopt een huis c.a. bij de havenbrug, dat zij nu huren. Ten O. erven Lieuwe Piers, ten Z. de straat en haven, ten W. Age de Haas, ten N. een doorgaande steeg. Het huis heeft vrij in- en uitgang in die steeg (Prinsensteeg?). Gekocht van Trijntje Sjoerds Wijngaard x Johannes Wijngaard te Franeker, voor 825 gg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Johannes zeilmaker
1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106v van 19 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Johannes
1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0037v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis
 
koperWytse Johannis mr. zeilmaker en koopman1074-07-00 CG
naastligger ten oostenAntje Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenBauke Thomas
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperAndries Johannes, gehuwd metmr. zeilmaker
verkoperAnskje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Johannis, mr. zeilmaker en koopman, koopt een huis bij de havensbrug, nu bewoond door de verkopers. Ten O. Antje Nieuwenhuis, ten Z. de straat en haven, ten W. Bauke Thomas, ten N. een doorgaande steeg. Geen grondpacht. Gekocht van mr. zeilmaker Andries Johannes x Anskje Hendriks, voor 1074 CG 7 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de Havenbrug]huis
 
koperJurjen Ockes van der Stok mr. metselaar en koopman756-21-00 GG
huurderPiebo Backer mr. schoenmaker
naastligger ten oostende weduwe van F. Schellingwou
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Voorstraat of Bredeplaats]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: steeg van Saayen en Baayen]
verkoperde Gedeputeerde Staten van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes van der Stok, mr. metselaar, koopt een huis nz. Voorstraat bij de havenbrug, bewoond door mr. schoenmaker Piebe Backer. Ten O. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten Z. de Voorstraat of Bredeplaats, ten W. de haven, ten N. de steeg van Saayen en Baayen. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Ged. Staten van Friesland voor 765 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0226r van 17 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarke Jurjens
1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0083r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Vooorstraat] op het eind bij de Havenbrughuis
 
koperGerryt Sipkes de Jong, gehuwd met2000-00-00 CG
koperAntje Douwes Lam
huurderJacob 20-00-00 CG
sintjacobischatting5-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Bierma makelaar
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: steeg van Saayen en Baayen]
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0003v van 8 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de havenbrug]huis/winkel
 
koperPieter Claazen Nap, gehuwd metschipper2600-00-00 CG
koperSydske Aarts
naastligger ten oostenJoeke Bierma
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: Zaayen en Baayenstraat]
verkoperGerryt de Jong, gehuwd met
verkoperAntje Douwes Lam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claazen Nap, schipper x Sytske Aarts, koopt huis bij de havenbrug. Ten O. Joeke Bierma, ten Z. en W. de straat en haven, ten N. de Zaayen en Baayenstraat. Het is een winkelhuis. Gekocht van Gerryt de Jong x Antje Douwes Lam.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0190v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de Havenbrug]huis
 
koperCornelis Aarts, gehuwd metoud schipper2600-00-00 CG
koperFoekje Cornelis Zijlstra
naastligger ten oostenJoeke Bierma
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: Zaayen en Baayenstraat]
verkoperPieter Claazen Nap, gehuwd metonderbootsman Admiraliteit in Friesland
verkoperSietske Aarts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aarts, schipper x Foekje Cornelis Zijlstra koopt huis bij de havenbrug. Ten O. Joeke Bierma, ten Z. en W. de straat en haven, ten N. de straat en 'Zaayen en Baayen'. Gekocht van onderbootsman bij de Admiraliteit van Friesland Pieter Claazen Nap x Sytske Aarts.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0200r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Aerts koopman
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0150v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Aarts
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-031 Zuiderhaven 7Cornelis Aarts
8-031 Zuiderhaven 7Cornelis Zijlstra, 21 jaar, gehuwdinwooning


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0032r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis C. Zijlstra
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-030 Zuiderhaven 7C C Zijlstra6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Cornelis Cornelissen Zijlstra... Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS geb 1811; wed. C.C.Z. eigenaar en gebruiker van wijk C-005, winkeliersche, 1814. (GAH204); C.C.Z. en IJnskje J. Posthuma, beide van HRL, zijnde aangave geschied ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-005Zuiderhaven 7C C Zijlstra wedC C Zijlstra wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 486Zuiderhaven 7wed. Jan Jans VisserHarlingenwinkelierhuis en erf (161 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-005Zuiderhaven 7Jarig Nannes de Boer, overleden op 19 juli 183339 jr, schuitschipper Noorderhaven C 5, overleden in Zuiderzee, man van Detje Klazes Mulder, winkeliersche, vader van minderjarige Nanne, Hielke, Klaas en Sytske Jarigs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Gepke Bakkeroud 29 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Jan Lykles de Boer... ; eigenaar is wed. S. van der Zee, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, loots, wijk C-005; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van percelen nrs. 1056 en 1057, loots, woonplaats HRL, legger nr. 84, resp. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Klaaske Hayes Bruinsma... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Sipkje Wopkes van der Stel... EvL, dv Wopke vdS, en Joukjen Wiegers; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-005Bij de HavensbrugJan L de Boer47 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, loots
C-005Bij de HavensbrugKlaske Bruinsma37 jIJlstgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-005Bij de HavensbrugHaye J Visser14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugLykle de Boer5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugJanna J Visser10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugRinske de Boer7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugAafke de Boer3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugWilhelmina de Boer1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugGeertje de Haan22 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugJan van der* Wijk27 j*Nieuwe Pekela*gezin 2, m, protestant, gehuwd
C-005Bij de HavensbrugDebora Deurnat23 j*Harlingen*gezin 2, v, protestant, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 486C-005 (bij de Havensbrug)Hartog S. van der Lindewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 486C-001 (Zuiderhaven)Abraham Cropveldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 486Zuiderhaven 7 (C-001)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 7wed C. Kuiter geb. Vismanwinkelierster
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Tabak en sig.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Tabak en sig.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Tabak en sig.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Sigaren


1935 - kentekenadresnaam
B-21468
Zuiderhaven 7Floris Visser


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 79K. Kuiken213Tab. en sig.


1945 - kentekenadresnaam
B-27817
Zuiderhaven 7Jan Stienstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 7H. (Harmen) v.d. Werf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 7beeldbepalend pand7 van 10
  terug