Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 78-029 8-030 C-005C-001


Naastliggers vanZuiderhaven 7
ten oostenZuiderhaven 9
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 5


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Wynerts zeilmaker


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPiter Wymerts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Pytter Wimerts


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0167v van 9 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat] hoekhuis op het oud blokhuis strekkende noordwaarts tot de zuidgevel van verkopers huis waar de Vlieboot uithangt2124‑14‑00 GGhuis waar de Ham veel uitgehangen heeft, en plaats
koper door niaarJan Jansen de Boys de Ham
geniaarde koperPytter Freerx, gehuwd met
geniaarde koperTiesk Obbes
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurderLou Feddes glasmaker113‑14‑00 GG
naastligger ten oostenhuis, houtstek en plaats van de verkopers
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhuis waar de Vlieboot uithangt, houtstek en plaats van de verkopers de Vlieboot
verkoperWalingh Tiaerds, samen met
verkoperJelle Tiaerds
verkoperJacob Jansen du Bois, gehuwd met
verkoperBarber Tiaerds
verkoperWopke Wytses, gehuwd met
verkoperCatalina Jans du Boys


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0106r van 28 apr 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCatalina de Bois


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0128v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Catalina de Bois


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0172v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Catalina du Bois


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0115r van 25 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBroer Jansen mr. brouwer


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0041v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0057v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Broer Janzen brouwer


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0123r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: havenbruggen]1200‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Wybrens mr. zeilmaker
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
huurderSybren Wybrens Wijngaert 50‑00‑00 GG
naastligger ten oostenLieuwe Piers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenvroedsman Saco Sybisma
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: doorlopende straat]
verkoper van 1/2Ybeltje Broers meerderjarig vrijster
verkoper van 1/2Jan Broersmr. brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-029 Zuiderhaven 7wed. Lieuwe Piers, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 7huis
eigenaarwed. Lieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0096r van 30 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerd Wybrens Wijngaarden


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0192v van 21 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]825‑00‑00 GGhuis
koperAndrys Johannes, gehuwd metmr. zeilmaker
koperAnschkjen Hendriks
huurderAndrys Johannes c.u.85‑00‑00 CG
naastligger ten oostenLieuwe Piers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
verkoperTrijntje Sjoerds Wijngaard, gehuwd met te Franeker
verkoperJohannes Wijngaerd te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Johannis, mr. zeilmaker x Anskjen Hendriks koopt een huis c.a. bij de havenbrug, dat zij nu huren. Ten O. erven Lieuwe Piers, ten Z. de straat en haven, ten W. Age de Haas, ten N. een doorgaande steeg. Het huis heeft vrij in- en uitgang in die steeg (Prinsensteeg?). Gekocht van Trijntje Sjoerds Wijngaard x Johannes Wijngaard te Franeker, voor 825 gg.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Johannes zeilmaker


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106v van 19 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAndries Johannes


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0037v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]1074‑07‑00 CGhuis
koperWytse Johannis mr. zeilmaker en koopman
naastligger ten oostenAntje Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenBauke Thomas
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperAndries Johannes, gehuwd metmr. zeilmaker
verkoperAnskje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Johannis, mr. zeilmaker en koopman, koopt een huis bij de havensbrug, nu bewoond door de verkopers. Ten O. Antje Nieuwenhuis, ten Z. de straat en haven, ten W. Bauke Thomas, ten N. een doorgaande steeg. Geen grondpacht. Gekocht van mr. zeilmaker Andries Johannes x Anskje Hendriks, voor 1074 CG 7 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de Havenbrug]756‑21‑00 GGhuis
koperJurjen Ockes van der Stok mr. metselaar en koopman
huurderPiebo Backer mr. schoenmaker
naastligger ten oostende weduwe van F. Schellingwou
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Voorstraat of Bredeplaats]
naastligger ten westenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: steeg van Saayen en Baayen]
verkoperde Gedeputeerde Staten van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes van der Stok, mr. metselaar, koopt een huis nz. Voorstraat bij de havenbrug, bewoond door mr. schoenmaker Piebe Backer. Ten O. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten Z. de Voorstraat of Bredeplaats, ten W. de haven, ten N. de steeg van Saayen en Baayen. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Ged. Staten van Friesland voor 765 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0226r van 17 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarke Jurjens


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0083r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Vooorstraat] op het eind bij de Havenbrug2000‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Sipkes de Jong, gehuwd met
koperAntje Douwes Lam
huurderJacob 20‑00‑00 CG
sintjacobischatting5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Bierma makelaar
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: steeg van Saayen en Baayen]
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0003v van 8 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de havenbrug]2600‑00‑00 CGhuis/winkel
koperPieter Claazen Nap, gehuwd metschipper
koperSydske Aarts
naastligger ten oostenJoeke Bierma
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: Zaayen en Baayenstraat]
verkoperGerryt de Jong, gehuwd met
verkoperAntje Douwes Lam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claazen Nap, schipper x Sytske Aarts, koopt huis bij de havenbrug. Ten O. Joeke Bierma, ten Z. en W. de straat en haven, ten N. de Zaayen en Baayenstraat. Het is een winkelhuis. Gekocht van Gerryt de Jong x Antje Douwes Lam.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0190v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 7Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de Havenbrug]2600‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Aarts, gehuwd metoud schipper
koperFoekje Cornelis Zijlstra
naastligger ten oostenJoeke Bierma
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: Zaayen en Baayenstraat]
verkoperPieter Claazen Nap, gehuwd metonderbootsman Admiraliteit in Friesland
verkoperSietske Aarts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aarts, schipper x Foekje Cornelis Zijlstra koopt huis bij de havenbrug. Ten O. Joeke Bierma, ten Z. en W. de straat en haven, ten N. de straat en 'Zaayen en Baayen'. Gekocht van onderbootsman bij de Admiraliteit van Friesland Pieter Claazen Nap x Sytske Aarts.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0200r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Aerts koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0150v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Aarts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-031 , pag. 122Zuiderhaven 7Cornelis Aarts
8-031 , pag. 122Zuiderhaven 7Cornelis Zijlstra, 21 jaar, gehuwdinwooning


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0032r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis C. Zijlstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-030, pag. 161Zuiderhaven 7C C Zijlstra6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Cornelis Cornelissen Zijlstra... Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS geb 1811; wed. C.C.Z. eigenaar en gebruiker van wijk C-005, winkeliersche, 1814. (GAH204); C.C.Z. en IJnskje J. Posthuma, beide van HRL, zijnde aangave geschied ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 7Wed C. Zijlstrafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-005Zuiderhaven 7C C Zijlstra wedC C Zijlstra wedwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 486Zuiderhaven 7wed. Jan Jans VisserwinkelierHarlingenhuis en erf (161 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 90 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-005Zuiderhaven 7Jarig Nannes de Boer, overleden op 19 juli 183339 jr, schuitschipper Noorderhaven C 5, overleden in Zuiderzee, man van Detje Klazes Mulder, winkeliersche, vader van minderjarige Nanne, Hielke, Klaas en Sytske Jarigs de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Gepke Bakkeroud 29 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Jan Lykles de Boer... ; eigenaar is wed. S. van der Zee, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, loots, wijk C-005; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van percelen nrs. 1056 en 1057, loots, woonplaats HRL, legger nr. 84, resp. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Klaaske Hayes Bruinsma... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-005Zuiderhaven 7Sipkje Wopkes van der Stel... EvL, dv Wopke vdS, en Joukjen Wiegers; BS huw 1819, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-005, wijk F-100, 152, 333, wijk H-210, supp wijk E-328, supp wijk G-378; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-005Bij de HavensbrugJan L de Boer47 jlootsHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-005Bij de HavensbrugKlaske Bruinsma37 jIJlstgezin 1, v, protestant, gehuwd
C-005Bij de HavensbrugHaye J Visser14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugLykle de Boer5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugJanna J Visser10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugRinske de Boer7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugAafke de Boer3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugWilhelmina de Boer1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugGeertje de Haan22 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-005Bij de HavensbrugJan van der* Wijk27 j*Nieuwe Pekela*gezin 2, m, protestant, gehuwd
C-005Bij de HavensbrugDebora Deurnat23 j*Harlingen*gezin 2, v, protestant, gehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 486bij de Havensbrug C-005Hartog S. van der Lindewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 486Zuiderhaven C-001Abraham Cropveldwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 486Zuiderhaven 7 (C-001)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 7wed C. Kuiter geb. Vismanwinkeliersterf. 0f. 600


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Tabak en sig.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Tabak en sig.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Tabak en sig.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 7K. Kuiken213Sigaren


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21468
Zuiderhaven 7Floris Visser


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 79K. Kuiken213Tab. en sig.


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27817
Zuiderhaven 7Jan Stienstra


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenR. Schaafsma535Sig.winkel.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 7H. (Harmen) v.d. Werf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 7beeldbepalend pand7 van 10
  terug