Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 71 8-157 8-179 F-256 F-021


Huisnaam in: 1603
Gebruik:
Naam: de groene acker
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 71
ten oostenZuiderhaven 71a
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 69
ten noordenRaamstraat 8


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ2 lege huisplaatsen aan elkaar
 
koperPiter Hendrix burgerkoopmansbode800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenMayke van der Laen
naastligger ten noordenMayke van der Laen
verkoper van 1/2Jacob Tiebbes Popta
verkoper van 1/2Rembartus Popta, samen met
verkoperHesselius Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee aanelkaar gelegen ledige huissteden, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de koper. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta voor 1/2 en Lambertus- en Hesselius Popta voor 1/2, voor 800 cg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130v van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130v van 6 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ2 lege plaatsen met drie kamers en een tuintje of hofje en bleekveld daarachter
 
koperburgervaandrig Jan Knijff c.u., en940-00-00 GG
Ipe Meinertsmr. timmerman
naastligger ten oostenJarich Claesen Ameland
naastligger ten oostende hof van Frans Reiners Templaer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie
naastligger ten noordenJan Dirxen Fuiltie
naastligger ten noordenmr. Hendrik Schenkel
verkoperJarich ClaesenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff, burger-vaandrig, en mr. timmerman Ipe Meinerts kopen 2 ledige plaetsen met 3 camers en tuintje en bleekveld erachter, nz. Zuiderhaven. Ten O. de verkoper en de hof van Frans Reiners Templaer, ten Z. de straat, ten W. de Groenlandsche Cie., ten N. Jan Dirxen (Roorda?) en wd. mr. Hendrik Schenkel. In de oostelijkste camer staat de breekmolen van de gleybakkerij. Het tuintje en bleekveld achter de camers zijn verhuurd. Gekocht van Jarich Claesen op Ameland, voor 940 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen lege plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff, en


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis zijnde een gleibakkerswinkel en lege plaats en houtschuur ten oosten daarva
 
koperFrans Jacops de Adam burger c.f.3500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen lege plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff, en
Ype Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen Ameland
verkoperJarich ClasenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 141r van 20 apr 1662 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aDe Admiraliteit koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen burgemeester Harmen Synes Nauta, een huis met twee grote pakhuizen resp. ten O. en W. daarvan, en plaatsen, slachthuis en traanbakken, zoals door de geoctrooieerde Noordsche Cie. te Harlingen en de oud-burgemeester Jan Knijff, de boekhouder, wordt gebruikt en bewoond, nz. Zuiderhaven bij de Groene Brug. Ten O. wd. Nanningh Aarnts, ten Z. de haven en straat, ten W. wd. Jacob Pieters met haar zoon, vaandrig Roda en wd. Symen Wijnkan, ten N. bode Hendrik Ringers en de Schritsen. Grondpacht samen 22 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlandsche Cie., voor 15020 GG.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71[niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erven van Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengleibakkerij


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis
 
koper provisioneelArjen Hansen, gehuwd met1825-10-00 GG
Hiltie Fransen
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Jacobs Bootsma gleibakker


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ op de hoek van de Raamstraathuis, peerdestal en bellevedere
 
koperburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgut, gehuwd met2640-00-00 CG
kopersSjouckien Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymon Jacobs Bootsma gleibakker
naastligger ten noordenGerryt Claesses cherger
bewonerAbelus Jentiemakapitein
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkopersHiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sjoerdts Wildschut x Sjoukje Minnes koopt mooi huis met paardestal erachter en een belvedere, hoek Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. het huis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma, ten Z. de straat en haven, ten N. Gerryt Claessen, cherger. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen de Adam.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ bij de Raamstraat2 erven
 
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van1300-00-00 GG
wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
Fokeltie Jans
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordende hof van de erven van Jelle Reyners Jeddema
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
de Stad Harlingen6-00-00 CG
verkoper ten profijte van zijn 2 minderjarige kinderen, te weten:Symon Jacobs Bootsma, weduwnaar van
Arjaentie Fransen
Arjen Symons, zoon van verkoper
Frans Symons, zoon van verkoper


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 358v van jun 1691 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aBouwe Joostes Kok, mr. schoenmaker, koopt 1/2 van 2 erven, bestaande uit een gleibakkerij c.a. (met omschrijving), nz. Zuiderhaven. Ten O. de oud-burgemeester Wybe Sjoerdts Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, apotheker, ten Z. de hof van Wildschut en een steeg naar de Raamstraat, waarvan de 2 erven de eigendom hebben. Mede-eigenaar is Cornelis Jansen v.d. Burgh. Gekocht van Lijsbeth Jans Vermeulen wv Jan Jonas v.d. Brugh.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 364v van okt 1691 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aBouwe Joostes Kock, mr. schoenmaker, koopt nu de andere 1/2 van de gleibakkerij. Gekocht van Cornelis Jansen v.d. Burgh c.u.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 365r van nov 1691 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aTheotardus Sloterdijk, hopman x Teuntie Symens koopt de gleibakkerij, nz. Zuiderhaven. Ten O. Wibe Sjoerds Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Wildschut. Deze laatste niaart echter ratione vicinitatis en het is onduidelijk wie de koper is geworden. Gekocht van Bouwe Joostes Kock.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 176v van jun 1702 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aJarich Jacobs [van der Ley], wijdschipper x Auckjen Pytters, koopt huis hoek Raamstraat/Zuiderhaven. Ten O. die straat, ten Z. de straat en haven, ten W. de 2 dwarshuizen gekocht door Jan Harmens, ten N. Jan van Zeist en een steeg. (met veel bedingen over de dwarshuizen.). Gekocht van de hypotheek credit. van burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0174v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Tussen het huis en pakhuis van Jarich Jacobs en koopman Popta2 dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen
 
koperJan Harmens c.u.koopman 279-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
verkopergeregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt 2 dwarshuizen en een ledige, doch overdekte plaets daartussen, staande tussen het huis en het pakhuis, respectievelijk gekocht door Jarich Jacobs (v.d. Ley) en de koopman Popta, bij het huis van Jan van Zeist. Veel bedingen. Gekocht van de gezamenlijke crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0176r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendwarshuizen uit akte 0016


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZ hoek Zuiderhavenhuis
 
koperJarich Jacobs, gehuwd metschipper (wijd-)1025-07-00 GG
Auckjen Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.
naastligger ten noordenJan van Zeist
naastligger ten noordensteeg
verkopergeregisteerde crediteuren van Widschut c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJan Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJaerigh Jacobs
gebruikerF. van Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066r van 29 jan 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072r van 10 mrt 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens c.s.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJaerig Jacobs


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJ. Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0332r van 5 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter de Adam


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0332r van 5 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZhoving met zomerhuis
 
koper door niaarGerben Ates, gehuwd met321-00-00 GG
Fongerke Arjens de Adam
geniaarde koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metsubstituut ontvanger van Franekeradeel
Antie Gardingius
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenPieter de Adam
naastligger ten zuidenMaria Fontein
Gillis Vermeersch
naastligger ten noordenTrijntie Heins, gehuwd met
Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Ket x Antje Gardingius WIL KOPEN een tuin met vruchtbomen, bloemen, plan ten en een zomerhuis etc., bij de Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten W. Pieter de Adam, ten Z. Maria Fontein wv Gillis Vermeersch, ten N. de verkopers. De hovinge is 80 voeten lang en 70 voeten breed. Er is vrij in- en uitgang in de Raamstraat. Gekocht van Trijntie Heins wv Philippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij. Er wordt echter geniaard wegens naastliggerschap, door Fongerke Arjens de Adam x Gerben Ates en de verkoop gaat niet door.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0336v van 26 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFongerke Arjens de Adam


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0336v van 26 sep 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZtuin en zomerhuis
 
koperGijsbertus Koen commissaris op de Abt590-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastliggerPieter de Adam
naastligger ten westenFongerke Arjens de Adam
naastligger ten zuidenMaria Fontein, weduwe van
wijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten noordenPhilippus Swart voorzanger
huurdergemeensman Swerms 17-10-00 CG
verkoperFongerke Arjens de Adam, gehuwd met
Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commissaris op de Abt, koopt een voortreffelijke hof met bomen, bloemen, zomerhuis etc., bij de Raamstraat. Ten O. die straat, ten Z. Maria Fontein wv Gilles Vermeersch, ten W. Pieter d`Adam en de verkoper, ten N. Philippus Swart, voorzanger. Gekocht van Fongerke Arjens d`Adam x Gerben Ates, voor 599 cg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
naastligger ten westenAntie Gardingius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ2/3 huis, en tuin daarachter
 
koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger934-00-00 CG
Antie Gardingius
eigenaar van 1/3Fongerke Arjens de Adam
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder van 2/3Gijsbert Koen commissaris
naastligger ten oostende weduwe en de erven van wijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten westenJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen met een pottebakkerij
verkoperHans Arjens de Adam, met zijn broeronder de klokslag va Holwerd
verkoperPetrus Adriani de Adamonder de klokslag va Holwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe ontvanger Jan Deket x Antie Gardingius koopt 2/3 van een huis met tuin erachter, waarvan Fongerke Arjens de Adam, de zuster van de verkopers, de andere 1/3 bezit. Het is verhuurd aan Gijsbertus Koen. Ten O. wd. en erven Gilles Vermeersch, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. een pottenbakkerij en een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Hans Arjens- en Petrus Adriani de Adam, gebroeders onder de klokslag van Holwert.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ1/4 huis en tuin
 
aanhandelaarGijsbertus Koen commissaris0-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eigenaar van 2/4Jan de Ketontvanger
eigenaar van 1/4de erven van wijlen Grytie van Hemert
toehaak25:00:00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan de Ket ontvanger
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFongerke Arjens van Hemert, gehuwd met
Gerben Ates


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan de Ket ontvanger


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
naastligger ten westende erven van mr. Jurjens


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ8/12 huis
 
koperGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt1119-08-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
Antie Gardingius
naastligger ten westende erven van mr. Jurjens
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verkoperJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
Antie Gardingius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 243v maar verkeerd genummerd in het origineel] Gijsbertus Koen, commissaris ter recherche op de Abt, koopt 8/12 van een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. wd. Gilles Vermeersch en de koper, ten W. de verkoper en erven mr. Jurjens, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij, met een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Jan de Ket, ontvanger van Franekeradeel x Antie Gardingius.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 257ar van aug 1738 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71aGijsbertus Koen koopt 4/12 van een huis met tuin erachter, waarvan de koper de overige parten al bezit. Gekocht van Fongerke Arjens van Hemert x Gerben Ates, als crediteuren van hun wijlen ouders Arjen Hansen van Hemert x Heiltje Fransen d`Adam. Er is geniaard door de familie d`Adam.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh] ontvanger


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ1/12 huis en tuin
 
koperGijsbertus Koen commissaris op de Abt140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commissaris op de Abt
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh] ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordensteeg met een pottebakkerij
verkoperFongerke Arjens van Heemert, gehuwd met
Gerben Ates
wijlen Arjen Hansen van Hemert, gehuwd met
wijlen Heiltie Fransen de Adam
Renske Douwes


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0058r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-157 Zuiderhaven 71Jacob J. van der Ley, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKoen oud commissaris


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraathuis en tuin, met stal en wagenhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman999-19-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen oud commissaris
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0151v van 12 mei 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolkjen Rinkes


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0151v van 12 mei 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhoutschuit, koolstek, onbebouwd terrein en tuin
 
koperAdmiraliteit 526-14-00 GG
huurder koolstek en tuinFolkert Pyters koopman32-00-00 CG
naastligger ten oostenAdmiraliteits bootsmanswoning
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes
naastligger ten noordende tuin van Martyni kapitein
naastligger ten noordenHomme Clases c.s.
verkoperFongerke Arjens, weduwe vanHolwerd
wijlen Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een houtschuur, koolstek, ledige grond en tuin c.a. gelegen bij- en aanelkaar, nz. Zuiderhaven. Ten O. het huis van de bootsman van het College, ten Z. de straat en haven, ten W. Lolkje Rinkes, ten N. de tuin van kapitein Martyni en Homme Clases. Geen grondpacht. Gekocht van Fongerke Arjens wv Gerben Ates te Holwerd, voor 526 gg. 14 st.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 221r van nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 71a(achter, ook wel Raamstraat 10) Yde Floris, gleybakker x Aukje Geerts koopt huis wz. Raamstraat. Ten O. de straat, ten Z. Teunis v.d. Ley, ten W. en N. wd. Cornelis Koen. Gekocht van dr. Jacobus Tjallingii, advocaat bij het Hof van Friesland.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71[niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenstraat en haven
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erven van Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Adminraliteit in Friesland
Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
Symon Jacobs Bootsma, vader en wettige voorstander over zijn kinderen bij
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTheunis van der Ley koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer Jarig van der Ley


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurjen Ockes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0108v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraathuis
 
koperPieter Annes, gehuwd metscheepstimmerman1100-00-00 CG
Hiske Simons
huurderFloris Yedes
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenJurjen Ockes
naastligger ten noordends. Wildeman
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
verkoperAukje Geerts, weduwe van
wijlen Yede Floris
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter, ook wel Raamstraat 10) Pieter Annes, scheepstimmerman x Hiske Simons koopt huis Raamstraat, verhuurd aan Floris Yedes. Ten O. de Raamstraat, ten W. Jurjen Ockes, ten Z. de koper, ten N. de verkoper. Gekocht van Aukje Geerts wv Yede Floris.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraat huis
 
koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker 1080-00-00 GG
Anna Wijngaarden
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderRamaker e.a.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordenSake Jacobs
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker x Anna Wijngaarden, koopt kapitaal huis, hoek Zuiderhaven/Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de haven, ten W. de verkoper, ten N. Sake Jochums. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZplek grond
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd met175-00-00 CG
Cornelis Mollemakoopman
gebruikerB. Visseren zoon
naastliggerCoulbaud kleermaker
naastliggerJohannes Oebeles van der Werf havenmeester
naastligger ten oostenP. J. Coulbaud kleermaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erven van de weduwe Greidanus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x Cornelis Mollema koopt een plek grond nz. Zuiderhaven, tussen de huizen van de mr. kleermaker Coulbaut en de havenmeester Johannes Oebeles v.d. Werf, thans in gebruik bij Barend Visser & Zn. Ten O. P.J. Coulbaut, ten W. erven Greidanus, ten Z. de haven, ten N.?. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 175 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer P. de Keth


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis
 
koperH. Tuining, gehuwd metcommies van 't Vlieland771-00-00 CG
S. Louisa van Lon
naastligger ten oostenJohannes O. van der Werf
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer P. de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperde erven van ds. Wildeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH. Tuining, commies van `t Vlieland x Louisa van Lon koopt huis en tuin nz. Zuiderhaven. Ten O. havenmeester Johannes O. v.d. Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. P. de Keth, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van de kinderen van ds. Wildeman.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPetrus de Keth


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperPetrus de Keth ontvanger v.d. Convooyen en licenten1500-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperH. Tuning, gehuwd metcommies van 't Vlieland
S. Louisa van Son
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus de Keth, ontvanger der Conv. en Licenten te Harlingen, koopt huis en tuin aan de zonkant Zuiderhaven. Ten O. Johannes O. v. d Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. de koper, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van H. Tuining x Louisa van Lon.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-179 Zuiderhaven 71P J Coulbaut6-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1506Zuiderhaven 71wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis en erf (138 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-256Zuiderhaven 71Fokje Rooster... in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506F-256 (Zuiderhaven)Philippe A. Braamswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506F-021 (Zuiderhaven)Jan Pieters Schaafsmawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5129Zuiderhaven 71 (F-021)Ida Jacoba Stroband


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 71 Elske Boerstragem. vroedvrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200
Zuiderhaven 71 Aaltje Hoekstragem. vroedvrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 71D.J. de Koffleeraar m.o.


1936 - kentekenadresnaam
B-22185
Zuiderhaven 71bisJohannes van Houwelingen


1936 - kentekenadresnaam
B-22380
Zuiderhaven 71bovenJohannes van Houwelingen jr


1938 - kentekenadresnaam
B-24667
Zuiderhaven, hoek Raamstraat N.V. Handel en Wegenmateriaal en Transportbedrijf v/h N. Sch


1938 - kentekenadresnaam
B-24770
Zuiderhaven 71Arie van Houwelingen


1939 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Nationale Wegenbouw Mij N.V.


1939 - kentekenadresnaam
B-26075
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26308
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26767
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26799
Zuiderburen 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.426


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-26882
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26912
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26975
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-27005
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27006
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27013
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27014
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1942 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenDros' Schelpkalkbranderij274


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 71J. (Jan) Jagersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 71rijksmonument 20783
  terug