Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 75
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 754-0414-0404-041(niet bekend)(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 754-0404-0394-041(niet bekend)(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 75(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 75Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0209r van 13 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Poff


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0009v van 26 nov 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75middenZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]700‑00‑00 gghuis met ervoor een loods en een houtstek
koperJacob Hessels, gehuwd met
koperGriet Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet ledige erf van Jorys Gillis de Coker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCornelis Bonck
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Sydses, gehuwd met
verkoperAeffke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hessels x Griet Jans koopt huis nz. Zuiderhaven. Ten O. Joris Gilles de Koker, ten W. Cornelis Bonck. Gekocht van Jan Sydses x Aeffke Jacobs voor 700 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0033r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jacobs


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0139v van 16 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]400‑00‑00 cghoutstek van 22 houtvoeten 5 duim x 78 houtvoeten, met grond en ledige plaats
koperRoelant Cornelis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Hessels
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarin de waterlossing
naastligger ten westenDouwe Siercks
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarde stad Harlingen
verkoperCornelis Sioerdts Bonck, gehuwd metgrootschipper
verkoperTrentie Cornelis


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0174v van 11 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75middenZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]1200‑00‑00 cghuis met voorkamertje en ledige plaats
koperRoelant Cornelis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJoris Jellis de Cooker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven en straat]
naastligger ten westenCornelis Bonck
naastligger ten noordenClaas Claassen
verkoperJacob Hessels, gehuwd metgrootschipper
verkoperGriet Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelandt Cornelis, scheepstimmerman x Antie Pieters kopen een huis met het voorkamertje en ledige plaats nz. zuider nieuwe haven. Ten O. Joris Jelis de Cooker, ten Z. de haven en straat, ten W. Cornelis Bonck, ten N. Claas Claas. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van grootschipper Jacob Hessels x Griet Jans voor 1200 cg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0298v van 2 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75middenZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven NZ]803‑16‑00 gghuis met voorkeuken of zomerhuisje en ledige plaats
koperOnne Wybes, gehuwd met
koperHiltie Arians
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJoris Jelis de Koocker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenhet houtstek van de verkoper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRoelant Cornelis, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperAntie Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0002v van 21 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Poff


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0147r van 26 nov 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75oostTen zuiden van voormelde dwarskamer en weefwinkel920‑00‑00 cgledige plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de haven aldaar
koperHuybert Claes, gehuwd metkoopman
koperMartyen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPiter Jacobs
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenOenne Wybes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Joris Jelis de Koker, en
verkoper van 1/12Gillis Joris de Koker, en
verkoper van 1/12Magdalena Joris de Koker, gehuwd met
verkoper van 1/12Christiaen Jacobs, en
verkoper van 4/12de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters, weduwe van
verkoper van 4/12wijlen Joris Jelis de Koker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0154v van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ0‑00‑00 gghuis of gebouw
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOene Wybes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Roelant Cornelis c.u.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]310‑14‑00 gghuis of gebouw
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenOene Wybes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperverlaten door Roelant Cornelis


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0113v van 5 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]330‑00‑00 gghuis, woning, schuur of gebouw en plaats
koperClaes Riencks, gehuwd met
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Oene Wybes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTymen Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgemeester Hilbrant Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Riencks x Trijntie Cornelis kopen een huis, woning, schuur of gebouw met de plaats nz Zuider nieuwe haven. Ten O. erven oene Wybes, ten W. Symen? Andries en een steeg. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van burgemeester Hilbrant Dircx voor 330 GG.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0167v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75middenZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]00‑00‑00 cghuis met houtstek
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHuibert Claesen
naastligger ten oostenClaes Rienckx
verkoper q.q.Tomas Wybes, curator over
verkoperde weeskinderen van wijlen Oene Wybes, gehuwd met
verkoperwijlen Hil Ariens


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 77, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0397v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 67Zuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Overbeek
gebruikerde heer Overbeek
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
grondpacht aanRuird Pieters erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 67Zuiderhaven 75huis
eigenaarschoutbijnacht Middagten
gebruikerReiner Jans wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0020av van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ800‑00‑00 gghuis, loods en bleekveldje
koperSyoert Claessen Schrik c.u.
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ? Gemeente: huis
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]
naastligger ten noordende ? Gemeente: huis
verkoperMiddagtenschout bij nacht


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 43rZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Overbeek
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720
grondpacht aanRuird Pieters erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 43vZuiderhaven 75huis
eigenaarSioerd Claessen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077v van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 43vZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Cronenburg
gebruikerde heer Overbeek
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg
grondpacht aanJelte Ruirds erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 44rZuiderhaven 75huis
eigenaarSjoerd Clasen
gebruikerSjoerd Clasen
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75achterPapensteeg OZ150‑00‑00 cgtuin vanouds perk
koperoud burgemeester Joost Gongrijp
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten zuidende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten westenPapensteeg
naastligger ten noordenPapensteeg
verkoperFolkert Huidekoper te Amsterdam
verkoperJanke Huidekoper te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, oud-burgemeester, koopt een tuintje c.a. in de Papensteeg, vanouds een schoenmakersperk. Ten O. en Z. de tuin van de Roomsche priester, ten W. en N. die steeg. Vrij op- en afslag in die steeg. Gekocht van Folkert- en Janke Huidekoper te A`dam, voor 150 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-039 , folio 43vZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Camminga
gebruikerde heer Camminga
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg
grondpacht aanJelte Ruerds
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 44rZuiderhaven 75huis
eigenaarburgemeester Schrik
gebruikerburgemeester Schrik
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037v van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75achterSchritsen ZZ [niet vermeld]150‑00‑00 cgtuin met zomerhuis, fornuis en secreet
koperDouwe Reins de Veth mr. bakker en koopman
koperDouwtje Douwes meerderjarige vrijster
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostensteeg naar de roomse vergaderplaats
naastligger ten zuidensteeg naar de roomse vergaderplaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet perk van Jacob Lolles
verkoperHarmanus Gonggrijpkoopman in wijnen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Douwe Reins de Veth [Vettevogel], mr. bakker en vrijster Doutjen Douwes, kopen een mooie tuin met zomerhuis c.a. Ten O. en Z. de steeg die naar de Roomsche vergaderplaats loopt, ten N. het perk van Jacob Lolles (Cock). Gekocht van wijnkoopman Harmanus Gonggrijp, voor 150 cg.


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0031v van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75achterSchritsen ZZ [niet vermeld]150‑00‑00 ggtuintje met zomerhuis
koperoud overste over de militie Watse jonker van Camminga, met als zaakgelastigde te Wirdum
koper q.q.Gerard Sybren Suringar
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
toehaakeen gouden dukaat
naastligger ten oostenoud overste over de militie jonker Watse van Camminga te Wirdum
naastligger ten zuidenoud overste over de militie Jonker Watse van Camminga te Wirdum
naastligger ten westenPapesteeg
naastligger ten noordenhet perk van Jacob Lolles
verkoperDouwe Reins de Vetmr. bakker en koopman
verkoperDoutje Douwes meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter)(westelijke gedeelte) jhr. Watse van Camminga, oud-overste over de Militie te Wirdum, koopt (via zijn gelastigde Gerard Sybren Suringar) een tuintje dat ooit een zomerhuis en andere gemakken had. Ten O. en Z. de koper, ten W. de Papesteeg, ten N. het perk van Jacob Lolles (de Cock). Gekocht van mr. bakker Douwe Reins de Veth [Vettevogel] en vrijster Doutjen Douwes, voor 150 cg en 1 gouden dukaat.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-039Zuiderhaven 75Anthony de Groot, bestaande uit 2 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-039 , folio 43vZuiderhaven 75huis
eigenaarde hr. Camminga
gebruikerAnthoni de Groot
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg
grondpacht aanJelte Ruurds
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 44rZuiderhaven 75huis
eigenaarAte Johannes nom.ux.
gebruikerAte Johannes nom.ux.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-039, fol. 59vZuiderhaven 75Anthony de Groot , bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenpryster, roomsch78:13:00 cg13:2:00 cgbestaet wel


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0273v van 20 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 75westZuiderhaven NZ1457‑07‑00 gghuis
koperde hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal te Wirdum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal te Wirdum
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenLeerlooierssteeg [staat: de zgn. Papesteeg]
naastligger ten noordende hoogwelgeboren heer jr. Valerius van Kamminga luitenant-generaal te Wirdum
verkoper q.q.Robijn Arjens, geauhoriseerd administrator over
verkoper van 1/4de goederen van Susanne Sjoerds Schrik
verkoper q.q.Jan Oldaans, geauhoriseerd administratorkoopman
verkoper q.q.Sierk Tolsma, geauhoriseerde administratoren overkoopman
verkoper van 1/4de goederen van Trijntie Sjoerds Schrik
verkoper q.q.Mettjen Hendriks, weduwe van
verkoper q.q.wijlen vroedsman Taeke Schrik
verkoper q.q.Mettjen Hendriks, moeder en voorstanderse van
verkoper van 1/4Sjoerd Taekes Schrik minderjarig
verkoper van 1/4Lolkjen Sjoerds Schrik, gehuwd met
verkoper van 1/4Sierk van der Leykoopman
erflaterwijlen Doutjen Tyttes Commandeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Hoogwelgeboren heer Valerius van Kamminga, luitenant geneaal van de infanterie, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Grondpacht 4 cg. Ten O. en N. de koper, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. de zogenaamde Papesteeg, waarin in- en uitgang. Gekocht van (koopman Robijn Arjens, geauthoriseerd administrator over de goederen van) Susanna Sjoerds Schrik voor 1/4, (kooplui Jan Oldaan en Sierk Tolsma, geauthoriseerde administratoren over de goederen van) Trijntje Sjoerds Schrik voor 1/4, (Mettjen Hendriks wv vroedsman Taeke Schrik, als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige zoon) Sjoerd Taekes Schrik voor 1/4, en Lolkjen Sjoerds Schrik x koopman Sierk van der Ley voor 1/4, als erfgenamen van haar wl. moeder en resp. grootmoeder Doutjen Tyttes Commandeur, voor 1457 gg. 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-039 , folio 44rZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Camminga
gebruikerAnthoni de Groot
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg
grondpacht aanJelte Ruirds erven
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 44vZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Camminga
gebruikerde heer Camminga
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-039 , folio 44rZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Camminga
gebruikerAnth. de Groot
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg
grondpacht aanJelte Ruirds
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-040 , folio 44vZuiderhaven 75huis
eigenaarde heer Camminga
gebruikerde heer Camminga
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0100r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 73oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 79vZuiderhaven 75huis en kerk
eigenaarRoomsgezinde Gemeente
gebruikerR.B. Splinter
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 79vZuiderhaven 75huis en kerk
eigenaarde Roomsche kerk
gebruikerde Roomsche kerk
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-041 , folio 79vZuiderhaven 75huis en kerk
eigenaarRoomsche Gemeente
gebruikerRoomsche Gemeente
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0283r van 9 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0227r van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 56west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: kerk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-041 , pag. 78Zuiderhaven 75Roomsche Gemeente 12‑10‑00 cgkerk en huis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1521Zuiderhaven 75Roomsch Gemeente Harlingenplaisiertuin (540 m²)


1880 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 75 (portaal binnen, westzijde), HarlingenZuiderhaven 75 (portaal binnen, westzijde)Sletering, Joannes Jacobus;Winkeler, Augenius Bernardus;Ypma, Yeb Sibles;Ruth, Joannes Cornelis Van;Tolsma, Joannes Pauli;Tepe, Alfred;Peters, GebroedersTer eere van de Drie eenigen God
Onze Lieve Moeder Maria
en den H. Aartsengel Michael
is deze Kerk opgericht in 't jaar 1880
door de R.K. Gemeente onder haren Pastoor
Joannes Jacobus Sletering
bijgestaan door de Heeren
Augenius Bernardus Winkeler
Yeb Sibles Ypma
Joannes Cornelis van Ruth
Joannes Pauli Tolsma
Kerkmeesters de Gemeente
Ontworpen door den Heer Alfred Tepe
Uitgevoerd door de Heeren Gebr. Peters.'
De aanbesteding tot het bouwen eener Kerk met Toren en Pastorij vond plaats op Dinsdag 23 December 1879. Inlichtingen geeft de architect A. Tepe, Utrecht.
Laagste inschrijver Gebr. Peters, Bussum, f 118.790,-.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1521Zuiderhaven F-023 Roomsch Cath. Gemeente tuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4396Zuiderhaven 75 (F-023)R.K. Gemeentekerk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 75rijksmonument 20786 1881


2023
0.089931011199951


  terug