Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 77
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 774-038 4-040 F-020F-024
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 774-037 4-039 F-021F-025


Naastliggers vanZuiderhaven 77
ten oostenZuiderhaven 79
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 75


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]00‑00‑00 cgkamer, loods en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
bewonerHendrick Lieuues Geelgeent
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs
eerdere samenvatting door Yde Elsingaeen kamer met loods en ledige plaats met uitgang naar Jan Douues steeg.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg] ten noorden van de Zuiderhaven NZ0‑00‑00 CGkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
bewonerLolke Minses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77Carl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg] ten noorden van de Zuiderhaven NZ0‑00‑00 CGkamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
bewonerGriet Ottes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFoeke Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwesteneerder verkochte grote huis of hof
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0120v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]0‑00‑00 CGhuis, zomerkeuken, loods en ledige plaats met een hof en tuin
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFoeke Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet houtstek van Huibert Claesen
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerCarl Visschersteeg [staat: Jan Douwessteeg]
verkoperJacob Piters
verkoperJan Piters
verkoperHans Petersen
verkoperTiebbe Piters Reyns, weduwnaar en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen Dingen Petersen
verkoperPeter Isbrants, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts
verkoper q.q.Peter Isbrants, curator zowel over
verkoperAntie Everts?, als over
verkoperGerryt Everts
verkoperMayke Gerryts, gehuwd met
verkoperFolkert Albarts Vos
verkoper q.q.Stoffel Baniers, curator zowel over
verkoperBanier Gerryts, als over
verkoperPiter Gerryts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pitertie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Peter Jacobs


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0148v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]1400‑00‑00 GGhuis
koperBauckien Franssen Fisscher, weduwe van
koperwijlen Symon Foeckes Monsma kapitein
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWynert Poppes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Foecke Jansen c.u.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0168v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]1001‑00‑00 GGhuis (ruim beschreven)
koperHendrick Mouts mr. goudsmid
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenMeynte Douwes Hobbema koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten westenwijlen Wynnert Poppes koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauckien Fransen Visscher


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022ra van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ op de hoek van de Carl Visschersteeg600‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelJan Ysaacks Groenwolt kapitein
koper provisioneelWillem Jeppes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenburgerhopman Theotardus Sloterdijck
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: Nieuwe haven]
naastligger ten westenWynnert Poppes koopman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Antie Hendricks Mouts, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartholomeus Matthijssen
verkoper q.q.Tjeerd Lely, en curator over te Leeuwarden
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Trijntie Hendricks Mouts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Evert Tjepkeshardhouwer te Leeuwarden
erflaterwijlen Hendrick Mouts, gehuwd metmr. goud- en zilversmid
erflaterwijlen Antie Jacobs Vorssenborgh


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005r van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ910‑00‑00 GGhuis met tuintje, loods, deftige graan- en turfzolders, bierkelder, plaatske met gemak
koperHubertus van Immerzeel c.u.mr. boekstadsdrukker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Arjen Krytenborgh
naastligger ten oostenkamer in de Carl Visschersteeg van Broer Jans
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen houtstek
naastligger ten noordenBroer Jans
verkoperMartie Hansen, jongste weduwe van
verkoperwijlen Albert Taekes te Leeuwarden


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0329r van 19 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]900‑00‑00 CGhuis met plaats en tuin
koperBouwe Joostes Kock mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderEngel Cornelis c.u.apotheker
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen Critenborgh
naastligger ten oostende kamer van Broer Jansen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
naastligger ten westenGouke Gerrits Suyringar q.q.
naastligger ten noordenhet houtstek van Broer Jansen
verkopervroedsman Hubertus van Immerseelkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Bouwe Joostes Kock, mr. schoenmaker, koopt een mooi huis met graanzolders en een plaats en tuin erachter, nz. Zuiderhaven. (Met beschrijving). Ten O. wd. en erven Arjen Crijtenburgh en een camer van Broer Jansen (Brouwer), ten Z. de straat, ten W. een houtstek van Gouke Gerrit Suringar, ten N. Broer Jansen. Vrij in- en uitgang in de Carl Vissersteeg. Gekocht van Hubertus van Immerseel, mede-vroedschap. De koopprijs is deels betaald met 3/64 parten van het schip `de Valk`.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0127r van 25 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ hoek Carl Visschersteeg420‑00‑00 GG3/5 huis
koperJan Crytenburg chirurgijn
eigenaar van 2/5Jan Crytenburgchirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderJan Jansen koopman
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostenT. Sloterdijk koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenBouwe Joosten Cok
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen brouwer
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburg, gehuwd met
verkoper van 1/5Boyke Arjens
verkoper van 1/5Doedtie Crytenburg
verkoper q.q.Boyke Arjens, gelastigde van
verkoper van 1/5zijn schoonzuster Antie Crytenburg te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Crijtenburg, chirurgijn, koopt huis nz. Zuiderhaven hoek Carl Visschersteeg, waarvan hij al 2/5 bezit. Ten O. die steeg en T. Sloterdijk, ten Z. de straat en haven, ten W. erven Bouwe Joosten Cok, ten N. de hof van Broer Jansen Brouwer. Er is vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van Nieske Arjens Crijtenburg x Boyke? Arjens, voor 1/5 en Doedtie Arjens- en Antie Crijtenburg te A`dam, elk voor 1/5.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0093v van 2 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77tuinCarl Visschersteeg (ten westen van de)70‑00‑00 GGhof
koperBroer Jansen c.u.brouwer
naastligger ten oostenBroer Jansen c.u.brouwer
naastligger ten zuidenWytske Wytses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Buwe Joosten
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Witter
naastligger ten noordenBroer Jansen c.u.brouwer
verkoperWytske Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Buwe Joosten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter het oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Broer Jansen Brouwer koopt een hof ten W. v.d. Carl Visschersteeg. Ten N. en O. de koper, ten W. erven Wittert, ten Z. de verkoper. Gekocht van Wytske Wytskes wv Buwe Joosten, voor 70 gg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0187v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ298‑07‑08 GGhuis
koperHaje Pieters c.u.blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende gemeensman Critenburgh
naastligger ten zuidenSuyderhaven
naastligger ten westeneen houtstakette
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen
verkoperWytske Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Joosten, met approbatie van haar soon
verkoperJan Bouwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Haye Pieters, mr. blauwverver, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. de gemeensman Crijtenburgh, ten W. een houtstek, ten Z. de haven, ten N. de hof van Broer Jansen. Gekocht van Wytske Wytses wv Bruin Joosten, voor 298 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerburgemeester Croese
huurwaarde60‑00‑12 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemeester Critenburg
gebruikerburgemeester Critenburg
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ700‑00‑00 CGhuis
koperAlbert Ruirds c.u.mr. blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Critenburg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen koolstek
naastligger ten noordende hof van Broer Jansen
verkoperHaie Pietersmr. blauwverver


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarhopman Sloterdijk erven
gebruikerjuffr. de Bruin
huurwaarde60‑00‑12 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑2‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038Zuiderhaven 77huis
eigenaarb[urgem]r. Critenburg
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0114r van 7 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Carl Vissersteeg]


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0200r van 25 jun 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ700‑00‑00 CGhuis
koperRuird Alberts mr. blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Jans Crytenburg
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westeneen koolstek
naastligger ten noordende tuin van Broer Jansen brouwer
verkoperAlbert Ruurds, gehuwd metblauwverver
verkoperTrijntie Gerlofs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Ruurd Alberts, mr. blauwverver x Sytske Pieters koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. de burgemeester Jan Crijtenburg, ten Z. de straat, ten W. een koolstek, ten N. de hof van brouwer Broer Jansen. Gekocht van blauwverver Albert Ruurds x Trijntje Gerlofs voor 700 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemeester Crytenburg
gebruikerburgemeester Crytenburg
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Crytenburg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016v van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0084r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]800‑00‑00 CGhuis
koper door niaarJan Gerlofs, gehuwd metmr. bakker
koper door niaarAntje Ruirds
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperde edele Gijsbertus Wiltschut, gehuwd metfabrikeur
geniaarde koperAntje Stijl
huurderOene Kuiper
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan van Crytenburgh
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westeneen koolstek
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan van Crytenburgh
verkoperSytske Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Ruird Albertsblauwverver


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0235r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg [staat: steeg]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemr. Krytenburg
gebruikerburgemr. Krytenburg
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038Zuiderhaven 77huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPier Harkes
gebruikerOene Ritskes
huurwaarde43‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑03‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-037 Zuiderhaven 77ds. Harkenroth, bestaande uit 6 personen40‑00‑00 cg0
4-038 Zuiderhaven 77Doitse Tjeerds, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarburgemr. Crytenburg
gebruikerds. Harkenroth
huurwaarde124‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde22‑10‑14 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038Zuiderhaven 77huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerDoitse Tjeerds cum soc.
huurwaarde43‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑16‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0029r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0038v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0152v van 26 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ800‑00‑00 CGhuis
koperLeukjen Rypema, gehuwd met
koperds. Gerardus van Velsen predikant
huurderYtje Jelsma c.s.
huurderwijlen oud burgemeester Jan Dijxma
huurder zolderburgemeester Age Hoogenboom
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kopers ds. Gerardus van Velsen c.u.predikant
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordende kopers ds. Gerardus van Velsen c.u.predikant
verkoperAntje Ruirds, gehuwd met
verkoperJan Gerlofs Builartmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Leuwkjen Rypema x ds. Gerardus van Velsen koopt een huis nz. Nieuwe of Zuiderhaven. Het is boven en beneden verhuurd. Ten O. en N. de koper, ten W. de Roomsche Kerk, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Antje Ruurds x mr. bakker Jan Gerlofs Builart, voor 800 cg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0192v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. van Velzen


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0164v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: steeg]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0118v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: doorgaande steeg]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-037Zuiderhaven 77huis
eigenaarwd. A. de Haas
gebruikerGeert Roelofs (voor 30‑00‑00 CG)
gebruikerJan van Hoeven (voor 30‑00‑00 CG)
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑05‑06 CG
af: sint jacobi schatti3 10 0
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-038Zuiderhaven 77huis
eigenaarF. van der Plaats
gebruikerF. van der Plaats
huurwaarde98‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde17‑16‑06 CG


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0229r van 30 nov 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ1428‑07‑00 GGhuis en tuin
koperMichiel van Wetzens, gehuwd met
koperYmkjen Sjerks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Schuit
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenJetze Jelles
verkoper van 1/4Trijntje Jans Kuik, gehuwd met
verkoper van 1/4Ate Smeedingkoopman te Leeuwarden
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, curator over
verkoper van 1/4de kinderen van Jan Kuiksoldaat in dienst van dit land
verkoper van 1/4Johan Wilhelm Hahn te Leiden
verkoper van 1/4Stijntje Rypma, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/4Ruurd Fontein, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Juffrouw Leeuwkjen Rypma, weduwe van
erflaterwijlen Gerardus van Velzenemeritus predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel van Wetsens x IJmkjen Sjerks te Arum koopt een modern betimmerd huis en tuin, nz. Zuiderhaven. Ten O. de Carl Vissersteeg, ten Z. de straat en haven, ten W. Pieter Schuit en de Roomsche Kerk, ten N. de kerk en Jetse Jelles. Gekocht van Trijntie Jans Kuik x Ate Smeding te Leeuwarden voor 1/4, vroedsman Pierre Peaux namens de kinderen van Jan Kuik voor 1/4, Johan Wilhelm Hahn te Leiden voor 1/4, en Stijntje Rijpema x Ruurd Fontein te Dokkum voor 1/4, als erven van Lieuwkjen Rijpema wd. ds. Gerardus van Velzen.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0284v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ400‑00‑00 GGhuis
koperPieter Schuit, gehuwd metscheepstimmerbaas Admiraliteit
koperJohanna de Bruin
huurderJan Gelinde mr. verver
naastligger ten oostenMichiel Wetses
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenMichiel Wetses
verkoper van 1/4Trijntje Jans Kuik, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Ate Smeedingkoopman te Leeuwarden
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, curator over
verkoper van 1/4de kinderen van Jan Kuiksoldaat
verkoper van 1/4Johan Wilhelm Hahn te Leiden
verkoper van 1/4Stijntje Rypema, gehuwd met
verkoper van 1/4Ruurd Fontein te Dokkum
erflaterwijlen juffrouw Lieuwkjen Rypema, weduwe van
erflaterwijlen Gerardus van Velsenemeritus predikant
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte, kad.nr. 1524) Pieter Schuit, scheepstimmerbaas bij de Admiraliteit van Friesland x Johanna de Bruin koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. en N. Michiel van Wetsens, ten Z. de straat en haven, ten W. de R.K. kerk. Gekocht van Trijntje Jans Kuik x Ate Smeding te Leeuwarden, voor 1/4, vroedsman Pierre Peaux als curator over de kinderen van Jan Kuik voor 1/4, Johann Wilhelm Hahn te Leiden voor 1/4, Stijntie Rijpema x Ruurd Fontein te Dokkum voor 1/4, als erfgenamen van Lieuwkjen Rijpema x Gerardus van Velsen te Harlingen.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0302r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ880‑00‑00 CGhuis
koper q.q.Jan Trompetter, gelastigde vankoopman
koperMarten Vonk schipper te Embden
huurderHarmanus Tamboezer
naastligger ten oostenMiggiel Wetsen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenMiggiel Wetsen
verkoper q.q.Sikke Popta, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoperPieter Schuit te Medemblik


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0230v van 17 apr 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0101v van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ750‑00‑00 CGhuis
koper van 1/2Gerlof de Vries, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Janke IJzenbeek
koper van 1/2luitenant Franciscus Battaard, gehuwd met
koper van 1/2Trijntje IJzenbeek
huurderPieter Lensius lands schrijver60‑00‑00 CG
naastligger ten oostenM. van Wetzen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenM. van Wetzen
verkoper van 1/2de boedel van wijlen Jan Pieters Trompetter, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Neeltje Pieters Boterkoper
verkoper van 1/4Gerlof de Vries, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/4Janke IJzenbeek
verkoper van 1/4luitenant Franciscus Battaard, gehuwd met
verkoper van 1/4Trijntje IJzenbeek
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Gerlof de Vries en Franciscus Battaard, resp. x Janke- en Trijntje IJsenbeek, kopen elk voor 1/4 een onlangs geheel vertimmerd huis c.a. nz. Zuiderhaven, verhuurd aan Pieter Lensius `s Lands schrijver. Ten O. en N. secretaris Michiel van Wetsens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Roomsche Kerk. Gekocht van Barend Visser en Pieter Rodenhuis in qlt. als administratoren over de nalatenschap van Jan Pieters Trompetter voor 1/2, en Gerlof de Vries x Janke- en als gelastigde van zijn schoonzuster Trijntje IJsenbeek voor 1/2 als erven van hun wl. moei Neeltie Pieters Butterkoper, voor 750 cg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0191r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 79, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCarl Visschersteeg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0240v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77westZuiderhaven NZ wijk F-020935‑00‑00 CGhuis
koperBregje Zikkes Westra, weduwe van
koperwijlen Johannes Postuma
eigenaarvan Eslandbaas
naastligger ten oostenM. van Wetzen
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Rooms Katholieke Gemeente: kerk
naastligger ten noordenstraat
verkoperluitenant P. F. Battard, gehuwd met
verkoperTrijntje IJsenbeek, en eerder gehuwd geweest met
verkoperJanke IJsenbeek
verkoperGerlof de Vries
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte, kad.nr. 1525) Bregje Zikkes Westra wd. Johannes Posthuma koopt een huis nz. Zuiderhaven, wijk F-020, bewoond geweest door de 's landsbaas Van Es. Ten O. en N. M. van Wetzens, ten Z. de straat en haven, ten W. de Roomsche Kerk en steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie IJsenbeek, huisvrouw van luitenant in dienst van den Koning van Holland P.F. Battard voor 1/2, en Janke IJsenbeek, voormaals huisvrouw van Gerlof de vries doch wegens dissolutie van haar huwelijk in eigen zaaken ageerende, voor 1/2, voor 935 CG.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0355r van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 77oostZuiderhaven NZ wijk F-021 op de hoek van de Carelvisschersteeg2507‑15‑00 CGhuis en tuin
koperDouwe Boomsma ontvanger van de onbeschrevene middelen
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van J. F. Posthumus
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman
verkoper q.q.Willem Sandt van Nooten, procuratiehouder
verkoper q.q.J. Roorda, procuratiehouders van
verkoperHeeren Directeuren van Stommen en Dooven te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Boomsma, ontvanger der onbeschreven middelen te Harlingen, koopt een groot, modernbetimmerd huis en tuin, hoek Carl Vissersteeg, nz. Zuiderhaven, wijk F-021, laatst bewoond door wl. M. van Wetsens. Ten O. die steeg, ten Z. de haven, ten W. wd. J.F. Posthuma, ten N. Jelle Boomsma. Gekocht van Sandt van Nooten en J. Roorda, met procuratie van secretaris en directeur van Stommen en Doven te Groningen.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0011r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenD. Boom


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-040, pag. 77Zuiderhaven 77J F Posthumus wed3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-020Zuiderhaven 77Fedde Berends de Jong... 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, commies der belastingen, wijk F-020; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-020Zuiderhaven 77Johannes Fransen Posthuma... Riemke P, geb 1789 Achlum; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1846, ovl 1847; wed. J.P.F. eigenaar van wijk F-020, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Bouwe Jetzes Boomsma... van wijk E-095; gebruiker is Jakkle Rintjes de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); medegebruiker van wijk F-021; eigenaar en gebruiker is Douwe Boomsma, (zoon), ontvanger, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-194, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma... eigenaar van wijk A-004; gebruiker is Hartman S. Jouwstra, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-021, ontvanger; medegebruiker wed. B. Boomsma, (zijn moeder), 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderhaven 77Wed J.F. Posthumafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-020Zuiderhaven 77Johannes F Posthuma wedJohannes F Posthuma wed
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
F-021Zuiderhaven 77Douwe Boomsma B Boomsma wed


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 140 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-020Zuiderhaven 77Bregtie Sikkes Westra, overleden op 3 oktober 1819Zuiderhaven F 20, wed. Johannes Franzen Posthuma, moeder van Sikko, houtkoper, Jacobus, idem, Inskje (vrouw van Hendrik de Rooy, koopman), Trijntje (legaatfl. 500,-) en nu wijlen Riemke Johannes Posthuma (vrouw van Wolter van Boekeren, moeder van Jan-Rudolphs Wolters van Boekeren: legaat fl. 2.800,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1525Zuiderhaven 77Jacob Posthuma en mede E.houtkoperHarlingenhuis (119 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1526Zuiderhaven 77Douwe BoomsmaBolswardhuis en tuin (380 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-020Zuiderhaven 77Jeltje Abes de Jong... ovl 1846; 1849 overlijdens, BS Franeker huw 1814; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-020; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-020Zuiderhaven 77Trijntje Posthumageb 1792 Achlum, ovl 0 jan 1847 HRL, ongehuwd, dv Johannes Fransen en Bregtje Sikkes; BS ovl 1847; oud 48 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-020; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Elsje Toussaint... dv Johan Daniel T, en Grietje Talma; BS ovl 1845; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839; geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Toussaint en Geertje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Johannes Petrus Andrae... Witteveen; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, ontvanger der registratie, wijk F-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Johannes van der Hoek... Andries vdH, en Atje vd Meulen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk F-021; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk H-001; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-020Zuiderhaven 77F de Jong stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 40 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Geertje Talma, overleden op 31 januari 1839Zuiderhaven F 21, wed. Johan Daniel Toussaint, moeder van Hendrik, apotheker Alkmaar, Sybrand, ambtenaar Amsterdam, Elsje, Geertruida en Trijntje Johans Toussaint. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 134 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Trijntje Johans Toussaint, overleden op 12 december 183949 jr, overleden Zuiderhaven F 21, ongehuwd, dochter van wijlen Johan Daniel Toussaint en wijlen Geertje Talma (overleden 31/1/1839), zuster van Elsje, Hendrik, apotheker Alkmaar, Geertruida en Sybrand Johans Toussaint, visiteur Amsterdam, halfzuster van Mr. Johan Daniel Steenstra Toussaint, eigenaar te Cleef (doet in bijgevoegde memorie 7011/144 aangifte). Saldo fl. 3.172,98. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-020ZuiderhavenFedde de Jong49 jkommies pl. bel.Bolswardgezin 1, m, protestant, gehuwd
F-020ZuiderhavenJeltie de Jong46 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
F-020ZuiderhavenAbe de Jong14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-020ZuiderhavenYemkje de Jong22 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-020ZuiderhavenGeertje de Jong19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-020ZuiderhavenAntie de Jong16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-020ZuiderhavenTrijntie Posthuma48 jgeenAchlumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenGeertruida Toussaint52 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenElsje Toussaint55 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenGrietje Wijga29 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-021ZuiderhavenJohannes Petrus Andrae29 jontvanger der registratieLemmergezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 176 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-020Zuiderhaven 77Antje Feddes de Jong, overleden op 1 mei 184016 jr, overleden Zuiderhaven F 20, dochter van Fedde de Jong, commies en Jeltje de Jong, zuster van Ymkje en minderjarige Geertje en Ale Feddes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 446 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Jan Jacobs Bijlsma, overleden op 21 september 184315 mnd (geboren 23/6/1842), overleden Zuiderhaven F 21, zoon van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar en Jacoba Jans Bouwknegt, broer van minderjarige Iemkje, Sybrigje, Jeltje, Sjoukje, Okke en Jacoba Jacobs Bijlsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 645 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-020Zuiderhaven 77Johannes Johannes van der Hoek, overleden op 4 januari 18461 jr (geboren 11/9/1844), overleden Zuiderhaven F 20, zoon van Johannes van der Hoek senior, zaakwaarnemer en Jantien Alberts de Boer, broer van minderjarige Andries, Gerrit, Sybrigje, Albert, Jan, Attje, Grietje, Jantien en Jacob Johannes van der Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 745 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-020Zuiderhaven 77Jan Johannes van der Hoek, overleden op 16 september 184713 jr (geboren 24/7/1834), overleden Zuiderhaven F 20, zoon van Johannes van der Hoek, zaakwaarnemer en Jantien Alberts de Boer, broer van minderjarige Andries-Gerrit, Sybregje, Albert, Attje, Grietje, Jantiena, Jacob en Antje Johannes van der Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1553 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Albert Jacobs de Boer, overleden op 19 mei 1849man van Sybregje Fokkes Oldschipper (mede testamentair erfgenaam), vader van Jan, schipper, Jantien (vrouw van Johannes van der Hoek, zaakwaarnemer Zuiderhaven F 21) en Jacob Alberts de Boer, schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-020Zuiderhaven 77Theodorus Petrus Jorna... de Orde vd Ned. Leeuw, zv Pieter Tjeerds J, en Klaaske Pieters Zwart; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-020; oud 47 jaar, geb Wommels en wonende te HRL. 1839, pastoor, wijk F-018; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Jantien Alberts de Boer... dv Albert Jacobs de B., en Sijbrigje Fokkes Oldschipper; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3744 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-021Zuiderhaven 77Sybrigje Bijlsma, overleden op 14 juni 1855Zuiderhaven F 21, vrouw van afwezige Franciscus Johannes van Oppen, scheepsgezagvoerder (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Jacob-Willem en Willem Franciscus van Oppen, gemachtigde is Frits Willem van Oppen, cargadoor (akte opgemaakt ten huize van Jacob Okkes Bijlsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Jacob Okkes Bijlsma... HRL, houtkoper in 1862 houtzaagmolenaar in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, N.H., ovl wijk F-021, zv Okke Jacobs B, en IJmkje Wabes Westra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, huw 1844, ovl 1862, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1525Zuiderhaven F-020Johannes van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 1526Zuiderhaven F-021Jacob O. Bijlsmawoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-021Zuiderhaven 77Geertruida Toussaint... 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1525Zuiderhaven F-024Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 1526Zuiderhaven F-025Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4397Zuiderhaven 77 (F-025)R.K. Gemeentepastorie


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 77 Johannes H.G. Jansenpastoorf. 4500f. 4800
Zuiderhaven 77 Johannes H.A. Frankkapelaanf. 900f. 900


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
R.K. Pastorie222


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. Haven 77R.K. Pastorie222


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Z. Haven 77R.K. Pastorie222


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 77J.H.A. Hendrikskapelaan


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Haven 77Pastorie212


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Haven 77Pastorie755Past. P.J. Wirtz


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30636
Zuiderhaven 77Gerard Franciscus X. Velthuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Pastorie H. Michaël755


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 77G.H. (Gerardus) Rolf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 77rijksmonument 507135 1881


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8086Zuiderhaven 77
  terug