Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 9 8-028 8-029 C-006 C-002
Naastliggers vanZuiderhaven 9
ten oostenZuiderhaven 11
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 7
ten noordende Zuiderhaven


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven ZZ [staat: Zuidwesterhaven NZ op het oude Blokhuis strekkende vanaf de haven noordwaarts tot aan de stads parktuin]voor- en achterhuis met de ledige plaats en loods er tussen
 
koperIdts Cornelis, gehuwd metzeilmaker1250-00-00 GG
koperHylck Fongers
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenSymen Nijenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Wynerts zeilmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Haringh Egberts, gehuwd metstadssmid
verkoper van 1/2Lijsbeth Cornelis
verkoper van 1/2Riempcke Egberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Marthen Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdts Cornelis, zeilmaker x Hylck Fongers


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141r van 7 okt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Idts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Idsen


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020r van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis
 
koperN. N.
protesteert vanwege ontbrekende precarioPiter Wymerts
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Wymerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]achterhuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pytter Wimerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0167v van 9 jan 1642 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis, houtstek en plaats van de verkopers


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0140r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Freerck Jacobs Hinxt


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals bewoner Heere Andries


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0041v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: achter de Nieuwe Pinas]dwarshuis met potkas en bierkelder
 
koperErik Hendriks, gehuwd met228-00-00 GG
koperTytie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidende hof van Hero Andries c.u.
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 1/2Ewert Hingst
verkoper van 1/2Sydske Freerx, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Schiere


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de havenbrug] naast de Nieuwe Pinas8/9 huis
 
koperHero Andries, gehuwd metmr. zeilmaker800-00-00 CG
koperLijsbet Ewerts
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenErik Hendriks c.u.
verkoper van 4/9Ewert Hingstkoopman
verkoper van 4/9Zytske Freerx, gehuwd met
verkoper van 4/9Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Andries, mr. zeilmaker x Lijsbet Ewerts kopen 8/9 van een huis, waarvan zijn vrouw al 1/9 bezit, op de Voorstraat bij de havenbrug, naast 'de Nieuwe Pinas'. Ten O. de nieuwe pinas, ten Z. de straat, ten W. brouwer Broer Jansen, ten N. Erik Hendriks c.u. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van koopman Evert Hingst voor 4/9, en Zijtske Freerx Hingst x Jan Sjoerds Schiere voor 4/9, voor 800 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-028Zuiderhaven 9huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerLourens Alexander
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-028Zuiderhaven 9huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerAagje Reiners
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Zuiderhaven 9huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0057v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: straat achter herberg Nieuwe Pinas]woning
 
koperLieuwe Piers mr. tichelbaas110-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
bewonerAeltje Jetzes c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidende koper Lieuwe Piers
naastligger ten westende weduwe van Broer Janzen brouwer
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperJanke Philippus, weduwe van
verkoperwijlen Marten van Geenen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Lieuwe Piers, mr. tichelbaas koopt een woning in de straat achter de herberg 'de Nieuwe Pinas', nu bewoond door Aaltje Jetzes c.s. Ten O. de Pinas, ten Z. de koper, ten W. wd. brouwer Broer Jansen, ten N. die straat. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Janke Philippus wv Marten van Geenen, voor 110 GG.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0123r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLieuwe Piers


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Zuiderhaven 9huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerSamuel Schale
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0260r van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-028 Zuiderhaven 9Daniel Bonnezee, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Zuiderhaven 9huis
eigenaarJohann. Peaux
gebruikerDaniel Bennesee
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0114r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0192v van 21 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLieuwe Piers


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Havenbrughuis
 
koperFolkert Pytters koopman650-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
bewoner achterhuisPytter Poeltje, weduwe van
bewoner achterhuiswijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoper
naastligger ten oostenJohannes Peaus
naastligger ten oostenRuurd Tjepkes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenAndries Johannes zeilmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straatje bij Sayen en Bayen]
verkoperSybrand Pyters Feitema, hypothecaire crediteur vankoopman
erflater van 1/2wijlen Anne Eelkes Bakker
erflater van 1/2wijlen Pier Eelkes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters [Schellingwou], koopman, [x Antje Nieuwenhuis] koopt huis met nog een woning recht daarachter in het straatje bij 'Sayen en Bayen', bewoond door boekverkoper Claas Sweerus Schellingwou [?] c.u. Ten O. Johannes Peaux en Ruurd Tjepkes (Blok?), ten Z. de straat en haven, ten W. zeilmaker Andries Johannes, ten N. het straatje bij 'Sayen en Bayen'. Grondpacht samen 6 CG aan de Stad. Gekocht van de hypotheekhouder van Anne Eelkes Bakker voor 1/2, en mr. bakker Pier Eelkes voor 1/2.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0037v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Nieuwenhuis


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van F. Schellingwou


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0226r van 17 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis en tuintje
 
koperJoeke Bierma, gehuwd metgezworen makelaar1300-00-00 CG
koperHenke Eykhout
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Pierre Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHarke Jurjens
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0083r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Bierma makelaar


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0003v van 8 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoeke Bierma


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0190v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoeke Bierma


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0200r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis
 
koperE. Baarda, gehuwd metmr. bakker1300-00-00 CG
koperFeikje Jochems
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenE. Barda mr. bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Aerts koopman
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperMinke Eikhout, weduwe van
verkoperwijlen Joeke Bierma, en zijn kinderenmakelaar
verkoperJan Bierma, broer van
verkoperClaaske Bierma, zuster van
verkoperGrietje Bierma, zuster van
verkoperRinske Bierma, gehuwd met
verkoperGosling Akkringa


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0150v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]huis
 
koperAndreas Kup, gehuwd metmr. chirurgijn1425-00-00 CG
koperElizabeth Molenaar
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderArjen Bakker
naastligger ten oostende erfgenamen Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis Aarts
naastligger ten noordenPrinsensteeg [niet vermeld]
verkoperEvert Pieters Baarda, gehuwd metmr. bakker
verkoperFeykje Jochems


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0032r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug] wijk C-006huis
 
koperCornelis C. Zijlstra koopman1275-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderH. Keets commies
naastligger ten oostenH. Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis C. Zijlstra
naastligger ten noordenPrinsensteeg [niet vermeld]
verkoperAndries Reinderts, zoon, engardenierSint Jacobiparochie
verkopermeerderjarige vrijster Antje Reinderts, dochter vanSint Jacobiparochie
erflaterwijlen N. N., erfgenaam van
erflaterwijlen Adriaantje Kup, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Andries Kup, gehuwd geweest metmr. chirurgijn
erflaterwijlen Elisabeth Molenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis Zijlstra koopt het huis wijk C-006. Ten O. H. Peaux, ten W. de koper, ten Z. en N. de straat. Gekocht van Andries Cup, mr. chirurgijn x Elisabeth Molenaar, voor 1275 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-029 Zuiderhaven 9P Peaux4-00-00 CGhuis en wijnkelder


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-006Zuiderhaven 9Hermanus Peaux... huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert de Boer, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-006Zuiderhaven 9H Peaux pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 487Zuiderhaven 9Cornelis van LoonHarlingenhoutkoperpakhuis en erf (135 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-006Zuiderhaven 9Maria Annes Blijstra, overleden op 29 maart 18398 mnd, overleden Bredeplaats C 6, dochter van Anne Reinders Blijstra, bakker en Sjoeuke Sipkes Westerbaan, zuster van minderjarige Dirkje en Antje Annes Blijstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-006Zuiderhaven 9Jetske Christoffels de Haan... van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, ovl 1838, huw 1843, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487C-006 (bij de Havensbrug)Doede van der Hout Brouwerpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487C-002 (Zuiderhaven)Meindert B. Meinsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487Zuiderhaven 9 (C-002)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 9 Albertus J. Huesebierhuishouder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 9S.Roodhofcafehouder


1930 - kentekenadresnaam
B-14910
Zuiderhaven 9Sybrandus Roodhof


1930 - kentekenadresnaam
B-15442
Sybrandus Roodhof


1931 - kentekenadresnaam
B-16524
Zuiderhaven 9Sybrandus Roodhof


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 9S. Roodhof239Café, sleepag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 9S. Roodhof826Café, sleepag.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Café 't Anker826L.J. Kroontjes


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Kroontjes826Café, sleepdienst


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Café 't Anker826Sleepd. L.J. Krootjes


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Krootjes826Café, sleepdienst


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Café 't Anker826Sleepd. L.J. Krootjes


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Krootjes826Café, sleepdienst


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst
  terug