Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderplein 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderplein 3 4-165 4-159 H-018 H-019
Naastliggers vanZuiderplein 3
ten oostenZuiderplein 5
ten zuidenhet Zuiderplein
ten westenZuiderplein 1


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuider Nieuwe Haven bij het Swart Verlaet1/2 huis met daarachter een ledige plaats
 
koperJetse Feykes, gehuwd met 248-00-00 CG
Rixst Dirrckx burgerse
verpachter grond de Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oosten Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuiden ledige plaats van Andries Rinties
naastligger ten westen 't Diept
naastligger ten noorden Fedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel HayesMakkum
verkoperWybrant Feddes, man en voogd overMakkum
Trijntie HayesMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Feyckes x Rixst Dirckx kopen 1/2 huis met de ledige plaats daar achter op de zuider nieuwe haven omtrent het swart verlaet. Ten O. en N. Fedde Feddes Bonnema, ten Z. de ledige plaats van Andries Rinties, ten W. het diept. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Michiel Hayes voor hem zelf en Wybrant Feddes als man en voogd over Trijntie Hayes, beiden wonende te Makkum, voor 248 CG.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148r van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hovinge van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177v van 30 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer en hof van de heer Bouema ?


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende de erven van Seerp Sybrants


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Rozengracht [staat: bij het Zwart Vallaat]huis en schuur
 
koperReyner Jansen c.u.825-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick smid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperJan Sickes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen koopt een huis en schuur omtrent het Swart Vallaat. Ten Z. Hendrick, smid, ten N. Hendrick Meynerts. Gekocht van Jan..?, voor 825 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIpe Bonnema


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071r van 20 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Kimswerderpijp, bij de1/2 lege plaats of koolstek
 
kopervroedsman Anscke Ipes 302-22-02 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Iedes
naastligger ten zuidenhet koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenPytter Cornelis Boncq
verkoperde erven van Hendrik Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes, mede-vroedschap, koopt een ledige plaets of koolstek, bij de Kimswerder Pijp oz. Ten O. Philippus Iedes, ten W. de straat, ten Z. het koolstek van oud-burgemeester Gosse Joannes Adema, ten N. Pytter Cornelis Boncq. Gekocht van erven Hendrik Hendrix, voor 302 gg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJuffer Heerma, benevens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-165 Zuiderplein 3huis
eigenaarHebbea Kyl erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-165 Zuiderplein 3huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-165 Zuiderplein 3huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerAntje Tijssen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-165 Zuiderplein 3huis
eigenaarJohannes Andrys
gebruikerJohannes Andrys
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-165 Zuiderplein 3Tjebbe Gosses, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-159 Zuiderplein 3F van Esta1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Frans Tjallingii van Esta... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-018Zuiderplein 3F F van Esta F F van Esta wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 3Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Abel Poppes van der Hout... (Abels); huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1816, ovl 1869, ovl 1880, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; gebruiker van wijk F-038, schoenlapper, eigenaar is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Geertje Simons Jager... HRL, DG, dv Simon J, en Sijtske Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1720H-015 (Hofstraat)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-016 (Hofstraat)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-017 (Kimswerderpijp)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-018 (Kimswerderpijp)Frans van Esta Tjallingiiwagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 3 (H-020)Allert van der Meer (en Cons.)


1915 - schoolgeldadresnaam
Zuiderplein 3Dirk van der Meer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderplein 3 Dirk van der Meertimmerman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderplein 3D. v/d Meeraannemer
Zuiderplein 3Joh.H. v/d Meerkantoorbediende


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug