Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderplein 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderplein 3 4-165 4-159 H-018 H-019
Naastliggers vanZuiderplein 3
ten oostende Rozengracht
ten zuidenhet Zuiderplein
ten westenhet Zuiderplein
ten noordenZuiderplein 1


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0080r van 25 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymon Rickolts


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: op de schritsen aan de NZ van het diept bij de kimswerderpijp]huis
 
koperSymon Richolts, gehuwd met750-00-00 GG
koperElske Beerns
verpachter grondN. N. 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Crijns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenElingh Pieters
verkoperJelte Buwes, gehuwd met
verkoperTrijn Rinses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Richolts x Aefke Beerns kopen een huis op de Schritsen aande noorder zijde vant diept bijde Kimswerderpijp. Ten Z. erven Jan Crijns, ten N. Elingh Pieters. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Jelte Buwes x Trijn Rinses, voor 750 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0006v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende niaarnemer Fedde Feddes


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0012v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3zuider nieuwe stad op de Bolswardervaart kanttuin of ledige plaats van 59 1/2 x 24 houtvoeten
 
koperFedde Feddes, gehuwd met78-00-00 CG
koperBauckien Epes Juckema
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.2-00-00 CG
naastligger ten oostenJoris Jylles de Coocker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende proclamanten Fedde Feddes c.u.
naastligger ten noordenJochum Epes glasmaker
verkoperJetse Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes [Bonnema] x Bauckien Epo Juckema kopen een tuin en ledige plaats in de zuider nieuwe stad op de Bolswardervaart kant, van 29 1/2 houtvoeten lang en 24 voeten breed. Ten O. Joris Jylles de Coocker, ten W. de proclamanten, ten N. glazenmaker Jochum Epes. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Jetse Reyns voor 78 cg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: op de Schritsen OZ van het diept naar de Kimswerderpijp]huis
 
koperSibrandus Abels, gehuwd met718-00-00 GG
koperTrijntgie Agges
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJetske, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Edger
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen bakker
verkoperSymen Ryckels, gehuwd met
verkoperElske Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Abeli x Trijntgie Agges kopen een huis op de Schritsen aen Oost zijde vant diept naede Kimswerter pijp toelopende. Ten Z. Jetske Edgers, ten N. bakker Harmen [Harmens]. Vrije uitgang door de steeg naar de Snakkerburen. Grondpacht 30 st aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Synne Ryckeles x Elske Beernts voor 718 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049v van 13 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154r van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSibrandus Abels


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330v van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPiebe Bauckes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0109r van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1/2 huis
 
koperJetse Feykes, gehuwd met182-00-00 GG
koperRixt Dircks
eigenaar van 1/2de zuster van de verkoper Trijntje* Haeyes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurder van 1/2Jetse Feykes 11-14-00 GG
naastligger ten oostenFedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenAndries Rinties
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel HaeyesMakkum


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: zuider nieuwe haven bij het Swart Verlaet]1/2 huis met daarachter een ledige plaats
 
koperJetse Feykes, gehuwd met248-00-00 CG
koperRixst Dirrckx
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenFedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidende ledige plaats van Andries Rinties
naastligger ten westenhet diept
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema
verkoperMichiel HayesMakkum
verkoperWybrant Feddes, gehuwd metMakkum
verkoperTrijntie HayesMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Feyckes x Rixst Dirckx kopen 1/2 huis met de ledige plaats daar achter op de zuider nieuwe haven omtrent het swart verlaet. Ten O. en N. Fedde Feddes Bonnema, ten Z. de ledige plaats van Andries Rinties, ten W. het diept. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Michiel Hayes voor hem zelf en Wybrant Feddes als man en voogd over Trijntie Hayes, beiden wonende te Makkum, voor 248 CG.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen ledige plaats


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: aan de oude Kimswerderpijp]huis, schuur en plaats
 
koperSalvis Jansen, gehuwd met700-00-00 GG
koperGaats Jacobs Kimswerd
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenAndries Rinties
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordende heer Fedde Feddes Bonnema
verkoperJetse Feyckes, gehuwd met
verkoperRicxst Tyercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalvis Jansen x Gaats? Jacobs te Kimswerd koopt een huis met plaets en schuur er achter, aan de Oude Kimswerderpijp. Ten O. Fedde Feddes Bonnema, ten W. de straat, ten Z. de wed.? Andries Rintjes. Gekocht van Jetse Feyckes x Rixt Tjerx, voor 700 gg.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177v van 30 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143v van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij het zwart verlaat]huis, schuur en hof
 
koperJan Sickes c.u.775-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperTettingh Fongers c.u.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij het Zwart Vallaat]huis en schuur
 
koperReyner Jansen c.u.825-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrick Hendrickx* smid
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHendrick Meynerts
verkoperJan Sickes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen koopt een huis en schuur omtrent het Swart Vallaat. Ten Z. Hendrick, smid, ten N. Hendrick Meynerts. Gekocht van Jan..?, voor 825 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReiner Jansen


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReiner Jansen koemelker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: bij het Swart Vallaat]huis, schuur en hof
 
koperPytter Cornelis Bonck, gehuwd met778-14-00 GG
koperMaycke Ipes
toehaakeen ducaat
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenIpe Bonnema
naastligger ten zuidenHendrick Hendrix
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPhilips Ides
naastligger ten noordenPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
naastligger ten noordenMaycke Ipes
verkoperReyner Jansen, gehuwd metkoemelker
verkoperMaertie Tiesses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Cornelis Bonk x Maycke Ippes koopt een huis, schuur en hof, omtrent het Swart Vallaat zz.? Ten O. Ipe Bonnema, ten W. de straat, ten Z. Hendrick Hendrix en Philippus Iedes, ten N. de koper. Gekocht van koemelker Reyner Jansen x Maertie.?, voor 778 gg. en 1 ducaat.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0391r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Zeestra


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [niet vermeld]huis genaamd de Melkkoe
 
koperburgerhopman Tjeerd Sloterdijck, gehuwd met103-00-00 CG
koperTheuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van het grote huis
naastligger ten zuidenvroedsman Zeestra
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Symen Pytters Bonq de Schapendijk buiten Harlingen
verkoperSymen Pytters Bonqde Schapendijk buiten Harlingen


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Wiegers* molenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-165Zuiderplein 3huis
eigenaarHebbea Kyl erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-165Zuiderplein 3huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-165 Zuiderplein 3huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerAntje Tijssen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0074v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [niet vermeld]huis
 
koperTjibbe Gosses, gehuwd metmr. timmerman460-00-00 CG
koperAeltie Johannis
naastligger ten noordenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten noordenFranciscus Tjallingii Franeker
naastligger ten oostenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten oostenFranciscus Tjallingii Franeker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten zuidenJohannes Andrys mr. molenmaker
verkoper van 1/3Jacobus Tjallingii, broer vanadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/3Tjalling Tjallingii, broer vanapotheker
verkoper van 1/3Franciscus TjallingiiFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjebbe Gosses, mr. timmerman x Aaltie Johannes koopt een huis. Ten O. en N. de verkopers, ten Z. mr. molenmaker Johannes Andries, ten W. de straat. De kopers zijn nu huurders voor 10 jaar en er moet wel een en ander verbouwd worden op last van de verkopers. Gekocht van de drie broers advocaat bij het Hof van Friesland dr. Jacobus Tjallingii, apotheker Tjalling Tjallingii, en Franciscus Tjallingii te Franeker, voor 460 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-165 Zuiderplein 3huis
eigenaarJohannes Andrys
gebruikerJohannes Andrys
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-165 Zuiderplein 3Tjebbe Gosses, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-165 Zuiderplein 3woning
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0266v van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
koper provisioneelJurjen Ockes mr. metselaar256-21-00 GG
eigenaar en bewonerTjebbe Gosses
naastligger ten oostendr. J. Tjallingii
naastligger ten zuidenWillem Backer
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii
verkoper q.q.Wikje Pytters, laatst weduwe van
verkoper q.q.wijlen Gosse Tjebbes
verkoper q.q.Wikje Pytters, moeder en voorstanderse van
verkoperTjebbe Gosses minderjarig
erflaterwijlen Aaltje Johannes, gehuwd met
erflaterwijlen Tjebbe Gosses


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0117r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
koperJurjen Ockes mr. metselaar250-21-00 GG
eigenaar van 1/2Tjebbe Gosses, kleinzoon van
eigenaar van 1/2de verkoper Tjebbe Gosses
naastligger ten oostendr. Tjallingii
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Willem Backer
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordendr. Tjallingii
verkoperTjebbe Gossesmr. timmermanMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar, koopt een 1/2 huis, waarvan de andere 1/2 eigendom is van de kleinzoon van Tjebbe Gosses. Ten O. en N. dr. Jacobus Tjallingii, ten Z. Willem Backer, ten W. de straat. In het nu gekochte deel is een timmerwinkel. Gekocht van Tjebbe Gosses, mr. timmerman, thans te Makkum, voor 256 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0074r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 3Zuiderplein OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijphuis
 
koperGeertruid Tjallingii, gehuwd met1075-00-00 CG
koperF. F. van Esta
naastligger ten oostenGeertruid Tjallingii
naastligger ten zuidenWillem Backer bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenGeertruid Tjallingii
verkoperJurjen Ockesmr. metselaar en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertruid Tjallingii x F.F. van Esta koopt een huis bij de Kimswerderpijp NAAST het huis van haar wl. vader dr. Jacobus Tjallingii. Ten O. en N. de koper, ten W. de straat, ten Z. Willem Backer, Admiraliteitsbode. Gekocht van Jurjen Ockes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-159 Zuiderplein 3F van Esta1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Frans Tjallingii van Esta... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-018Zuiderplein 3F F van Esta F F van Esta wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 3Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Abel Poppes van der Hout... (Abels); huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1816, ovl 1869, ovl 1880, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; gebruiker van wijk F-038, schoenlapper, eigenaar is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-018Zuiderplein 3Geertje Simons Jager... HRL, DG, dv Simon J, en Sijtske Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1720H-015 (Hofstraat)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-016 (Hofstraat)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-017 (Kimswerderpijp)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720H-018 (Kimswerderpijp)Frans van Esta Tjallingiiwagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 3 (H-020)Allert van der Meer (en Cons.)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Zuiderplein 3Dirk van der Meer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderplein 3 Dirk van der Meertimmerman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderplein 3D. v/d Meeraannemer
Zuiderplein 3Joh.H. v/d Meerkantoorbediende


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 3beeldbepalend pand6 van 10
  terug