Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderplein 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuiderplein 5 4-166 4-160 H-019 H-020
Naastliggers vanZuiderplein 5
ten oostende Rozengracht
ten zuidenhet Zuiderplein
ten westenZuiderplein 3


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0071r van 20 jan 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderplein 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Iedes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0139r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5Kimswerderpijphuis
 
koperJohannes Andries, gehuwd metmr. molenaar380-00-00 CG
verpachter grondLijsbeth Sjoerds 2-10-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Buma
naastligger ten zuidenburgemeester Crytenburg
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Pyter Tjallings
verkoper van 1/3Stijntje Claeses Winsma, gehuwd met
Robbert Roweloud gerechtsbode en koopman
verkoper van 1/3Grietje Claeses Winsma, gehuwd met
vroedsman Menalda
verkoper van 1/3Gertje Claeses Winsma, gehuwd met
Sjoerd Talmadistillateur en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Andries, mr. molenmaker x Lijsbeth Sjoerds koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de vroedsman Buma, ten Z. Burgemeester Crijtenburg, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Pieter Tjallings, burgemeester. Gekocht van Stijntje Claasen Winsma x oud-gerechtsbode Robert Rowel (Roell), Grietje Claases Winsma x vroedsman Menalda, en Gertje Claasen Winsma x destillateur Sjoerd Talma.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Zuiderplein 5huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht00-18-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderplein 5Ten oosten van het Klein Vallaat bij de Kimswerderpijp met uitzicht over het Klein Vallaat en de hele Zuiderhavenhof met een zomerhuis
 
koperArjen Boikes, gehuwd met136-21-00 GG
Hylkjen Martens
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidenhet stads schilhok
naastligger ten zuidenstal van Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenstal van Gijsbert Wildschut koopman
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJohannis Anderys mr. molenmaker
verkopervrouw Gesina van Rijpema, weduwe van
wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Boikes, portier x Hylkjen Martens koopt een hof met bomen etc. en een besloten zomerhuis met uitzicht op het Klein Vallaat en de Zuiderhaven, gelegen ten O. van het Klein Vallaat of Oude Kimswerderpijp. Ten O. mr. metselaar Roelof Jacobs, ten W. de straat en diept, ten Z. het Stads Schilhok? en het stal van Seerp- en Gijsbert Wildschut, ten N. mr. molenmaker Johannes Andries. Gekocht van Gesina van Rijpema wv oud-burgemeester Johan van Crijtenburgh, voor 136 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-166 Zuiderplein 5Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-166 /2Zuiderplein 5Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-166 /4Zuiderplein 5burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-160 Zuiderplein 5Willem C Bakker wed2-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Antie Fekkesgeb 1765 ... , ovl 12 apr 1813 HRL, huwt met Freerk Hessels Foekema, ovl wijk H-019; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Freerk Hessels Foekemahuwt met Antie Fekkes, wonende te HRL 1813 wijk H-019; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5C. W Bakker... en gebruiker van wijk I-011, zoutbrander in zoutkeet ''De Hoop'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Dirk de Clerqgebruiker van wijk H-019, candidaat; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); LERK, DIRKJE DE


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-019Zuiderplein 5C W Bakker Dirk de Clerq candidaat


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-019Zuiderplein 5Alida Pronk, overleden op 14 september 1823moeder van Jacobus de Heus, commies/visiteur (Rozengracht H 19). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1721Zuiderplein 5Philippe Adriaan BraamsHarlingenstedelijk ontvangerhuis en erf (300 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Durk van der Meer... Allerts Hogema; BS huw 1867; oud 28 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, molenmake, rwijk H19; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Minke Jongma... ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-019 D van der Meer stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1721H-019 Dirk van der MeerHarlingenaan de zuidkant naast dit perceel eene nieuwe schuur of werkplaats opgerigt


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-019RozegragtDirk van der Meer28 jWorkumm, rooms katholiek, gehuwd, molenmaker
H-019RozegragtMinke Jongma28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
H-019RozegragtDurk van der Meer4 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtElisabeth van der Meer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtAlida van der Meer1 dHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Johannes Coulbout... Bonnema 1819, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2476H-019 (Rozengracht)Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3971H-020 (Zuiderplein)Dirk en Albert van der Meerwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 5 (H-ong)Allert van der Meer (en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderplein 5gebr. van der Meerjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug