Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuidersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuidersteeg 1 (niet bekend) 4-249 H-190 H-230
Naastliggers vanZuidersteeg 1
ten oostenZuidersteeg 3
ten zuidenZuidersteeg 7
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuiderstraat 10


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeert Pieters


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0166r van 7 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037v van 29 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenwijlen Melle Hansen


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051r van 24 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMelle Hansen n.u.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0097r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMelle Hansen


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0041v van 27 sep 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0024v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFolkert Pieters


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0026v van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Freerks


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0222r van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0161v van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0198r van 17 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Freerks


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0013r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van F. P. Schellingwouw


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0261r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 1Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg nabij de Zuiderpoort]
 
koperHendrik Tobee, gehuwd met111-05-00 CG
Antje Gosses
huurderSjoerd J. Roodenhuis 26-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Freek Pieters
verkoperG. Stinstra, erfgenaammedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, erfgenamen van hun grootouderskoopman
wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, gehuwd geweest met
wijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Tobee x Antje Gosses koopt een huis zz. Zuiderhaven. Gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan als mede-erven van hun grootouders Volkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-220 Zuidersteeg 1Hendrik Tobé
4-220 Zuidersteeg 1Jan de Leeuw
4-220 Zuidersteeg 1Meindert Doekes, 36 jaar, gehuwdmatroos


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-249 Zuidersteeg 1Hendrik Tobé0-10-00 CGhuis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Hendrik Tobbe... G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ledig, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-190Zuidersteeg 1H TobÉ H TobÉ


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 5 apr 1819
adressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 1koopaktefl. 150huis H-190
 
verkoperAntje Gosses
verkoperHendrikus Tobee
verkoperCatharina Tobee
koperBerend Omans


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1970Zuidersteeg 1Berend OmansHarlingenweversknegthuis en erf (165 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Antje Harda... B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Ebele Roelofs Prosé... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-156; oud 38 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk H-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Lesman Hendriksoud 40 jaar, geb Wieuwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-190; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-190Ebele Roelofs Proséé38 jBergumm, protestant, gehuwd, schipper*
H-190Lesman Hendriks40 jWuivertv, protestant, gehuwd, [schipper]
H-190Ebele Hk. Proséé8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Roelof Eb. Proséé5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Bote Thomas Faber21 jWoudsendm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-190Zuidersteeg 1Aaltje van Swigchem, overleden op 26 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 mnd (geboren 6/9/1847), overleden Zuidergat H 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 1debora Ages Wyma... Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 106 en 112 van 25 okt 1854
adressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 1provisionele en finale toewijzingfl. 450huis H-190
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
verkoperPieter Asbeek (q.q.)
verkoperDouwe Minnema (q.q.)
koperEgbert Godthelp


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1970H-185 (Bij de Zuiderpoort)Jacob Groothuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4505Zuidersteeg 1 (H-230)Albertus van der Schoot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuidersteeg 1 Jacob Baderbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuidersteeg 1C.Riemwerkman
  terug