Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuidersteeg 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuidersteeg 11(niet bekend)(niet bekend)H-193H-235


Naastliggers vanZuidersteeg 11
ten zuidenDwarsstraat 17
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuidersteeg 9


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0168v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 11[niet vermeld]50‑00‑00 CGhuis
koperAntie Jacobs, weduwe van
koperwijlen Johannes Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van Idske Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenZudersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenAeltie Jans, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Adam Stitterts
verkoperBaltus Johannesmolenaar te Workum


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0160r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0008v van 16 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 11bij de Zuiderpoortsmolen80‑00‑00 CGwoning waarin twee kamers, met bleekveld
koperJan Andries mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderJan c.u.wever
naastligger ten oosten*de hof van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuiden*stadsvesten
naastligger ten westenZuidersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSara Andries, gehuwd met
verkoperTaeke Dijxmamr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Andries, mr. timmerman, koopt een woning omtrent de Zuiderpoortsmolen. Naast liggers zijn o.a. de hof van burgemeester Wiltetus Jelgersma en de Stadsvesten. Gekocht van Sara Andries x Taecke Dijx ma, mr. kleermaker, voor 80 cg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0050v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 11Zuidersteeg OZ [staat: bij de Zuiderpoortsmolen]145‑00‑00 CGhuis waarin twee kamers, met bleekveld
koperOeble Gosses houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderin de wandeling genaamd Gerrit Bonken c.sociaschipper
naastligger
naastligger ten oosten*de hof van de erfgenamen Jelgersma
naastligger ten zuiden*stadsvesten
naastligger ten westenZuidersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Andriesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeble Gosses, houtkoper, koopt een huis bestaande uit 2 camers, en een bleekveld, bij de Zuiderpoortsmolen. Naastliggers zijn de hof van wl. burgemeester Jelgersma, de Stadsvesten en anderen. Gekocht van Jan Andries, mr. timmerman, voor 145 cg. Het huis is verwandeld door Gerrit Bonk, schipper..


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0170v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11S.A. L Clermontgebruiker van wijk H-193, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814; (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-193Zuidersteeg 11Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 135 van 6 apr 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-193Zuidersteeg 11provisionele en finale toewijzingfl. 17woning in het Zuiderpoortsteegje, H-193
 
verkoperSibbeltje Dirks Tolsma
koperDoekle Hendriks Vinje


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953Zuidersteeg 11Doekele Hendriks VinjewinkelierHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953aZuidersteeg 11de Stad HarlingenHarlingenerf (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Bernardus Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Grietje Bouwijnoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-193; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Lammert Tieleman de Buhr... bev.reg. HRL 1851 wijk H-189; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-193; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-193Lammert de Buhr34 jscheepstimmermanBolswardm, protestant, gehuwd
H-193Grietje Bouwijn35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-193Marten de Buhr10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Jan de Buhr7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Willem de Buhr3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Lammetje de Buhr9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Sjoerdtie de Buhr5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-193Tjaltie de Buhr9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1953Zuidergat H-193Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1953Zuiderhaven H-217Wed. en erven Pieter C. Hamstratuin
Sectie A nr. 1953Zuidergat H-235Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4508Zuidersteeg 11 (H-235)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuidersteeg 11 Jan van der Vliesbootwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuidersteeg 11Th. Leijenaarbootwerker
  terug