Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuidersteeg 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Zuidersteeg 11 (niet bekend) (niet bekend) H-193 H-235
Naastliggers vanZuidersteeg 11
ten zuidenDwarsstraat 17
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuidersteeg 9


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0168v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 11[niet vermeld]huis
 
koperAntie Jacobs, weduwe van50-00-00 CG
koperwijlen Johannes Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Idske Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenZudersteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenAeltie Jans, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Adam Stitterts
verkoperBaltus JohannesmolenaarWorkum


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0160r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0008v van 16 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 11bij de Zuiderpoortsmolenwoning waarin twee kamers, met bleekveld
 
koperJan Andries mr. timmerman80-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJan c.u.wever
naastligger ten oosten*de hof van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuiden*stadsvesten
naastligger ten westenZuidersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSara Andries, gehuwd met
verkoperTaeke Dijxmamr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Andries, mr. timmerman, koopt een woning omtrent de Zuiderpoortsmolen. Naast liggers zijn o.a. de hof van burgemeester Wiltetus Jelgersma en de Stadsvesten. Gekocht van Sara Andries x Taecke Dijx ma, mr. kleermaker, voor 80 cg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0050v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuidersteeg 11Zuidersteeg OZ [staat: bij de Zuiderpoortsmolen]huis waarin twee kamers, met bleekveld
 
koperOeble Gosses houtkoper145-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderin de wandeling genaamd Gerrit Bonken c.sociaschipper
naastligger
naastligger ten oosten*de hof van de erfgenamen Jelgersma
naastligger ten zuiden*stadsvesten
naastligger ten westenZuidersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Andriesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeble Gosses, houtkoper, koopt een huis bestaande uit 2 camers, en een bleekveld, bij de Zuiderpoortsmolen. Naastliggers zijn de hof van wl. burgemeester Jelgersma, de Stadsvesten en anderen. Gekocht van Jan Andries, mr. timmerman, voor 145 cg. Het huis is verwandeld door Gerrit Bonk, schipper..


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0170v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuidersteeg 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11S.A. L Clermontgebruiker van wijk H-193, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814; (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-193Zuidersteeg 11Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 135 van 6 apr 1814
adressoortbedraggebruik
H-193Zuidersteeg 11provisionele en finale toewijzingfl. 17woning in het Zuiderpoortsteegje, H-193
 
verkoperSibbeltje Dirks Tolsma
koperDoekle Hendriks Vinje


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953Zuidersteeg 11Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1953aZuidersteeg 11de Stad HarlingenHarlingenerf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Bernardus Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Trijntje Jans Postma; BS huw 1837, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Grietje Bouwijnoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-193; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-193Zuidersteeg 11Lammert Tieleman de Buhr... bev.reg. HRL 1851 wijk H-189; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-193; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-193Lammert de Buhr34 jBolswardm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-193Grietje Bouwijn35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-193Marten de Buhr10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Jan de Buhr7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Willem de Buhr3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Lammetje de Buhr9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-193Sjoerdtie de Buhr5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-193Tjaltie de Buhr9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953H-193 (Zuidergat)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1953H-217 (Zuiderhaven)Wed. en erven Pieter C. Hamstratuin
Sectie A nr. 1953H-235 (Zuidergat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4508Zuidersteeg 11 (H-235)Jan H. van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuidersteeg 11 Jan van der Vliesbootwerker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuidersteeg 11Th.Leijenaarbootwerker
  terug