Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuidersteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuidersteeg 7(niet bekend)(niet bekend)H-191H-233


Naastliggers vanZuidersteeg 7
ten zuidenZuidersteeg 9
ten westende Zuidersteeg
ten noordenZuidersteeg 1


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0168v van 12 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0164r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Jongma


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0169r van 2 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Jan Jansen Jongma


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0160r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Baltus molenaar
naastligger ten noordenSybe Lieuwes


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0160r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Baltus molenaar
naastligger ten noordenSybe Lieuwes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0023v van 8 mrt 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0170v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0222r van 16 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 7Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]101‑07‑00 CGhuis
koperdr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenFolkert Pyters koopman
naastligger ten zuidenWypke Jans
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman
verkoperSybe Jansenvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Jacobus Tjallingii, advocaat en notaris, koopt huis in de Molensteeg bij de Zuiderpoort. Ten O. en N. Folkert Pyters (Schellingwou), ten W. die steeg, ten Z. Wypke Jans. Gekocht van Sybe Jansen, varend persoon.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 7Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]66‑07‑00 GGhuis
koper door niaarMichiel Nauta strandmeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
geniaarde koperEeltje Aukes Travaillekoopman
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Pieters
naastligger ten zuidenWypke Jans
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters
verkoperJacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Nauta, strandmeester koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Eeltje Aukes Travaille, een woning in de Molensteeg omtrent de Zuiderpoort. Ten O. en N. wd. Folkert Pieters (Schellingwou), ten W. die steeg, ten Z. Wypke Jans. Gekocht van dr. Jacobus Tjallingii, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 66 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0013r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuidersteeg 7Zuidersteeg OZ [staat: Molensteeg bij de Zuiderpoort]40‑00‑00 GGhuis
koperFedde Sjoerds scheepstimmerman
koperBoele Hendriks scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van F. P. Schellingwouw
naastligger ten zuidenM. Vink
naastligger ten westenZuidersteeg [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordende weduwe van F. P. Schellingwouw
verkoperGrietje Bosscha voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen burgervaandrig Michiel Nautastrandmeester


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0261r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuidersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Fedde Sjoerds Bijl... 1815; 1816 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, pakhuis; eigenaar is P. Huidekooper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-191Zuidersteeg 7Fedde S Bijl ledig


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 115 van 17 sep 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-191Zuidersteeg 7provisionele en finale toewijzingfl. 25woning in de Molensteeg H-191
 
verkoperHendrik Geerts Klatter
huurderDouwe Roelofs Nagtegaal (c.u.)
koperSjoerd Obbes Schaafsma (te Almenum)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1971Zuidersteeg 7Marten Douwes DoumaschipperHarlingenhuis (42 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 6 feb 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-191Zuidersteeg 7koopaktefl. 90woning H-191
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma
koperTrijntje Walles Bergsma (wv Marten Douwes Douma)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Cornelis Jans Wielinga... BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk H-188; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk H-191; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Maaike Sipkes van der Sluisgeb 1808 Makkum, ovl 14 nov 1849 HRL, huwt met Cornelis Jans Wielinga, dv Sipke vdS, en Wybrigje Pieters; BS ovl 1849; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-191; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-191Cornelis J Wielinga33 jkuiperMakkumm, protestant, gehuwd
H-191Maayke S van der Sluis31 jMakkumv, protestant, weduwe
H-191Jan Wielinga7 jMakkumm, protestant, ongehuwd
H-191Eelkje Wielinga5 jMakkumv, protestant, ongehuwd
H-191Sipkje Wielinga3 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Antje Hendriks Tamsma... A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Hendrik Taekes Poort... Ruinenburg; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; gebruiker van wijk H-191, kaarsemakersknegt; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Trijntje Walles Bergsma... met met Harmen vd Tuuk, N.H., wafelbakster, Vst nov 1852 uit Amsterdam, A 3 okt 1855 Amsterdam, ovl wijk H-191, dv Walle Walles B., en Elizabeth Sijbes; BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1971Zuidergat H-191M. Doumawoonhuis


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-191Zuidersteeg 7Evert Hendriks Voordewind... 1811 Langweer, ovl 16 jun 1865 HRL, huwt met Antje Klases vd Zee op 15 okt 1841 HRL, matroos, ovl wijk H-191 en is dan werkman, zv Hendrik Cornelis V, en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1971Zuidergat H-233Sies Renemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1971Zuidersteeg 7 (H-233)Akke Joustra (wed. S. Renema, en Cons.)woonhuis
  terug