Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H-203 H-240
Naastliggers vanZuiderstraat 11
ten oostenZuiderstraat 13
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 9


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0295r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160r van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0339r van 16 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0208r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257r van 27 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0052v van 11 mei 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0028v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 13, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 109 van 18 okt 1811
adressoortbedraggebruik
H-203Zuiderstraat 11koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-203
 
verkoperHermanus Anthony Smit
koperGeorg Coenraad Leers


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Hendrikje Walkes Dortman... binnen HRL den 16 apr ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Cornelis Monses Monsma... Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1813, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1864, ovl 1880; eigenaar van wijk H-203; gebruiker Simon Jurjens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-204, ijzersmid. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Frouwkje Dirksgeb 1744 ... , ovl 31 okt 1814 HRL, huwt met Simon Dirks, ovl wijk H-203; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Simon Jurjensovl voor 1815; wed. S.J. gebruiker van wijk H-203, eigenaar is C.M. Monsma, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-203Zuiderstraat 11C M Monsma Simon Jurjens wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1979Zuiderstraat 11Johannes Reins DamenHarlingenveercommissarishuis en erf (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Dirk Willems Hofstra... ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-181; oud 43 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-203; VT1839; D.W.H. eigenaar van perceel nr. 1975 te HRL, heereknegt, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 310, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-203Dirk Hofstra43 jLangweerm, protestant, gehuwd, werkman
H-203Gadske Overdijk45 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-203Zuiderstraat 11Harmen Spandauw, overleden op 17 februari 184153 jr, koopman, overleden Zuidergat H 203, man van Akke Sjoukes Roodtje, vader van minderjarige Geertje Harmens Spandauw. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-203Zuiderstraat 11Jantje Benjamins Pais, overleden op 21 april 18421 jr, overleden Zuidergat H 203, dochter van Benjamin Pais, koopman en Johanna Kanus, koopvrouw, zuster van minderjarige Dyna, Rachel, Leentje en Aaltje Benjamins Pais. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-203Zuiderstraat 11Betje Pais, overleden op 30 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 28/6/1843), overleden Zuidergracht H 203. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Gadske Overdijk... HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Thomas Jans Zwanenburg... , zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1827, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 11Trijntje Johannes Alta... HRL, N.H., zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-203Zuiderstraat 11Jan Klazes Zeilmaker, overleden op 9 januari 1853geboren 6/8/1852, zoon van Klaas Douwes Zeilmaker, zeilmakersknecht (Zuiderpoort H 203) en Antje Jans Witting, broer van minderjarige Martje Klazes Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1979H-203 (Bij de Zuiderpoort)Jacob Sloterdijkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5189Zuiderstraat 11 (H-243)Hein H. de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 11 Johannes Fluitsmatapper
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 11J.Fluitsmacafehouder
  terug