Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 134-ong 4-ong H-203H-241


Naastliggers vanZuiderstraat 13
ten oostenZuiderstraat 15
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 11


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Jidtske Jacobs c.u.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0295r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]200‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen Trompetter, gehuwd met
koperGrietie Tjeerds
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGeert Harmens c.u.
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJetske Jacobs, gehuwd met
verkoperWybe Jans Munnickhuiskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Trompetter x Grietie Tieerds koopt een huis met put en bak, omtrent de Zuiderpoort. Ten O. Geert Harmens, ten W. en N. de Stadsvesten, ten Z. de straat. Gekocht van Jetske Jacobs x Wybe Jans Munnickhuis, voor 280 cg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160r van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]175‑00‑00 GGhuis
koperAuckien Clases, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Claes Hylkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oosten [staat: noorden]Yppe IJsbrands mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper van 1/3Jan Jansen Trompetter
verkoper van 1/3Tjeerd Jansen Trompetter
verkoper van 1/3Geertie Jansen Trompetter


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0339r van 16 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]500‑00‑00 CGhuis
koperAntie Jans, weduwe van
koperwijlen Schelte Tytes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderYcke Goverts Potkast 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYpe IJsbrands
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperAukjen Clases, weduwe van
verkoperwijlen Claas Hylkes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 239r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0208r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: aan de Zuiderpoort]231‑00‑00 GGhuis
koperTytte Scheltes schipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenIJsbrand Ypes mr. ijzersmid
verkoperAntie Jans, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Schelte Tytes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytte Scheltes, schipper, koopt een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. IJsbrand Ypes, mr. ijzersmid. Verhuurd aan verkoperse voor 12 cg. Per jaar. Gekocht van Antie Jans wv Schelte Tyttes, winkelierse, voor 231 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257r van 27 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]370‑00‑00 CGhuis
koperTomas Feikes Rot schipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderGerryt Spitske c.u.
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenIJsbrand Ypes
verkoperTyte Scheltes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0258r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0052v van 11 mei 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]300‑00‑00 CGhuis en tuin
koperGerrit Jans Spitske, gehuwd met
koperImmetie Piers
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWieger Paulus
verkoperFeikje Hoites, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jans Spitske x Immetie Piers koopt een huis en tuin bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. Wieger Paulus. Gekocht van wd. Thomas Feikes, voor 300 cg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 15, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Spitske


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0028v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 13Zuiderstraat NZ [staat: stadsvesten wijk H-213 bij de Zuiderpoort]285‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperHermanus Anthony Smit, gehuwd metstuurman op de Abt
koperAntje Rinses
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenCornelis Monses
verkoperJan Gerrits Spitske


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 109 van 18 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-203Zuiderstraat 13koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-203
 
verkoperHermanus Anthony Smit
koperGeorg Coenraad Leers


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Hendrikje Walkes Dortman... binnen HRL den 16 apr ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Cornelis Monses Monsma... Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1813, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1864, ovl 1880; eigenaar van wijk H-203; gebruiker Simon Jurjens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-204, ijzersmid. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Frouwkje Dirksgeb 1744 ... , ovl 31 okt 1814 HRL, huwt met Simon Dirks, ovl wijk H-203; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Simon Jurjensovl voor 1815; wed. S.J. gebruiker van wijk H-203, eigenaar is C.M. Monsma, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-203Zuiderstraat 13C M Monsma Simon Jurjens wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1979Zuiderstraat 13Johannes Reins DamenveercommissarisHarlingenhuis en erf (105 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Dirk Willems Hofstra... ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-181; oud 43 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-203; VT1839; D.W.H. eigenaar van perceel nr. 1975 te HRL, heereknegt, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 310, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-203Dirk Hofstra43 jwerkmanLangweerm, protestant, gehuwd
H-203Gadske Overdijk45 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 283 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-203Zuiderstraat 13Harmen Spandauw, overleden op 17 februari 184153 jr, koopman, overleden Zuidergat H 203, man van Akke Sjoukes Roodtje, vader van minderjarige Geertje Harmens Spandauw. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 46 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-203Zuiderstraat 13Jantje Benjamins Pais, overleden op 21 april 18421 jr, overleden Zuidergat H 203, dochter van Benjamin Pais, koopman en Johanna Kanus, koopvrouw, zuster van minderjarige Dyna, Rachel, Leentje en Aaltje Benjamins Pais. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-203Zuiderstraat 13Betje Pais, overleden op 30 mei 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 28/6/1843), overleden Zuidergracht H 203. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Gadske Overdijk... HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Thomas Jans Zwanenburg... , zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1827, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-203Zuiderstraat 13Trijntje Johannes Alta... HRL, N.H., zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1827, ovl 1850 bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, wijk F-068; ... (alles)


1853 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 2783 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-203Zuiderstraat 13Jan Klazes Zeilmaker, overleden op 9 januari 1853geboren 6/8/1852, zoon van Klaas Douwes Zeilmaker, zeilmakersknecht (Zuiderpoort H 203) en Antje Jans Witting, broer van minderjarige Martje Klazes Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1979Bij de Zuiderpoort H-203Jacob Sloterdijkwoonhuis


1888 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 06-04-1888
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderstraat 13, HarlingenZuiderstraat 13Jantje Wever wed. van Kornelis Mulderverkoop van sterke drank in wijk H-243


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5190Zuiderstraat 13 (H-243)Hermanus Tichelaarwoonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Zuiderstraat 13Vergunning tot het houden van een tapperij (Fluitsma)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 13 Jippe Eismaopz. gem. reinigingf. 900f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 13J. Eismagemeentebode


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 13J.H. (Johannes) ten Wolde
  terug