Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderstraat 16,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 16 4-240 (niet bekend) H-181 H-226


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: cornwerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 16
ten oostenZuiderstraat 18
ten westenZuiderstraat 14
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 16naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerBroer Stitterts cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerReiner Dirks cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720
opmerking1720 den 24 july door stuffel fockes voort jaer betaelt 4-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerGerloff Clases
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarwed. Dirk van Zeist
gebruikerwed. Dirk van Zeist
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen [staat: noorden]Zuiderstraat [staat: straat]


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert de Beer


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSjoerd Douwes Faber 70-00-00 CG
huurderJan Carels 0-10-00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenWiarda makelaar
naastligger ten westenGeert de Beer
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
Sjoerd Douwes Faber, curator over zijn minderjarig nichtjemr. smidWommels
Vrouwkje Sentjes onmondig kind, zuster van
Antje Sintjes, meerderjarige dochter van
verkoperwijlen Sentje Douwes, gehuwd met
wijlen Tjietske Alles


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGeert de Beer


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Jeltje Rinnerts... quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Pieter Ypes Rodenhuis... pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-181Zuiderstraat 16P Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1966Zuiderstraat 16erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (156 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-181Zuiderstraat 16Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2246H-226 (Zuiderstraat)Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1888 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 16Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1888 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 16 [?]


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1964Zuiderstraat 16 (H-225)Jacobus N. Wiarda
  terug