Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 164-240 (niet bekend)H-181H-226


Naastliggers vanZuiderstraat 16
ten oostenZuiderstraat 18
ten westenZuiderstraat 14
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 16naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerBroer Stitterts cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerReiner Dirks cum soc.
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720
opmerking1720 den 24 july door stuffel fockes voort jaer betaelt 4-0-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerGerloff Clases
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0032r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]550‑07‑00 GGhuis
koper door niaaroud burgervaandrig Folkert Pieters koopman
geniaarde koperoud burgervaandrig Jan Schonebeekmr. chirurgijn
huurder huisClaes Gerryts
gebruiker tuinAntoni Dingshoff
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerloffs koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhus
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
verkoperGerloff Clasen, gehuwd methavencherger te Stavoren
verkoperTjetske Symons te Stavoren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters [Schellingwou] koopt, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis, een huis met een hof erachter, omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Pieter Gerloffs, ten W. de straat, ten Z. erven Arent Nieuwenhuis, ten N. Pieter Keimpes Jr., mr. scheepstimmerman en anderen. Gekocht van Gerloff Clasen, havencherger x Tjitske Symons te Stavoren.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarwed. Dirk van Zeist
gebruikerwed. Dirk van Zeist
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0156r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarAlbert Beernts
gebruikerAlbert Beernts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0210r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Pieters


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFolkert Pyters


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162r van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: de straat naar de poort toe lopende]


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0145v van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert de Beer


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0005r van 18 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]250‑00‑00 CGhuis
koper door niaarSymon Miedema strandmeester
geniaarde koperDouwe Hansenmr. huistimmerman te Kimswerd
huurderGerben Folkerts
huurdermilitairen
naastligger ten oostenGeert de Beer
naastligger ten zuidenBarend Visser en zoon
naastligger ten westenS. Miedema c.s.
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperRein Miedema, gehuwd metstrandmeester
verkoperMargareta Bakker


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGeert de Beer


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Jeltje Rinnerts... quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Pieter Ypes Rodenhuis... pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-181Zuiderstraat 16P Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1966Zuiderstraat 16erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (156 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 92 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-181Zuiderstraat 16Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2246Zuiderstraat H-226Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1888 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderstraat 16In resp. [?] 1888 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 16 [?]


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1964Zuiderstraat 16 (H-225)Jacobus N. Wiardawoonhuis
  terug