Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 16 4-240 (niet bekend) H-181 H-226


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: cornwerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 16
ten oostenZuiderstraat 18
ten westenZuiderstraat 14
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 16naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerBroer Stitterts cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-240Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerReiner Dirks cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720
opmerking1720 den 24 july door stuffel fockes voort jaer betaelt 4-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerGerloff Clases
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0032r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koper door niaaroud burgervaandrig Folkert Pieters koopman550-07-00 GG
geniaarde koperoud burgervaandrig Jan Schonebeekmr. chirurgijn
huurder huisClaes Gerryts
gebruiker tuinAntoni Dingshoff
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerloffs koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhus
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
verkoperGerloff Clasen, gehuwd methavenchergerStavoren
verkoperTjetske SymonsStavoren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters [Schellingwou] koopt, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis, een huis met een hof erachter, omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Pieter Gerloffs, ten W. de straat, ten Z. erven Arent Nieuwenhuis, ten N. Pieter Keimpes Jr., mr. scheepstimmerman en anderen. Gekocht van Gerloff Clasen, havencherger x Tjitske Symons te Stavoren.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarwed. Dirk van Zeist
gebruikerwed. Dirk van Zeist
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0156r van 16 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarAlbert Beernts
gebruikerAlbert Beernts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0210r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0025r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Pieters


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212v van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFolkert Pyters


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162r van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: de straat naar de poort toe lopende]


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0145v van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0253v van 10 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van P. Schellingwouw


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0262r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert de Beer


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0005r van 18 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koper door niaarSymon Miedema strandmeester250-00-00 CG
geniaarde koperDouwe Hansenmr. huistimmermanKimswerd
huurderGerben Folkerts
huurdermilitairen
naastligger ten oostenGeert de Beer
naastligger ten zuidenBarend Visser en zoon
naastligger ten westenS. Miedema c.s.
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperRein Miedema, gehuwd metstrandmeester
verkoperMargareta Bakker


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0134v van 17 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGeert de Beer


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0192r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarend Visser


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Jeltje Rinnerts... quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Pieter Ypes Rodenhuis... pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-181Zuiderstraat 16P Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1966Zuiderstraat 16erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (156 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-181Zuiderstraat 16Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2246H-226 (Zuiderstraat)Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1888 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 16Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1888 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 16 [?]


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1964Zuiderstraat 16 (H-225)Jacobus N. Wiardawoonhuis
  terug