Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 17 4-256 4-264 H-205 H-243
Naastliggers vanZuiderstraat 17
ten oostenZuiderstraat 19
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 15


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 15 mei 1636 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort aan de westzijde van de straat]huis en erf
 
koperBiene Wybrens burger154-12-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
ene kantSybout Hansses
andere kantJorish Jacobs
verkoperEelcke EilisMenaldum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBiene Wybrens koopt een huis en erf c.a. wz. v.d. straat bij de Zuiderpoort. Aan de ene kant Sybout Sanstra en aan de andere kant Joucke Jacobs. Gekocht van Jelcke? Jillis te..?, voor 154 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0208r van 12 apr 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderpoort, bij dehuis
 
kopervrijgezel Tyte Ruirds 540-14-00 GG
naastligger ten oostenZuiderpoort
naastligger ten westenKeimpe Pieters
naastligger ten noordenG. Zuringar
naastligger ten oostenN. N.
verkoperPietie Pieters, weduwe van
wijlen Reinder Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyte Ruurds, vrijgezel, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. De bakkersoven in de voorkamer zal in de koop versmelten, maar de gereedschappen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Ten O. de straat, ten W. Reiner? Pieters, ten N. G. Suringar. Gekocht van Pietie Pieters wv Reinder Cornelis, voor 540 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-256 Zuiderstraat 17huis
eigenaarYpe IJsbrands
gebruikerYpe IJsbrands
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-256 Zuiderstraat 17Ype IJsbrands, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0032r van 15 apr 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]dubbel huis en bakkerij
 
koperPieter Dirks, zoon van590-15-00 CG
Dirk SipkesbakkerKimswerd
huurderJan Walings bakker55-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Jans
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0284v van 3 sep 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 17Zuiderstraat NZ [staat: Zuiderpoort] wijk H-208huis en bakkerij (dubbel huis)
 
koperBart Feddes koopman777-00-00 CG
huurder kamersGerben Pieters 24-00-00 CG
huurderde weduwe van Okke Fransen
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: Zuiderpoort]
naastligger ten westenJohannes Jans
naastligger ten noordenPieter Cornelis
Douwe Hansen, last- en procuratie hebbende vankoopman
verkoperPieter Dirks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-264 Zuiderstraat 17Cornelis Monses1-10-00 CG


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
H-205Zuiderstraat 17Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 290 van 6 apr 1811
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 4500herberg en het posthuis H-205 en H-206
 
verkoperTaeke Stephany (q.q.)
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Sake Wierdsma... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-205Zuiderstraat 17Sake Wierdsma stalling


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2300a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205, b. huis en stalling H-186
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1981Zuiderstraat 17Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis en erf (198 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Almtje Dirks Blank... met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Aukje Sjerps de Vries... dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-205Jacobus Noentjes39 jWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd, herbergier
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-205Zuiderstraat 17Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 1801dubbel huis, herberg, logement en stalling c.a. genaamd het Posthuis H-206 en H-205
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperGodert Posthumus


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 49 van 5 jul 1848
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 951dubbel huis, met herberg, logement en stalling, H-206 en H-205
 
verkoperGodert Posthumus
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Aaltje Douwes Bouma... wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Simon Petrus Wink... Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 van 14 feb 1854
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2600huis, herberg en stalling nabij het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperMurk Riemers Lamminga
koperJacob Reinhart


1859 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 1 jan 1859
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17koopaktefl. 2200huis en herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperJacob Reinhart
koperTjalke Zaagsma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1981H-205 (Bij de Zuiderpoort)Tjalke Zaagsmastal


1866 - bewonersadresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 17Jacob Jacobs Nontjes... 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1879 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 92 van 16 apr 1879
adressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 10437logement de Makkumer Wagen
 
verkoperJustus Hendrik van Loon (q.q.)
verkoperRoelof Helmers (q.q.)
koperHarmen Jacobs Kremer


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4093*H-243 (Zuiderstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis
Sectie A nr. 4093*H-244 (Westerstraat)Harm Jans Kremerwoonhuis


1899 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1393, 1400 en 1401 van 12 apr 1899
adressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 664stalling met erf aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperFreerk Anema
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperHein de Bruin


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 945huis aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHermanus Tichelaar (te Midlum)
hoogste biederTjitze de Vries (te Almenum, ingehouden)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5195Zuiderstraat 17 (H-250)Harmen J. Kremer (te Oldekerk)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 17 Harmen van der Tolmelktapper
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 17D.Ijntemaveehouder
Zuiderstraat 17aD. de Grootstucadoor
  terug