Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 194-2594-2574-265H-205H-243


Naastliggers vanZuiderstraat 19
Zuiderstraat 21
de Zuiderstraat
Zuiderstraat 17
ten oostenZuiderstraat 21
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 17


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0018r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderpoort, bij dehuis
koperN. N.
naastligger ten oostenGerryt Pybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHidke Emes, weduwe van
verkoperwijlen Anske Allesgrootschipper


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderpoort, bij de650‑00‑00 gghuis
koperJan Idses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en kinderen van Anscke Alles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild, (b) ten verzoeke van wd. en kinderen Anscke Alles, een huis bij de Zuiderpoort, onlangs provisioneel gekocht door Jan Idses voor 650 gg.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: zuider nieuwe stad bij de Zuiderpoort]huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes
naastligger ten zuidenObbe Geerties
naastligger ten westenObbe Geerties
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Cornelis Idtsen, curator over
verkoperPieter Jans, en
verkoperCornelis Jans
verkoper q.q.Wybren Jans, curator over
verkoperClaes Idtses, zoon van
verkoperIdts Jans
erflaterwijlen Jan Idtsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Cornelis Idtses als curator over Pyter en Cornelis Jans, en Wybren Jans als curator over Claes Idses de zoon van Idts Jans, een huis bij de Zuiderpoort in de Zuider Nieuwe Stad, nagelaten door Jan Idtsen. Ten O. erven Gerryt Pybes, ten ZW. Obbe Geerties. Grondpacht 2 gulden aan de Stad.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0075v van 9 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort in de zuider nieuwe stad]781‑00‑00 gghuis, loods en ledige plaats daarachter
koperAnne Sipkes c.u.
verpachter grondPyter Sioerdts 2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenMaycke Gerryts
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenHendrick Dircx
naastligger ten noordwestende Admiraliteit in Friesland: werf [staat: de grote werf]
verkoperYtie Joannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sipkes koopt een huis, loods en ledige plaets erachter, bij de Zuiderpoort, in de Zuider Nieuwestad. Ten N.O. Maycke Gerryts, ten Z.O. de straat, ten N.W. de Grote Werf, ten Z.W. Hendrick Dircx. Het is belast met grondpacht aan Pyter Sjoerds (Bierma). Gekocht van Ytie Joannes, voor 781 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]504‑15‑00 gghuis en bakkerij
koper provisioneelvrijgezel Joannes Joannis
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenJan Dirks
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenburgervaandrig Ruierd Ulbes
naastligger ten noordwestende timmerwerven
verkoperhet sterfhuis van wijlen Anne Sipkes c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0061r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]225‑00‑00 gghuis met bakhuis
kopervroedsman Ruyrdt Ulbes Gerssman, gehuwd met
koperYttie Elckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten noordoostenDirck Jansen Schiere
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenvroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma c.u.
naastligger ten noordwesteneen timmerwerf
verkoperErmgaertie van Wieringen, weduwe van
verkoperwijlen ds. Joannes Jacobus Munckerus? te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrdt Ulbes Gerssman, mede-vroedschap x Yttie Elckes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0226v van 3 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]600‑00‑00 cghuis
koperSybren Arriens, gehuwd metbakker
koperTrijntie Tiallings
huurderPieter Jansen mr. smid
naastligger ten oostenDirk Schiere
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenoud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma c.u.
naastligger ten noordende timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synnes Nauta
verkoperoud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma, gehuwd met
verkoperYdtie Eelckes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort]600‑00‑00 cghuis
koperTjepke Wopkes Hansma, gehuwd met
koperYdtie Doedes Hoytema
naastligger ten oostenDirk Schiere
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Geroltsma
naastligger ten noordende timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synes Nauta
verkoperTrijntie Tjallings, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Arjensmr. bakker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0133r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]299‑00‑00 gghuis
koperNeeltie Reiners, weduwe van
koperwijlen Dirk Abes
naastligger ten oostenDirk Schiere
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ruird Ulbes
naastligger ten noordeneen timmerwerff
verkoperTiepke Hansma c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 19huis
eigenaarJan Ydes erven
gebruikerAuck Clases
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 19huis
eigenaarJoris Fookles in qlt.
gebruikerAuk Clases
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-259Zuiderstraat 19huis
eigenaarwed. Sake Pyters
gebruikerwed. Sake Pyters
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0299r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]580‑00‑00 cghuis
koperAugustinus Pytters de Graef, gehuwd metwagenmaker te Kimswerd
koperHendrikje Pytters Donker
bewonerde verkopers Jarig Ockes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAukjen Ruirds
naastligger ten westenKeimpe Pytters c.soc.
naastligger ten noordenBenjamin Jans
verkoperJarig Ockes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperNeeltie Reynders
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pytters de Graef, mr. wagenmaker x Hendrikje Pytters Donker te Kimswerd koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pytters c.s., ten Z. Aukjen Ruirds, ten N. Benjamin Jans. Gekocht van Jarig Ockes, mr. scheepstimmerman x Neeltie Reynders, voor 580 cg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0120r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: Zuiderpoort]600‑00‑00 cghuis
koperDuco Simons, gehuwd metmr. bakker
koperAntje Claeses
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAuckjen Ruirds c.soc.
naastligger ten westenKeimpe Pyters c.soc.
naastligger ten noordende heer Gerard Suiringar
verkoperAugustynus Pieters de Graef, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperHendrikjen Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Simons, mr. bakker x Antje Claeses koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. Auckjen Ruurds, ten N. Gerard Sybrens Suringar. Gekocht van Augustinus Pieters de Graeff, mr. wagenmaker x Hendrikjen Donker, voor 600 cg. en een zilveren lepel tot een verering.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderpoort150‑00‑00 cghuis en losse goederen
koperburgervaandrig Reiner Wijngaerden, gehuwd metmr. bakker
koperRiemke Sjierx
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAukjen Ruurds
naastligger ten westenKeimpe Pieters
naastligger ten noordenGerard Suringer
verkoperDuco Symons, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Clasis


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0208r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderpoort, bij de540‑14‑00 gghuis
kopervrijgezel Tyte Ruirds
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKeimpe Pieters c.soc.
naastligger ten noordende heer G. Zuringar
verkoperPietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyte Ruurds, vrijgezel, koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. De bakkersoven in de voorkamer zal in de koop versmelten, maar de gereedschappen moeten tegen taxatie worden overgenomen. Ten O. de straat, ten W. Reiner? Pieters, ten N. G. Suringar. Gekocht van Pietie Pieters wv Reinder Cornelis, voor 540 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 19huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 19huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-257, fol. 79rZuiderstraat 19Jurjen Carsten cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderenwagenaer en herbergier60:1:00 cg10:0:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0271r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat [staat: tussen Zuiderpoort en Zuiderbrug aan de WZ van de Stad]290‑00‑00 gghuis en voormalige bakkerij
koper provisioneelRinse Pyters de Boer, gehuwd met
koper provisioneelMayke Hendriks
huurderHendrik Hendriks c.u.
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJurjen Carsten
naastligger ten westenPieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen dr. G. S. Suiringar
verkoperMarijke Feikes, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Ruirdsmr. bakker en herbergier


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 19huis
eigenaarJurjen Carsten
gebruikerJurjen Carsten
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-257Zuiderstraat 19huis
eigenaarJacob Bouwes
gebruikerJacob Bouwes
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0086r van 16 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: tussen Zuiderpoort en Zuiderbrug]750‑00‑00 cghuis
koperJohannes Daman, gehuwd mettrompetter op het Admiraliteitsjacht
koperAlegonda Wynia
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenPyter Keimpes de Jong
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lieuwe Sybes
verkoperNieske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Rinse Pieters de Boerscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Damen, trompetter van het Admiraliteit buitenjacht x Alegonda Wijnia koopt huis tussen de Zuiderbrug en de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de jonge, ten Z. Evert Beva, ten N. erven Lieuwe Sybes. Gekocht van Nieske Scheltes wv Rinse Pieters de Boer, scheepstimmerman.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-265Zuiderstraat 19huis, wagenhuis en stallen
eigenaarJacob Bouwes wed.
gebruikerJacob Bouwes wed.
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0156r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]501‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Harmanus de Waard, gehuwd met
koperJeltje Jelles Stapert
bewonerde weduwe Allegonda Wynia
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenEvert Beva
naastligger ten westenJarig van der Ley
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Andringa
verkoperAllegonda Wynia, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Dameoud trompetter van het Admiraliteitsjacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus de Waard, mede raad en vroedschap x Jeltje Jelles Stapert kopen huis bij de Suiderpoort, door de verkoperse bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Evert Beva, ten W. Jarig van der Ley, ten N. erven Andringa. Gekocht van Alegonda Wynia wd. Johannes Dame, oud trompetter van het Admiraliteits Jagt, voor 501 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-265Zuiderstraat 19huis
eigenaarTaede Jansen
gebruikerTaede Jansen
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0241v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 19Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]437‑10‑00 cghuis
koperPieter Cornelis, gehuwd metloods
koperKlaeske Jochems
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-265 , pag. 100Zuiderstraat 19P.J. Pietersen 4‑00‑00 cg


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
vermeld alsgeschat adresbericht
H-205Zuiderstraat 19Een uitmuntende HUIZINGE en HERBERG het Makkummer Posthuis genaamd met stal voor 40 paarden bij de Zuiderpoort, thans bewoond en gebruikt door Pieter J., Pietersen. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 in het Makkumer Posthuis bij Pieter J. Pietersen door notaris W. Vettevogel.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 290 van 6 apr 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19koopaktefl. 4500herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperTaeke Stephany (q.q.)
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 19Sake Wierdsma... varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-205Zuiderstraat 19Sake Wierdsmastalling


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19koopaktefl. 2300a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1981Zuiderstraat 19 Dirk Lamminga Harlingenhuis en erf (198 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 19Almtje Dirks Blank... met Simon Petrus Wink, N.H., dv Dirk B., en Jetske ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk H-205; oud 40 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-197; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 19Aukje Sjerps de Vries... dv Sjerp Tjeerds dV, en Antje Tjeerds de Boer huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-205Jacobus Noentjes39 jherbergierWijnaldumm, rooms katholiek, gehuwd
H-205Alida Bouma29 jMenaldumv, rooms katholiek, gehuwd
H-205Jacobus J Noentjes1 jBurgwerdm, rooms katholiek, ongehuwd
H-205Jan S van der Meer18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 237 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-205Zuiderstraat 19Dominicus Jacobs Nontjes, overleden op 18 maart 18438 wk (geboren 15/1/1843), overleden Zuiderpoort H 205, zoon van Jacob Jacobs Nontjes, logementhouder en Aaltje Douwes Bouma, broer van minderjarige Jacobus en Catharina Jacobs Nontjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19provisionele en finale toewijzingfl. 1801dubbel huis, herberg, logement en stalling c.a. genaamd het Posthuis H-206 en H-205
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperGodert Posthumus


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 46 en 49 van 5 jul 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19provisionele en finale toewijzingfl. 951dubbel huis, met herberg, logement en stalling, H-206 en H-205
 
verkoperGodert Posthumus
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 19Aaltje Douwes Bouma... wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-205; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 19Simon Petrus Wink... Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 van 14 feb 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19koopaktefl. 2600huis, herberg en stalling nabij het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperMurk Riemers Lamminga
koperJacob Reinhart


1859 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 1 van 1 jan 1859
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19koopaktefl. 2200huis en herberg het Posthuis H-205 en H-206
 
verkoperJacob Reinhart
koperTjalke Zaagsma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1981Bij de Zuiderpoort H-205Armvoogdij Witmarsum stal


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-205Zuiderstraat 19Jacob Jacobs Nontjes... 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 92 van 16 apr 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-205Zuiderstraat 19provisionele en finale toewijzingfl. 10437logement de Makkumer Wagen
 
verkoperJustus Hendrik van Loon (q.q.)
verkoperRoelof Helmers (q.q.)
koperHarmen Jacobs Kremer


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4093Zuiderstraat H-243 Harm Jacobs Kremer woonhuis
Sectie A nr. 4093Westerstraat H-244 Harm Jacobs Kremer woonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1393, 1400 en 1401 van 12 apr 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 19provisionele en finale toewijzingfl. 664stalling met erf aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperFreerk Anema
verkoperHarmen Jacobs Kremer
koperHein de Bruin


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-243Zuiderstraat 19provisionele en finale toewijzingfl. 945huis aan de Zuiderstraat H-243
 
verkoperHermanus Tichelaar (te Midlum)
hoogste biederTjitze de Vries (te Almenum, ingehouden)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5196Zuiderstraat 19 (H-252)Hendrikus Felis (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 19 Dirk Kuiter geb. Vismanmosselvisscherf. 4000f. 2500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 19Sj. Heslingtransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 19F.W. (Frederik) Houtman  terug