Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderstraat 2(niet bekend)(niet bekend)H-ongH-238


Naastliggers vanZuiderstraat 2
ten oostenZuiderstraat 4
ten noordende Zuiderstraat


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0038v van 24 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 2Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort achter de Corps du Guarde]60‑07‑00 GGdubbele stallen
koper van 1/2Huig Gerrits winkelier
koper van 1/2Jan Freerks koemelker onder Almenum
naastligger ten oosten*pad
naastligger ten zuiden*stadsvesten
naastligger ten westen*de stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noorden*de stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperJurjen Karsten de Jongkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerryts, winkelier, en Jan Freerks, koemelker, kopen elk voor 1/2 een dubbele stalling bij de Zuiderpoort, achter de Corps du Garde, en tegen taxatie ook de losse goederen. Naastliggers zijn de Corps du Garde, de Stadsvesten en een pad. Gekocht van Jurjen Karsten de Jong, voor 60 gg., te betalen aan de crediteuren van verkoper.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0049v van 5 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 2Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort achter de Corps du Guarde]124‑00‑00 CGdubbele stallen
koperJacob Bouwes koemelker onder Midlum
huurderJurjen Carsten
naastligger ten oostenmolenpad
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoper van 1/2Huige Gerrytswinkelier
verkoper van 1/2Jan Freerkskoemelker onder Almenum


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 2Zuiderstraat ZZ [niet vermeld]3500‑00‑00 CGstalling of wagenhuis
koperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
koperCatrina Cramer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N. smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwes de Boer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 2Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]3500‑00‑00 CGstalling of wagenhuis
koperTaede Jansen, gehuwd metpikeur
koperHaukje Pieters
naastliggerde stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarda]
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Jacobs de Boer, gehuwd met
verkoperKaatje Cramer


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 2Zuiderstraat ZZ [staat: achter de wacht bij de Zuiderpoort]2605‑00‑00 CGstalling of wagenhuis
koperSjoerd de Vries kastelein in Het Swart Paard
naastliggerde stad Harlingen: wachthuis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderstraat [niet vermeld]
verkoperTaede Jans, gehuwd met
verkoperHaukie Pieters
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderstraat 2 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderstraat 2 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderstraat 2 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderstraat 2 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3218Buiten de Zuiderpoort H-238De Staat; Staatsspoorwegenwachthuisje


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4586Zuiderstraat 2 (H-238)Pieter Friso (eig. grond Gem. Harlingen)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 2 Johan Heinrich Schumacherstucadoorf. 1200f. 3000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 2Alkmaar Packet124Vertegenw. G. Fokkema


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 2Alkmaar Packet124Vertegenw. G. Fokkema


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 2W. de Boer2e stuurman


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.S.B. de Bruin448Verlader Z.P.C.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.S.B. de Bruin448Verlader Z.P.C.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 2S.B. (Simen) de Bruin
  terug