Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Zuiderstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderstraat 20,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 20 4-239 4-245 H-179* H-225




1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerTeecke Simens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Jan Puisters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerTjerk Andries
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-239 Zuiderstraat 20huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerSybren Taekes
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-239 Zuiderstraat 20Jan Bierma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 20Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperGeert Rinnerts de Beer c.u., gehuwd met601-00-00 CG
Hike Walles Hettema
huurderGeert Rinnerts de Beer 26-00-00 CG
naastligger ten oostende erven en weduwe van Volkert Pieters
naastligger ten zuidende weduwe van Sintje Douwes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Swerus scheepstimmerbaas
verkoperJacob Annesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Rinnerts de Beer x Hyke? Walles Hettema? koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. erven Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat, ten Z. wd. Antie Douwes, ten N. Jan Sweerus, scheepstimmerbaas. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Jacob Annes, scheepstimmerman, voor 601 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-245 Zuiderstraat 20B Visscher0-10-00 CGhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 110 van 21 okt 1811
adressoortbedraggebruik
H-179Zuiderstraat 20koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-179
 
verkoperSjoerd Douwes Faber (te Wommels)
koperJan Karels


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-179Zuiderstraat 20Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-179Zuiderstraat 20Antje Douwes Siderius, overleden op 1 februari 1826Zuiderpoort H 179, wed. Jan Timmer, moeder van Lammert, kastenmakersknecht, Karel, scheepstimmerbaas, Douwe, timmermansknecht, Fetje (vrouw van Hendrik Pieters Mooyman, idem), Antje en Lodewijk Jans Timmer, stoeldraaier Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1964Zuiderstraat 20Louiza TietgenHarlingenwinkelierschehuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-179Zuiderstraat 20Tetske Gerbranda... Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-179 W Leenmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-179Willem Leemans27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, [zeeman]
H-179Tetske Gerbranda31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-179Wybe W Leemans5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-179Louisa Cath. Leemans2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1964H-179 (Bij de Zuiderpoort)Klaaske Visser wed. J. Altawoonhuis


1879 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 20Oud Harlingen Magazine 1995In resp. 1879 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat 20, [?]


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1964H-225 (Zuiderstraat)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 20Th. van Rossumkantoorbediende


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 20H. (Harmen) de Boer




  terug